Wanneer mag je iemands berichten van je forum verwijderen?

De beheerder van een forum mailde mij:

Een van onze leden heeft gigantische ruzie gemaakt met zo ongeveer iedereen en daarbij onze huisregels zwaar overtreden. Wij hebben hem dan ook geband (verbannen). Maar de berichten hebben we laten staan, want mensen moeten kunnen lezen wat er is gebeurd. Hij eist nu dat wij alle berichten van en over hem verwijderen. Kan hij dat?

Uit de privacy-richtsnoeren blijkt dat de privacywet hier mogelijkheden biedt voor het met ruzie vertrokken ex-lid.

Elk bericht dat hij plaatste, is namelijk een “persoonsgegeven” omdat het te herleiden is tot deze specifieke persoon. Hij heeft dus het recht te beslissen wat er met dat bericht mag gebeuren.

Door het bericht te plaatsen, gaf het forumlid toestemming voor deze “verwerking” van persoonsgegevens. Anderen mochten het bericht, het persoonsgegeven dus, lezen en in hun reacties verwerken. Tot zover geen probleem.

Die toestemming kan echter op elk moment worden ingetrokken, en dat betekent dat men met de verwerking moet stoppen. Je kunt niet in het huisreglement iemand verbieden deze toestemming in te trekken. De door het ex-lid geplaatste berichten moeten dus in principe worden verwijderd als hij daarom vraagt. De enige reden om het te mogen laten staan, is als er een “eigen gerechtvaardigd publicatiebelang” is.

Zo’n belang kan bijvoorbeeld zijn dat door de verwijdering de discussie onbegrijpelijk wordt. In dat geval, zo zeggen de richtlijnen, kun je volstaan met de naam van de plaatser vervangen door [VERWIJDERD] of iets dergelijks. Tenzij de inhoud van het bericht zelf nog informatie over de plaatser bevat, dan zou die informatie moeten worden geschrapt.

Een advertentie op b.v. Marktplaats zou dus door het bedrijf verwijderd moeten worden als de plaatser daarom vraagt. Iemands recensie van een film op een forum voor filmliefhebbers ook. Zulke berichten kun je verwijderen zonder dat andere berichten daardoor onbegrijpelijk worden, en als dat kan, dan moet het ook.

Informatie verwijderen die in andermans berichten verwerkt is, is heel erg lastig. Deze verwerking was in het kader van een vrije meningsuiting. Verwijderen mag dan alleen als het echt absoluut de enige manier is om de inbreuk op de privacy van de originele poster (het ex-lid dus) te beëindigen. En dat zal vrijwel nooit het geval zijn.

Arnoud

27 reacties

 1. In hoeverre kun je hier met je huisregels nog iets aan veranderen? Ik bedoel, als ik in mijn reglement zet dat ik op elk moment elk bericht mag aanpassen of weggooien om mij moverende redenen, dan hebben mensen dat toch maar te accepteren? Je hebt zo veel vrijheid van meningsuiting op mijn forum als ik je geef, het zijn mijn servers.

 2. Dat kwam bij mijn column op Netters aan de orde. De gebruiksregels (huisregels) daar zijn erg breed, ongeveer zoals jij suggereert.

  De beheerders behouden zich het recht voor berichten naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Door op Netters te posten, ga je akkoord met die voorwaarden. Net zoals je bij de supermarkt akkoord gaat met de huisregel om een mandje of winkelwagentje te gebruiken. Toch kunnen de beheerders niet zomaar elk bericht om elke reden verwijderen of aanpassen. Iemands meninguiting is beschermd, en er moet dus een geldige reden zijn om dat te doen. Bij illegale bijdragen (belediging, racisme, inbreuk op andermans rechten) is er evident zo’n geldige reden aanwezig. Reclame mag ook zomaar verwijderd worden: commerci?le meningsuitingen vallen niet of nauwelijks onder de vrije meningsuiting. En berichten die off-topic zijn, kunnen verplaatst of eventueel verwijderd worden.

  Inhoudelijk ingrijpen bij on-topic discussies zou zeer uitzonderlijk moeten zijn. Ook als daarin iets gezegd wordt dat de beheerders niet aanstaat. Daar kunnen huisregels weinig aan veranderen: binnen het kader van de on-topic discussie hebben deelnemers het recht hun mening te uiten. “Het is mijn server dus ik beslis” gaat dus maar ten dele op als je je site openstelt voor discussie.

 3. Ik vraag me toch serieus af als een forumlid met 20.000 berichten zich meldt dat de boel weg moet dat een beheerder 20.000 posts moet gaan zitten editten en er [verwijderd] neer moet zetten omdat iemand gewoon zin heeft om dwars te liggen? Om nog maar niet te spreken van alle quotes die er door anderen van die berichten zijn gemaakt.

  Iemand doet vrijwillig mee op een forum, het komt op mij niet realistisch over dat zulke acties van een forumbeheerder kunnen worden verwacht en dat dit de strekking van de privacy-wet hard voorbij holt.

  Of kan een beheerder daar dan een vergoeding voor vragen. Want dat vind ik dan de andere kant van de medaille 😉

 4. te zot voor woorden. Sta erachter wat je schrijft. Meerdermalen heb ik gezien dat een topic naar de malle moeren ging, door verwijderen van postingen. Tot zelfs het sluiten van topics toe. Het bannen van mensen, en het verwijderen van oeverloos gelul en geklier

  zie website.. je word er onpasselijk van

 5. Een reactie op een forum wordt gezien als een privacy gegeven. Nu is het mogelijk om reacties op een forum te “quoten”, waardoor je een kopie maakt van de originele post en er eventueel wijzigingen in kunt brengen.

  In hoeverre is een gequote post nog een privacy gegeven van de originele poster? Of wordt de informatie die de reactant dan in zijn eigen post meekopieert, in zijn geheel een privacy gegeven van de reactant?

 6. Een post (en daarmee ook een quote) is een persoonsgegeven om twee mogelijke redenen: 1. de naam van de poster staat erbij (een pseudoniem is ook een naam) 2. de inhoud van de post onthult iets over de poster

  Bij quotes geldt in principe hetzelfde, al kun je natuurlijk wel om de persoonlijke gegevens van iemands post heenquoten. Dus quoten is een verwerking van persoonsgegevens, zeker als je de naam van de originele poster laat zien.

  Wel is goed verdedigbaar dat dit mag. De betrokkene publiceerde het persoonsgegeven zelf (hij postte met die naam erbij), en hij had moeten weten dat daarmee anderen het konden quoten met zijn naam erbij. Hij kan zich dan niet verzetten tegen die verwerking.

 7. Arnoud, je slaat m.i. de plank goed mis.

  Artikel 1 Wbp: In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: sub a: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een ge?dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

  Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een persoon. Dat je in een bericht persoonsgegeven kunt opnemen doet niet af aan het feit dat een bericht geen gegeven is en dus geen persoonsgegeven is.

  Dus quoten is een verwerking van persoonsgegevens, zeker als je de naam van de originele poster laat zien.

  Dat zal best, maar het werk waarin geciteerd wordt is doorgaans niet een gestructureerd geheel van persoonsgegevens en dus is het wbp niet van toepassing.

  Nu is een forum weer wel een gestructureerd geheel van persoonsgegevens, maar het citaat wordt ongestructureerd opgenomen dus is het wbp daar op niet van toepassing. De meta informatie is weer wel gestructureerd opgenomen dus geld het wbp daarop wel.

 8. Het citaat zelf is geen gegeven, maar de combinatie van citaat en persoon wel. “Alex schreef” zegt iets over jou. Ik plaats dit hier, dus ik verwerk dat persoonsgegeven over jou. De definitie van ‘verwerking’ is heel erg breed, tenslotte.

  Deze reactie is geen bestand, daar heb je gelijk in. Maar artikel 2 lid 1 WBP zegt dat de WBP van toepassing is op elke “geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens”. De vraag of sprake is van een bestand wordt pas relevant als je een niet-geautomatiseerde verwerking krijgt: “de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of …”

 9. Ik zou zeggen dat alleen jouw naam een persoonsgeven is. Ook zonder iets van jou te citeren komt ik dan bij jou uit. Er zijn talloze zaken waaraan ik jouw naam kan combineren. 33 * 17 = 33 * 20 – 33 * 3 – Arnoud Engelfiet. Is de combinatie van deze rekensom met jouw naam nu ook een persoonsgegeven? Neen, zou ik zeggen. Jouw naam is zelf al een persoonsgegeven en als verder gaan dan over analyseren we het geheel.

  Deze reactie is geen bestand, daar heb je gelijk in. Maar artikel 2 lid 1 WBP zegt dat de WBP van toepassing is op elke ???geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens???.

  Het opnemen van dit citaat levert inderdaad een verwerking op, maar die verwerking heeft niet geautomatiseerd plaat gevonden. Ik heb namelijk er voor gekozen om dit te citeren en niet een computer.

  Een voorbeeld van geautomatiseerd verwerken is een registratie formulier invullen zonder menselijk tussenkomst van de de partij die dit ontvangt. Maar daar kun je m.i. niet van spreken bij een bericht, reactie of citaat. Alle betrekken partijen voeren die zelf uit.

 10. “De poster van dit artikel is regelmatig ziek want hij heeft een chronische voorhoofdsholteontsteking” is ook een persoonsgegeven, mits het voor voldoende lezers duidelijk is wie deze ‘poster’ is. En ook jouw eerdere opmerking “Arnoud, je slaat m.i. de plank goed mis.” is een verwerking van persoonsgegevens, namelijk een waardeoordeel over mij.

  Ik heb die wet ook niet bedacht. …

 11. Ik beweer niet dat combinaties helemaal geen persoonsgegevens kunnen zijn. Alleen dat je dit een beetje realistisch moet houden, maar jij past er een oneindig recursieve gedachtegang van. De wetgever kan niet bedoelt hebben dat alles een persoonsgegeven is, maar dat is wel wat je betoogt.

  Je stelt dat een persoonsgegeven = persoonsgegeven + iets anders. Dat zou inhouden dat 2 persoonsgegevens = 1 persoonsgegeven, en dat kan niet.

  Ik heb die wet ook niet bedacht. ???

  Met dezelfde wet in hand komen we ieder tot een ander oordeel.

 12. Ik zou het graag realistisch houden, maar ik zie gewoon niet hoe het anders uit te leggen is. Die wet is gewoon heel breed, en dat is ook de bedoeling want hij moet jouw relationele privacy regelen. Jij dient de mogelijkheid te hebben om tegen elke verwerking van je persoonsgegevens op te kunnen treden. En als je de richtsnoeren leest, dan zie je dat je dus ook tegen ongestructureerde forumberichten met daarin een mededeling over jou op kunt treden. Ik ben daar fel op tegen, maar ik kan er niet omheen dat die wet nu eenmaal zo uitgelegd wordt.

 13. Het College Bescherming Persoonsgegeven heeft inderdaad een Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens geschreven met daarin het volgende op pagina 15:

  De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

  Dus als u met behulp van een computer persoonsgegevens opslaat, bijwerkt, etc., dan moet u aan de Wbp voldoen. Dit is ook zo als u uw gegevens in een kast bewaart, maar uw weg in die kast vindt met behulp van een computerprogramma.

  Artikel 2 lid 1 Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

  Hiermee is echter nog niet zo dat een persoonsgegeven in combinatie met iets anders weer een persoonsgegeven is. In de handleiding staat hierover:

  Gegevens zijn persoonsgegevens als:de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; endie persoon identificeerbaar is.
  Artikel lid a: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een ge?dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

  Hier kan ik echt niet uit opmaken dat er gezocht moet worden naar combinaties van een persoonsgegeven met een ander gegeven.

  ???De poster van dit artikel is regelmatig ziek want hij heeft een chronische voorhoofdsholteontsteking???. Hier is het deel ???De poster van dit artikel??? een persoonsgegeven, maar dat geld niet voor het deel ???is regelmatig ziek want hij heeft een chronische voorhoofdsholteontsteking??? aangezien dat deel niet herleidbaar tot een persoon. Jouw naam is herleidbaar tot jou, maar een TV van Philips niet. Als jouw naam op de TV plak is het niet zo dat op magisch wijze ik niet meer bij jouw uit kan kommer, immers heb ik nog altijd jouw naam, maar met de beste wil van de wereld kan daarom nog niet concluderen dat de TV + jouw naam een persoonsgegeven is. Hoe is jouw relationele privacy daar bij gebaad?

 14. Ik heb de richtsnoeren voor op internet ook gelezen. Het college maakt m.i. een fout door automatisering gelijk te stellen aan het gebruik maken van een computer. Automatisering draait om werk uit handen halen.

  Er is spraken van een volledige geautomatiseerde verwerking als er geen persoon is die het gegevens verwerkt. Er is spraken van een gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, als werk uit handen wordt genomen de persoon die de gegevens verwerkt.

  Een voorbeeld daarvan is als je jouw NAW gegeven opgeeft, maar de straatnaam vergeet en het systeem slim genoeg is om met behulp van de postcode.

  Het college is niet bevoegd om bindende uitspraken te doen over wat wel en niet onder het WBP valt. Voor dit college geld het zelfde als het college gelijke behandeling: het kan zomaar voorkomen dat de rechter er anders over denkt.

 15. Jij dient de mogelijkheid te hebben om tegen *elke* verwerking van je persoonsgegevens op te kunnen treden.

  Dat volgt niet uit de wet. Afgezien van de hordes uitzonderen, heb jij geen mogelijkheid om op te treden, altans niet op grond van deze wet, tegen de verwerking van jouw persoonsgevens die niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden noch worden opgenomen in een gestructureerd geheel van persoonsgegevens.

 16. Ik wil graag even inhaken op het gedeelte over het eigen verzoek van verwijdering van het account.

  Het beheer van een forum heeft na mijn verzoek op verwijdering van mijn account + berichten alleen mijn naam veranderd naar gastxxxx. Dit onder het mom, er vallen anders gaten in de discussies en wordt het onbegrijpelijk. Zoals hierboven ook staat. Echter is mijn laatste bericht van 2008. Het is een groot forum. Totaal aantal posts 69.112.115 | Totaal aantal topics 1.451.297 | Totaal aantal leden 165.274

  Kan deze beheerder zich echt nog beroepen op de gaten in die oude topics, wat zeker geen lopende topics meer zijn. En ook dat er dagelijks enorm veel berichten en topics geplaatst worden, speelt dat ook niet mee?

  Want deze manier heeft geen enkele nut omdat in elke quote mijn account naam nog wel te vinden is. En zo ook erg snel mijn “nieuwe” gast naam. En dus al mijn berichten.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.