Stilzwijgende verlenging aan banden gelegd?

| AE 1431 | Informatiemaatschappij | 255 reacties

Lidmaatschappen en abonnementen kunnen binnenkort niet meer stilzwijgend verlengd worden, meldde Nu.nl donderdag. Een initiatiefswetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam heeft als doel die praktijken sterk aan banden te leggen. Het voorstel moet nog door Tweede en Eerste Kamers, maar er zit in ieder geval schot in. Een goede zaak lijkt mij. Volgens onderzoek van Maurice de Hond ergert 54% zich aan jaarlijkse stilzwijgende verlenging en heeft 40% een abonnement waar men eigenlijk al vanaf had gewild.

Update: (6 juli) Let op, dit wetsvoorstel is nog niet in werking! Er is wel een speciale regeling voor internet- en telefoniecontracten, maar die geldt niet voor sportscholen, tijdschriften. Daarbij is dus nog geen snelle opzegmogelijkheid!

Update: (3 september) het wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer heen maar treedt op zijn vroegst pas in 2011 in werking.

Update: (25 oktober 2011) de wet treedt per 1 december 2011 in werking. Lees onze factsheet en veelgestelde vragen voor meer informatie. Of genereer passende voorwaarden voor uw bedrijf.

Het gaat om wetsvoorstel 30520. Concreet komen de voorgestelde maatregelen op het volgende neer:

 • Op de zwarte lijst van verboden algemene voorwaarden (6:236 BW) komt een verbod op stilzwijgende verlenging of vernieuwing met meer dan drie maanden, behalve als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • Op de grijze lijst van vervelende maar niet per se verboden algemene voorwaarden (6:237 BW) komt een bepaling over contracten die langer dan een jaar lopen. Deze moeten per maand opzegbaar zijn.
 • Op de grijze lijst komt verder een verbod op opzegtermijnen die langer zijn dan een jaar.
 • op de zwarte lijst komt verder een verbod op het eisen dat mensen aangetekend op moeten zeggen. Wie elektronisch een contract aangaat, moet dat elektronisch kunnen opzeggen.

Je hebt dus als leverancier van diensten aan consumenten straks nog maar een beperkte keuzevrijheid. Je kunt je klant hooguit houden aan een stilzwijgende verlenging van drie maanden. Het enige alternatief is het contract voor onbepaalde tijd laten aangaan, waarbij een opzegtermijn van 1 maand geldt.

Bij ISPam maakt men zich zorgen over wat dit kan betekenen voor hosters (naast het specifieke verbod voor telecomcontracten). Ook zij leveren vaak contracten met stilzwijgende verlenging. Een terecht punt is wat er gaat gebeuren met domeinnamen die door particulieren worden geregistreerd: die contracten gaan per jaar, maar dat mag niet meer.

Persoonlijk vind ik dit wel een goede oplossing. Je kunt moeilijk van consumenten verwachten dat ze van elk contract bijhouden wanneer het afloopt. Hoewel ik ook wel wat had gezien in een informatieplicht: jaarlijkse verlenging zou dan alleen mogen als het bedrijf tijdig een brief stuurt om je daarop te wijzen en meteen aan te geven hoe je mag opzeggen. Wat zouden jullie het liefst hebben?

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Wij zijn een kleine uitgever van gratis reclame folders voor toeristen en dagjesmensen. Wij sluiten een doorlopend contract af met onze klanten (zakelijke markt) Dit mag toch nog steeds? Wij hanteren een opzgtermijn van 6 weken, is dit redelijk? Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.MVG

 2. Beste Arnoud,

  Graag zou ik antwoord willen hebben over het opzeggen van een bedrijfsmatig contract met een afvalinzamelaar. Ik heb 2 jaar geleden een contract voor 5 jaar getekend. Begin april kreeg ik een verhoging van maar liefst 9% ivm gestegen kosten. Vorig jaar 6% verhoging. Als dit zo doorgaat ben ik straks een vermogen kwijt door al die verhogingen. In januari 2010 al een verhoging van 1% op de milieutoeslag. Zelf noemen ze het een indexatie. Maar als je van 3,5% naar 4,5% milieutoeslag gaat noem ik dat geen indexatie, maar een forse verhoging (maar liefst 29%)Ik heb geprobeerd om het contact op te zeggen, maar volgens de afvalinzamelaar kan ik er niet onder uit. Moet ik dat zomaar accepteren, kan men zomaar 9% verhogen en heb ik dat als klant dan maar te accepteren? Ik heb schriftelijk aangtekend opgezegd, gevraag om een schriftelijke reactie, maar men belt mij, ipv schriftelijk te reageren, kan ik daar iets mee? Ik kan pas per jan 2013 opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden! Bij een ander bedrijf van mij heb ik destijds (jan 2003) een contract getekend voor 1 jr, dat elk jaar stilzwijgend verlengd wordt met 1 jaar. Ook dit heb ik op dezelfde manier aangetekend opgezegd, met het verzoek om schriftelijk te reageren, ook hier werd weer gebeld. Ik zou een opzegtermijn van 3 maanden hebben en kan er volgens die partij pas per jan 2011 vanaf. Hoe kan ik dit opzeggen? Ik heb een aanbieding van een andere partij gekregen die ruim 30% lager is dan de kosten van mijn huidige inzamelaar voor de prijsverhoging bij hen. Na deze verhoging is de nieuwe aanbieding ruim 40% lager.

  Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Mvg

 3. Ik zie hier een hoop zaken staan over stilzwijgende verlenging van contracten. Ik kan alleen het antwoord op mijn vraag niet vinden. Welicht kan iemand mij hierin duidelijkheid verschaffen.

  Mag een conract met een initiele looptij van bijvoorbeeld 3 jaar voor het onderhoud van een liftinstallatie stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode?

  Als ik het goed begrepen heb kan het bij zakelijke overeenkomsten wel en bij consumenten niet maar waar valt een vereniging van eigenaren nu onder?

 4. @Arne: een VvE is zakelijk. Dus ja, dit mag.

  @Dirk: als dit een zakelijk contract is, dan mag dit. Als bedrijf moet je goed opletten wat je tekent. Maar kijk wel even na of er in de algemene voorwaarden staat dat men de prijzen arbitrair mag aanpassen. Soms staan er regels bv. dat het niet meer dan de consumentenprijsindex mag zijn of maximaal eens per jaar of met opzegmogelijkheid.

 5. Hallo Mijn dochter nu 15 is toen ze 10 jaar was op karate gegaan. Toen nog bij de junioren. Schijnt dat ik toen een contract heb getekend dat de contributie 6 maandelijks wordt betaald (okt t/m maart). Ze zit nu bij de senioren (contributie verhoogd wat nooit is gemeld) en wil half april er af. Nu zegt de sportschool dat het hele half jaar moet worden betaald. Er is toch wetgeving dat dit nu verbiedt ? max. 1 maand ?

 6. @Arnoud nav bericht 21 april 2010: Naar aanleiding van mijn bericht over de opzegging heb ik hier een passage uit de algemene voorwaarden. Als je hier naar kijkt, zie je dan een openening? Ik vind die 9% verhoging echt buitensporig!

  Citaat: 5.4 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Opdrachtnemer toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be-en/of verwerking plaatsvindt. 5.5. Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft Opdrachtnemer het recht om periodiek, doch in ieder geval 2 (twee) maal per jaar, haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer danwel CBS-indexcijfer.

 7. Op zich lijkt het me wel redelijk dat prijzen worden aangepast aan gestegen kosten en de NEA of CBS indexen. Als zij meer kosten maken, zie ik niet meteen waarom ze die niet mogen doorschuiven naar jou. Het is bepaald onvriendelijk maar juridisch niet fout. Die 9% zou dan wel aangetoond moeten worden. Geven ze aan waar die vandaan komt?

 8. Hoi Arnoud,

  Er rijst bij mij een vraag betreffende het elektronisch opzeggen.

  Zoals hierboven vermeld zal dit wetsvoorstel in 2011 pas in werking treden. De wet betreffende het stilzwijgend verlengen is voor de internetbranche echter al vanaf 1 juli 2009 van kracht. Mijn vraag is of de wet voor het elektronisch opzeggen van een abonnement voor de internetbranche ook al vanaf 1 juli 2009 van kracht is.

  Daarbij rijst nog de vraag wat er onder een elektronische opzegging wordt verstaan. Een elektronische aanvraag geschied namelijk via een formulier op de website. Wordt onder een electronische opzegging dan verstaan dat je dit door middel van een optie op de website van de provider moet kunnen aangeven of wordt een gewone e-mail hier ook onder verstaan?

  gr, Andre

 9. Nee, voor telecom- en internetcontracten geldt een aparte wet (art. 11.7 en 11.7a Telecommunicatiewet) met haar eigen regels. Er staat in de Tw geen regel dat je langs dezelfde weg moet kunnen opzeggen als waarmee je het contract bent aangegaan. Een telecomprovider mag dus eisen dat je per brief opzegt. (Bij SMS is dit anders vanwege zelfregulering.)

 10. In 2008 lid gewrd v. sportschool, wil nu afzeggen, blijkt dat ik net 2 mnd te laat ben en dus stilzwijgend verlengd tot febr. 2011. In hun contract (kleine letters) staat inderd. dat het stilzw. wordt verlengd. Op de site v.d. sportschool staat dat men na een jaarcontr. per maand kan afzeggen. Is dit niet misleidende reclame, hiermee sta ik toch sterk???

 11. Het is geen misleidende reclame, want toen jij lid werd stond dat er nog niet. Voor jou geldt wat in jouw contract staat, niet wat ze daarna op de site hebben gezet. (Je mag nieuwe klanten een beter contract geven dan oude. Niet netjes, mag wel.)

  Je kunt wel met die printuit naar de sportschool en zeggen dat je er vanuit gaat dat die regel ook voor oude klanten gaat. Het is toch gek dat ze wel voor nieuwe en niet voor oude die regel invoeren. Oftewel die zin mag je zien als een wijziging van jouw contract, dus mag je per maand opzeggen.

 12. beste Arnoud,

  Mijn sportschool biedt abonnementen aan voor de duur van 12 weken. In de voorwaarden staat een stilzwijgende verlengingclausule. Omdat ik niet wist of ik over 12 weken nog gemotiveerd zou zijn heb ik na de eerste keer sporten opgezegd, waarmee ik inderdaad stilzwijgende verlenging heb voorkomen. Bij het eerste abonnement moest ik 30 euro administratiekosten betalen en als ik nu een nieuw abonnement wil aangaan moet ik n?g een keer 30 euro aan administratiekosten betalen. In de abonnementvoorwaarden staat echter ‘Eenmalig berekenen wij ??? 30 entree fee, hierin zitten de inschrijfkosten maar ook alle administratieve handelingen daarna zoals abonnement wijzigen en opschuiven’. Nergens staat dat dit eenmalige aspect alleen geldt bij stilzwijgende verlengde abonnementen. Ik kan hierin alleen maar lezen dat ik niet opnieuw administratiekosten hoef te betalen. Deel je mijn mening? alvast veel dank voor je antwoord. vriendelijke groet,

 13. Beste Miranda,

  Ik ben geen jurist, maar het lijkt mij dat als je een nieuw contract (abonnement) sluit, dat helemaal losgezien moet worden van een eerder contract. Door het abonnement op te zeggen, is het niet meer van toepassing. Dat geldt dan zowel voor de voor- als nadelen. Je hebt het ook over abonnementvoorwaarden, dus “voorwaarden die bij een abonnement horen”. Als je een abonnement wijzigt of opschuift is er niet sprake van een nieuw abonnement, dus dan kan er niet sprake van een nieuwe entree fee zijn.

  Als het abonnement op dit moment nog niet is afgelopen, kun je kijken of er iets in de voorwaarden staat over het kunnen intrekken van de opzegging.

  Je hebt blijkbaar geprobeert te overleggen over die 30 euro, en daar ben je niet uitgekomen met de sportschool. Ik vraag me dan af waarom je niet rondkijkt naar een andere sportschool waar misschien betere voorwaarden gelden. Ik vind het niet klantvriendelijk dat ze opnieuw 30 euro vragen.

 14. Dag Arnoud,

  Duidelijk stuk. Wat ik opmaak uit de tekst is dat pas in 2011 wetgeving van kracht wordt.

  Wij sluiten met onze klanten Service Level Agreements af voor additionele ondersteuning, verlenging van die overeenkomsten kosten veel tijd. Dat moeten we nu anders gaan aanpakken. Een aandachtspunt daarbij is dat wij achterliggende jaarcontracten hebben van leveranciers waar wij dan weer onze dienstverlening bovenop zetten. Sluiten voor langere termijn en dan per maand opzegbaar maken brengt dan teveel risico met zich mee.

  Ben benieuwd naar de huidige status van de wetgever.

 15. Nu is de situatie zo, dat de klant het abonnement of lidmaatschap actief moet opzeggen. Het bedrijf stuurt nu in de praktijk de factuur pas als de opzegtermijn net is verstreken. Logisch vanuit de bedrijfspolitiek. Echter dit brengt mensen onnodig in de problemen. Mijn voorstel is simpel en doeltreffend. Wanneer een klant niet betaald vervalt automatisch het lidmaatschap of abonnement. Dit betekent wel dat het bedrijf tijdig moet declareren. Ik denk z?n drie maanden voordat het lidmaatschap of abonnement vervalt. Dit lidmaatschap kan een jaarcontract zijn maar ook een maandcontract. Nooit meer incasso, want het abonnement of lidmaatschap vervalt automatisch en er zijn geen achterstallige betalingen.

 16. Beste Arnoud, De wet is er op 5 oktober jl. doorgekomen toch? Althans dat las ik op nuzakelijk.nl. Naar mijn weten is de wet nog steeds alleen geldig voor contracten tussen bedrijven-particulieren en kunnen bedrijven onderling nog steeds stilzwijgende verlenging toepassen. Klopt dit? Alvast bedankt. Goed forum/blog en heldere uitleg. Paul

 17. @Simon: in de wetstekst zie je dat dit verbod is opgezet als een toevoeging aan de grijze en zwarte lijsten bij algemene voorwaarden (art. 6:236 en 237 BW). Deze lijsten gelden alleen bij consumentenovereenkomsten (zie hun aanhef).

  Hm, je zou wellicht wel via de reflexwerking er kunnen komen: een kleine ondernemer die een abonnement afsluit dat niet in zijn vakgebied ligt, kan mogelijk misschien met succes betogen dat hij gelijkgesteld moet worden met een consument.

 18. Hallo allemaal,

  Ik heb een vraag betreft mijn sport abonnement. In april 2008 heb ik een abonnement afgesloten voor een jaar. Nu heb ik dit een aantal maanden volgehouden en ben ik ivm met persoonlijke redenen niet meer actief voor een jaar. Kortom sinds April 2009 ben ik niet meer actief geweest. Nu wou ik het abonnement opzeggen maar kreeg ik te horen dat het doorloopt tot April 2011 (opzegging is gedaan september 2010)

  Echter heb ik nooit bericht gekregen in April 2009 dat er een nieuw jaar in zou gaan.

  Tuurlijk is dit ook deels mijn eigen schuld maar toch vraag ik me af. Kan dit????

  Nu moet ik tot april 2011 nog betalen = 6 maanden x 50 euro = 300 euro = zonde!! (omdat ik het niet gebruik) ((eigen schuld))

  Graag zou ik hierover uitleg willen hebben.

  Alvast bedankt Groeten Gijs

 19. Een medewerker van onze school abonneerde zich op een online kwaliteitszorgsysteem als test. Zij vond dit interessant en vroeg of we dit abonnement wilden terugbetalen. Wat we ook deden. Na 1 jaar besloten we dit abonnement niet meer te verlengen, maar dit leek niet zo eenvoudig. Het bedrijf wijst ons op een online contract die wij getekend hebben, waarbij 3 maanden op voorhand aangetekend moeten opzeggen. Klopt niet want dit abonnement stond niet op onze naam en we zijn niet in het bezit van een contract en ondertekenen hebben we ook niet gedaan. Bovendien haalt het bedrijf hun aangetekende zendingen niet af, zodat de brief telkens bij ons terug keert. Op de mail bevestigen ze ons doodleuk dat zij de zending niet aanvaard hebben. Toch wel een beetje “bad minded people”. Wat doen we hiermee?

 20. Archiveer alle correspondentie, speciaal de “we aanvaarden geen aangetekende brieven” email (druk ze desnoods af.) Dat is “bewijs” dat jouw intentie het contract op te zeggen het bedrijf bereikt heeft. Als er een incassoburo (of deurwaarder) op je af gestuurd wordt, een simpel briefje terugsturen: wij hebben het contract opgezegd en zijn de bedragen niet verschuldigd. (Even controleren dat je alle verschuldigde termijnen tot de opzegging betaald hebt.) Ik ben geen jurist, maar verwacht dat de rechter het niet accepteert dat een bedrijf opzeggen feitelijk onmogelijk maakt.

 21. Ik heb een soortgelijk probleem! Mijn zoon 15 jaar is reeds 4 jaar lid bij een golfvereniging, nu het niet meer past met de hoeveelheid huiswerk wil hij niet meer golfen ik zeg dus op hij heeft daarnaast in de 4 jaar dat hij lid was een keer of 7 gegolfd nu zegt men dat de late reactie van ons om op te zeggen niet gehonoreerd kan worden! Vind ik nogal zuur het golfseizoen is nog niet eens begonnen Wat kan ik hier aan doen?

 22. Kan ik via deze pagina ook zakelijke vragen stellen? Volgens mij mogen zakelijke abonnementen nog steeds verlengd worden zonder de zakelijke gebruiker hiervan o pde hoogte te stellen. Nu worden wij geconfronteerd met een abonnement welke 90 euro duurder is geworden ten op zichte van vorig jaar. Aangezien we afgelopen 2 jaren 25% korting hadden (kan geen afspraken hierover terug vinden) welke nu niet meer terug te vinden is op de factuur is het abonnement al met al veel duurder geworden. Is er een mogelijkheid om van dit abonnement af te komen? De opzegtermijn is natuurlijk al verstreken…. Alvast bedankt voor de genome moeite, Martine

 23. Hoi Martine, bovenin de pagina staat een contact link die volgens mij bedoelt is om vragen te stellen.

  Maar volgens mij zou je de algemene voorwaarden eens moeten bekijken. Vaak staat daar iets in dat de prijs van een abonnement jaarlijks ge-indexeerd wordt, en welke index daarvoor genomen wordt. Een hogere prijsverhoging hoef je volgens mij dan niet te accepteren, en kun je vragen dat ze de prijs weer verlagen. En als ze dat niet doen, moet je ze misschien in gebreke stellen. Maar de details weet ik ook niet.

 24. Beste Arnoud,

  Ik heb een vraag over het stilzwijgend verlengen van een Fitness contract. In November hebben we een contract voor een half jaar afgesloten. We hebben toen aangegeven dat we een half jaar wouden en dan niet meer. Mondeling zijn we toen overeengekomen. Er is ons toen niet verteld dat we dit contract dan twee maanden van te voren op moesten zeggen. Deze maand kwamen we erachter dat ons contract stilzwijgend is verlengd en dat we dus in Februari al op hadden moeten zeggen.

  Kunnen we nog iets beginnen met dat we dat toen mondeling hebben afgesproken of dat ze dat ook direct hadden moeten zeggen? Of hebben we pech doordat er nog steeds geen regeling voor is en moeten we weer een half jaar betalen?

  Vriendelijke groet

 25. Ik was met nog iemand want we sloten allebei dat contract af en toen hebben we dat afgesproken. Er staat helaas niet iets van genoteerd. Dan zullen we dus alsnog niks kunnen beginnen? Klopt het dat de wet er nog steeds niet door is? Is het al duidelijk wanneer deze er dan wel komt?

 26. Wij denken voor een nieuw concept verschillende abonnemenstpakketten te willen bieden met een doorlopend contract, maandelijks opzegbaar en vooruit te betalen per kwartaal. Logischerwijs zal wanneer iemand zijn contract binnen het betaalde kwartaal opzegt, het resterende bedrag worden terugbetaald.

  Mijn vraag is of dit een logische opzet is en of dit binnen het “witte gedeelte”van de wet valt… dus niet op de zwarte lijst og het grijze gedeelte ­čÖé

  Bij voorbaat dank voor een reactie

 27. Hallo,

  Vorig jaar heb ik een abonnement genomen op een datingsite. Dit abonnement zou een half jaar duren. Omdat de hele site me is tegengevallen ben ik er de laatste maanden niet meer geweest. Op de site stond bij het afsluiten van het abonnement dat het om een half jaar ging. De kleine lettertjes over stilzwijgende verlenging heb ik niet meegekregen, sowieso omdat ik al vrij verbolgen was over het feit dat op de site het abonnement werd aangegeven met een bedrag per maand, terwijl het bedrag (240 euro) in een keer betaald diende te worden. Daar had ik al een kater van. Nu heb ik een email gekregen dat ze het abonnement stilzwijgend hebben verlengd met nog een keer 6 maanden en dat bedrag moet ik ook weer in een keer betalen. Volgens de mail had ik tot maximaal een week voor het verstrijken van de einddatum de tijd om het abonnement op te zeggen.

  Als ik zo een beetje naar de reacties hierboven kijk en de antwoorden daarop dan heb ik een aantal vragen:

  • het abonnement opzeggen tot maximaal een week voor het eindigen van de contractperiode lijkt in theorie vrij soepel, maar het gevaar bestaat dat post elkaar kruist en dan zit je alsnog aan het contract vast. Bovendien loopt het abonnement een half jaar dus als ik nu opzeg dan loopt het abonnement nog een half jaar door, waardoor je eigenlijk dus een opzegtermijn hebt van een half jaar. Is zo’n opzegtermijn wel legaal?

  • ik kan me herinneren dat er vroeger een tijd was dat een contract alleen geldig was met een handtekening. Ik heb van de datingsite nooit een contract thuisgestuurd gekregen en heb dus nooit een handtekening gezet. Weliswaar is dat nu enigszins laat, omdat ik er al een half jaar op heb zitten, maar aangezien UPC ook een handje heeft van contracten afsluiten zonder enige papieren rompslomp (vaak alleen naar aanleiding van een telefoongesprek), vroeg ik me af hoe dat eigenlijk geregeld is.

  • de site heeft het zelf duidelijk over een (stilzwijgende) verlenging van een half jaar, wat dus indruist tegen wat ik hierboven lees over het veranderen van een contract in een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand of een verlenging van het contract met drie maanden.

  • de site is nu heel snel met het versturen van de mededeling dat het contract wordt verlengd, maar is er misschien iets geregeld over het in kennis stellen van de consument dat het abonnement binnenkort gaat verlopen?

  • ik heb nooit iets waargenomen over een stilzwijgende verlenging, dat stond vast ergens weggestopt in kleine lettertjes. Is een bedrijf niet verplicht de consument dit duidelijk te laten weten in plaats van die informatie ergens weg te frommelen?

  En last but not least… ik ben 19 maart tijdens de uitvoering van een publieke functie slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf waardoor heel veel doodnormale dingen uit het dagelijks leven compleet aan me voorbij zijn gegaan. Het voeren van een gesprek is de afgelopen weken voor mij al een hele opgave geweest. Uiteraard heb ik aangifte gedaan van het incident. Ik heb de aangifte die ik op zou kunnen sturen, maar tevens ben ik bij mijn werkgever onder behandeling van een bedrijfspsycholoog. Ook heb ik enkele weken mijn werk niet uit kunnen oefenen. Dit zijn dus harde bewijzen dat ik inderdaad enige tijd niet in staat was (en nog steeds niet helemaal ben) om bepaalde dingen te doen, waaronder het onthouden wanneer ik welke abonnementen moet opzeggen. Kan ik mij beroepen op overmacht?

  Alvast bedankt voor de tijd en de moeite, Leon

 28. Leon,

  Als je een contract hebt dat nog een half jaar loopt, met een opzegtermijn van een week, maar je zegt nu al op, wil dat niet zeggen dat de opzegtermijn een half jaar is. Je mag immers nog tot een week voordat het contract afloopt wachten met opzeggen.

  Betreffende die handtekening heeft eerder wat op dit blog gestaan;

  (…) de wet helemaal nergens eist dat contracten of formulieren ondertekend worden. Die handtekening is dus een leuk stukje dikdoenerij om een afspraak net wat meer gewicht te geven, maar formeel is het nergens voor nodig. Arnoud Engelfriet, http://blog.iusmentis.com/2010/04/07/digitale-handtekeningen-op-je-iphone/

  En de bovenstaande wet is nog steeds niet van kracht. Hierboven (@192) schreef Alex de Kruijff dat dit na 1 Januari wordt.

  Het zou inderdaad een stuk klantvriendelijker zijn als je vantevoren wordt gewaarschuwd dat een contract binnenkort verlengt wordt, maar dat is niet verplicht.

  Je andere vragen kan ik niet beantwoorden. Als je geen antwoord krijgt, gebruik dan de contact link bovenaan deze pagina, zodra die website weer online is.

 29. hey, ik heb bij een straatverkoper een veronica tv gids abonnement afgesloten en deze heeft me verteld dat het me 25 euro per jaar zou kosten. nu is het contract stilzwijgend verlengd en betaal ik ineens 55 euro, als ik dit had geweten had ik het niet gedaan. mogen ze dit doen, aangezien mij door de verkoper is verteld dat ik 25/jaar zou betalen? mvg

 30. Is wetsvoorstel 30520 nu al van kracht? Heeft dit uitsluitend betrekking op particulieren? Ik heb een contract vanuit mijn VOF in april 2009 afgesloten voor webhosting. Nu, kort voor de einddatum 22 mei blijkt dat ik opzegtermijn in acht had moeten nemen van 3 maanden. Nu is het contract stilzwijgend verlengd tot mei 2013. De betr. VOF bestaat al bijna 2 jaren niet meer, toch is het contract stilzwijgend op naam van deze VOF doorgezet. De betr. internetsite had ik voor de einddatum 22 mei a.s. willen opzeggen vanwege een zakelijke doorstartsituatie na een zware periode. De maandelijkse lasten van de provider waren me te hoog en ben niet in staat deze te voldoen. Nu wil de provider me persoonlijk verplichten de maandelijkse kosten te voldoen, de komende 2 jaren. Kan dit zomaar, is er nog een uitweg?

 31. Het wetsvoorstel gaat pas vanaf januari 2012 in.

  Ik heb overigens hetzelfde met een domeinnaam en ben particulier. Het domein zit al in zijn derde loopjaar. Contract was vast voor 1 jaar. Weer vergeten op te zeggen en wederom voor de tweede keer met een jaar verlengd. Hoster verschuilt zich achter hun leverancier waar ze naar eigen zeggen per jaar van moeten afnemen.

  Ik meen ergens gelezen te hebben dat een contract van ook een domeinnaam na een jaar over gaat in onbepaalde tijd, waarna je per maand zou kunnen op zeggen. Klopt dit?

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS