Forum Maroc.nl niet aansprakelijk voor inbreuk auteursrecht door leden

logo-maroc-nl.pngHet gaat te ver om van een forumbeheerder te verlangen dat hij voorafgaand aan plaatsing van iedere forumbijdrage afbeeldingen op mogelijke inbreuk op auteursrechten controleert. Dat blijkt uit een recent vonnis in een rechtszaak tussen Peter Vincent Schuld (ja, die van de Cruijffclaim) en discussieforum Maroc.nl.

Op het forum had een deelnemer een foto(otje) geplaatst die gemaakt was door Peter Vincent Schuld, en waarop ook nog eens de minderjarige dochter van diezelfde Schuld te zien was. Schuld maakte bezwaar op grond van zijn auteursrecht. De moeder legde tevens een claim op grond van het portretrecht, aangezien zij de wettelijk vertegenwoordiger van de dochter is. De rechter wijst terecht de stelling af dat de forumbeheerders de inbreukmakers zijn: “Degenen die de foto’s hebben geplaatst en daardoor de betreffende rechten hebben geschonden zijn de betreffende gebruikers van het forum.”

Een forumbeheerder heeft echter wel een zorgplicht: hij moet optreden wanneer hij klachten krijgt. De rechter noemt het niet expliciet, maar uit zijn motivatie blijkt dat hij aansluiting zoekt bij de algemene regels voor aansprakelijkheid van internet-dienstverleners:

Wel mag van een forumbeheerder een alerte houding worden verwacht in het tegengaan van dit soort plaatsingen op zijn forum. De forumbeheerder dient daartoe ongewenste bijdragen als waarvan hier sprake is op eerste aanmaning te verwijderen en ook de mogelijkheid tot het doen van zulke aanmaningen te faciliteren, alsmede desgevraagd medewerking te verlenen aan het achterhalen van de identiteit van de werkelijke plaatser van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Dit doet natuurlijk sterk denken aan de zaak over profielensite CU2 uit 2007. Een provider hoeft niet vooraf te filteren, maar moet wel op basis van een (terechte) klacht optreden en het materiaal weghalen als de klacht evident juist blijkt.

Opmerkelijk is de expliciete verwijzing naar “de mogelijkheid tot het doen van zulke aanmaningen”, oftewel de “dit is niet OK”-knopjes die je op steeds meer forums en andere sites ziet. Wie dat nog niet heeft, zou daar nu dus serieus over moeten gaan nadenken.

Maroc.nl heeft zo’n mogelijkheid. Uit het vonnis blijkt dat Schuld geen gebruik heeft gemaakt van dit knopje. Zijn gemachtigde stuurde de brieven naar een oud adres van Maroc.nl (dat in de WHOIS stond), en dat terwijl het KvK-register en de website het juiste adres vermeldden. Dit gebrek aan controle, plus het niet volgen van de door Maroc.nl aangelegde procedure, leidt ertoe dat pas de dagvaarding de eerste gelegenheid was waarbij Maroc.nl geacht werd kennis te hebben van de inbreuk. En omdat men meteen daarna de foto in kwestie verwijderde, is zij niet aansprakelijk voor enige schade van Schuld of diens dochter.

Ergens wel jammer voor Maroc.nl is dat zij haar proceskosten nauwelijks vergoed krijgt (50 euro). De voorzittersecretaris was zelf verweer komen voeren. Maar alleen de kosten van je gemachtigde komen voor de (volledige) proceskostenvergoeding in aanmerking. Ter vergelijking: in de vorige zaak van Schuld kreeg diens gemachtigde ” 1.647 aan proceskostenvergoeding.

Die knopjes vind ik wel een goed idee, je hebt dan een snelle mogelijkheid om aan te kunnen geven dat het beheer iets moet onderzoeken. Maar je kunt het ook zien als een mogelijkheid tot obstructie: je laat klagers dan door allerlei hoepels springen om een klacht in te kunnen dienen, in plaats van gewoon een boze brief te mogen faxen.

Arnoud

12 reacties

 1. “Dit is niet Ok” knopjes lijken me vooral een hulpmiddel voor gebruikers van de site om te protesteren tegen ongewenste bijdragen als haatzaaiende teksten of porno. Dit in combinatie met duidelijke huisregels voor de site (op de ene site mag meer dan de andere). Voor acties tegen inbreuk van auteursrechten lijkt de beste oplossing een contactformulier (of email-adres) dat vanaf de homepage bereikbaar is. Dat kan ook een algemeen adres of formulier zijn, of een speciale voor copyright-issues. Nog beter is het als die die contactpagina te vinden is op elke pagina, via een hoofdmenu of footer. Bij Flickr bijvoorbeeld staat in de footer onder andere een link Copyright/IP Policy en Report Abuse.

 2. Het lijkt me niet dat als je kiest voor een andere ingang als een “niet OK”-knop, dat er dan niet gereageerd hoeft te worden.

  Een mailtje naar abuse@… en/of webmaster@… zou zonder meer altijd afdoende moeten zijn. Sites die met dergelijke mailtjes niets doen schieten domweg tekort.

 3. Het nadeel van de ‘dit is niet ok’ knopjes is dat er nogal veel misbruik van wordt gemaakt. Mensen zijn kwaad op iemand in verband met hun berichtgeving en drukken dan zo’n knopje in. Ergo, veel false positives. Zo’n geautomatiseerd systeem lijkt handig maar werkt dusdanig drempelverlagend dat de beoogde efficieny niet wordt bereikt.

 4. @Bram: goed punt. Wat als je er een soort van stemsysteem achter hangt, waarbij je minstens X verschillende klachten moet hebben gehad voordat het beheer wordt gealarmeerd? Ik meen dat Google’s Blogger dienst zo werkt.

  @Hans: bij mijn weten werken die gewoon. Het punt was hier dat de gemachtigde van Schuld het op papier had gestuurd naar het oude adres in de WHOIS, zonder op de site te kijken. Nu ben je verplicht om actuele WHOIS informatie te hebben, maar enige controle voordat je er een brief heenstuurt mag je toch wel verwachten.

 5. Ik vind knopjes okay, maar het feit dat er knopjes zijn mag n.m.m. geen reden zijn om een normale brief of e-mail niet in behandeling te nemen (even afgezien van de slordigheid in dit geval t.a.v. het adres).

  En verder: als er knopjes zijn en daaraan een juridische waarde wordt toegeschreven, dan zou de consequentie zijn dat je als forumbeheerder ook zorg en aandacht m?et besteden aan meldingen via die knopjes.

  @Arnoud@Bram: Een stemsysteem werkt niet, omdat er bij auteursrechtschendingen vaak maar ??n benadeelde en alarmstemmer is, terwijl alle andere lezers reuzeblij kunnen zijn met het bericht. Zo’n auteursrechtschendingsmelding zou dan niet door het filter komen.

 6. Ik (betrokkene in de zaak) ben het uiteraard eens met dat die knopjes geen reden zijn om geen mail/brieven in behandeling te moeten nemen.

  Onze correcte postadres was te vinden op onze site zelf ?n bij de KvK. Verder waren telefoonnummers en email-adressen overal (ook bij SIDN) in orde. Schuld gebruikte bij dagvaarding zelf w?l onze correcte adres. En in de dagvaarding zelf gaf hij aan dat de SIDN postadres niet klopte, en dat daarom zijn brieven niet zouden zijn aangekomen. Hij kon overigens niet bewijzen dat hij die brieven had verstuurd; wat vreemd is omdat wanneer je 3900+ euro vordert, je toch wel een aangetekende brief verstuurt. Hij heeft ook niet geprobeerd te emailen, te bellen of de knoppen te gebruiken.

 7. Ik vind het uit principe onjuist van de rechter te verwijzen naar faciliteiten om ‘laakbare berichten’ te melden terwijl je daarvoor een geregistreerde gebruiker van het forum moet zijn. Dat houd namelijk in dat de auteur verplicht is om zich eerst voorwaarden te accepteren.

  Hoewel de rechter dit niet zo bedoelde kan het plaatsen van een post- of email adres ook gezien worden als een faciliteit tot het doen van dergelijke om aanmaningen. Deze website had haar postadres op de website staan en dus vind ik de uitkomst van dit arrest wel terecht.

 8. Mooi dat de beheerders hier niet aansprakelijk gesteld worden. Dat was in een andere zaak (op dit blog: Showbiznewz-site aansprakelijk voor foto???s van gebruikers) wel anders. Komt dat dan door het ontbreken van die knopjes?

  Aan [gedaagde] kan worden toegegeven dat het voor haar niet eenvoudig zal zijn van elke door een bezoeker geplaatste foto na te gaan of daarop een auteursrecht rust en wie de rechthebbende daarop is. Zij kan aan aansprakelijkheid voor het onrechtmatig publiceren van die foto’s echter niet ontkomen door te volstaan met het plaatsen van de hiervoor bedoelde disclaimer op haar website.

  [..]

  Door gelegenheid te geven tot publicatie van foto’s op haar website waarop auteursrecht van derden rust [..] heeft ook [gedaagde] inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is zij in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.