Inbeslagname van foto’s van agenten door diezelfde agenten

Portretrecht voor de politie, een vaak terugkomend onderwerp. De politie maakt zich vaak druk om haar portretrecht. In het Dagblad van het Noorden wordt een politiewoordvoerder geciteerd naar aanleiding van de inbeslagname van foto’s van een medewerkster van 112Drenthe.com:

Politiewoordvoerder Bert Peters meldt echter, dat de genomen foto’s in strijd zijn met het portretrecht van de agenten. ”Op die foto’s staan agenten individueel afgebeeld. Kijk, bij een politieoptreden bestaat natuurlijk altijd de kans dat er een persfoto van de algemene situatie wordt gepubliceerd. Dat is ook geen probleem. Maar nu gaat het puur om de agenten zelf, die eventueel op een nieuwssite kunnen worden getoond. We hebben overigens van het openbaar ministerie begrepen dat we op een goede manier hebben gehandeld. Maar het is uiteindelijk de rechter die beslist of we terecht of onterecht hebben gehandeld.”

Een portret mag niet worden gepubliceerd als de geportretteerde daar een redelijk belang tegen heeft. Privacy is voor een agent een duidelijk belang, zeker bij impopulaire activiteiten als het flitsen van snelheidsovertreders. Mensen moeten hun frustraties over geflitst worden niet gaan verhalen op de individuele agent die de foto heeft gemaakt.

Aan de andere kant vervult een agent een openbare taak, en die kunnen fotograferen is in het algemeen belang. Zo kunnen wij controleren of die taak wel goed vervuld wordt.

Voor zo’n belangenafweging hebben we inderdaad de rechter. Die kan beslissen dat de foto niet mag worden gepubliceerd, al zal hij dat niet snel doen: hij kan bijvoorbeeld ook eisen dat de gezichten van de agenten onherkenbaar gemaakt worden.

Het duurt alleen soms lang voor je bij de rechter staat, en als in de tussentijd die foto vrolijk op internet staat, is het kwaad al geschied. Een schadevergoeding en verder verbod is dan een schrale troost. Een inbeslagname meteen na het maken van de foto lijkt dan logisch. Blijkt bij de rechter dat de foto geen kwaad kan, of dat b.v. onherkenbaar maken geen probleem is, dan kan deze worden gepubliceerd. Vandaar dat die agenten meteen de geheugenkaart opeisen en in beslag nemen.

De journalisten onder u zijn nu al aan het scrollen naar de comments-gleuf om “CENSUUR!!1!” te typen. Want dit riekt wel naar voorafgaande vergunning om iets te mogen publiceren. En die heb je in Nederland niet nodig.

Nou, ongeveer. Een publicatieverbod vooraf kan op zich wel, maar dat verbod moet dan wel de enige manier zijn om de privacy of wat dan ook van de persoon in kwestie te beschermen. (Ja, Indymedia heeft ongelijk). Bij een gewone burger ’s nachts met een telelens een foto in de slaapkamer nemen om die op Nu.nl te zetten, zal een rechter geen moeite hebben met een voorafgaand verbod.

In het geval van politieagenten ligt dat anders, vanwege dus dat algemeen belang en het toezicht op de openbare taak. Het lijkt mij dan ook dat een agent wel een hele bijzondere reden moet hebben om een geheugenkaart op te eisen om zo publicatie van een foto van zichzelf te verbieden.

Tegelijkertijd hebben mensen die agenten fotograferen wel een grote verantwoordelijkheid: als de agent schade lijdt door de publicatie, kan dat al snel flink in de papieren lopen. En dat komt dan voor rekening van de fotograaf/publicist, waarbij de rechter weinig medelijden zal hebben.

Om nog maar niet te spreken van alle bekeuringen de komende tien jaar voor 2km/u te hard rijden, een ontbrekend achterlicht op de fiets, toeteren zonder noodzaak, vergeten hand uit te steken of het trekken van een aanstootgevend gezicht.

Via Volledig bericht, pardon Boek 9.

Arnoud

65 reacties

 1. Tenzij dat fotograferen nodig was bij de taakuitoefening (bv. het volgen van een verdachte), zou ik zeggen dat voor de agenten dezelfde regels gelden als voor ieder ander burger. Fotograferen op de openbare weg mag; bij publicatie moet je rekening houden met het portretrecht.

  Een verschil is wel dat een agent onder werktijd bezig is met een publieke taak, en dus minder snel een privacy-belang in kan roepen dan een gewone burger.

  Arnoud

 2. Stel: In Amsterdam wordt in een van de parken een festival georganiseerd, niet door de gemeente maar door een andere partij. Deze partij neemt een beveiligingsbedrijf in de arm. Ik maak een foto van een van de werknemers/beveiligers maar vanaf de rug gezien, dus geen gezicht in beeld (want artistiek verantwoord, blablabla)

  In hoeverre is dit toegestaan/mogelijk/in strijd met de wet? Met name het feit dat deze werknemer zelf met een portretfoto (dus frontaal) de webstek van voornoemd beveiligingsbedrijf siert, dus m.i. kan mijn foto weinig met de veiligheid van de beveiliger van doen hebben.

  Of zie ik dit verkeerd?

 3. Zo op het eerste gezicht zou ik niet weten wat daar mis mee is, Stewart. Het is mogelijk een portret, want daarvoor is het niet nodig dat het gezicht herkenbaar is. Als mensen hem kunnen herkennen, is het een portret.

  Hij kan bezwaar maken als hij een redelijk belang kan aanvoeren. Privacy kan zo’n belang zijn, maar het is de vraag welk privacybelang er dan geschonden is. Maar dat is iets dat de beveiliger dan zelf moet aangeven.

  Een heel ander punt is dat de huisregels van het festival misschien fotograferen verbieden. Dat is op zich rechtmatig, en jij mag dan niet zomaar fotograferen.

 4. “Om nog maar niet te spreken van alle bekeuringen de komende tien jaar voor 2km/u te hard rijden, een ontbrekend achterlicht op de fiets, toeteren zonder noodzaak, vergeten hand uit te steken of het trekken van een aanstootgevend gezicht.”

  zie je zelf wat je schrijft? Alleen al om die reden zou er een openbare database moeten zijn met het gezicht en nr. van alle agenten erbij!

  “Bij een gewone burger ???s nachts met een telelens een foto in de slaapkamer nemen om die op Nu.nl te zetten, zal een rechter geen moeite hebben met een voorafgaand verbod.”

  volgens mij mag je niet zomaar naar binnen fotograferen….kan aan mij liggen!

 5. “Een publicatieverbod vooraf kan op zich wel, maar dat verbod moet dan wel de enige manier zijn om de privacy of wat dan ook van de persoon in kwestie te beschermen.”

  Ja, maar dan is het toch nog altijd de Rechter die dat verbod moet kunnen opleggen. Niet de politie zelf toch !?

  Ik heb 2 grote bezwaren tegen dat de politie dit zelf moet kunnen: 1) Waarom zou de politie zichzelf mogen beschermen, terwijl alle andere mensen met een publieke taak dit niet kunnen? Die moeten immers eerst naar de rechter. Verder is er geen enkel belang bij dat de politie extra beschermd moet worden tov andere beroepen. (Nou… Misschien heel uitzonderlijk met undercover agenten. Maar daar hebben we het nu niet over.)

  2) Het faciliteert machtsmisbruik. Want als je eens een foute agent betrapt en fotografeert. Dan zal de agent na een inbeslagname echt niet twee keer nadenken voordat de foto gewist is. En juist voor dit soort gevallen moet je niet gedwongen uitgaan van goede trouw.

  1. Er worden in deze discussie twee begrippen verward. De Grondwet verbiedt (op grond van artikel 7) censuur, d.w.z een verbod op publicatie VOORAF. De rechter kan ACHTERAF(!) van oordeel zijn, dat een bepaalde publicatie in strijd is met persoonlijke of algemene belangen. Vaak wordt portretrecht door een gefotografeerde of gefilmde persoon aangevoerd om een verbod op het publiceren van een op openbaar of voor eenieder toegankelijk terrein gemaakte afbeelding te rechtvaardigen. Portretrecht geldt m.i. alleen, als de afbeelding in opdracht van de afgebeelde persoon gemaakt is.

   1. De Grondwet staat binnen de interpretatie van de Hoge Raad wel degelijk een voorafgaand verbod op een concrete uiting toe, als op voorhand voldoende vaststaat dat de uiting onrechtmatig is. Zie die noot van Dommering onder een HR arrest waarin een uitzending van Breekijzer vooraf verboden werd. En het gebeurt vaker. Het is wel zeer uitzonderlijk.

    Portretrecht kan ook worden uitgeoefend bij foto’s die aan de openbare weg zijn gemaakt en ook bij foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt. De lat ligt wel hoog, zie de twee arresten van Hof Amsterdam uit 2011 over “gewoon straatbeeld” dat op de foto mag zonder privacyproblemen.

 6. Mag een politie man/vrouw jou verbieden om hem/haar te filmen en vervolgens op YouTube te zetten dan? Ik dacht dat er bij politie agenten geen sprake was van privacy omdat zij een openbare functie uitvoeren in een openbare ruimte. Als zij hun taak verkeerd uitvoeren moeten zij toch op hun vingers getikt kunnen worden? Is het publieksbelang dan niet groter dan het recht op ptivacy? En is er dan geen sprake van censuur als die agenten tot vorderen van mobieltje overgaan met een zogenaamd ‘goed’ argument en vervolgens wissen wat er op staat? Heeft de burger wat dit betreft dan geen rechten?

  1. Het maken van de opnames op zich kan volgens mij alleen wordn verboden als je je OF op privéterrein bevindt (en dit niet jouw eigen terrein is) OF dat er van de opnames een direkt gevaar uitgaat (je staat zo dicht bij, dat je een gevaar voor je zelf en/of anderen bent). Vanaf een afstandje op de openbare weg opnames maken is niet verboden. Het publiceren van de opnames op media (tube of anders) is de volgende stap. Voor politiemensen kan het een gevaar betekenen als zij op videos of a.d.h.v. de videos worden herkend. Uit mijn persoonlijke omgeving ken ik een agent wines familie (vrouw en dochtertje) wedren bedreigd toen men de link tussen hun via videoopnames kon leggen. Zo kan dus de agent in kwestie een beroep doen op zijn privacy en het publiceren van de opnames verbieden. Dat kanje dan toch wel doen, maar een procedure bij de rechter ga je met een zekere mate van waarschijnlijkheid wel verliezen. Vooral als er namen gaan worden genoemd. Als ik zulke opnames zou publiceren, zou ik de namen van de betreffende agenten nooit noemen en de gezichten onherkenbaar maken. Je kan het originele materiaal onaangeraakt laten en alleen het voor publicatie bestemde materiaal bewerken. Zo heb je wel je “story” en bescherm je de betreffende dienders voor ongewenste reacties.

   1. Bedankt voor je reactie. Ok, de politie niet in de weg staan en dus vanaf een afstandje filmen (of dichtbij als het om jezelf gaat bij een staandehouding, lol) kunnen ze niet verbieden. En over eventuele inbeslagname zou dan alleen een rechter mogen oordelen, dacht ik(weet ik niet zeker). Agenten voeren een openbare functie uit, toch? Dus het publiek(wij met zijn allen) heeft altijd het recht te weten wie dat zijn(tenzij ze undercover zijn, natuurlijk), en hoe ze hun werk aan het doen zijn. Natuurlijk vind ik het heel erg voor die agenten persoonlijk dat zij en hun gezin bedreigd kunnen worden nadat een of andere psychopatische crimineel hun gezicht heeft herkent op de YouTube. En van mij zouden ze zo’n crimineel ook ongelooflijk hard moeten kunnen aanpakken zonder medelijden. Maar dat zijn dingen die zouden ‘kunnen’ gebeuren(“Wat Als…”). Dus ik mag de politie agent die mij bekeurt wel(weet ik niet zeker) filmen maar ik mag het daarna zeker niet publiceren op YouTube? Hoe staat het in de Nedelandse Grondwet beschreven dan? Wij hebben toch recht op vrije meningsuiting en recht op vrije pers en publicatie? In Amerika hebben ze het 1e amendement, hebben wij ook niet zoiets?

    1. Je kan het amerikaanse rechtssysteem niet met het nederlandse vergelijken. Daar is inderdaad het principe dat “there is no expectation of privacy” zo gauw je op de openbare weg verschijnt. In Nederland (en andere delen van Europa) is dat iets anders, en dat vind ik goed zo. In Nederland moet je altijd afwegen tussen het “algemeen belang” van de publicatie en het belang van de privacy van de betreffende. De vrijheid van nieuwsgaring en meningsuiting heeft in nederland grenzen. In Amerka kan je (dekt door 1st amendment) zeggen dat iemand een idioot (of erger) is, dat is vrijheid van meingsuiting. In Nederland is dat (vooral tegen een agent gezegd) wel een beeldiging.

    2. Dus het publiek(wij met zijn allen) heeft altijd het recht te weten wie dat zijn(tenzij ze undercover zijn, natuurlijk),

     Hoezo? Waarom is de naam van de persoon die deze agent is, van belang? Volgens mij is van belang dát er een politieagent is en dat deze vanuit zijn functie dingen doet. Hoe meneer of mevrouw heet of hoe zijn gezicht eruit ziet, is daarbij niet belangrijk. Wat voegt dat toe aan het verhaal?

     Die lage nieuwswaarde van die feiten in combinatie met de reële angst op misbruik van de informatie maakt dat de privacy-afweging hier eigenlijk al heel snel in het voordeel van de geportretteerde uit zal vallen.

     Natuurlijk, als de agent zich misdraagt of iets heel aparts doet dat je hem als persoon kunt aanwrijven, dan kan dat anders worden. Dan is niet de politie maar deze specifieke agent ineens het nieuws. En dan kán een naam relevant zijn voor dat nieuws. Maar nog steeds: waaróm? En die vraag is niet in abstracto te beantwoorden, het moet gaan om een antwoord dat past bij die situatie en die agent en diens handelen.

     Bij flitsende agenten zou ik daar bv. niet snel aan komen. Het gaat er niet om dat agent Jansen uit Rijswijk aan het flitsen is, noch dat zijn privéauto nummerbord 123 heeft en al helemaal niet dat zijn kinderen om de hoek naar school gaan. Het gaat erom dat de politie aan het flitsen is en of dat terecht is, een logische plek is, de verkeersveiligheid dient, et cetera.

     Zou de bekende agent Patrick uit Wegmisbruikers ineens keihard door rood rijden, dan mag hij wel met naam en foto op internet lijkt me. Dat gedrag is dan persoonsgebonden en gaat de politietaak te buiten.

     1. “Waarom is de naam van de persoon die deze agent is, van belang?” Omdat het een publieke functie is. En het publiek heeft het recht om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurd als het gaat om een aktie in het openbaar die iedereen kan zien(dus NIET undercover operaties) Ik wil alleen zijn naam en zijn badgenummer weten, ik hoef NIET te weten waar hij woont, met wie hij getrouwd is, hoe oud zijn kinderen zijn en waar ze naar school gaan, hoe zijn hond heet, kentekennummer van zijn prive auto, waar hij boodschappen doet enz.

      1. Ik heb politie in mijn familie en kan van nabij vertellen welke impact het heeft als een agent die absoluut gewoon zijn werk doet, naar aanleiding van een aanhouding op straat (brommerdief, geen geweld, “normale” aanhouding) een paar weken later plotseling een foto van zijn vier jarige dochter en zijn vrouw o een site vind met de mededeling, dat “de vader/man de schoft was die mijn arme broer de bajes in bracht…” Om te laten zien wat er met ons (jullie) belastinggeld gebeurd, is het absoluut niet nodig om hem of een van de collegae herkenbaar in beeld te hebben.

       1. Je hebt gelijk; het prive leven van een agent mag nooit openbaar worden gemaakt en bedreigingen naar hem en zijn gezin zijn altijd strafbaar. Maar onder werktijd wordt hij door ons betaald, wij hebben hem macht(geweldsmonopolie) in handen gegeven om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. En wij hebben de morele taak om te controlen en kenbaar maken dat hij zijn taak niet te buiten gaat en zijn macht misbruikt, het is daarna aan de rechter te beoordelen wat er aan hand hiervan moet gebeuren. Dit zijn enkele voorbeelden van machtsmisbruik door de politie:

        http://www.youtube.com/watch?v=0BdV3MDtFKg

        http://www.youtube.com/watch?v=6Y-LxCEHNmQ

        http://www.youtube.com/watch?v=aFONZDwz3IY

        Om maar een paar voorbeelden te geven…

        1. Inderdaad, er zijn ook in Nederland politiemensen die hun boekje te buiten gaan. Ik heb daarom geen enkel probleem met foto- en/of filmopnamen van politie tijdens de uitoefening van hun functie. Op de vraag of dat dan herkenbaar moet worden gepubliceerd ben ik echter zeer terughoudend. Het onherkenbaar maken van een agent is absoluut geen probleem en duurt niet lang. Bij het snijden een maskertje zetten en dat was het. (ik film veel, spreek dus uit ervaring)

          1. Nee, je hebt het niet over slaven maar wel over dat jij ze betaald en dat ze dus maar verantwoording aan je af moeten leggen.

           Er is werkelijk geen enkele reden te bedenken waarom je in Nederland de naam moet publiceren van een agent die (in jouw ogen) iets fout heeft gedaan. Pas als het politie misbruik een dermate groot probleem wordt dat het meer regel dan uitzondering is, kan ik me er iets bij voorstellen.

           Overigens is je eerste voorbeeld wel een heel slecht voorbeeld. In een willekeurige kroeg had je meer klappen gekregen met dit soort gedrag.

            1. Het noemen van de titel van een wet is geen argument, sorry. Wat bedóel je? Zou je alsjeblieft eens een zelf geformuleerd argument kunnen noemen dat ingaat op wat ik zeg, in plaats van te verwijzen naar wetten en te doen of daarmee de vraag beantwoord wordt. Ik word hier een beetje moedeloos van.

             Hoe is de openbaarheid van het bestuur gediend met het noemen van de naam van een agent? Waaróm? Niet “dat kun je halen uit die wet” maar waarom zou dat MOETEN binnen onze maatschappij. Wetten zijn flexibel en kunnen diverse kanten op worden uitgelegd. Daarom moet je in een juridisch betoog altijd uitleggen waarom jouw interpretatie de juiste is, in dit geval waarom het maatschappelijk vereist is dat jouw interpretatie wordt gevolgd.

             1. Het noemen van de wet (WOB) is wel een argument want ik kan er mijn gelijk mee halen, er staat duidelijk in beschreven dat iedereen mag weten van wie ze een boete hebben gekregen 😉 Maar goed, jij wou mijn mening weten, hier volgen er een paar:

              ‘vergelijkbaar met andere situaties’-mening: – Ik heb vroeger bij een metaalbewerkingsbedrijf gewerkt. Onze baas heeft ons ingezet in project in een grote betonfabriek. Wij moesten de vloeren(metalen onderplaten) waar ze hun producten van beton op maken glad polijsten, eventuele scheuren dichtlassen, eventuele deuken oplassen, en daarna weer glad polijsten. Wij hebben de instructie van onze baas gekregen dat als de baas of elke andere medewerker van die betonfabriek langs kwam, hem/haar gewoon uitleggen wat wij aan het doen waren en waarom dat dat nodig was. En dat was geen probleem zolang ze maar niet in de weg lopen. En onze naam konden ze gewoon lezen op de naamtags die op onze overalls zaten. Vergelijkbaar met politiewerk is het totaal niet maar wat wel vergelijkbaar is dat burgers ook het recht hebben om politieagenten in dienst aan te spreken en over zijn werk te vragen zolang zij het politiewerk maar niet in de weg staan.

              ‘wat als’-meningen: – Ik zou me toch diep in mijn vrijheid aangetast voelen als dat niet zou mogen. – Het niet mogen tonen aan derden (posten op YouTube, Facebook of alleen maar aan mijn buurman laten zien) zou zich ook kunnen doorontwikkelen naar vermakkelijken van mogelijk onmiddelijke inbeslagname (zogenaamd uit veiligheidsredenen of onderzoeksredenen ofzo) van apparatuur (vooral als hij iets doet wat niet mag). – Ze gaan iets minder zorgvuldig, onverschilliger (mischien zelfs ook wat lomper) met hun werk om want ze weten dat als ze de fout in gaan(hoeft nog niet eens een strafbaar feit te zijn, kan ook gewoon onheus of onvriendelijk of bedreigend naar mensen zijn), ze toch door lekker niemand herkend zullen worden. – Je wordt zo wel gedwongen om iedere keer als ze iets fout doen(strafbaar of niet), een officiele aanklacht tegen ze in te dienen.

              ‘precies andersom’-mening: – Hij wil mijn naam toch ook weten en wat er in de kofferbak ligt?

              mening: – Verbetering van de rechtsgang, ze doen nòg beter hun werk (kijk naar mijn ‘wat als’-meningen) – Hogere vrijheid bij de burgers want we zijn toch geen kleine kinderen?(in een democratie is de burger de baas, niet de overheid) – Politie encounters zullen minder bedreigend van aard zijn en die zogenaamde ‘psycho’-agenten zal men steeds minder vaak tegenkomen. – Burgers zullen mischien gauwer geneigd te zijn mee te werken in plaats van tegen te werken met een politieonderzoek. 🙂

              1. De Wob zegt helemaal niet dat je recht hebt de naam van de bekeurende agent te publiceren, en dat is waar we het hier over hebben. Ik val vooral over het noemen van wetten omdat een wetstekst te weinig is om een juridisch argument mee te maken. Je moet die tekst analyseren en aanvullen met rechtspraak en context en dergelijke. Jij zegt “artikel 7 verbiedt censuur”, ik wijs naar HR-uitspraken die anders zeggen en dan zeg jij “nee, want artikel 7 verbiedt censuur”. Dat schiet niet op.

               Verder ontgaat me nog steeds waarom het een góed ding is dat je namen van agenten zou mogen publiceren als die agenten ‘gewoon’ hun werk doen.

               Je vergelijkt het met een bedrijf waarvan de werknemers ervoor kiezen hun naam zelf bekend te maken, iets dat ze helemaal niet hoeven. De klant hoeft niet te weten hoe jij heet. Jij bent immers juridisch niet aanspreekbaar voor wat je als werknemer doet, dat is de werkgever.

               Je wat als: inderdaad tast het je in je uitingsvrijheid aan, en dat is een inperking van je grondrechten. Maar die agent heeft ook grondrechten, namelijk privacy. Geldt ook op het werk namelijk. En jouw uitingsvrijheid wint niet automatisch van zijn privacy (maar andersom ook niet).

               Je glijdende schaal/politiestaat-argument: dan zou ik zeggen, noteer een nummer en publiceer dat. Dat nummer is niet tot de agent privé te herleiden. Dat wordt nu al bepleit bij de ME om misstappen daar te kunnen aanpakken.

               Gedwongen worden een klacht in te dienen. Eh. Een klacht indienen lijkt me de geëigende weg om een misstand te beëindigen. De naam publiceren is al heel snel eigenrichting. Wat wil je met naamsvermelding publiceren anders dan dat de agent als persoon bedreigd of mishandeld wordt?

               Je argumenten met smiley kan ik niet serieus nemen. Ik laat het hierbij.

               1. Oh ja joh 🙂 🙂 :)? Ik denk dat jij een beetje obsessief bent om mij te verslaan en mij negatief probeert af te schilderen(beetje te veel ego mischien?) in plaats van goeie argumenten te verzinnen over waarom dat het verkeerd is om namen en gezichten van politie agenten te publiceren. Ik heb de hele middag mijn best gedaan om goeie argumenten te bedenken omdat jij me dat vroeg. En vind mijn argumenten niet onredelijk. Als tegenargument heb ik alleen maar dat ‘wat als’-argument gehoord: -Als hun naam en gezicht bekend wordt, dan tast dat hun persoonlijke privacy aan en zouden ze mischien makkelijker bedreigd kunnen worden. Is that the best you can do? Over artikel 7 kan ik me niet herinneren dat ik daar over gesproken heb mischien dat je me in de war hebt met iemand anders, maar das niet erg hoor 🙂 Ik heb die wetten die ik wel noemde inderdaad effe op moeten zoeken. Ik ben geen jurist en ik ga ook niet beweren dat ik meer verstand van jurisprudentie heb dat jij. Zo te horen aan je taal gebruik zul je best wel een aantal jaren langer op school hebben gezeten dan ik. Mischien vind je mijn mening te links, maar ik ben meer een ‘power to the people’-type, but hey that’s just me. 😉

           1. “Overigens is je eerste voorbeeld wel een heel slecht voorbeeld. In een willekeurige kroeg had je meer klappen gekregen met dit soort gedrag.”

            -Je hebt niet goed gekeken, die agent slaat de jongen omdat hij zijn mening uitte tegen de agent, was duidelijk geen bedreiging, mischien hooguit belediging. En voor belediging mag je niemand slaan. In een dictatuur wel, maar we leven (nog) niet in een dictatuur dacht ik.

            1. Tegen een agent zeggen dat hij corrupt is en een aap in uniform is niet het uiten van een mening. Natuurlijk mag de agent niet slaan (dat zeg ik ook niet!) maar ik heb er ook niet heel veel moeite mee. Nogmaals als je dit soort teksten tegen iemand in de kroeg zegt, krijg je ook een klap.

             Om dit voorbeeld te gebruiken om aan te tonen dat we in een politiestaat leven waar de politie geweld gebruikt tegen willekeurige burgers gaat me wat ver.

             1. Hoezo?Dit is een open shut case, die agent ging duidelijk de fout in. Ik denk dat een beetje mensenrechten advocaat gehakt van deze agent maakt. Zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk tegen die agent zelf en dan ook nog een keer het korps en/of de gemeente verantwoordelijk stellen omdat het om een van haar medewerkers betreft.

               1. …”Ik denk dat een beetje mensenrecht advocaat wel wat beters te doen heeft….” Are You kidding me?? Het hele voorval is gefilmd met de gezichten van de betrokkenden er duidelijk op + er staan tientallen getuigen om hun heen! Als dat geen winstgarantie is weet ik het ook niet meer hoor. Ik denk dat de advocaten voor hem in de rij hebben gestaan vanwege die hoge winstgarantie(en advokaten winnen altijd graag lol)+ hoe hoger schadebedrag wordt toegekent=hoe meer dat ze eraan verdienen.

                …”Verder denk ik dat de bijdrage van Richard Sexton nu meer op z’n plaats is dan de wet van Godwin (bedankt Wim!).” No way José, als je de engelse vertaling eventjes had aangeklikt, had je kunnen lezen dat dit niet geldt als men het heeft over een totalitair regime. En trouwens, die Richard Sexton wordt daar ook helemaal niet genoemd.

        2. Waarom valt onder die morele taak ook het publiceren van films van agenten waarvan geen rechter heeft gezegd dat ze hun macht misbruiken? Je zegt zelf al, de rechter moet bepalen wat er moet gebeuren met wat je hebt gefilmd. Oftewel dan moet je toch dat filmpje inleveren bij de rechtbank? En die kan dan bepalen “deze agent gaat met z’n gezicht op internet”. Of niet. Jij bent toch gaen rechter?

      2. Ik zie werkelijk niet hoe een naam relevant is bij een publieke-functiebeoefenaar. Wat voegt het toe om te weten dat de agent die je flitste, Jansen heet?

       De enige reden om die naam te weten is zodat je bij Jansen langs kunt gaan en zeggen “je doet je werk niet goed”. Maar dan ga je toch naar hem als privépersoon. En dat riekt net wat veel naar eigenrichting. “Ik weet waar je woont Jansen, dus bekeur me niet want dat noem ik dan machtsmisbruik”.

        1. Eerlijk gezegd ben ik op deze site discussies van wat hoger niveau gewend.

         Bij het lezen van bovenstaande discussie rolde ik al een paar keer met de ogen, maar bij het lezen van het laatste ‘argument’ vielen mijn ogen uit de oogkas. Wat moeten we met alleen “legitimatieplicht.”? Wordt hier verwezen naar de wet op de identificatieplicht (wat mensen meestal bedoelen als ze het over ‘legitimatieplicht’ hebben) of op de ambtsinstructie voor agenten (die nergens ‘legitimatieplicht’ noemt)?

         Dát is al onduidelijk – hoe een van beider (of allebei) dan relevant zou zijn voor de bovenstaande discussie wordt geheel aan de verbeelding van de lezer (in dit geval mij) overgelaten. Ik heb geen idee. Hoe in vredesnaam komt iemand van “een agent moet zich op verzoek legitimeren” bij “ik mag een video van die agent met naam en toenaam op het internet zetten”?! Hoe kan iemand dat laatste willen doen en tegelijkertijd beweren dat hij geen eigen rechter wil spelen? Ik snap het niet, en het wordt me niet duidelijker als de antwoorden beperkt zijn tot één woord.

          1. Maar onder werktijd wordt hij door ons betaald, wij hebben hem macht(geweldsmonopolie) in handen gegeven om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. En wij hebben de morele taak om te controlen en kenbaar maken dat hij zijn taak niet te buiten gaat en zijn macht misbruikt, het is daarna aan de rechter te beoordelen wat er aan hand hiervan moet gebeuren.
           Eerst en vooral, als je geen betaalde baan hebt, betaal je dan eigenlijk nog wel voor die agent? Daarnaast, In Nederland beschermen we de privacy van iedereen zo goed mogelijk. Zelfs de privacy van criminelen. Denk aan Mohammed B. die nu levenslang vast zit. Of Volkert van de G. die zijn eerste proefverlof heeft gehad. Je kunt discussieren over of deze zware criminelen wel recht hebben op privacy, en van deze twee is hun achternaam wel makkelijk op te sporen. Maar de meeste criminelen zijn nog steeds redelijk anoniem als ze in de media worden genoemd. Balkje over de ogen of het gezicht helemaal geblurd. En de naam Ingekort tot b.v. Gerold van D. in plaats van de gehele naam. Dit is zeker van belang bij mensen die nog niet eens veroordeeld zijn, omdat de media rustig ook onschuldige mensen veroordelen. Een mooi voorbeeld is de zaak rond Lucia de B. die mogelijk onschuldig is. Of Ernest L. van de Deventer moordzaak. Of de Puttense moordzaak waarbij uiteindelijk is aangetoond dat twee mannen onschuldig waren en toch waren veroordeeld. Dit zijn mensen die hun leven de vernieling in hebben zien gaan en de druk van de media maakt het alleen maar erger voor hen. Als je beelden en de naam van een agent vrijgeeft in de media, dan is die agent al veroordeeld voor het bij de Rechter komt. En als de Rechter hem op basis van al het bewijs vrijspreekt dan zal het publiek daar schande van spreken. Waarom? Omdat het publiek op basis van gekleurde berichtgeving aanneemt dat de betreffende agent schuldig is. Betreffende die filmpjes… Een man met een gitaar wordt geslagen maar de manier waarop hij met die gitaar loopt komt dreigend op mij over. En ik weet niet wat hij precies zegt want ik hoor geen geluid maar hij komt niet erg beleefd over. Hij provoceert. Ik zou hem ook neerslaan, voordat hij met die gitaar gaat uithalen. Dat ding is een gevaarlijk wapen. In het tweede filmpje lijkt het slachtoffer extreem dronken en willen ze hem aanhouden. Met zijn dronken kop werkt hij niet echt mee hieraan maar de politie beschreef zijn gedrag als aggressief. Maar ja, het filmpje toont maar een kort moment van alles wat er is gebeurt. Die dronken gast kan daarvoor best al een aantal voorbijgangers hebben lastig gevallen. Feit is wel dat de agente beheerst geweld toepast om de man onder controle te krijgen. En het derde filmpje toont een groep lastige jongeren die niet de aanwijzingen van de politie opvolgen en daar dus klappen voor krijgen met de wapenstok. Maar ja, er zijn maar een paar agenten die letterlijk tientallen opgefokte jongeren weg moeten sturen uit een bepaald gebied. In de achtergrond hoor je ook hoe vijandig die jongeren tegen de politie zijn. En er wordt een jongere opgepakt die is herkend als dader van een misdrijf die enkele van die jongeren hebben gepleegd. Terecht aangehouden, dus. De drie filmpjes die je toonde bevatten naar mijn mening terechte handelingen door de politie, maar ze worden op een manier gebracht die mensen moet laten denken dat de politie in Nederland extreem gewelddadig is tegen onschuldige mensen. Geen van de personen die in deze filmpjes opdoken waren onschuldig, volgens mij. Ze toonden allen enorm veel aggressie en waren uit op een conflict. Als de politie echt gewelddadig was, hadden ze allang de krant gehaald onder het kopje “Agent slaat verdachte dood!”

           1. …”Eerst en vooral, als je geen betaalde baan hebt, betaal je dan eigenlijk nog wel voor die agent?” Ja!!! Zelfs werkloze mensen met een uitkering moeten belasting betalen, als ze boodschappen doen, als ze gaan tanken, of iets anders kopen moeten ook gewoon BTW en evt. accijnzen en evt. motorrijtuigen belasting betalen. En die gevreesde blauwe envelop valt gewoon ieder jaar door de bus(kan voordelig uitvallen maar ook nadelig!).

            Daarna begin je over criminelen te praten, heel erg OT, en dan ga je ook nog mijn naam als crimineel voorbeeld gebruiken. LMAO. Je had ook je eigen naam kunnen gebruiken. SMH.

            Betreffende die filmpjes… Ik weet niet met welke (politie)bril je deze filmpjes bekeken hebt, Maar er klopt helemaal geen zak van wat je zegt, en dat je geen geluid kunt horen klopt ook niet. Mischien legt het aan je audio instellingen ofzo. Het eerste filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=0BdV3MDtFKg De politieagent begint eerst te dreigen een ‘schop onder je kont geven’ nadat de jongen hem ‘corrupt’ heeft genoemd. Die jongen pikt dit niet en spreekt die agent hierop aan. De agent zegt tegen de jongen dat die zijn ‘grote bek’ moet houden waarop de jongen hem ‘een aap in uniform’ noemt. De jongen heeft zijn gitaar de hele achter in zijn nek, maakt GEEN zwaaiende beweging hiermee. De agent zegt ‘wat zei je?’ en geeft de jongen meteen een klap er achter na. Pas daarna komt de collega van de agent die sloeg in actie om de jongen aan te houden. Hij maakte de fout de jongen bij zijn linkerarm vast te pakken(hij had zijn rechterarm met gitaar vast moeten pakken). De jongen pleegt hierbij inderdaad wat verzet en ze raken met zijn tweeën in onbalans. De gitaar zwaait hierbij idd een beetje rond, maar hij probeerde hierbij overduidelijk NIEMAND te slaan. De eerdere agent die sloeg kwam er bij, pakte de jongen bij de andere arm, en toen voerden ze de jongen af. Een omstander vroeg aan de agent die sloeg ‘of dat normaal is wat je doet’, waarop de agent een reden gaf waarom hij de jongen sloeg en antwoord ‘ik moet alles even slikken zeker’. Dit antwoord zal toch zeker door de rechter later geïnterpreteerd worden dat hij dat deed omdat hij zich beledigd en gefrusteerd voelde. En je mag in Nederland nou eenmaal niemand slaan omdat je je beledigd en gefrusteerd voelt, zelfs niet als je geweldsmonopolie bezit als politieagent. Dat is machtsmisbruik. Die agent is een kop groter dan de jongen, hij had hem ook ZONDER slaan met het grootste gemak in bedwang kunnen houden.

            Die andere twee filmpjes kom later op terug. 😉

            1. Ja!!! Zelfs werkloze mensen met een uitkering moeten belasting betalen, als ze boodschappen doen, als ze gaan tanken, of iets anders kopen moeten ook gewoon BTW en evt. accijnzen en evt. motorrijtuigen belasting betalen.
             Alleen, die BTW, accijnzen en andere belastingen betalen ze gewoon van de belastingcenten van mensen die wel een betaalde baan hebben. Ofwel, belastinggeld wordt gebruikt om belastingen mee te betalen. Er zijn mensen die kunnen stellen dat als je niet werkt voor je geld, je eigenlijk ook geen zeggenschap dient te hebben over wat je dan mag meebepalen over wat er met de belasting-gelden gebeurt. Immers, je hebt er niets voor hoeven doen. Het is eigenlijk een gunst van de Staat dat je dit geld krijgt. Strict genomen dan. Je zou het zelfs nog scherper kunnen stellen. Er zijn mensen die een minimum-loon verdienen en dus relatief weinig belasting betalen. En er zijn mensen die anderhalve ton per jaar betalen (of meer) en dus veel belasting betalen. Je aanspraak op wat er met dit belastinggeld gebeurt kun je dan laten afhangen van hoeveel een persoon aan belasting betaalt. Ofwel, je koopt de politie dan met je belastinggeld. Kortom, als je gaat beweren dat jij de politie betaalt met jouw belastingcenten dan kunnen anderen beweren dat ze zelfs meer betalen en dus meer rechten hebben. Of dat sommige mensen feitelijk niets betalen en dus geen rechten hebben. Daarom is het ook zo’n nutteloze bewering om te stellen dat ze van jouw centen betaald worden. Immers, wat jij en ik relatief betalen gaat de fooienpot in. Er zijn genoeg miljonairs, miljairdairs en grote bedrijven die letterlijk tientallen miljoenen belasting per jaar betalen dus volgens die redenering hebben zij de meeste zeggenschap. Zeg het maar als jij daar voorstander van bent.
             Daarna begin je over criminelen te praten, heel erg OT, en dan ga je ook nog mijn naam als crimineel voorbeeld gebruiken.
             En dat vind je duidelijk heel vervelend, zelfs al heb ik het ingekort tot Gerold van D., nietwaar? Datzelfde geldt ook voor agenten die gewoon hun werk doen en plotseling door de media als criminelen worden neergezet. Jij hebt niets gedaan maar de suggestie wordt ermee gewekt dat je toch ergens schuldig aan bent. Het levert een stigma op wat je maar moeilijk kwijt raakt en als je een publieke functie hebt is het erg lastig om daar weer van af te komen. Jouw naam gebruiken vond ik practischer om een duidelijk voorbeeld te geven van hoe mensen schuldig bevonden kunnen worden simpelweg door een verkeerde associatie. Overigens, je naam is op Internet redelijk uniek en dus eenvoudig via Google op te sporen. Als je Gerard had geheten in plaats van Gerold was je op het Internet een stuk anoniemer geweest, simpelweg omdat Gerard veel meer voorkomt.
             De politieagent begint eerst te dreigen een ‘schop onder je kont geven’ nadat de jongen hem ‘corrupt’ heeft genoemd.
             Geen idee waarom het geluid niet werkte maar je geeft al een duidelijke reden aan waarom die agent gewoon terecht zijn werk deed. Die vent komt immers aanlopen met zijn gitaar als een knuppel over zijn schouder, klaar om een gevecht aan te gaan. Hij beledigt een ambtenaar in functie, waarvoor hij al direct opgepakt kan worden maar de agent geeft hem nog de kans zich terug te trekken door een dreigement te uiten. De jongen gaat door met beledigen en gaat daarmee dusdanig ver dat de agenten overgaan tot aanhouding. Daarvoor hoeven ze geen waarschuwing te geven omdat die jongen een wapen in zijn hand heeft. Ja, die gitaar kan als wapen gebruikt worden, ook al doet hij dat niet. Een klap, als zelfverdediging om de jongen neer te halen en de andere agent helpt mee om de jongen te overmeesteren voor hij een kans krijgt zijn wapen te gebruiken. De jongen verzet zich en dat levert meer klappen op. Hij wordt overmeesterd en kan worden aangeklaagd voor belediging, dreiging met een wapen en verzet bij arrestatie. Zal hem een boete gaan kosten en hopelijk gedraagt hij zich in de toekomst wat beter, hoewel ik het betwijfel. En al is die agent een kop groter, hij kan gewoon niet het risico nemen dat die jongen gaat slaan met die gitaar. De dreiging is gewoon te groot. Jij ziet misschien een muziek-instrument maar ik zie een dodelijk wapen. Als het een triangel of panfluit was geweest was de situatie vast anders verlopen…
             En je mag in Nederland nou eenmaal niemand slaan omdat je je beledigd en gefrusteerd voelt
             De jongen loopt naar een agent en noemt deze corrupt. Dit is een belediging en artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht noemt dit een misdrijf waar eventueel drie maanden celstraf op staat! Hij had dus direct al gearresteerd kunnen worden en ja, politie mag geweld gebruiken bij het arresteren van een verdachte. Artikel 267 doet daar nog 1/3e bovenop indien het een belediging van een ambtenaar in functie betreft. Dus maximaal 4 maanden cel. Met de bewijslast op film is het voor de politie ook heel eenvoudig aan te tonen dat het om een terechte arrestatie ging.
             Dat is machtsmisbruik.
             Alsof die jongen een vrijbrief verdient om mensen te beledigen en te bedreigen. Nee, die knul is gewoon een misdrijf aan het plegen, gewoon voor de lol. Misschien is’ie dronken of heeft hij een verkeerde pil geslikt. Hoe dan ook, die jongen heeft het zelf uitgelokt en ook dat is duidelijk te zien in het filmpje. En dat hij iemand uitdaagt die een kop groter is toont een duidelijk gebrek aan intelligentie bij die knul. Waarom mensen denken dat je zomaar anderen kunt beledigen is mij een raadsel…
             Die andere twee filmpjes kom later op terug.
             Ik wacht rustig af, Gerold van D. 😉

             1. 🙂 Echt Wim een gunst?

              Ik heb mij jaren lang blaauw betaald aan belastingen. Helaas nu voor het eerst in 24 jaar geen werk. Ik heb nooit geklaagd dat ik veel belasting moest betalen, ergens is dat een luze probleem. Het betekent namelijk ook dat je veel inkomen hebt 🙂 Ik ben in ieder geval blij dat de WW er is en dat ik er gebruik van kan maken (en dat ik nooit een perperduur huis heb gekocht) Ik kan de hypotheek en eten en drinken betalen van de WW, maar dan is die ook wel op!

              Ik ben het er wel mee eens dat het systeem van belasting betalen over uitkeringen en al die subsidies niet klopt. Dat is werk verschaffing voor ambtenaren 🙂 Als een uitkering te laag is dan verhoog je gewoon de basis uitkering en bespaar je de administratie van toeslagen regelingen. Het is inmiddels vrij duidelijk dat men dat bij onze overheid namelijk niet kan 🙁

              1. Elroy, het is ook geen gunst maar een recht. Een recht waar iedere nederlander aanspraak op mag maken, wat mij betreft. Maar sommige mensen zien dat toch anders. Als je stelt dat de politie van jouw belastingcenten wordt betaald, zoals Gerold deed, dan vind ik dat je ook moet kijken hoe groot het aandeel is dat je meebetaalt. En voor veel mensen is dat niet eens genoeg om een halve agent mee te betalen, terwijl anderen genoeg bijdragen om een gehele politiepost bemand te houden. En kijk je naar mensen in de bijstand dan kun je zelfs afvragen of ze mogen meepraten omdat hun bijdrage weer van “onze” belastingcenten komen. De gedachte “Ik betaal, dus ik heb rechten” is gevaarlijk omdat anderen dan stellen: “Ik betaal meer en heb dus meer rechten”.

               Zo werkt het niet in Nederland.

               Gerold zei: ““Maar onder werktijd wordt hij door ons betaald, wij hebben hem macht(geweldsmonopolie) in handen gegeven om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

               Mijn antwoord daarop is dat zijn bijdrage, en ook die van jou of mij, best weinig is. Het zijn de miljardairs en grote bedrijven die hier het meest aan bijdragen en met die beredenering zou de politie meer naar hen dan naar ons burgers moeten luisteren.

               En ja, werkloosheid kunnen we allemaal slachtoffer van worden. En dan is het mooi als je zelf jarenlang premies hebt betaald zodat je een tijdlang WW kunt ontvangen. Maar dan heb je dus premies betaalt om je eigen werkloosheid op te vangen en zou je dus niet kunnen claimen dat je betaalt voor de politie-agent op de hoek. Want dan moet je eerst maar even uitrekenen hoeveel je in totaal aan belastingen en premies hebt betaald en in hoeverre dat bedrag bijdraagt in het salaris van die agent. Er zijn ruim 60.000 agenten in Nederland en enkele miljoenen mensen die belasting betalen. Ik denk dat ik rustig kan stellen dat de bijdrage van een individu hier dus weinig voorstelt. De bijdrage die wij als gemeenschap leveren is wel voldoende om ze te betalen maar ja, daar zit onze Democratie weer achter en geldt dat de meerderheid beslist wat wel en niet kan. En die meerderheid zou het best goed kunnen vinden als de politie wat aggressiever te werk ging. Zou je aan de bevolking moeten vragen. (Maurice de Hond, iets voor je volgende enquete?) 😉

  1. Er is ook geen voorafgaand toezicht want er is geen toezichthoudende instantie die elke uitzending vooraf beoordeeld. Er is incidenteel voorafgaand ingrijpen bij een concrete dreigende uiting.

   Ik snap je punt maar zowel onze HR als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepalen al twintig jaar bij herhaling dat in uitzonderlijke omstandigheden een voorafgaand verbod op uitzending toegelaten kan zijn. Als vaststaat wat je gaat zeggen én we vooraf al weten dat dat onrechtmatig is, dan is volgens mij er geen redelijk belang meer om die mening eerst uit te mogen zenden en dán te beoordelen. Waarom volgens jou wel?

   Stel ik mail je nu, ik ga vanmiddag jouw naam en adres noemen en erbij zeggen dat je de moordenaar van Marianne Vaatstra bent. Met een oproep om je te lynchen. Dan zeg jij, prima, ik doe je achteraf wel een proces aan wegens laster en bedreiging? Jij zou niet nu al een verbod op die uitzending willen kunnen krijgen?

 7. Simpelweg, omdat toetsing vooraf (=censuur) volgens de Grondwet (!) uitdrukkelijk verboden is. Er zijn dan m.i. voldoende aanknopingspunten om de overtreder direct na zijn duidelijk misdadige publicatie te arresteren. Hij levert het bewijs daar namelijk zelf mee en geeft dus de basis voor een open and shut case.

  1. Je gaat even voorbij aan het feit dat je dus het misdadige gedrag toestaat. Simpel gezegd zou dat betekenen dat als de politie op de hoogte is van een moord- of terroristische aanslag, ze deze maar gewoon door moeten laten gaan en dan de daders oppakken…..

   Overigens staat er in de grondwet wel bij behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet wat volgens mij betekent dat er wel degelijk toetsing vooraf mogelijk is.

   1. Onzin, zorgvuldig lezen! Het gaat om het verbieden van een uiting, die achteraf getoetst kan worden en zo nodig bestraft. Censuur is een van de bouwstenen van een dictatuur. Met dit soort levensgevaarlijke inbreuken op de grondbeginselen van de democratie creëer je het hellend vlak, dat uitkomt in een politiestaat. Vergeet niet, dat Hitler vanuit een democratie (verkiezingen) de macht heeft kunnen grijpen en de regels daarna kon buigen en breken. De gevolgen zijn bekend. Jammer, dat de mensen wel OVER, maar niets VAN de geschiedenis lijken te leren…

    1. De link met Hitler ontgaat me een beetje in deze discussie? Geef eens een concreet voorbeeld waar de overheid censuur heeft toegepast wat schadelijk is voor het volk.

     Alles kan achteraf getoetst worden maar nogmaals, dan is het kwaad al geschiedt. Stel, ik maak morgen op primetime een uitzending over hoe jij honderden kinderen hebt misbruikt en enkele gruwelijk hebt vermoord met daarbij foto’s van jou, je naam, je adres en foto’s van je kinderen. Dan mag je mij de dag erna wel oppakken maar ik vermoed dat jij de stenen al door je ruiten hebt liggen (minimaal!). Verder zal het voor altijd zo zijn dat mensen denken waar rook is, is vuur. Jij zal hier de rest van je elven last van hebben. Als mijn uitzending werkelijk nergens op gebaseerd is, waarom zou ik deze dan toch uit mogen zenden? En wat heeft een verbod erop te maken met censuur en Hitler?

     1. -“Geef eens een concreet voorbeeld waar de overheid censuur heeft toegepast wat schadelijk is voor het volk.”

      Het filmen/fotograferen en publiceren film/fotos van politie agenten te verbieden onder het mom van ‘veiligheidsredenen’.

      -“Als mijn uitzending werkelijk nergens op gebaseerd is, waarom zou ik deze dan toch uit mogen zenden?”

      Dat is laster. Je mag niet zomaar iemand zwartmaken.

      1. En waarom is zo’n verbod schadelijk voor het volk? Als er misstanden op te zien zijn, zou je die best mogen publiceren, wellicht met het onherkenbaar maken van de betreffende agenten.

       Dat is laster. Je mag niet zomaar iemand zwartmaken.
       Maar je mag het volgens jou niet vooraf verbieden en pas na de uitzending maar dan is jouw leven al verpest.

       1. Verbieden kan niet, maar mischien kun je het met een Kort Geding wel even tijdelijk stop laten zetten en als dat niet lukt dan kun je volgens de wet kun je zijn leven daarna ook verpesten. (allerlei straf- en civielrechtelijke procedures, en daarna ook nog keer die vette schadeclaims die daar uitvloeien.)

  2. Censuur is helemaal niet zo duidelijk(!) verboden als jij dat stelt. De Grondwet zegt ook nog iets over ieders verantwoordelijkheid door de wet. En ons hoogste rechtscollege heeft daaruit geconcludeerd dat wanneer de uiting concreet op voorhand bekend is, een voorafgaand verbod géén censuur is. Dit met instemming van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

   Kun je aangeven waarom dit wél censuur is, oftewel waarom het maatschappelijk ongewenst is dat zo’n uiting eerst gepubliceerd en dán bestraft wordt? Wat levert het de maatschappij op dat we zeggen “dit kan écht niet, publiceer maar en daarna pakken we je”? En dan bedoel ik dus niet, wat staat er ook weer letterlijk in artikel 7 Gw, maar waarom is jouw uitleg van artikel 7 beter voor Nederland dan de uitleg van HR en EHRM?

  1. Volgens mij willen ze de overheid steeds meer bevoegdheid geven om veiligheidsredenen en dat kost de bevolking iedere keer weer een stukje vrijheid.

                 Thomas Jefferson:
   

   “A society that will trade a little liberty for a little order will lose both, and deserve neither.”

 8. De overheid en de rechterlijke macht zijn geenszins te vertrouwen en dat geldt niet alleen voor dictaturen. Tientallen miljoenen verloren hun leven in oorlogen, die op grond van leugens begonnen zijn. De overval op de zender Gleiwitz werd als grond gebruikt voor de aanval op Polen en daarmee WO II, de WMD-affaire rond de malafide informant “Curveball” voor de inval in Irak, de fictieve moord op couveusebaby’s voor de eerste Golfoorlog en ga zo maar door…. Nee, voor de waarheid en recht moet je niet in de politiek zijn.

  1. Nee, voor de waarheid moet je inderdaad niet bij de politiek zijn maar helaas kan je nergens op vertrouwen voor de waarheid. Zelfs je zelf niet! Verder zijn er ook veel oorlogen begonnen om religie, geld, macht, voedsel, water. Allemaal maar afschaffen?

   1. Het maakt m.i. nogal verschil of een overheid tientallen mensen de dood injaagt door een oorlog te beginnen op basis van een leugen. Moorden is dan opeens kennelijk niet meer strafbaar, omdat de regering je daartoe opdracht geeft en je er zelfs voor beloont met promotie en medailles. Maar o wee, als “jouw” land de oorlog verliest….! Maar ja: er zijn nooit echte democratieën geweest ( landen, waar het volk het voor het zeggen had): je mag hooguit eens in de zoveel jaar stemmen op een persoon of club, die vervolgens doet, wat hem het best uitkomt’als hij de macht heeft. Dat hadden we toch wel begrepen na twee wereldoorlogen en ca 70 miljoen doden? Het recht op vrije meningsuiting is altijd het eerste slachtoffer van dictaturen en oorlogshetzers…

 9. De tekst is duidelijk, maar het is typisch Nederlands om te maren en te alsen. Toetsing vooraf (=censuur) is nu eenmaal krachtens de Grondwet uitdrukkelijk verboden en het buigen van de zin van de wet is een duidelijk signaal, dat er een begin gemaakt is, de basis van de democratie -het verbod op het recht op vrije meningsuiting- langzaam maar zeker aan te tasten. Dat een rechter er aanleiding toe ziet, de grondwet aan zijn visie aan te passen, is zorgwekkend en een teken aan de wand.

  Zo hoor je pas schuldig te zijn, als onomstotelijk bewezen is, dat je een overtreding of misdrijf hebt begaan. De Wet Mulder bijv. resulteert echter in straffen, die op basis van foto’s opgelegd worden. Bewijs maar, dat je de overtreding niet begaan hebt. Nogmaals: we glijden af naar een dictatuur.

 10. Om nog maar niet te spreken van alle bekeuringen de komende tien jaar voor 2km/u te hard rijden, een ontbrekend achterlicht op de fiets, toeteren zonder noodzaak, vergeten hand uit te steken of het trekken van een aanstootgevend gezicht.

  Ik weet dat dit allemaal overtredingen zijn, maar van “het trekken van een aanstootgevend gezicht” ben ik nu niet zeker of dit een grap is, of dat dit werkelijk een overtreding kan zijn. Voortaan met een paspoortpasfotoglimlach de agent te woord staan?

  Zomaar een agent gaan fotograferen omdat deze staat te flitsen is inderdaad een boute actie. Meestal zijn agenten verzameld op een plek waar iets nieuwswaardig gebeurd. Op zo’n plek moet je in het openbaar foto’s kunnen maken.

  Portretrecht zie ik niet eens. Ik vergelijk dit met paparazzi fotografie. Als de Story een bekende (nieuwswaardige) Nederlander met een scharrel op een terras ziet zitten of door de Kalverstraat banjeren, dan maken ze daar een foto van en publiceren deze. Een bekende Nederlander heeft niet persé meer of minder recht op privacy dan een ambtenaar. Een bekende Nederlander kan leven van portretrecht (daar waar hij/zij poseert voor foto’s).

  Agenten handelen eerst vanuit de onderbuik (hey, dit vind ik niet leuk, even om ID en camera vragen) en leggen dan eventueel het probleem voor bij justitie. Justitie zegt dat ze goed handelen, maar dan zijn de foto’s van een amateurjournalist reeds gewist, dus wat Justitie zegt maakt a posteriori niets uit.

  Duidelijke beleidsregels moeten hiervoor komen. Agenten moeten snappen dat zij het publiek dienen en dat als de overheid overal camera’s plaatst in de publieke ruimte, men niet moet gaan kniezen als burgers met een mobiele camera een agent filmen die iemand in zn ballen schopt.

  http://slog.thestranger.com/slog/archives/2014/02/03/sheriff-fires-cop-who-threatened-to-arrest-me-for-taking-photos-of-cops

  You approached Mr. Holden because you took exception with him lawfully exercising his right to take photographs of you and your colleagues while lawfully standing on public property; you were agitated and confrontational; Your ill-advised actions also play to some of the most basic fears among some citizens, which is that a police officer may indiscriminately exercise his or her power in violation of their rights. People fear that in the event of a complaint, the officer will just deny the allegations and ‘circle the wagons’ with his or her fellow officers with the expectation they will take care of their own. In a matter of minutes, your actions violated the trust that we, as a department, spend years trying to build and maintain.
  1. Portretrecht zie ik niet eens
   Van portretrecht is pas sprake als de foto wordt gepubliceerd. Ik kan ook foto’s nemen voor mijn prive-album en dan kun je hoog en laag springen met je portretrecht, maar je doet er dan verder niets aan. Het is mijn foto. Ja, je kunt proberen de publicatie te voorkomen…

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.