Europarlement keurt helemaal geen three-strikes beleid goed

three-strikes.jpgHet Europees Parlement heeft een pakket maatregelen goedgekeurd om de telecomsector te hervormen. Mooi initiatief, omdat de positie van de consument flink versterkt wordt. Zo wil het voorstel bijvoorbeeld dat je na een jaar je abonnement per maand kunt opzeggen. En oh ja, er zou stiekem een achterdeur in zitten waardoor mensen na drie keer illegaal downloaden afgesloten worden van internet. Tenminste, als ik bepaalde mensen moet geloven. Maar ik lees liever dan dat ik mensen op hun woord geloof. Waar staat dat, vroeg ik dan ook in juli.

Ik was eigenlijk van plan mijn donderdagavond vrij te houden, maar ik kreeg er zo veel mails over dat ik de 250 pagina’s juridisch geneuzel toch maar heb door zitten lezen. Research heet dat, iets dat sensatiebeluste journalisten ook eens zouden moeten doen. En ik kan nergens iets vinden over verplichtingen tot afsluiten of zelfs maar bevoegdheid tot afsluiten van mensen wegens vermeende schending van auteursrechten.

Wat staat er wel in dan over auteursrechten?

Allereerst dit:

(12c) In order to address public interest issues with respect to the use of communications services, and to encourage protection of the rights and freedoms of others, the relevant national authorities should be able to produce and have disseminated, with the aid of providers, information related to the use of communications services. This information should include warnings regarding copyright infringement, other unlawful uses and dissemination of harmful content, and advice and means of protection against risks to personal security, which may for example arise from disclosure of personal information in certain circumstances, privacy and personal data.

Oftewel: het lijkt ons een goed idee als overheden aan voorlichting gaan doen omtrent onder andere wanneer je auteursrechten schendt of andere illegale dingen op internet doet. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.

Die informatieplicht komt nog een paar keer terug, met name in de vorm van verplichtingen voor providers om zulke foldertjes op te sturen naar klanten. Bevoogdend, misschien. Maar de mogelijkheid tot afsluiten? Ik zie het niet staan.

Het meest dreigend is nog dit:

6a. Member States shall ensure that subscribers are clearly notified in the event of repeated breaches of copyright and related rights so that they are able to cease their unlawful activities.

Maar: notified – op de hoogte gesteld dus. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind de hellend-vlak redenering die van een brief sturen naar verplicht detecteren en afsluiten toch bepaald vergezocht.

In het het persbericht staat dit nog een keer:

Community law does not define what content is lawful or harmful, nor any penalties, since this is up to each Member State. However, all consumers must be informed of national rules on this.

Let met name op dat stukje “since this is up to each Member State”. Bepalingen van strafrecht mogen helemaal niet worden ingevoerd in Richtlijnen, want daar is de Europese Unie niet toe bevoegd. Strafrechtelijke regelingen kunnen alleen via een zogeheten Kaderbesluit worden ingevoerd. En ja, een overheidsverplichting om een klant een sanctie op te leggen is een bepaling van strafrecht.

Weet iemand trouwens waarom de bepaling over netneutraliteit uit het Engelstalige persbericht ontbreekt in de Nederlandse versie?

Arnoud

7 reacties

 1. Er staat inderdaad nergens expliciet een mandaat voor het 3x sharen en je bent verbannen-plan. Maar GroenLinks ziet in een heel aantal amendementen van het Harbour rapport dat isp’s moeten gaan samenwerken met contentindustrie en zich bemoeien met wat wettig en onwettig is. Samenvattend, uit het Engelse persbericht:

  “Regulators should also encourage cooperation between operators and anyone with an interest in promoting legal content.”

  Bovendien zou het feit dat het n?et Europees wordt geregeld maar aan de lidstaten wordt overgelaten Sarkozy cs de ruimte geven om te gaan filteren/verbannen.

  “Community law does not define what content is lawful or harmful, nor any penalties, since this is up to each Member State. However, all consumers must be informed of national rules on this.”

  Trouwens, deze twee passages komen ??k niet voor in het Nederlandstalige persbericht. Iemand heeft zitten slapen. Of erger. Heel dubieus.

 2. ook al geloof je die mensen blijkbaar niet is het in dit verband volgens mij ook nog goed om even naar de reactie van la quadrature du net te kijken:

  laquadrature.net/en/telecoms-package-european-democracys-victory-already-threatened

  uit hun persbericht wordt in ieder geval duidelijk dat het met dat het bij afstemming over het telecom pakket inderdaad ook om een poging ging censuur/controle door ISPs mogelijk te maken. dat is voor nu even van de baan maar het hele pakket moet nu ook nog langs de raad en dan nog eens door het EP heen.

 3. Ik wil best geloven dat het geprobeerd is, maar de paniekberichten waren dat het er doorgekomen is. En dat is simpelweg niet waar.

  Ik ben denk ik gewoon allergisch voor slippery-slope argumenten (“het staat er niet in, dus het is niet uitgesloten, dus het zal er wel komen”). Zoals de kwadraturen het zeggen:

  The primary risk is that this rather vague text might be used by certain Member States to give permission to administrative authorities to restrict, without any prior judicial decision, the freedom of expression and information of internet users accused of unauthorized copying.
  Hebben EU-lidstaten nu niet die mogelijkheid dan? Deze tekst verandert niets aan deze bevoegdheden.

  Daarnaast ben en blijf ik van mening dat het niet mag in het Europees recht. Je kunt iemand geen strafsanctie opleggen zonder rechterlijke tussenkomst. Dat is een Europees grondrecht.

 4. “Bepalingen van strafrecht mogen helemaal niet worden ingevoerd in Richtlijnen, want daar is de Europese Unie niet toe bevoegd.” Niet helemaal juist, zie bijv. hier.

  “En ja, een overheidsverplichting om een klant een sanctie op te leggen is een bepaling van strafrecht.” Dat is maar de vraag. Het is in ieder geval geen “strafrechtelijk” strafrecht. Misschien is het een punitieve sanctie, maar punitieve sancties kunnen volgens mij heel goed bij richtlijn worden voorgeschreven. Natuurlijk zal er altijd minimaal achteraf rechterlijke toetsing mogelijk moeten zijn, maar dat is het probleem niet.

 5. Van http://www.jancremers.pvda.nl Update: Telecomrichtlijn, tast Parlement vrije internet aan? 24 september 2008

  Tot mijn verbazing lees ik net via diverse media de reacties van een aantal van mijn Nederlandse collega’s op de stemming vanmiddag over de nieuwe telecomwet. Groenlinks stelt: ‘De controle van het internetverkeer op het illegaal downloaden van software of muziek moet aan de politie worden overgelaten. Ik hoop daarom dat lidstaten bij het implementeren van deze nieuwe regels niet in de verleiding worden gebracht om de inhoud van het internet te gaan filteren. Als je muziek voor eigen gebruik download, kan het toch niet zo zijn dat je daarvoor gestraft wordt door je voorgoed van het internet af wordt gegooid.

  Voorzover, helemaal mee eens. Het probleem is echter dat uitspraken in de pers de indruk wekken dat internetproviders inderdaad online als een soort politie moet gaan optreden. Tevens wordt namelijk gesteld dat ‘Franse Europarlementari?rs zich hebben hard gemaakt om controle te laten uitvoeren door internetproviders’ (….) Helaas heeft het Europarlement dat niet tegen gehouden’. Hiermee wordt nog verder gesuggereerd dat consumenten moeten vrezen dat ze van het internet afgegooid worden.

  Kijkend naar de tekst van wat vanmiddag aangenomen is ontstaat er bij mij, en een overgrote meerderheid van het Parlement echter een heel ander beeld. Ook vanuit mijn contact met de belangenbehartigers van deze internetproviders hoor ik tot dusverre geen alarmerende geluiden (je zou denken dat juist zij op hun achterste poten zouden gaan staan als het echt zo zorgelijk gesteld was).

  In de aangenomen tekst van overweging 14a (amendement 194) wordt heel duidelijk gesteld dat ‘inhoud, toepassingen en diensten legaal of schadelijk (zijn) overeenkomstig de nationale positieve of procedurele wetgeving. Het is aan de relevante autoriteiten van de lidstaten en niet aan de aanbieders van de elektronische communicatienetwerken en/of -diensten om, overeenkomstig de juiste gerechtelijke procedures, te bepalen of inhoud, toepassingen of diensten al dan niet legaal of schadelijk zijn.’

  Tot zover duidelijk lijkt me. Dan gaat de tekst van dit amendement nog even door met te stellen dat het zogeheten ‘mere conduit’ beginsel (internetproviders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het internetverkeer) onverminderd van toepassing is en dat internetproviders dus op geen enkele manier verplicht worden het internetverkeer te monitoren: Richtlijn 2002/22/EG geldt onverminderd richtlijn 2000/31/EG (richtlijn inzake e-handel), die onder andere een “mere conduit”-regel bevat voor aanbieders van diensten/tussenpersonen. Richtlijn 2002/22/EG verplicht aanbieders niet om informatie die via hun netwerken wordt verstuurd te monitoren of klanten in verband met dergelijke informatie sancties op te leggen of vervolging tegen hen in te stellen, noch stelt zij aanbieders voor de informatie aansprakelijk. De verantwoordelijkheid voor het opleggen van sancties of het instellen van vervolging berust onverminderd bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten.

  Lijkt me allemaal geen woord Spaans bij. Verder verwijzen AM 180 en 181 naar het garanderen van de veiligheid van het netwerk, AM 192 verwijst naar ‘raadplegingsmechanismes’ (..) inzake kwesties die verband houden met de bevordering van wettelijke inhoud maar tevens dat samenwerkingsprocedures die op grond van zo’n mechanisme tot stand komen, mogen evenwel geen stelselmatig toezicht op individueel internetgebruik toestaan. Daarbij geldt overigens onverlet de bepalingen opgenomen via amendement 194, namelijk dat internetproviders op geen enkele manier verantwoordelijk zijn of kunnen worden gehouden voor de inhoud van het gebruik van internet. Ik begrijp dan ook niet zo goed waar de ferme taal van mijn collega’s vandaan komt. Wellicht willen ze graag vanuit Europa bepaalde lidstaten dicteren hoe ze met hun nationale wetgeving om moeten gaan. Wellicht is er sprake van een kleine miscommunicatie. Wellicht komen de verkiezingen voor het Europees Parlement er volgend jaar aan.

  Ik ben overigens blij lid te zijn van een grote Europese politieke fractie, in mijn geval de PES met 217 leden. Je hebt de slagkracht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Iets wat we ook in dit dossier krachtig gedaan hebben; het behaalde resultaat verschilt wezenlijk met de oorspronkelijke inzet van rechtsconservatieve collega’s. Wellicht minder spectulair in de media, maar wel in het belang van de consument.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.