Recht van retour bij laptops via internet

laptop-vista-installatie.pngEen lezer kocht een notebook:

Bij het aanzetten van de notebook ging de Vista installatie automatisch van start. Ik heb de installatie voltooid en de notebook een tijdje uit geprobeerd om erachter te komen hoe lang de accu meegaat, hoe de kwaliteit van het scherm is en hoe snel de processor etc. Echter, meerdere punten vielen tegen, oa. slechte inkijkhoek van het scherm en erg meeverend toetsenbord. Ik stuurde het notebook dus snel terug (binnen de 7 werkdagen), maar de winkel weigert het terug te nemen omdat ik de notebook uitgepakt heb en vooral omdat ik Vista al geïnstalleerd heb.

Op zich is het verboden om een retour te weigeren enkel en alleen omdat de consument het product uitgepakt en getest heeft. De Wet Koop op Afstand is bedoeld om de koper het product te kunnen laten uitproberen. Zie bijvoorbeeld wat ConsuWijzer zegt over retouren. Je kunt een product niet uitproberen als je het niet uit de verpakking mag halen. Uitgebreid gebruiken mag dan weer niet. Als er bv. schade of slijtage op het product zit, mag je het niet meer terugsturen ook al zit je nog binnen de zeven dagen.

Het lastige hier is dat er software bij de laptop zat die nu al geïnstalleerd is. Het verbreken van de verzegeling van software geldt als een uitzondering: als dat is gebeurd, mag het product niet meer worden geruild. Dit met de gedachte dat je anders snel een kopietje van de software maakt en dan het product terugbrengt.

Hier zit een twijfelgeval: de lezer heeft geen software uit de verpakking gehaald maar een automatische installatie in werking gezet. Ik zou denken dat dit nog terug te draaien moet zijn. Ongetwijfeld heeft men een OEM DVD waarmee de notebook teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke toestand. Zou de lezer de installatie hebben afgerond inclusief registratie bij Microsoft, dan ligt dat anders want dan is die Vista-licentie niet meer herbruikbaar.

Update (11 december 2011) nog steeds geen rechtspraak bekend. De Geschillencommissie Thuiswinkel lijkt wél te neigen naar het behoud van het recht van retour.

 • Geschillencommissie Thuiswinkel 23 januari 2004, uitspraak 03.0082: “De zichttermijn stelt namelijk niet als voorwaarde, dat de laptop niet mag zijn gebruikt.”
 • <li>Geschillencommissie Thuiswinkel (datum onbekend), <a href="https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=uitspraken&a=uitcat&vt=2414&ca=d&guid=1838CE9B-7D68-4BED-93D6-153E17170018&cguid=99fd33a5-85e9-44de-85b9-6d9f73c72ac5&cvt=2413">uitspraak 07.0033</a>: “dat een consument die zich enigszins op de hoogte wil stellen of een pc biedt wat hem voor ogen stond deze toch tenminste in werking zal willen zien. De consument heeft hierbij niet meer gedaan dan noodzakelijk om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.”</li>
  
  <li>Geschillencommissie Thuiswinkel 27 juli 2004, <A HREF="https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=uitspraken&a=uitcat&vt=2414&ca=d&guid=352C889B-3034-41EF-B077-BC615DE660C2&cguid=99fd33a5-85e9-44de-85b9-6d9f73c72ac5&cvt=2413">uitspraak 03.0105</A>: "Dat de consument de laptop heeft gestart, althans heeft willen starten, is onvoldoende om te oordelen dat de consument die grenzen in dit geval heeft overschreden."</li>
  

Arnoud

18 reacties

 1. Software wordt tegenwoordig vaak totaal niet meegeleverd, niet in de bekende CD/DVD rom vorm that is. De laptop die ik begin dit jaar kocht heeft een aparte partitie waar de installatie bestanden op staan. Volgens mij (ik weet dit dus -niet- zeker) kan je de partitie waar windows vista op is ge?nstalleerd formatteren, waardoor je enkel de partitie met installatie software overhoudt.

 2. Er is een kans dat de gebruiker verplicht werd om tijdens het installatie proces het product te registreren. In dat geval is een registratie ook geen reden om terugname te weigeren, immers wordt daarmee de koper ook verhinderd om het product uit te proberen. Eventuele licentie problemen is iets dat de verkoper dan maar met zijn leverancier moet oplossen.

 3. Gezien de beschreven situatie, kocht de lezer een notebook met daarop een meegeleverde (anders was de software immers niet pre-installed) Windows Vista en dus geen software. Hoe de winkel zich kan beroepen op een artikel mbt software terwijl er een notebook verkocht is, is mij een raadsel.

 4. Het is wel een interessante vraag in hoeverre art. 7:46d lid 4 sub c BW van toepassing is op de koop van een computer met bijbehorende software.

  Het lijkt me bijv. niet dat je een digitale fotocamera niet meer kunt retourneren als je de verpakking van een bijbehorende CD hebt doorbroken. Het zou ook vreemd zijn als je wel de camera kunt retourneren maar de verkoper kan eisen dat je de CD vergoedt.

  Dus ik vermoed dat art. 7:46d lid 4 sub c BW beperkt moet worden uitgelegd, dus alleen van toepassing als de zaak die je hebt gekocht moet worden aangemerkt als een audio- of video-opname of als computerprogrammatuur.

  In het geval van de lezer is art. 7:46d lid 4 BW niet van toepassing, dus de laptop kan worden geretourneerd. Zolang de lezer niet m??r heeft gedaan dan nodig om de laptop uit te proberen, is het zijn zorg niet of de laptop nog in de oude toestand kan worden teruggebracht.

  Heeft de lezer w?l meer gedaan dan noodzakelijk om de laptop uit te proberen, dan kan hij de koop m.i. nog steeds ontbinden (art. 7:46d lid 1 BW). De laptop moet dan terug (in ruil voor de koopprijs). Ik neem aan dat de verkoper dan een vergoeding voor het teveel aan ‘schade’ in rekening kan brengen (of in mindering op de terug te betalen koopprijs), al weet je nooit hoe het HvJ EG art. 7:46d BW (of meer precies, de daaraan ten grondslag liggende richtlijn) uitlegt.

 5. Het eventueel niet meer herbruikbaar zijn is een slecht argument argument omdat het voorbij gaat aan wat er feitelijk staat.

  Lid 3 meld dat als de koper aanspraak maakt op lid 1 hij recht heeft op kosteloze teruggave van het geen hij betaald heeft. Dat lijkt mij er op te wijzen dat de koper de schade dan niet hoeft te vergoeden.

  Voor een software licentie lijkt mij dat een zeer wenselijk situatie. Microsoft zou gewoon een nieuwe licentie nummer kunnen verstrekken en de oude in de systemen als ongeldig kunnen noteren. De schade blijft dan beperkt tot de porto kosten. Als de verkoper geen belang heeft om de schade zo klein mogelijk te houden, omdat hij alles toch kan verhalen op de koper, krijg je geheid dat de schade gelijk is aan de licentie kosten.

  In het geval van een consumentenkoop mag van dit wetsartikel alleen in het voordeel van de consument worden afgeweken. De consument een schadevergoeding laten betalen lijkt mij in het nadeel van de consument afwijken.

  Er licht natuurlijk al het Quelle arrest. Ik zou daarom erg raar op kijken als de koper opeens wel een schadevergoeding zou moeten betalen.

 6. Het betreft mijn laptop die ik via een webwinkel heb gekocht. Het probleem is momenteel dat ik de laptop al betaald heb en daarna terug heb gestuurd volgens de wet ‘koop op afstand’. Echter, de webwinkel weigert mijn aankoopbedrag terug te storten en wacht nu zelfs op ??? 9 om de laptop weer retour aan mij te sturen.

  De webwinkel stuurde mij eerst dit mailtje, afkomende van de RMA afdeling:

  Ze hebben geconstateerd dat de doos van u laptop beschadigd is en dat de seal, waarin de laptop ingeklemd hoort te zitten, doormidden is. Ook was de voorge?nstalleerde Windows Vista installatie al geheel doorlopen.

  Ik reageerde hierop met de reactie dat ze de wet ‘koop op afstand’ niet geheel juist toepasten en dat het wel toegestaan is om producten uit de verpakking te halen om deze te beoordelen. En dat ik , om de laptop te kunnen beeordelen, deze mag aanzetten. Daarop kreeg ik weer de volgende reactie:

  “U mag inderdaad de notebook uit de verpakking halen en deze beoordelen. Het is echter niet toegestaan akkoord te gaan met de windows licentie. Deze is niet terug te zetten in de staat voordat deze geaccepteerd is. Om deze reden is het ook niet mogelijk om de notebook nog retour te nemen.”

  Naar mijn idee is de licentie toch gekoppeld aan de laptop en niet aan een gebruiker? En deze is toch gemakkelijk weer te hergebruiken? Of zelfs mogelijk een nieuwe licensie eraan te koppelen?

  Hierop de reactie: “Wij hebben het nogmaals uitgezocht en moeten bekennen dat u volledig in uw recht zou hebben gestaan als u alleen de laptop aangezet zou hebben. Verders hadden er dan geen gegevens ingevuld moeten zijn. Dit is echter wel het geval vandaar dat de laptop ook niet meer voor de afkoelperiode in aanmerking komt.”

  Wel een beetje lastig, de laptop aanzetten en halverwege de Vista installatie weer uit te zetten.

  Weer kwamen ze terug met argument: “Het is alleen niet mogelijk om deze terug te zetten tot op het punt dat een andere klant hiermee akkoord kan gaan. Notebooks die retour gezonden worden moeten namelijk opnieuw verkocht kunnen worden. U zou toch ook niet akkoord gaan met een notebook die u nieuw koopt waar al een account van iemand anders op stond?”

  De webwinkel komt steeds terug op het punt dat ik geen gegevens had mogen invullen. Beetje lastig een laptop te beoordelen als je Vista niet eens in komt.

  Qshop heeft de kwestie doorgestuurd naar het ministerie van economische zaken, maar daar laat het antwoord al een tijd op zich wachten.

  Iemand nog idee?n welke stappen ik nog kan ondernemen en of de webwinkel gelijk? Ik heb geen rechstbijstandsverzeking en weet niet of het zich loont om de zaak te laten voorkomen.

 7. Het ministerie van economische zaken zou pogen om binnen 4 weken antwoord te geven op de kwestie. Ik heb Qshop begin deze week nog gemaild of ze inmiddels antwoord hadden ontvangen, maar het ministere heeft dus hun deadline dus niet gehaald. Ik wacht dus nog maar af.

 8. Marc,

  Bel ze nog een keer en meld dan dat je al zo lang wacht.

  Je zou zonder advocaat naar de kantonrechter toe kunnen. De proceskosten zullen onder de 250 euro uitpakken. De tegenpartij moet die vergoeden bij verlies, mits je dat vooraf in je eis opneemt. Je zou eventueel bij rechtenforum.nl kunnen inwinnen om een dergelijke procedure. Met advocaat loont de zaak waarschijnlijk niet. Afgaande op de woorden van Bona Fides zul je in het slechte geval de licentie kosten moeten vergoeden. In het beste geval krijg je alles terug.

 9. Volgens mij kun je een complete systeemherstel doen vanaf de partitie waar de installatiebestanden voor Vista op staan. Het systeem wordt dan hersteld naar de situatie zoals die was toen de laptop nieuw uit de doos kwam. Dus zonder de gegevens die bij eerdere installatie zijn ingevuld.

 10. ik heb eindelijk bericht van het ministerie van economische zaken. Helaas had ik de laptop al verkocht tegen een goed bod een paar dagen voor het bericht, omdat ik bang was dat ik er niet meer onderuit kon komen. Jammer, want ik stond achteraf dus wel in mijn gelijk.

  Dit was hun reactie:

  Enige tijd terug heeft u ons een vraag gesteld m.b.t. het retourneren van een laptop, en dan met name de definitie van “in gebruik nemen”.

  In de wet- en regelgeving aangaande verkoop op afstand (Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek) staat dat de consument gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het goed de overeenkomst zonder kosten en zonder opgave van redenen mag ontbinden.

  De wet verbindt geen voorwaarden aan het gebruik maken van het herroepingrecht. Er staat in de wet dus niet geregeld dat de consument het product niet in gebruik mag nemen. Ook de toelichting op de wet of de Europese Richtlijn waar de Nederlandse wetgeving op gebaseerd is laten zich niet uit over het in gebruik nemen van het goed.

  Wel staat er in de wet dat er geen herroepingrecht geldt voor bijgeleverde software indien de verzegeling van deze software is verbroken. Om af te gaan of een consument in een bepaald geval dus recht heeft op zijn herroepingrecht moet per geval beoordeeld worden.

  In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de software die ge?nstalleerd is op de laptop niet teruggenomen hoeft te worden, mits de software verzegeld aan de consument is aangeboden. Software die apart verzegeld en verpakt was kan niet teruggezonden worden als de verzegeling is verbroken.

  Maar hoe zit het nu met de laptop waar de software op zit? Het is redelijk dat een consument de laptop test om te zien of deze voldoet aan zijn verwachtingen en de functievereisten zoals deze vermeld staan op de verkoopsite aanwezig zijn. Als er voorgeprogrammeerde software op de laptop aanwezig is dan kan deze moeilijk gescheiden worden van de laptop en zal het herroepingrecht gelden voor het gehele product inclusief de sofware.

  Als de software apart geleverd en verzegeld is dan moet de consument de laptop dus zonder de software te installeren kunnen testen. Is dit niet mogelijk dan is de vraag of het redelijk is dat de consument de software installeert om zo de laptop te testen. Wat nu als de consument de apart bijgeleverde, verzegelde software voor de test installeert en vervolgend tot de conclusie komt dat de laptop niet aan zijn verwachtingen voldoet? Volgens de hoofdregel geldt het herroepingrecht wel voor de laptop, maar niet voor de software. De laptop en de ge?nstalleerde software zullen echter niet meer goed fysiek gescheiden kunnen worden. De vraag is dan ook of de laptop het lot van de software volgt (geen herroepingrecht) of dat de software het lot van de laptop volgt (wel een herroepingrecht). Aangezien het Burgerlijk Wetboek geen oplossing kent voor deze gevallen, zal het uiteindelijke woord aan een geschillencommissie of aan de rechter zijn. Het is daarom belangrijk dat de consument aannemelijk kan maken dat het voor hem absoluut noodzakelijk is om de aparte bijgeleverde software te installeren op de laptop om zo de laptop te testen. De consument moet dan kunnen beargumenteren dat hij niet verder ging dat hem toegestaan was en dat het daarom redelijk is dat hij gebruik kan maken van zijn herroepingrecht voor zowel de software als de laptop.

 11. Beste Arnoud,

  Wij gebruiken voor ons bedrijf een boekhoudpakket van Osirius, wat ik eind december heb laten upgraden naar een uitgebreidere versie. Wij kregen hiervoor een link waarbij we het pakket konden upgraden. Echter na wat problemen te hebben gehad met de ingeboekte facturen had ik besloten om het pakket helemaal te verwijderen en opnieuw te installeren en de boekhouding van 2010 opnieuw te gaan invoeren. Echter toen ik het programma weer opstarte ontbrak het facturatie onderdeel. Ik heb hierover contact gehad met Osirius en die vertelde dat dit onderdeel een apart onderdeel was geworden en ik deze opnieuw moest bijkopen, maar toen ik het pakket kocht was het nog wel inbegrepen in het pakket.

  Mag dit zomaar ik ben namelijk van mening dat op het moment dat ik het pakket kocht was de fakturatie inbegrepen, daar heb ik voor betaald dus daar heb ik dan toch ook recht op??????????/

 12. Kun je bewijzen dat je bij die upgrade eind december het facturatiedeel hebt gekocht? Want dan kunnen ze je niet meer apart daarvoor een rekening sturen.

  Of gaat het erom dat je een upgrade hebt voor deel boekhouden maar niet voor deel facturen? Op zich kan dat, een upgrade is niet automatisch voor alle onderdelen afzonderlijk.

 13. Nee de upgrade was inclusief het facturatie gedeelte want ik heb daar tot voor kort gewoon gebruik van gemaakt, in de mail naar aanleiding van mijn klacht bevestigen ze ook dat er een produkt indeling is gewijzig. Echter doordat ik problemen kreeg door een dubbele boeking heb ik het hele programma opnieuw moeten instaleren, ik heb dezelfde link heb gebruikt als in december voor de upgrade alleen was nu het facturatie programma verdwenen.

  groetjes Wendy

 14. Beste Arnoud,

  Ik heb afgelopen zomer het computerprogramma Boekhouden Totaal gekocht van Osirius. Ik heb toen de 1ste 2 kwartalen ingevoerd. Daarna kwartaal 3 en nu wilde ik kwartaal 4 invoeren. Helaas kreeg ik het niet geopend wegens een foutmedling. Hun gebeld, maar het is blijkbaar standaard dat na 5min de verbinding wordt verbroken. Je kunt een telf achterlaten en je wordt gebeld. Tot op heden moet ik nog steeds gebeld worden. Uiteindelijk Osirius gemaild, situatie uitgelegd en kreeg als antwoord dat ik een upload moest doen. Alleen in die upload stond dat je het licentienummer moest noteren. Maar dat kon ik niet omdat ik niet in het programma kwam. Dus hun weer benaderd en krijg met grote letters geantwoord toch te doen.

  Zo gezegd zo gedaan. Wat blijkt ik moet een licentenummer invoeren. Het vermoedelijke licentienummer wat ik destijds verkregen heb bij aanschaf voldoet niet.

  Echter krijg ik op geen enkele manier contact met Osirius. Wat te doen?

  Met vriendelijke groet, C.Saeijs

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.