Algemene voorwaarden in een popup: rechtsgeldig?

algemene-voorwaarden-strato-ag-popup.pngEen lezer wees me op de algemene voorwaarden van webhoster Strato, die in een floepvenster (popup) getoond worden als je daar probeert een abonnement af te sluiten. Strato is lang niet de enige die zo werkt. Maar is dit wel een rechtsgeldige manier om iemand aan algemene voorwaarden te houden?

Aan algemene voorwaarden zit je ook vast als je ze niet gelezen hebt. De enige echte eis is dat je ze tijdig onder ogen kreeg als wederpartij. Voor elektronische overeenkomsten (zoals bij Strato) is daar eigenlijk maar één manier voor: bied ze langs elektronische weg aan “op een zodanige wijze dat deze door [de wederpartij] kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming” (art. 6:234 lid 1 sub c BW).

De voorwaarden van Strato worden in een popup aangeboden. Daarbij ontbreken echter alle knoppen en de menubalk, zodat je niet eenvoudig “Bestand > Afdrukken” kunt aanklikken. Ik zou dus zeggen dat ze naar Nederlands recht niet geldig zijn aangeboden. Je kunt natuurlijk alle data die je PC binnenkomt wel opslaan, maar de wetgever was hierbij duidelijk: het moet op een eenvoudige manier kunnen. Vandaar dus al die sites die een PDF aanbieden. PDF’s zijn voor iedereen heel eenvoudig op te slaan en later nog eens te lezen. Dit soort popups niet.

Strato meldt echter nog in diezelfde voorwaarden:

Voor cliënten die geen verbruiker zijn, is de rechter te Berlijn (Duitsland) uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien. Voor dergelijke cliënten geldt het recht van de bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het eenvormige UN-kooprecht (CISG) voor alle aanspraken, ongeacht hun aard, welke uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien.

Maar dat zal haar niet veel helpen. Artikel 6:247 lid 4 BW bepaalt namelijk dat onze Nederlandse regels over algemene voorwaarden gelden voor iedere particulier die in Nederland woont, ongeacht waar de gebruiker van de voorwaarden gevestigd is en ongeacht welk recht men van toepassing verklaart.

Kortom: algemene voorwaarden in popups zijn niet rechtsgeldig.

Arnoud

5 reacties

 1. Op zich zou het gebruik van pop-ups nog kunnen, mits daarin de mogelijkheid van eenvoudig opslaan en afdrukken wordt opgenomen.

  Een probleem doet zich echter voor als de klant een pop-up-killer heeft ge?nstalleerd (hetgeen overigens steeds vaker een als default ingestelde functie is in browsers). In dat geval bereiken de voorwaarden de klant namelijk niet.

  Voor wat betreft het gebruik van PDF: ook dit is m.i. niet waterdicht. Immers, niet iedereen heeft de mogelijkheid om PDF te lezen. Hiervoor is een speciaal programma nodig, dat niet iedereen heeft.

  De beste methode blijft het inrichten van ??n specifieke stap in het bestelproces, waarbij de voorwaarden op het scherm worden getoond en als download worden aangeboden.

  Wanneer overigens via e-mail zaken wordt gedaan, bestaat er een praktische oplossing om bij het gebruik van algemene voorwaarden in PDF-formaat het bovenstaande bezwaar te overkomen: stuur de offerte/overeenkomst zelf ook in PDF-formaat. De klant kan dan later moeilijk volhouden de voorwaarden voor haar niet leesbaar waren.

 2. Waar staat

  Voor cli?nten die geen verbruiker zijn, is de rechter te Berlijn (Duitsland) uitsluitend bevoegd
  is gewoon weer eens een vertaalfout gemaakt. Waar “verbruiker” staat, heeft in de oorspronkelijke tekst ongetwijfeld Verbraucher gestaan, en dat betekent natuurlijk consument. Met andere woorden, bedoeld is “Voor iedereen die geen particuliere klant is…”.

 3. Hi Arnoud,

  Art. 6: 234 BW is sinds je bericht een beetje gewijzigd, maar zoals ik het zie is de strekking voor wat betreft je verhaal nog steeds hetzelfde. Weet je of het inmiddels via jurisprudentie al uitgekristalliseerd is of voorwaarden via een pop-up inderdaad rechtsgeldig worden aangeboden, of beter gezegd of een beding erin wel of niet vernietigd kan worden?

  Ook de KLM werkt namelijk (nog steeds) via dit systeem. Bij het boeken van een ticket krijg je voorwaarden te zijn. Additionele voorwaarden worden daar vervolgens aangeboden via een link. Deze link opent een pop-up zonder de “normale” balk voor printen etc. Ook werkt copy/paste van de pop-up url niet, omdat je bij het plakken niet op dezelfde pagina uitkomt.

  Ik ben erg benieuwd of er de rechter zich hier al eens over heeft uitgesproken, maar via rechtspraak.nl vind ik helaas niks.

  1. Nee, ik heb ook nog geen enkel vonnis gezien waarbij de popup werd ingezet als argument om de AV ongeldig verklaard te krijgen.

   Let wel: als je deze route kiest dan vernietig je de héle AV ineens, volgens mij kun je geen individueel beding ongeldig laten verklaren wegens niet ter hand gesteld. Hoewel, de tekst verbiedt het niet. Hmm.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.