Ik word zo moe van stichting Brein

| AE 2084 | Intellectuele rechten | 124 reacties

brein-hoofdpijn.jpgEn nee, niet omdat ik zo vroeg mijn bed uit moest op Koninginnedag voor een interview met de NOS over hun laatste akkefietje: de eis dat kabelprovider Ziggo doorgifte van de Pirate Bay zou staken. Iets waar Ziggo begrijpelijkerwijs geen zin in heeft. Dat wordt dus een rechtszaak – die brief was alleen maar de wettelijk verplichte formaliteit (art. 3:305a BW) voor Brein voordat ze zo’n zaak mogen starten.

Zo’n zaak loopt nu ook tegen Usenetprovider News-Service. Waarom nu pas de naam van NSE bekend gemaakt is, is me niet duidelijk; Brein had de zaak al in januari aangespannen en meestal blaast men dan meteen hoog van de toren. (NSE is een klant van me maar ik heb geen bemoeienis met deze zaak, ik doe FTD al en dat is druk zat.)

NSE biedt betaalde toegang tot Usenet, Ziggo biedt toegang tot internet. Beide partijen beroepen zich op art. 6:196c, dat zegt dat ‘dienstverleners van de informatiemaatschappij’ niet aansprakelijk zijn voor informatie die ze doorgeven (Je kunt trouwens nu heel goed zien wie klakkeloos Brein-persberichten overschrijft want daarin stond “art. 1:196c”.). Brein stelt zich op het standpunt dat Usenet als zodanig geen legitieme dienst is en dus gewoon niet aangeboden mag worden. En Ziggo moet TPB gewoon blokkeren want TPB is een verboden site dus dat is net zoiets als kinderporno.

Nu vind ik het prima om de discussie te voeren of Usenet als zodanig (of de alt.binaries hiërarchie in het bijzonder) al of niet aangeboden mag worden. Of welke verantwoordelijkheid een provider zou moeten hebben als een site door de rechter verboden is.

Waar ik alleen zo moe van word, is de manier waarop Brein die discussie voert: via rechtszaken en niet via de politiek of het publiek debat. Zoals ze het zelf zeggen:

Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken.

Dat raamwerk komt er kort gezegd op neer dat alles verboden moet worden dat ook maar enigszins behulpzaam kan zijn bij het up- of downloaden zonder toestemming. En natuurlijk dat alle betrokken partijen daar proactief op gaan filteren. Vandaar dus de vele rechtszaken tegen torrentsites, MP3-zoekmachines, de ruzie met FTD en nu dus de rechtszaken tegen een Usenet- en een internetprovider.

Zo’n raamwerk is echter iets dat in de wet thuishoort: de wetgever maakt de afweging wat er wel of niet verboden hoort te zijn, en niet de rechter op voordracht van een private lobbyclub. Zeker, de wet loopt zwaar achter maar dan ga je niet op eigen houtje alvast maar wat verzinnen (en ze verzinnen een partij leuke constructies bij Brein) en net zo lang procederen tot je je zin krijgt. Dat daarbij het gehele wettelijk kader platgewalst wordt is dan kennelijk acceptabele collateral damage.

De vraag “moeten bepaalde sites verboden worden” of “wanneer moeten providers sites blokkeren” zijn fundamenteel want ze raken aan het grondrecht op toegang tot internet. Dergelijke fundamentele beslissingen verdienen discussie in het parlement en afgewogen wetgeving – niet een vonnis afgedwongen door een lobbyclub.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Ik wil Piet graag tegenspreken: Een inperking van het Auteursrecht biedt bepaalde makers van werken extra mogelijkheden om waardevolle werken te cre?ren.

  Documentairemakers moeten heel veel tijd steken in het uitzoeken wie de auteursrechthebbende op historisch filmmateriaal is… dat beperkt hun in het maken van hun werken (en de hoeveelheid bronmateriaal die ze kunnen gebruiken.) Een beperking van het auteursrecht in duur (of door een verplicht systeem van licentieverstrekking) levert ons meer (en/of betere) documentaires op.

 2. Piet,

  Je kunt een werk niet exploiteren als anderen zich niet hoeven te houden aan de voorwaarden die je stelt.

  De vraag of je een werk kunt exploiteren staat is niet afhankelijk van of de gebruikers zich moeten houden aan de voorwaarden, maar van of gebruikers dit daadwerkelijk doen en als ze dit niet doen of het praktisch haalbaar is om te handhaven.

  De realiteit is dat er massaal via p2p auteurswerken worden uitgewisseld, ondanks dat dit niet mag. Sommige beperkingen van het auteursrecht zullen de exploitatiemogelijkheden niet beperken omdat de praktijk de wet heeft ingehaald.

  Alex, op al je opmerkingen ben ik al lang en breed ingegaan. Goed lezen.

  Kijk eens naar jezelf. Je vergelijking met het zoeken naar een baan vind ik niet bepaald erg passend.

  En of het auteursrecht nu 100% effectief is of niet, het bestaan ervan heeft wel degelijk een groot effect.

  Jij weet net zo goed als ik dat er massaal auteurswerken worden uitgewisseld met p2p. Het zou beter zijn als je dit standpunt meteen zou onderbouwen.

  En niets denigrerends, helaas gewoon bittere noodzaak om steeds zo strak mogelijk te omlijnen wat ik wel zeg en wat ik niet zeg.

  Je kunt ook duidelijk zijn, zonder daarbij te vermelden dat je dit moet doen vanwege een ander. Hoe je iets zegt is voor je overtuigingskracht minstens net zo belang als wat je zegt.

  Al die manieren vervallen als je het auteursrecht geheel zou afschaffen, (…)

  Op het moment dat je er over klaagt dat iemand ander een opmerking maakt waar je niet naar opzoek was en daarom alles duidelijk moet omlijnen, moet je natuurlijk niet zelf het onderwerp veranderen. In bericht 81 had je het over inperken van het auteursrecht, en dat is niet het zelfde als het auteursrecht geheel afschaffen.

  Of er andere reismogelijkheden zijn doet er voor deze discussie niet toe.

  Dat doet er wel dergelijk toe. De verdiencapaciteit hangt niet alleen af van de wet, maar ook van de prijs van een andere routes, zoals bijvoorbeeld een de tunnel daarnaast. Als vanwege die andere routes het maximum bedrag op 2 euro per rit zou liggen, levert de inperking van de situatie waarin je het bedrag onbegrensd was naar een grens van 5 euro geen beperking op voor de verdiencapaciteit.

  Om een standpunt goed op te bouwen moet je systematisch te werk gaan. Als je een bepaald argument beoordeelt, moet je je op dat argument concentreren en het argument niet met andere argumenten verwarren.

  Je bedoelt zoals je eerder het argument inperken van auteursrechten verwarde met het argument geheel afschaffen van de auteurswet?

 3. @Mr.Mr:

  Als je kijkt naar business processes dan zie je dat die helemaal geem bescherming hebben (in .EU) terijl dit toch geen impact op de innovatie dnwel de verdiencapaciteit heeft.
  Natuurlijk wel op de verdiencapaciteit van de personen of bedrijven die die businessprocessen hebben bedacht, maar dit is een situatie waarin politiek is besloten dat dit niet erg is. Het valt te verdedigen dat een monopolie op businessprocessen de maatschappij meer kost dan het oplevert.

  Hetzelfde kan natuurlijk gelden voor een beperking van het auteursrecht. Het zal afhangen van wat die beperking inhoudt. Een beperking van de duur van het auteursrecht van bijv. 70 jaar tot 50 jaar na de dood van de auteur (om even bescheiden te blijven) zal waarschijnlijk nauwelijks of geen negatieve effecten hebben op de maatschappij, maar wel positieve effecten.

  Het enkele feit dat een beperking van het auteursrecht de verdiencapaciteit van auteurs aantast is wat mij betreft trouwens maar nauwelijks interessant als het gaat om de vraag wat er met het auteursrecht moet gebeuren. W?l interessant is de impact die zo’n aantasting heeft op het cre?ren van nieuwe werken, dus indirect is die aantasting wel van belang. (Daarbij denk ik overigens niet alleen aan nieuwe werken van oude auteurs, maar ook aan nieuwe werken van nieuwe auteurs.) Het auteursrecht is er niet in de eerste plaats om auteurs geld te laten verdienen, maar om de creatie te stimuleren van werken waarnaar vraag is.

  @Martijn:

  Oke ik snap dat je geen ethische discussie wil over het wel of niet goed zijn van bepaalde gevolgen. Daar wil ik me dan ook niet toe verlaten.
  Die discussie wil ik wel (al zou ik die eerder politiek dan ethisch noemen), maar die voerde ik niet in de berichten hierboven. Daarom zou het fout zijn om in wat ik in die berichten schreef te lezen dat ik tegen iedere afzwakking van het auteursrecht zou zijn.

  Als je het auteursrecht afschaft dan zegt dat nog niet dat je geen voorwaarden meer kan stellen aan het op de markt komen van je werk.

  Dat klopt: zonder auteursrecht kan de auteur nog steeds zelf bepalen wanneer en tegen welke voorwaarden zijn werk voor het eerst wordt geopenbaard. Maar veel manieren om op basis daarvan een werk te exploiteren zijn er niet. Mijn punt is steeds: veel manieren vallen af, waardoor er minder keus is, etc. Ik zeg niet dat er niets overblijft, maar dat er manieren afvallen en er niet bijkomen. (En ik zeg ook niet dat dit erg is, alleen dat dit zo is.)

  En dat bepaalde keuzes op den duur economisch niet meer rendabel zijn hoort nu eenmaal bij het leven. je kan niet altijd op hetzelfde systeem blijven voortbouwen onder druk van de technologische ontwikkelingen.

  Ik zeg dan ook niet dat het erg is…

  Voor wanneer zoiets erg is, zie de eerste alinea’s van dit bericht. Het is (in mijn ogen) alleen erg als die aantasting tot gevolg heeft dat de voordelen voor de maatschappij (in de vorm van betere beschikbaarheid van bestaande werken) niet opweegt tegen de nadelen voor de maatschappij (in de vorm van een verminderde aanmaak van nieuwe werken). Die afweging is allerminst eenvoudig te maken. Wel valt redelijk eenvoudig in te zien dat het volledig afschaffen van het auteursrecht vrij rampzalige gevolgen zou hebben.

  Indien je de analogie van de tunnel aanhoudt, dan stel je (zoals het mij voor komt) dat je enkel je tunnel kan exploiteren, omdat je een eigendomsrecht hebt.

  Wat je m.i. nodig hebt is de mogelijkheid anderen (fysiek) te verhinderen of (juridisch) te verbieden. Natuurlijk, je kunt ook een vrijwillige bijdrage vragen en ook kun je belasting heffen. Maar zodra je kunt verhinderen of verbieden heb je veel meer exploitatiemogelijkheden (terwijl je nog steeds kunt beslissen om een vrijwillige bijdrage te vragen of, als je de overheid bent, om belasting te heffen).

  En ja, in het geval van een verbod dient er een bepaalde mate van afdwingbaarheid te zijn en/of een maatschappelijk besef dat het verbod dient te worden gerespecteerd. Maar 100% effectiviteit is natuurlijk niet nodig.

  Ik ben het verder met je eens dat het auteursrecht nog steeds wordt nageleefd, maar ik bedoelde dat de preventieve werking lijkt af te nemen onder invloed van de technologische ontwikkeling.

  Klopt. Dat zou een reden kunnen zijn om strenger te handhaven, maar strenger handhaven brengt natuurlijk ook weer maatschappelijke kosten met zich mee en moet dus worden afgewogen tegen wat het de maatschappij oplevert.

  Ook kun je redeneren dat het illegale aanbod niet zo erg is zolang het enigszins binnen de perken kan worden gehouden, omdat het de auteurs (of hun uitgevers) dwingt om hun aanbod via internet aan te gaan bieden. Om dat rendabel te kunnen doen zullen die auteurs wel enige bescherming moeten hebben, want anders valt er niet te concurreren tegen het gekopieerde aanbod. Het (volledig) afschaffen van het auteursrecht is dus zeker NIET de oplossing.

  Daarom krijg ik kromme tenen als ik lees dat het auteurecht moet worden aangepakt OMDAT de industrie zo traag is met het omarmen van internet.

  En ja, ik had het natuurlijk over de wetten van de natuurkunde, niet die van het natuurrecht 😉

 4. @Matthijs:

  Wat mij een beetje bevreemd is dat je vervolgens de kans om een inhoudelijke discussie een stap verder te voeren laat schieten, om weer eens opnieuw uit te leggen waarom je je eerste puntje steeds moet onderbouwen.
  Nou ja, dat was omdat in reactie op mijn onderbouwing van dat ene puntje, ik steeds reacties bleef krijgen die het eens leken te zijn met die onderbouwing. Daarom leg ik die onderbouwing nog eens uit, en geef ik aan dat het slechts een onderbouwing is van dat ene puntje en niet meer dan dat.

  maar er zal toch een reden moeten zijn dat de Europese Commissie de termijn van bijvoorbeeld de naburige rechten juist wil VERLENGEN (ok, lobby is belangrijk, maar ook lobby zal met argumenten moeten komen)?

  Belangrijkste argument van de lobby was geloof ik dat het raar is om verschil te maken met het auteursrecht. Zit op zich ook wel iets in, dat dat raar is, maar daar kun je natuurlijk meerdere conclusies uit trekken.

  Het lijkt mij in algemene zin dat een langer auteurs- dan wel naburig recht voornamelijk in het voordeel zal zijn van de uitgevers, platenmaatschappijen en andere rechtsverkrijgenden, in plaats van in het voordeel van de maker.

  Maar de auteur kan een hogere prijs vragen aan de uitgever. De marktprijs van een aandeel is gebaseerd op de verwachte winsten in de toekomst, voor de marktprijs van een auteursrecht zal dat niet anders zijn. Denk aan de bedragen die voor de rechten op de muziek van de Beatles zijn betaald. Die zouden natuurlijk lager zijn geweest als het auteursrecht minder lang had geduurd.

  Wel ben ik het met je eens dat over het algemeen het voordeel vooral bij de uitgever zal liggen. Op het moment dat de auteur moet eten zal vaak nog niet zijn te voorspellen dat zijn werk 50 jaar na zijn dood nog steeds populair zal zijn.

  En zoals ik in mijn vorige bericht al aangaf, is het voordeel dat de auteur persoonlijk heeft van zo’n langere termijn in mijn ogen eigenlijk niet zo interessant. Het gaat over de effecten ervan: het nadelige effect op de maatschappij tegenover het voordelige effect.

  vandaar ook dat er een regeling over auteurscontractenrecht in de maak is die de auteur beter moet beschermen tegen te machtige tussenpersonen.

  Maar zoals betere huurbescherming tot hogere huren leidt (of, bij de wettelijk gelimiteerde huren op de niet-geliberaliseerde markt, tot een totaal verwrongen markt), zal betere bescherming van de auteur leiden tot lagere prijzen die de uitgevers zullen willen betalen. Moeilijk om het juiste evenwicht te vinden. Wat hier misschien meer gaat helpen is de technologie die inhalige uitgevers overbodig aan het maken is.

 5. @Alex: Met jouw input kan ik helemaal niets. Om er slechts ??n ding uit te pikken:

  “Al die manieren vervallen als je het auteursrecht geheel zou afschaffen, (???)”

  Op het moment dat je er over klaagt dat iemand ander een opmerking maakt waar je niet naar opzoek was en daarom alles duidelijk moet omlijnen, moet je natuurlijk niet zelf het onderwerp veranderen. In bericht 81 had je het over inperken van het auteursrecht, en dat is niet het zelfde als het auteursrecht geheel afschaffen. Lees dan toch eens… (ja sorry, ik weet dat je dyslectisch bent en daardoor waarschijnlijk moeite hebt met grote lappen tekst, maar dat is een beperking waar je zelf rekening mee zult moeten houden). Ik vervolg namelijk met:

  “Schaf je het auteursrecht niet helemaal af, maar beperk je het, dan verdwijnen niet al die manieren, maar verdwijnt er wel een aantal. Er blijft dus minder keus over.”

  Zo kan ik doorgaan, maar dat zou zonde zijn van mijn tijd.

 6. Piet,

  Dat jij daarna vervolgt met je originele standpunt doet niets af aan het feit dat jij je richten op een ander standpunt terwijl jezelf schreef jij je op de onderbouwing van ??n standpunt wilde richten ?n dat je het zo vervelend vond dat iemand anders ook andere standpunt inbracht.

  Voor zover je betoogt is dat a) als de auteurswet helemaal wordt afgeschaft dat het gevolg daarvan zou zijn dat alle exploitatiemogelijkheden vervallen (wat ik betwist) je daarmee aantoont dat b) als de auteurs wet een beetje wordt afgeschaft dat het gevolg daarvan zou zijn dat de exploitatiemogelijkheden een beetje vervallen, dan berust dit op een denkfout.

 7. Eerst wil ik even op het volgende artikel wijzen van het IVIR http://www.ivir.nl/publications/vaneijk/Communications&Strategies_2010.pdf

  @ Piet

  Jij zegt:

  Maar veel manieren om op basis daarvan een werk te exploiteren zijn er niet. Mijn punt is steeds: veel manieren vallen af, waardoor er minder keus is, etc. Ik zeg niet dat er niets overblijft, maar dat er manieren afvallen en er niet bijkomen.

  Dit klopt echt niet en je spreekt jezelf volgens mij ook tegen. Eerst zeg je dat je het over het exploiteren van een werk wilt hebben en niet over het afdwingen van rechten. Maar toch speelt die afdwingbaarheid een belangrijke rol binnen je antwoorden. Kijk maar naar het antwoord van de tunnel.

  Het auteursrecht verschaft geen exploitatiemogelijkheden vanuit zichzelf. Het auteursrecht verschaft mogelijkheden om bepaalde rechten af te dwingen. De exploitatiemogelijkheden worden bepaald door de markt. De markt stelt de eisen voor het wel of niet mogelijk zijn van bepaalde vormen van exploitatie. Door eventuele afschaffing van het auteursrecht gaan er wellicht enkele mogelijkheden verloren, maar er blijven er zeker nog genoeg over. En het verloren gaan van deze keuzes wil nog niet direct zeggen dat er een inperking van de verdiencapaciteit plaats vindt.

  En er valt zeker wel te concurreren tegen het gekopieerde aanbod. De auteur dient er alleen wel iets tegen over te stellen dan alleen de bit en de bytes van de muziek of de tekst die hij maakt/schrijft. Er zijn heel veel auteurs die hun geld gewoon verdienen zonder hun dat veel te strenge auteursrecht dat nu geldt.

  En nee ik zeg ook niet dat ik voor algehele afschaffing ben.

 8. Piet, waarom ga je niet in op de concrete voor- en nadelen van het systeem dat ik opper? Beetje zoutloos om te zeggen dat terugdringen van 70 jaar naar 50 jaar na overlijden van de auteur geen nadeel voor de auteurs, maar wel voordeel oplevert voor de maatschappij. Ik zou eerder zeggen dat het amper merkbaar effect op beide categorie?n betekent.

  Verkorting naar 5-10 jaar na creatie van het werk heeft weliswaar een ietwat nadelig effect op auteurs – ze kunnen minder lang op hun gat zitten en royalties vangen en minder hoge vergoedingen van tussenpersonen bedingen – en op tussenpersonen – idem voor het gatzitten – maar het voordeel voor de maatschappij is enorm. Zelfs vele auteurs zullen er baat bij hebben in de zin dat zij een veel breder aanbod hebben om in hun eigen werken op voort te bouwen.

  Of zijn er grotere nadelen of hinderpalen die ik niet zie?

  Het burgerinitiatief van XS4all vind ik overigens als concreet voorstel absurd en wereldvreemd. Hoe ga je een auteur verplichten iets op internet te zetten?? Wat voor grondslag valt daar in vredesnaam voor te verzinnen anders dan dat xs4all en andere internetproviders meer kunnen verdienen aan pakketten met hogere bandbreedte? Als signaal naar de politiek dat er iets moet veranderen is het misschien nog net te pruimen, maar ik vermoed dat de motivatie erg is om XS4All in positief pr-daglicht bij downloadende consumenten te plaatsen.

 9. @Matthijs: waarom is het nou weer zoutloos om een voorbeeld te geven ter illustratie? Ik zeg niet dat 70->50 DE OPLOSSING zou zijn of iets dergelijks. Het was niet eens bedoeld als voorstel.

  Een periode van 5-10 jaar vanaf de creatie of vanaf de eerste publicatie lijkt me te kort voor het auteursrecht, in ieder geval op veel gebieden. Maar ik ben niet in staat om dat in dit bericht te onderbouwen, net zoals jij niet in staat bent om het tegendeel aan te tonen. Wel is het duidelijk dat schuiven met de duur van het auteursrecht een mogelijkheid is om de netto opbrengst van het auteursrecht voor de maatschappij te vergroten, en dat zo’n wijziging niet direct het systeem zal doen instorten. Over de grote lijnen kan ik redeneren, over de optimale waarden van de parameters niet.

  @Martijn:

  Het auteursrecht verschaft geen exploitatiemogelijkheden vanuit zichzelf.
  Hoe je het ook wilt noemen. ALs je me niet WILT begrijpen, dan niet. Ik ga hier geen tijd meer aan besteden.

  Door eventuele afschaffing van het auteursrecht gaan er wellicht enkele mogelijkheden verloren, maar er blijven er zeker nog genoeg over.

  Kijk, je begrijpt me wel degelijk.

  En het verloren gaan van deze keuzes wil nog niet direct zeggen dat er een inperking van de verdiencapaciteit plaats vindt.

  “Kijk, het enige wat ik zeg is dat als a1, a2, ???, a100 getallen zijn tussen de 1 en 1000, het maximum van a1,???,a10 nooit groter en meestal kleiner is dan het maximum van a1,???,a_100. Daar valt geen speld tussen te krijgen.” En ik meen op mijn klompen te mogen aanvoelen dat de mogelijkheden die op het auteursrecht steunen over het algemeen lucratiever zijn. Een werk 1x verkopen waarna het voor het publiek gratis te kopi?ren is, zal in het algemeen minder opleveren dan het werk telkens weer te kunnen verkopen.

 10. @Alex: aan de inhoud van je reactie te zien moet je het denken maar aan mij overlaten.

  Dit zijn dus het soort opmerkingen die niets, maar dan ook helemaal niets, bijdragen aan de discussie. De enige functie die ze hebben is om anderen te kwetsen. Stoer hoor. Praat je zo ook tegen je moeder, je vriendin of je werkgever? Ik verdien het om op dezelfde respectvolle manier aangesproken te worden als waarop je tegen hen praat.

  Zolang jij niet kunt aantonen dat jij lid bent van een debat club, en keer op keer de menigte aan je kant krijgt, zie ik in jouw bijdrage geen aanleiding om het denken aan je over te laten.

 11. “Zo???n raamwerk is echter iets dat in de wet thuishoort: de wetgever maakt de afweging wat er wel of niet verboden hoort te zijn, en niet de rechter op voordracht van een private lobbyclub. Zeker, de wet loopt zwaar achter maar dan ga je niet op eigen houtje alvast maar wat verzinnen (en ze verzinnen een partij leuke constructies bij Brein) en net zo lang procederen tot je je zin krijgt.”

  Zou dat geen reden kunnen zijn om Brein aan te klagen? Onnodige werklast voor de rechterlijke macht, belemmering van de rechtsgang, zoiets?

 12. Ik las het artikel hierover op de site van Brein. Men denkt daar blijkbaar dat een provider op aanvraag opgeslagen informatie zal afgeven. Maar daarvoor ontbreekt nog het volgende : Pas met vermenigvuldiging en verspreiding van een auteursrechtelijke beschermd werk maakt men zich strafbaar. Lees artikel 13.Auteurswet van 1912.

 13. Zoals ik al eerder heb gesteld, is de stichting brein (hebben ze dat dan???) alleen bezig om de eigen zakken te vullen. Publiceer alles het liefst onder GNU-GPL of Creative Commens, zodat deze procentensnaaiers gewoon moeten gaan werken voor hun brood inplaats van parisitair te profiteren van andermans creativiteit. Gevaarlijker in deze vind ik trouwens de acties van mevr. Kroes in de EU.

 14. In het kader van het moe worden van Brein: is het wellicht een idee om een berichtje/blogje te wijden aan de fratsen van Brein inzake de Swan servers? (oa: http://tweakers.net/nieuws/72793/brein-neemt-servers-in-beslag-zonder-gerechtelijk-bevel.html) Het is zeker een vreselijk interessant stukje, vooral de uitspraak van brein die neerkomt op: “Er is auteursrechtenschending en dus mogen wij die servers zomaar in beslag nemen” vind ik erg bout (en daarom zou enig juridisch commentaar interessant zijn).

 15. Misschien domme vraag hoor, maar hoe kom je aan cd’s, als bol.com elke cd en platenwinkel in dit kutgat onmogelijk maakt, en vervolgens ook nog laat levert? Hoe kom jij trouwens aan een cd van bijv. 25 jaar oud bijv. Robert Long of Marusha, of 2-Unlimited of iets anders wat gedateerd is? Probeer daar maar eens bij een platenzaak aan te komen, dan moet je de eerste keer naar ze toe om te bestellen, de tweede keer zien ze je denken ze daar hebben we die klojo weer die iets besteld wat we niet hebben (maar wat hebben cd winkels wel?!? Even uitgezonderd van de goede die bij mij weggeconcurreerd waren door bol.com) , om vervolgens te zeggen na de derde keer sorry we kunnen het niet bestellen. Dat begint al net zo’n uitspraak te worden als bij de supermarkt. Dat niet alleen ik heb niet zo’n vertrouwen in die bol.com, want als je in een cd winkel iets koopt krijg je een mooi heel doosje. Vaak krijg je via een webwinkel dat het beschadigd is. Om dan vervolgens weer een lastige procedure te moeten opstarten van retourneren, waarom, van wie, wachten op geld terugstorten of een nieuw exemplaar storten. Nog iets, als illegaal downloaden niet loont, waarom moet ik dan eerst 5 minuten kijken naar PUINHOOP van BREIN, terwijl al die illegale downloaders die zooi er tussen uit knippen en gelijk de film kunnen bekijken? Laat BREIN eerst maar eens naar zichzelf kijken. Over hypocriet gesproken.

 16. misschien de lege dvd dragers kosten verhogen zijn daar de rechten meteen van betaald is daar geen probleem meer mee, en hoeft brein dat niet meer in eigen zak te steken want uitbetalen aan de genen die geld mis lopen heb ik nog niet van gehoord dat brein dat ook doet

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS