Kamercommissie presenteert propaganda, pardon initiatiefnota auteursrechten

auteursrechten-rapport-parlementaire-werkgroep.jpgWat een tegenvaller. Studeert de Tweede Kamer eindelijk weer eens op auteursrecht, krijg je een slap aftreksel van BREIN-propaganda.

Afgelopen woensdag presenteerde de werkgroep Auteursrechten de Initiatiefnota Auteursrecht (via Tweakers). Hoewel het rapport claimt een “een onafhankelijk oordeel over de toekomst van het auteursrechtbeleid” te presenteren, is de achterliggende lijn zeer éénzijdig. Auteursrecht dient onbeperkt ingezet te kunnen worden; consumenten van werk dienen te betalen en gebruikers van werk zijn in beginsel dieven en piraten (“klankjatters”, p. 36) tenzij ze een zeer beperkte uitzondering in de Auteurswet kunnen vinden. Het enige voor gebruikers voordelige item is dat de wildgroei aan collectieve-incassoörganisaties(*) ingeperkt dient te worden.

Immers:

Allereerst zetten technologische ontwikkelingen het auteursrecht zodanig onder druk dat gebruik van informatieproducten steeds meer plaats vindt in de privésfeer. Dat heeft een mentaliteitsverandering bij het grote publiek teweeggebracht die niet zo maar kan worden teruggedraaid.

En die mentaliteitsverandering is het probleem dat de rest van het rapport gaat oplossen. Het Groenboek Auteursrecht van de Europese Commissie, waarin juist werd onderzocht welke mogelijkheden en behoeften gebruikers hebben, wordt volstrekt genegeerd. Ook zaken als citaatrecht en remixen komen niet aan de orde. Het is namelijk heel simpel: creatievelingen maken werken en de rest van de wereld consumeert die braaf, uiteraard tegen vergoeding. Wie met Creative Commons wil werken, is eigenlijk een beetje gek maar ach, we zijn tolerant dus dat mag best. Maar die moeten verder niet zeuren dat CC actief gestimuleerd moet worden.

Waar ik nu heel benieuwd naar ben: wie is er allemaal geraadpleegd bij de totstandkoming van dit rapport? Men heeft een werkbezoek aan Philips Research gebracht en van “veel organisaties” advies ontvangen. Maar uit het rapport ademt overduidelijk de toon van de auteursrechtconservatieven zoals BREIN en Thuiskopie. Waar jurisprudentie wordt besproken, wordt deze als feit genoemd wanneer deze in lijn is met de visie van die clubs en “betreurd” wanneer een rechtbank niet in diezelfde lijn blijkt te zitten.

Opmerkelijk is dat men vast een voorschot neemt op de Mininova-zaak: “de werkgroep is van mening dat het geld [dat Mininova verdient] aan de auteurs toebehoort.” Zou het niet netjes zijn geweest, beste wetgevende macht, om eventjes te wachten tot de rechter hierover geoordeeld heeft?

Zinnen als “BREIN is een private organisatie die kleine(re) en grote overtreders aanschrijft en boetes op kan leggen” (p. 25) overtuigen mij niet bepaald van de juridische kwaliteiten van de werkgroep. Zeker niet als de iets verderop gesignaleerde knelpunten precies de natte droom van die club presenteren: downloaden moet verboden worden, net als het faciliteren van up- en downloaden, en ISP’s moeten NAW-gegevens van gebruikers opvragen, verifiëren en gebruiken zodat BREIN ze op kan vragen.

Mooi is dat in hoofdstuk V de technische context en geschiedenis wordt geschetst, zonder daarbij te melden dat de entertainmentindustrie elke stap (van fonogram tot internet) fel heeft bevochten. Want dat is namelijk precies wat er nu ook weer gebeurt: was het eerst de fonogram die het concert zou bedreigen, daarna de bioscoop die het toneel zou bedreigen en daarna weer de videoband die de bioscoop zou bedreigen, is het nu “de expansie van het internet en het relatief ongecontroleerde gebruik daarvan [dat] continu spanning oplevert met de intellectuele eigendomsrechten van creatieve geesten in onze samenleving.”

Hoe nu verder? Tsja, vooral veel repressie dus.

??chte aanbevelingen doen durft men niet: na aanstippen dat je met Bittorrent best geld kunt verdienen, zegt men “een dergelijk model zou ook voor de entertainmentindustrie goed kunnen werken. Het is echter niet aan de werkgroep om dit verder uit te werken”. NATUURLIJK is het wel aan de werkgroep om dat uit te werken. Je bent toch de politiek, de wettenmaker? Dan BEPAAL je welke maatregelen er nodig zijn om cultuur en economie te stimuleren!

Werkgroeplid Teeven zou onder zijn eigen rapport strafbaar bezig zijn op zijn blog trouwens. Misschien moet ik eens de blogs van al deze auteurs langslopen om te zien welke plaatjes en teksten ze nog meer gejat hebben.

Arnoud<br/> (*) Nee, ik snap nog steeds niets van de nieuwe regels over samengestelde woorden.

47 reacties

 1. Misschien is het een plan om met wat mensen de koppen bij elkaar te steken en een tegeninitiatiefnota te schrijven als open brief naar een krant o.i.d.

  Vergis je overigens niet in de mensen achter deze nota, zo is Arda Gerkens een fervent voorstander van kinderpornofilters op internet en andere ineffectieve maar zeer misbruikgevoelige maatregelen.

 2. In plaats van het afkraken van het rapport ben ik inderdaad voor een beter tegenvoorstel. Dat er voor auteursrechtelijk beschermde werken iemand moet betalen is duidelijk, dat het ondoenlijk en onwenselijk is dat al het dataverkeer gecontroleerd wordt en we Chinese toestanden krijgen lijkt me logisch.

 3. Afkraken is inderdaad weinig constructief, maar halve en hele onjuistheden moeten wel degelijk aan het licht gebracht worden. Door vervolgens met alternatieven te komen kun je misschien serieuze aandacht voor je tegengeluid krijgen.

 4. Goede kant aan de nota: de industrie wordt gedwongen om alles los van de drager aan te bieden. Het product mag dan onbeperkt in huiselijke kring gebruikt worden, lees: de hele straat kan jouw filmpje kijken. Voordeel is ook dat die belachelijke thuiskopieheffing wordt opgeheven.

  Trouwens, er is nog helemaal niets beslist, de kamer gaat er na de zomer over praten. Alle tijd om met een tegeninitiatief te komen.

 5. Hoi Arnoud, ik blijf het op dit punt met je oneens zijn.

  Je zegt: “Opmerkelijk is dat men vast een voorschot neemt op de Mininova-zaak: ???de werkgroep is van mening dat het geld [dat Mininova verdient] aan de auteurs toebehoort.??? Zou het niet netjes zijn geweest, beste wetgevende macht, om eventjes te wachten tot de rechter hierover geoordeeld heeft?”

  Maar op het moment dat een rechter in Den Haag zegt dat ‘illegaal’ downloaden in strijd is met de driestappentoets, dan haast je je om alle quotes van minsters en tweede kamer leden bij elkaar te rapen, die dit weerleggen. Dat is toch precies hetzelfde?

  Overigens vind ik het rapport ook vrij onzinnig en kort door de bocht. Bovendien is al bewezen in de shareconnector strafzaak dat je strafrechtelijke vervolging op dit punt echt niet aan het OM moet overlaten…

 6. Er is misschien nog niets beslist maar zonder tegenwoord, tegenlobby en evt een tegenvoorstel kan een wetsvoorstel als dit zomaar ineens wet zijn. Er is een onwijs sterke lobby van de belanghebbenden zoals platen- en film maatschappijen en organisaties als Brein. Bijna een onmogelijke taak om vanuit een ongeorganiseerde groep tegenstanders een weerwoord te bieden.

 7. @Zoutwater: er zit een verschil tussen een rare jurist op internet die iets roept en een wetgever die iets roept over een zaak die onder de hamer is. Ik heb niets te maken met de scheiding der machten, de Tweede Kamer wel. Maar het is een klein punt, dat me vooral opviel door de duidelijke sympathie voor het BREIN-standpunt in de rest van het rapport.

 8. @ Arnoud: ik zou jezelf wel iets hoger inschatten dan een ‘rare jurist’ 😉 Ik begrijp je standpunt, ik vind het trouwens ook zeer opmerkelijk dat de PvdA en de SP, die volgens mij altijd zeer anti-BREIN en pro-‘Freedom of information’ waren, achter dit rapport staan.

 9. @Erik Dat ben ik niet helemaal met je eens, in de kamer zijn er ook mensen die mordicus tegen een klakkeloze invoering van de voorstellen in dit rapport zijn.

  Voor mij zijn eerlijkgezegd 2 dingen van groot belang: – Privacy moet te allen tijde gewaarborgd worden, het kan niet zo zijn dat er websites worden verboden of dat men informatie gaat filteren. – Er moet wetgeving komen die meer op redelijkheid en billijkheid is gestoeld dan op absolute verboden en vervolgingen. Mensen moeten weer met hun hart gaan denken in plaats van met hun hoofd. Natuurlijk moet je mensen die grootschalig illegale software aanbieden hard aanpakken en een intermediair die willens en wetens meewerkt aan de distributie moet ook strafbaar zijn, maar laten we alsjeblieft nadenken over een redelijk alternatief voordat we iedereen die een mp3’tje op zijn of haar computer heeft gelijk afsluiten en nooit meer online laten.

 10. @Zoutwater Dit rapport is een compromis tussen 4 partijen en eerder een discussiestuk dan een voorstel. Het is een verkenning van de mogelijkheden en niet direct het dichtdraaien van de informatiekraan. Een sociaal democraat is voor gelijke verdeling van inkomen, kennis en macht, dus wat dat betreft kunnen de SP en de PvdA nooit 100% achter dit rapport staan.

 11. @Paul: Afsluiten van internetabonnementen heeft de nederlandse politiek zich vrijwel unaniem tegen uitgesproken, dus dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier om het strafbaar stellen en vervolgen van filesharers.

 12. We zouden ons ’tegenrapport’ natuurlijk verkleed als piraat op het Binnehof kunnen aanbieden aan een kamerlid waarvan bekend is dat hij / zij er iets ruimdenkender over is.

  Dan zullen we natuurlijk wel met een goed rapport moeten komen.

 13. Over de spelling van samengestelde woorden: in principe schrijf je alles in zo’n geval aan elkaar, dus collectieveincassoorganisaties, maar omdat je e+i als ei uitspreekt en o+o als oo, zet je er streepjes tussen, dus: collectieve-incasso-organisaties. Het trema gebruik je alleen als het geen samenstelling betreft (als de twee delen dus geen aparte woorden zijn), bijvoorbeeld na?ef, re?el, ge?nd, po?zie. V??r de spellingswijziging van 1996 gebruikte je wel een trema in zo’n geval, dus voor 1996 was “collectieve-incasso?rganisaties” wel correct.

 14. Tegenrapport lijkt me ook een uitstekend idee.

  Verbieden gaat volgens mij gewoonweg niet werken. Bv. deze week ook weer 2 nieuwsberichtjes: BitBlinder-project moet p2p-verkeer anonimiseren, en Met Opera Unite kun je bestanden delen en zelfs websites hosten met je browser. En zo zijn er tig nieuwe toepassingen waarmee ‘illegaal downloaden’ steeds makkelijker wordt. Hoe wil je dan in vredesnaam nog handhaven?

  Enfin, de muziekindustrie moet naar zichzelf kijken. Nieuwe innovatieve business models bedenken en uitwerken.

  Grappig dat er in het rapport verwezen wordt naar de modale artiest die 12.000,- p.j. verdient. Zet dit af tegen de Download top 100 en zoek de modale artiest….

 15. Uit betrouwbare bron hoorde ik dat door enig grasduinen in de vuilnisbakken in de Kazernestraat in Den Haag de doorstroming in de rechterlijke macht sterk bevorderd kan worden, want ook bij de Hoge Raad wil men nog wel eens plaatjes van cartoons etc. gebruiken voor uitnodigingen voor borrels en feestjes. Het bewijs ligt letterlijk op straat, want zulke invitaties gaan in de prullenbak, niet de papierversnipperaar. Auteursrechtinbreuk! Zware straffen. En natuurlijk: ontzetting uit het ambt.

 16. @R (reactie nummer 18). In de APV van de gemeente waar ik woon (niet in Den Haag) staat dat het verboden is om door afval te ‘grasduinen’ dat aangeboden is voor het ophalen. Ik mag aannemen dat ’s Gravenhage iets soortgelijks ook wel heeft opgenomen in haar regeltjes.

 17. @Arnoud, hmm… eens nadenken hoor, ik zou eerst een rijbewijs, een auto en een aanhanger moeten regelen, maar omdat de kans bestaat dat we de hoge heren en dames betrappen op het gebruik van een cartoon of twee die misschien niet helemaal volgens de regels wordt hergebruikt in een interne memo / uitnodiging lijkt het me dat ik dan maar een rijschool ga bellen. 🙂

 18. Viel me ook op dat er over het onlangs verschenen TNO rapport wel erg weinig in het verslag vermeld wordt.

  Ze vermelden slechts: “Recent onderzoek (TNO-rapport 34782) toont aan dat consumenten een behoorlijke betalingsbereidheid hebben voor een werk dat ze graag willen hebben.”

  Maar dat hetzelfde rapport de conclusie had dat file sharing positieve economische gevolgen had, paste blijkbaar minder goed in het plaatje.

  Plaatjes “lenen” deden ze in het verleden verder niet alleen in Den Haag, maar ook in Hoofddorp. 🙂

 19. Tip: vandaag biedt een aantal vertegenwoordigers uit de muziekwereld op het Haagse Binnenhof een petitie aan met het verzoek om een… THUISKOPIEHEFFING..!!!En dan te bedenken dat op bespeelde en onbespeelde geluid- en beelddragers reeds een heffing zit..!! Er doen ook sterke geruchten de ronde dat de heren pluchezitters eea willen “regelen” via de belastingen. Indien je dus een mobieltje, PC, MP3-speler, DVD-speler/recorder, ja, ?n een digitale camera hebt, is het kennelijk de bedoeling dat je een aanslag krijgt, omdat de heren pluchezitters erg gemakzuchtig zijn en ervan uitgaan: iedereen kopieert dus iedereen krijgt een aanslag. Het tegendeel moet dan maar bewezen worden.(dat zal leuk worden met degenen die voornoemde spullen niet bezitten) Tip: clubs van het type Thuiskopie e.d. hebben GEEN bevoegdheden, ze mogen niet binnendringen, niet dreigen met de politie, etc. Maar Hester Wijminga en CO van Thuiskopie gaan iedere keer een stapje verder met het na?pen van de afgeschafte DOB. Onlangs waren de heren in Beverwijk… http://tinyurl.com/nr9pnf Deze mentaliteit lijkt sterk op: -edit Mag ook hier niet-

  Aan alle ondernemers die b.v. muziek draaien: zeg massaal je licentie op!KOM IN VERZET tegen deze snuffelpraktijken! Buma en soortgenoten hebben tijd genoeg gehad om zelf een systeem voor het binnenhalen van muziek en film te bedenken!

 20. -edit Geen vergelijkingen met WO II, nog een keer en je krijgt een IP-ban – Iedereen met dezelfde vooruitziende blik wordt verzocht in actie te komen, maw: ziet u het al gebeuren dat snuffelpraktijken worden uitgebreid naar alle woonwijken van Nederland en dat er gevraagd wordt: Draait u wel eens muziek of bekijkt u wel eens een film op DVD? Heeft u een iPod of mobiele telefoon, een digitale camera wellicht?? Ik ben alert! Nu de rest van Nederland nog.

 21. Ik schatte je heel hoog in, beste Arnoud, maar nu krijg ik sterk de indruk dat je de werkwijze van Thuiskopie(zie link in reactie 27) door de vingers ziet, misschien zelfs tolereert. Politiek Den Haag en consorten zijn hoogst onbetrouwbaar, dat weet je heel goed, ze denken echt dat ze alle ontwikkelingen kunnen tegenhouden en dat is ten ene male onmogelijk.Als jij in de Telegraaf zet dat mensen wel eens hinderlijk gevolgd kunnen worden, snap ik jouw redenering hierboven niet dat je mij beticht van bepaalde vergelijkingen. Wat toen gebeurde was schering en inslag, aan geschiedvervalsing wens ik in m’n 61e levensjaar NIET mee te werken.

 22. Beste Arnoud, dank voor je snelle reactie! Laten we nu afspreken dat als bovenstaande voorspelling realiteit wordt en de idioten(want zo blijf ik ze noemen)van b.v. Thuiskopie, Sena e.d. een inmiddels afgeschafte club in de 21e eeuw gaan na?pen en daadwerkelijk invallen uitvoeren(in woonhuizen, waar dan ook), we nog eens samen in debat moeten gaan, denk je ook niet? Dit omdat er in Den Haag een en ander wordt bekokstoofd. Advies: neem eens contact op met de schrijver van de pdf die je zojuist hebt verwijderd.Zelf heb ik het gevoel dat het verschijnsel publieke omroep zijn langste tijd heeft gehad, dit vanwege het feit dat R.Plasterk gisteren in het journaal zei de stekker uit die twee moslimomroepjes te trekken, omroepjes waar JOUW belastinggeld ook in verdwijnt, begrijp je me?

 23. Brekend Nieuws: Eelco Brinkman van http://www.bouwendnederland.nl heeft het kabinet voorgesteld om iedere internetgebruiker een bedrag in rekening te laten brengen, zulks ten behoeve van de noodlijdende pers..!!!(was zojuist in het journaal te zien) De mop is dat de meeste persorganen reeds via de op 1 jan 2000 gefiscaliseerde omroepbijdragepot worden gefinancierd, sterker: voor die datum was dat ook al het geval. Losse gedachte: stel, het huidige kabinet pakt dit waanzinnige idee op, dan kun je er vergif op innemen dat er tig “bezoekjes”per jaar worden afgelegd en daar heb ik geen trek in. Arnoud: alle details te vinden op de info die je hebt verwijderd. Heb je een en ander al eens goed doorgelezen? Gr.CW

 24. Het is helemaal niet nodig dat de auteurswet wordt aangepast omdat er nu internet is. De huidige wet moet enkel worden toegepast. Gelukkig gaan sommige rechters dat nu ook inzien. Dat op verzoek van Brein nu eindelijk The Pirate Bay onbereikbaar moet zijn voor Nederlanders is een goed begin. Wettelijk kan providers al gevraagd worden alle ip nummers die te maken hebben met illegale activiteiten te blokkeren. Dus ook als The Pirate Bay niet zelf blokkeert, kan er toch voor gezorgd worden dat Nederlanders er geen gebruik meer van kunnen maken. Wat zal Arnoud Engelfriet anders tegen Brein hebben? Zelf een vermoed illegaal downloader wellicht. Downloaden van muziek en film valt volgens de huidige auteurswet nooit onder het maken van een thuiskopie. Om dat te mogen doen moet men het origineel zelf bezitten en dat heeft men dus nooit. Men vraagt een kopie te maken en die toe te sturen. Het nieuwe exemplaar wordt dus in opdracht gemaakt en dat mag dus nooit. Jammer dat juristen nooit verstand hebben van techniek. Dan zouden ze heel wat minder onzin schrijven.

 25. Alex, heb je wel eens de auteurswet gelezen? De wet gaat er van uit dat het voor de gemiddelde consument ondoenlijk is om te bepalen of een bron legaal of illegaal is, en staat het maken van een thuiskopie toe. <sarcasme>Ik vind het ook een heel goed idee om publicaties die het auteursrecht schenden te verbieden, laten we dan beginnen met de Priv? voor al die illegale Curry foto’s.</sarcasme>

 26. In het vonnis tegen The Pirate Bay heeft de rechter in ieder geval niet de Auteurswet toegepast. Alle vordering zijn toegekend puur omdat The Pirate Bay verstek liet gaan en dus ook geen verweer heeft gevoerd. Zo gaat dat in verstekzaken.

  Wettelijk kan providers al gevraagd worden alle ip nummers die te maken hebben met illegale activiteiten te blokkeren. Dus ook als The Pirate Bay niet zelf blokkeert, kan er toch voor gezorgd worden dat Nederlanders er geen gebruik meer van kunnen maken.

  Onzin, met dit vonnis kan Brein alleen The Pirate Bay zelf aanspreken, en dan voorlopig alleen binnen Nederland. Met wat meer moeite later misschien ook in Zweden.

  Downloaden van muziek en film valt volgens de huidige auteurswet nooit onder het maken van een thuiskopie. Om dat te mogen doen moet men het origineel zelf bezitten en dat heeft men dus nooit.

  Wederom baarlijke nonsens. Trollpost dus.

 27. Het is bijna niet te doen om sinds de komst van het internet auteursrechtelijke inbreuken tegen te gaan. Zodra iets ontdekt wordt, staat er al weer een nieuw innovatief ‘jat-systeem’ klaar.

  Zelfs de 3d technologie voor films, die onlangs met succes is toegepast door James Cameron, zal op een gegevenmoment jatbaar zijn zodat iedereen in de huiskamer naar een gekopieerde Avatar 3D kan kijken. Heb je alleen wel een brilletje nodig! 😉

 28. In #42 zeg je min of meer dat het technisch onmogelijk is om auteursrechtelijke inbreuken in te gaan.

  Ik zeg dat dit voor vrijwel ieder wettelijk verbod geldt (het auteursrecht is in feite een verbod).

  Misschien zijn we het gewoon eens?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.