“You wouldn’t download a server” – maar Brein wel

| AE 2438 | Intellectuele rechten | 115 reacties

youwouldntdownloadaserversmall.pngStichting Brein handelde in strijd met de wet door servers zonder gerechtelijk bevel in beslag te nemen, meldde Tweakers gisteren op gezag van onder meer hoogleraar executie- en beslagrecht Ton Jongbloed. De stichting had de servers meegenomen bij hostingprovider Worldstream omdat deze een grote topsite zouden hosten. “Ik heb de indruk dat Worldstream wat makkelijk heeft gezegd: neem maar mee”, zei ik voorzichtig bij Webwereld. “Al kan ik me wel voorstellen dat partijen snel overdonderd en geïntimideerd zijn door de manier waarop Brein werkt.” Minder voorzichtigheid bij ITenRecht.nl: daar spreken ze van eigenrichting (art. 284 Strafrecht).

Brein beroept zich op de Auteurswet, en inderdaad staat er in artikel 28 van die wet dat een rechthebbende roerende zaken (zoals harde schijven dus) die een inbreuk opleveren kan opeisen als zijn eigendom dan wel onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan kan vorderen. Doel hiervan is dat illegale kopieën zo van de markt gehaald kunnen worden. Maar om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet een rechter daar wel toestemming voor hebben gegeven. Zie de Memorie van Toelichting en artikel 10 van de Europese Richtlijn waar dit uit komt.

De rechter moet daarbij (zie achtste lid) zoeken naar “evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen en met de belangen van derden.” Het lijkt me bijvoorbeeld wel redelijk dat de rechter inbeslagname en vernietiging van een stapel illegaal gekopieerde dvd’s vordert, maar niet dat een boek wordt teruggehaald omdat er één inbreukmakende foto in staat. Hoe dat bij servers moet uitpakken, is een lastige vraag want dit is nog niet eerder aan de orde geweest. Belangrijk lijkt me in ieder geval wel dat zo’n server ook de nodige niet-inbreukmakende data zal bevatten, zodat opeisen als eigendom me niet redelijk lijkt. Dat zou een onevenredige privacyschending zijn. Vernietiging van de server lijkt me dan meer voor de hand liggen – als vaststaat dat dit een zaak is die inbreuk op het auteursrecht oplevert.

Brein blijkt volgens Webwereld en in de server rondgekeken te hebben:

Brein schrijft tevens: “Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers.” Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd.

Nog even afgezien van de opmerking in hun eigen persbericht dat “Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders dan de inbreuken en daarmee verband houdende gegevens op de servers staan.” Hoe weet je dat als er niet gekeken is op de harde schijven?

De advocaat van de provider heeft beslag laten leggen bij Brein zodat deze de servers niet meer mag kwijtmaken of daar nog langer iets mee doen. Of en wanneer de provider een rechtszaak gaat beginnen tegen Brein is nog niet duidelijk.

Tijd in ieder geval voor een nieuw shirt (bedankt eth0 voor de tip): You wouldn’t download a server!

Update (14:46) bij Webwereld meldt de hoster dat “Als wij lucht krijgen van illegale content dan halen we dat meteen offline. Dat is ons goed recht. We willen gewoon geen rommel in ons netwerk.” Het meegeven aan Brein zou in overleg met een jurist zijn geaccordeerd.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. @50 Los van de juistheid of onjuistheid van de informatie die jij schetst, zou ik Wikipedia niet te snel als bron gebruiken. Meningen van veel mensen, leveren nog geen waarheid op;)

  Maar ik ben het met je eens dat het best als diefstal te motiveren is. Gevoelsmatig – dus even los van de wettelijke omschrijvingen – is het echter wat vreemd, want iets op verzoek krijgen is anders dan het stiekem wegnemen of stelen, wat diefstal impliceert. Uiteindelijk zal deze vraag ook niet heel erg van belang zijn, want de dagvaarding zal juridisch wel goed ‘dichtgetimmerd’ worden.

 2. Uiteindelijk een rekensom: Brein ging de fout in maar heeft wel mogelijk allerlei bewijsmiddelen gevonden. Brein zal dus mogelijk een boete moeten betalen maar kan vervolgens dat bewijs gebruiken om van diverse personen de nodige royalties en dergelijke te ontvangen. Netto resultaat? Ik denk winst voor Brein.

  Betreffende het wel of niet wettig verkrijgen van de servers: Brein houdt zich gewoon van de domme en het zal hen gewoon als een foutje aangerekend worden. Maar zelfs als ze veroordeeld worden en een zware boete krijgen, de informatie die ze binnen hebben maakt dit uiteindelijk weer goed. Zeker als ze dit kunnen gebruiken om aan te tonen dat AlTransa zijn eigen, grootste klant was en niet een echte ISP.

  Brein maakt zich vast niet druk om de rechtzaak die AlTransa tegen hen aanspant. Worldstream zit wel diep in de put.

 3. @52 Je hebt gelijk, er staan ook feiten – voorzien van bronnen – op. Alleen maar meningen zijn het niet, nee.

  Maar het is op voorhand moeilijk te achterhalen of iets juist is wat erop staat. Wikipedia kan namelijk, uitzonderingen daargelaten, door iedereen worden aangepast. Als ik vind dat wedderrechelijk anders omschreven moet worden, kan ik dat naar eigen goeddunken aanpassen. Wikipedia zal daarom ook geen algemeen geaccepteerde bron worden.

 4. @55 Het is niet zonder meer onbetrouwbaar, maar het betekent ook niet dat het automatisch betrouwbaar is; het mes snijdt aan twee kanten;)

  Begrijp me niet verkeerd, want ik vind Wikipedia een goede site en Wikipedia kan op lange termijn prima de juiste informatie bieden, maar gegevens kunnen ook onjuist zijn, zodat ze niet aan de basis van bronnen of beslissingen dienen te staan. Uit juridisch oogpunt, zou ik wikipedia dan ook niet aanbevelen.

  Als voorbeeld jouw zoekresultaat: ???onwettelijke wijze van eigendomsverkrijging” Diefstal is niet een wijze van eigendomsverkrijging, wel een vorm van toe-eigening. Je verweft wel het bezit door middel van diefstal, maar niet het eigendom.

 5. Je focust nu op de woorden die gebruikt worden, in plaatst de boodschap. Alle bonnen kunnen fouten bevatten. Zelf in memorie van toelichting kunnen fouten staan. Wikipedia is geen juridische bron, maar daarmee is de boodschap nog niet onjuist. Voor de doosnee burger is toe-eigenen synoniem voor eigendom. Maar goed dit is allemaal gehakketak. Misschien heb jij een betere bron waaruit je de definitie van wederrechtelijk kunt citeren?

 6. Daar ben je jurist voor, focussen op de woorden;) Inderdaad, overal kunnen fouten staan, maar ik zeg liever het staat in de MvT dan het staat op Wikipedia.

  Wederrechtelijk is een algemeen begrip dat per artikel anders omschreven kan worden. Toch volstaat het wel om veelal te zeggen dat je handtelt in strijd met de wet of het recht. Bij diefstal is het eigenlijk zoiets als ‘zonder toestemming bezit er van te nemen’

  Terug naar BREIN, zij hebben zonder toestemming van de eigenaar de server in bezit genomen, maar wel met toestemming van hostingprovider. Vandaar dat gezegd werd dat het niet zo’n stiekem en ‘het mag niet karakter’ heeft. Dat impliceert diefstal namelijk wel. Dat het toch diefstal oplevert, is evenwel goed denkbaar.

 7. @Diego, Brein had toestemming van Worldstream die de servers in hun pand hadden staan. Alleen had Worldstream helemaal niet de bevoegdheid om die servers mee te geven. Brein heeft dus eigenlijk niets verkeerd gedaan, maar Worldstream is ernstig nalatig geweest. En ja, mogelijk heeft Brein van tevoren geweten dat ze iets deden wat eigenlijk niet mocht. Maar probeer dat maar eens aan te tonen! Dat Brein wist wie de eigenaar was zegt nog niets, omdat Brein kan aannemen dat Worldstream beslissingsbevoegd was.

  Overigens, er is niets gestolen. Er zijn servers verplaatst en de eigenaar ervan is (op knullige wijze) daarvan op de hoogte gesteld. Die verplaatsing had zwaarwegende redenen volgens de betrokkenen. Deze zaak is een mug maar iedereen ziet er een enorme olifant in…

 8. Ik ben het er niet eens dat Brein niets verkeerds heeft gedaan, maar enkel Worldstream.

  Als jij mijn auto opvraagt in de garage (waar hij ter reparatie of iets dergelijk staat) en zij deze vervolgens meegeven aan jou en jij deze houdt. Heb jij mijn auto dan niet ‘gestolen’? Zo niet, hoe noemen we het dan? Dan is een beetje de vraag die rijst. Het probleem is inderdaad dat het meegegeven is, maar maakt het voor de eigenaar uit hoe zijn eigendom uit zijn bezit is gehaald?

  Blijven leuke discussies, toch heeft, zo lees ik op internet, de eigenaar aangifte van diefstal gedaan. Het is denkbaar dat dit aangevuld wordt voor meer zekerheid.

 9. Laatste nieuws op webwereld:

  Milica Antic, de advocaat van AlTransa, zal dan ook, naast aangifte van diefstal of ontvreemding, mogelijk ook aangifte doen van computervredebreuk, vertelt ze Webwereld. ???Ik overweeg zeker om namens mijn cli?nt ook aangifte te doen van computervredebreuk. Het onder valse voorwendselen toegang verschaffen tot computerapparatuur is in principe strafbaar.???

  Computervredebreuk wordt mogelijk dus aan het lijstje toegevoegd. In hoeverre is dit (undercover toegang verschaffen) overigens een legitieme bezigheid om iets kwalijks aan de kaak te stellen? Ik denk zelf helemaal niet eigenlijk; Brein is geen journalistieke instelling, maar de precieze implicaties daarvan weet Arnoud vast beter. 🙂

 10. @60 (en 61 had hetzelfde idee, zie ik)

  Moah… Om die servers te “verplaatsen” hebben ze wel de stekker eruit getrokken. Waardoor de dienstverlening (wat het ook was) is gestopt. Het had dus niet alleen zwaarwegende redenen maar ook zwaarwegende gevolgen, zou je kunnen zeggen.

  Ik blijf het tamelijk vreemd vinden dat dat zomaar kan.

  Als ik nu met goedvinden van de garagehouder de auto van de bakker op de hoek eens even “verplaats” naar mijn eigen garage, zodat ie z’n bestellingen niet meer kan bezorgen, bijvoorbeeld omdat ik denk dat de man er te hard mee rijdt, is dat dan ook geen diefstal?

  Om de download analogie cirkel maar even rond te maken. 😉

 11. @Hans Dat is inderdaad een beetje de kwestie. Je denkt al gauw: “ik heb toch niets gestolen, maar met goedvinden eventjes verplaatst”. Maar de eigenaar, de bakker, heeft geen bezit meer over zijn auto omdat jij de auto naar jouw garage hebt verplaats. Diefstal lijkt mij prima te motiveren, niet jegens Woldstream overigens;)

  @62. Ik ben het wel met je eens. Straks komen meer stichtingen – of personen – op het idee om zelf wat goederen in beslag te nemen voor een onderzoek.

 12. @Diego #61, maar brein heeft ook iets verkeerds gedaan! Alleen is het de vraag of dat strafbaar was of niet. Als ik jouw auto bij de garage ophaal en jou een bericht stuur dat ik je auto heb meegenomen en waar deze vervolgens is, is dat dan strafbaar? En wat als dat een bepaald doel heeft? Wat als ik de stoffeerder ben die jouw auto van nieuwe stoel-overtrekken gaat voorzien? Je vroeg erom bij de garage, de garage geeft de auto vervolgens aan mij door, ik doe mijn zaakje en geeft uiteindelijk de auto weer terug. Je gaf geen toestemming om die auto aan mij af te geven maar garage en ikzelf zijn ervan uit gegaan dat we dit wel mochten doen. (Terwijl jij verwacht dat de stoffeerder in de garage zelf werkt…) Zo is het ook in deze zaak. Brein en Worldstream hadden bepaalde verwachtingen en beiden spannen zich in tegen de verspreiding van illegale content. Alleen gingen ze dus de fout in. Is dat een misdrijf? Of is het een ongelukje en kunnen ze voldoen met het vergoeden van de schade?

  Natuurlijk kan dit niet zomaar. Worldstream en Brein zullen de schade uiteindelijk moeten vergoeden. Maar dat ontneemt Brein niet van het feit dat ze een grote hoeveelheid bewi9js van die servers hebben kunnen jatten die ze in vervolg-onderzoeken kunnen gebruiken en waarmee ze zelf ook de nodige schadeclaims kunnen gaan indienen. Sowieso de vraag of AlTransa zelf de onschuld kan blijven uithangen want als Brein bewijs vindt in de backup die ze natuurlijk van die servers hebben gemaakt dan kon het nog wel eens erg interessant worden!

  Overigens, nog een ander voorbeeld: ik parkeer mijn auto voor een parkeermeter maar stop er geen cent in. Ik laat mijn auto daar 5 dagen taan en nadat parkeerwachters eerst mijn ruitenwissers vol hebben gepropt met parkeerboetes komt er nu een takelwagen mijn auto weghalen zonder dat ik daar toestemming van heb gehad. Parkeerbeheer heeft natuurlijk een bepaalde autoriteit maar hoe ver mogen zij gaan met het zomaar wegslepen? En er zijn zat vergelijkbare situaties te bedenken. Stel dat er brand was uitgebroken in het serverpark en de brandweer weet de servers netjes uit de brandhaard te redden door ze te verplaatsen? Mochten ze dat dan niet? Of iemand parkeert zijn auto voor mijn garage-deur en ik duw die auto vervolgens 20 meter opzij. Mocht dat niet? Iemand verliest zijn portemonnee en ik zie hem op straat liggen, pak hem op en bezorg hem bij een nabijgelegen politiebureau. Mocht dat niet? Brein wilde deze servers gewoon even voor nader onderzoek meenemen en Worldstream zag daar niets mis mee. Hoezeer we Brein mogelijk haten, ze doen gewoon wat ze denken dat goed is in de bestrijding van illegale content. Mochten ze hun werk dan niet doen? Is wat ze deden een misdrijf of gewoon een ongelukje? Ik hoe het op een fout. Nog niet eens een blunder omdat ze best veel informatie hebben kunnen verzamelen van die servers. Maar een misdrijf? Nope.

 13. Van jouw voorbeelden valt wel wat te zeggen, maar daar ga ik even niet verder op in. Het feit blijft dat Brein niet eenzijdig kan en mag beslissen dat ze de goederen van de eigenaar in beslag mag nemen, gaat onderzoeken en ook nog voorwaarden voor teruggave gaat stellen. Ze doen toch echt wat verkeerds, de wetgever is duidelijk op dat punt.

  Het zou een mooie boel zijn als anderen kunnen beslissen om jouw eigendom even te verplaatsen, uit te wisselen onder elkaar en ook onder hen te houden, zonder dat jij dit overeengekomen bent met hen of dat de rechter heeft bepaald dat dit wel mag. Dat neigt toch echt naar diefstal, want teruggeven wilde ze niet meer zonder dat aan de voorwaarden voldaan werd. Het lijkt misschien een mug die nu een olifant gemaakt wordt. Maar het is belangrijk dat de rechter Brein even op haar vingers tikt voor dit gedrag of, wat ik me niet voorstel, een comliment geeft voor haar optreden.

 14. @Alex, lees: niets misdadigs gedaan. Een misdrijf is nog iets anders dan een fout maken. Als ik een voetganger aanrij dan is dat in principe een ongeluk. Als die voetganger mijn ex-vriendin is en ik haar al wekenlang doodsbedreigingen heb gestuurd, dan is het mogelijk een misdrijf! Brein deed iets fout, ja. Maar begingen ze een misdrijf? In principe niet, tot je hun schuld aantoont. Tot je aantoont dat ze met opzet zo hebben gehandeld en dat ze geweten hebben dat ze de wet overtraden.

 15. @Wim. Een misdrijf is zo gepleegd, zelfs een ‘fout’ kan prima een misdrijf opleveren. Ze zijn, althans dat maken we gemakshalve maar even op uit de woorden van BREIN, in ieder geval opzettelijk en zonder toestemming de server binnen gedrongen, wat het eerste misdrijf al oplevert: computervredebreuk.

 16. @Diego, het klopt dat het als een misdrijf gezien kan worden maar daar beslist AlTransa niet over. Wat AlTransa kan doen is alleen civielrechtelijke acties. En dan is het dus nog geen misdrijf, hooguit een wandaad. AlTransa moet aangifte doen en hebben dat gedaan en vervolgens moet justitie aan de slag om uit te zoeken hoeveel zin vervolging ook daadwerkelijk zal hebben. En dat hangt mede af van hoeveel bewijs er is dat Brein ook daadwerkelijk een misdrijf heeft begaan. En Brein zwakt het behoorlijk af richting gewoon een ongelukje. De bewijslast voor het strafrecht ligt ook hoger dan bij civielrechtelijke kwesties. Justitie zal de rechter zonder twijfels moeten overtuigen dat Brein schuldig is. En dat is veel lastiger te bewijzen dan wat AlTransa in een civielrechtelijke zaak moet bewijzen.

  Ik zou graag Brein veroordeeld zien voor het schenden van de privacy, computervredebreuk, diefstal, ontvreemding, valsheid in geschrifte en wat nog meer maar ik kijk ook realistisch naar deze kwestie: bewijs eerst dat Brein met opzet dit heeft gedaan en had kunnen weten dat de servers van AlTransa waren en Worldstream geen beslissingsbevoegdheid had over deze servers… Want alleen dat maakt het verschil tussen een foutje en een misdrijf. Ik weet niet hoe we dat kunnen bewijzen…

 17. Dat wist BREIN m.i. prima, ze behoorde het in ieder geval te weten. Ten eerste is Worldstream een datacentrum en niet de eigenaar van die server(s). Ten tweede heeft Worldstream aangegeven dat BREIN met hen contact zou opnemen. BREIN heeft AlTransa ook gemaild. De constructie was dus bekend en dat het datacentrum niet beslissingsbevoegd is om goederen af te geven lijkt mij voor zich spreken. Voorwaardelijk opzet is voldoende. Zo van: je wist dat de server niet van jou of Worldstream was, door hem toch mee te nemen wilde je kennelijk de wet overtreden op dat punt.

 18. @Diego, wat je zegt klopt wel maar strafrechtelijk gezien moet je ook met duidelijk bewijs aan komen zetten. De lat ligt veel hoger in het strafrecht. En ik denk dat je heel ver kunt komen met de nodige bewijslast maar de laatste twijfels moet je ook wegpoetsen. Dus: * Wist Brein dat de servers van AlTransa waren toen ze deze kwamen ophalen? * Wist Brein dat Worldstream niet bevoegd was om deze servers mee te geven?

  Bedenk ook wel dat Brein een email heeft gestuurd naar de eigenaar die in de spambox verdween. En het is maar de vraag hoeveel contactinformatie Brein ook daadwerkelijk heeft gehad om met de eigenaar in contact te komen. Als die eigenaar niet reageert, wat dan?

  Dit wordt een kwestie die civielrechtelijk afgehandeld zal worden en dan zal Brein wel het een en ander moeten vergoeden. Maar het materiaal dat ze op die servers hebben gevonden is het mogelijk wel waard en het is maar de vraag of ze die servers ook daadwerkelijk terug moeten geven Als Brein nu verder wel de legale middelen aangrijpt en die servers ook daadwerkelijk compleet gevuld zijn met illegale content dan kunnen die misschien alsnog in beslag genomen worden. Brein heeft enige tijd de kans gehad om zomaar bewijs te verzamelen tegen de eigenaar ervan en omdat Brein een civiele organisatie is, is dat bewijs nog gewoon rechtmatig ook al is het verkregen door het plegen van een misdrijf!

  Ik baal ervan maar Brein heeft gewoon goede winkansen, zelfs als ze uiteindelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Maar voor strafrechtelijke vervolging is het bewijs waarschijnlijk onvoldoende. En civielrechtelijk is het eerder Worldstream die mag gaan dokken. En Altransa? Die gaat natuurlijk failliet en de eigenaar moet misschien voor die rechtzaak naar Nederland komen en als hij dat doet kan hij mogelijk nog gearresteerd worden wegens de illegale content op zijn servers! (Als Brein natuurlijk voldoende bewijs kan aanleveren.)

 19. BREIN wist misschien niet 100% wie de eigenaar was, ze wisten wel dat de servers aan een ander dan aan hen toebehoorde. Je hoeft de eigenaar niet te kennen om iets te stelen, om maar bij diefstal te blijven. Ook wist of moest BREIN weten dat Worldstream niet bevoegd was de servers mee te geven en zij dus niet bevoegd waren om ze mee te nemen. Los daarvan hadden ze zelfs niet eens toestemming om beslag te leggen.

  Het blijft al met al wel een leuke zaak en constructie. Hoe het er (juridisch) precies uit zal gaan zien, wacht ik met spanning af.

 20. Het wordt juridisch gezien zeker interessant en ik verwacht dat Worldstream keihard wordt afgestraft door zowel de strafrechter, de civiele rechter en door haar klanten. Ze hadden beter moeten weten en mogelijk kunnen ze een deel van de schade weer verhalen op hun eigen juristen die hen compleet verkeerd geinformeerd hebben. (Hadden ze soms Hamersteen of hoe-heet-ie-ook-alweer als advocaat?)

  Maar ik blijf het vergelijken met het teveel mee willen werken met elkaar. Daar gaan vaker mensen mee de fout in. Zoals de politie die aan diverse webforums om IP adressen van bezoekers vraagt zonder gerechtelijk bevel. Er zijn best veel forumbeheerders die gewoon meteen meewerken, terwijl de politie dat niet eens mag! (En in dat geval wordt het bewijs ook niet toelaatbaar, meen ik.)

 21. @Alex, inderdaad, er hoeft niet veel bewezen te worden. Eigenlijk alleen de twee dingen die ik heb genoemd: Wist Brein dat Worldstream niet de eigenaar was en wist Brein dat Worldstream niet het beschikkingsrecht over die servers had? Succes als je dat probeert te bewijzen! Ik vrees dat je dan vooral Brein tegen Worldstream tegen elkaar moet uitspelen waarbij de getuigenissen vanuit Worldstream overtuigender moeten zijn dan die van Brein. En omdat de juristen van Worldstream al geblunderd hebben en Brein een behoorlijk goed team heeft, geef ik Worldstream weinig kanzen.

  En het allerergste? Stel dat je Brein toch weet te veroordelen wegens een misdrijf, wat dan? Ze kunnen de inhoud van die servers nog steeds als bewijslast gebruiken tegen AlTransa en haar klanten. Ze kunnen die servers nog steeds vast laten houden omdat die in een civiel/strafrechtelijke zaak tussen Brein en (de klanten van ) AlTransa gebruikt kan worden. Hoe misdadig de actie ook uiteindelijk blijkt te zijn, Brein heeft gewoon gewonnen. Okay, een boete van een ton en mogelijk voorwaardelijke celstraf voor de directie maar als de directeuren van S.A. Fireworks al een niet al te zware straf krijgen voor het “per ongeluk” opblazen van een complete stadswijk, hoe kun je dan verwachten dat Brein zelf zwaar gestraft zal worden?

  En dat is als Brein ook daadwerkelijk wordt veroordeeld voor een misdrijf. En dat vind ik vrij onwaarschijnlijk. De kans dat ik EUR 10.000 of meer win op mijn staatslot is volgens mij groter.

  Overigens, bij Voorwaardelijk Opzet gaat het vooral om zware misdrijven en de genoemde zaken hebben vooral gemeen dat er doden vielen. Net als bij S.A. Fireworks eigenlijk. De schade die Brein voor haar rekening nam is eigenlijk alleen het faillisement van een klein bedrijf. Misschien een groot bedrag in Euro’s maar geen grote misdrijf.

 22. Tja, belediging. Da’s toch een boete van EUR 250 tot EUR 500 of zo? En het maffe is dat die straf zwaarder lijkt te zijn dan wanneer ik iemand gewoon tegen de neus sla… Op Juridisch.com staat voorwaardelijke opzet ook mooi omschreven. Wist Brein dat het niet mocht en deden ze het alsnog? (Opzet) Of wist Brein dit niet maar hadden ze het moeten weten? (Schuld) Het is het verschil tussen lichte opzet en grove schuld. En de bewijslast is in dit soort gevallen altijd lastig.

  Laten we eerst kijken naar de schade. De servers zijn niet weg, dus geen schade aan de apparatuur. Wel is Altransa nu al ruim een maand offline en zullen ze vast een aantal boze klanten hebben. Je kunt stellen dat het bedrijf hierdoor een tijdje zonder inkomsten zit en daarnaast klanten verliest. Hierbij is de schade eigenlijk maximaal de waarde van het bedrijf. En hoeveel zal het bedrijf uiteindelijk waard zijn? Gelocaliseerd in een arm land en hoewel ze een serverparkje hebben ter waarde van EUR 100.000 denk ik niet dat ze verder nog veel waardevolle kantoren of andere ruimtes hebben. Ik kan in ieder geval geen domeinnaam vinden voor dit bedrijf en de eigenaar gebruikt een GMail account dus de total waarde is misschien maar een paar ton. Ik heb sowieso niet veel informatie kunnen vinden over Alejandra Transporte S.A. via Google. Ja, een heleboel sites die allen over deze kwestie rapporteren maar altransa.com lijkt niet hetzelfde bedrijf te zijn! De eigenaar heet Craig Salmond en ook over hem is weinig informatie te vinden. De naam duikt wel op bij Costaricaanse website maar dan als reporter. Een journalist met eigen hosting bedrijf? Of gewoon twee personen met dezelfde naam? Okay, laat ik eens wat verder analyseren… Costa Rica is een arm land en de wetgever treedt eigenlijk niet op tegen auteursrechten-schendingen. Het is best een aardig broeinest voor internet-piraterij maar het land zelf is ook erg crimineel, wat voor de eigenaar juist een reden was om de servers in Nederland te plaatsen. Wat als Brein gewoon gelijk heeft en de eigenaar wel degelijk zelf die server helemaal heeft volgepompt met illegale uploads? En nu dus wanhopig probeert zijn servers terug te krijgen omdat Brein anders deze -voor Costa Rica- extreem dure servers gewoon zal houden? Craig Salmond lijkt een grote bekendheid te zijn in Costa Rica. Volgens mij is hij een Amerikaan die in Costa Rica is gaan wonen. Maar veel details over hem en zijn bedrijf zijn er eigenlijk niet. Zijn naam duikt een enkele keer op bij auto-forums voor snelle auto’s en meestal niet op een positieve manier. Ik kwam weer wel deze pagina tegen, die duidelijk maakt dat deze Craig veel kennis heeft van computer hardware. Is het dezelfde Craig? Brein weet het nu, want ze weten zijn GMail adres. En dat adres staat mogelijk ook op die site. Maar even verder onderzoeken! Craig Salmond staat ook op deze site (Even zoeken naar Salmond) en vlak onder zijn naam staat “srt10x3”. Ja, een hacker-ID. Op The Pirate Bay vind je twee uploads van hem die verder weinig boeiend zijn maar dat hij aktief is op TPB is al twijfelachtig. En dat srt10x3 weet naar forums verwijst van snelle auto’s geeft toch een bepaalde relatie aan.

  Goed, stel dat AlTransa gewoon nep is en we in werkelijkheid te maken hebben met een hacker die zojuist zijn kostbare servers kwijt is geraakt en nu een poging doet om ze terug te krijgen… (Wow, heb ik een hacker ontmaskert?) Dan zal het juridisch gezien wel helemaal interessant gaan worden! Maar goed, ik vermoed dat Brein dit allang weet en gewoon aannam dat Salmond gewoon zijn verlies zou accepteren. Dus niet, en dat maakt de boel een stuk interessanter… 🙂

  In ieder geval, ik stop maar met zoeken want ik begin steeds meer mijn bedenkingen te krijgen over AlTransa. Ik kan het gewoon niet helpen maar heb het gevoel dat er iets niet klopt. Bovendien wil ik Brein ook niet teveel helpen met aanwijzingen, hoewel ik denk dat Brein deze informatie allang heeft. Ik voel me nu net de schone jongedame op het witte paard die moedig naar de draak in nood galloppeert om deze te redden van de boosaardige ridder die de draak in mootjes wil hakken… Het voelt gewoon verkeerd. En ja, Brein is de draak en AlTransa is het blikvoer…

  Maar vraag: hoeveel is de schade voor AlTransa, denk je?

 23. @WimtenBrink Nog wat aanvulling voor je.

  De SWAN/ATS topsite die door Brein uit de lucht is gehaald werd beheerd door iemand die bekend staat in de scene als mrTB

  Hier is de aankondiging op een site die de het uit de lucht halen van de site bevestigd http://scenenotice.org/details.php?id=1924 En wat staat daarin:

  MrTB is fine and dandy chilling in Costa Rica,

  In een reply geeft mrTB nog wat info over de configuratie van de topsite:

  Very Odd that you have 12 servers and 220TB While SWAN only had 8 servers and 175TB

  En in lijn met je eerdere bevindingen:

  See you at the next DB Drag race

  Oh wacht, mrTB, de beheerder van de uit de lucht gehaalde topsite komt ook uit Costa Rica en houdt ook van snelle auto’s.

  Verder zegt mrTB nog iets over een stunt van een scene collega bij hoster euroaccess. Toevallig ook de vorige hosters van altransa.net. Misschien leuk voor de advocaat Brein om ook daar eens navraag te doen over deze ‘hoster’/’hacker’.

 24. @hAl 79.

  Op zich interessante dingen die je daar omschrijft, maar voor de vragen over het handelen van Brein moet het niet uitmaken of de persoon in kwestie nu wel of niet mogelijk zelf ook met illegale handelingen bezig was.

  Ook al zouden op grote schaal misdrijven zijn gepleegd met de desbetreffende servers, dan nog lijkt me dat Brein onjuist handelde.

 25. @martijn Je hebt gelijk dat het beperkt relevant is voor de beoordeling van het handelen van Brein.

  Aan de andere kant heeft de advocaat van de hoster bij het in beslag nemen van de servers gesteld dat er sites van derden stonden en dat er schade zou zijn veroorzaakt door de actievan Brein in omzet derving en reputatie.
  Die claims zijn zeer twijfelachtig als de hoster gewoon in werkelijk de beheerder is van de topsite waarom duizenden illegaal bestanden stonden om te verspreiden. Ik hoop niet dat een rechter de servers eenvoudig zo maar weer teruggeeft aan een dergelijke dubieuze partij.

 26. Wettelijk gezien mag Brein namens de rechthebbende wel degelijk de servers claimen gezien artikel 28 van het auteursrecht. Dat ze daarbij via de rechter dat beslag hadden moeten doen en nu dus procedureel niet goed gehandeld hebben is niet goed. Van mij hoeven de servers ook niet naar brein maar zouden deze verbeurd verklaard mogen worden.

  Ik vind namelijk het runnen van een topsite met daarop vele duizenden illegale films series en albums die effectief aan de basis staat van vaak vele miljoenen auteursrechtsschendingen niet alleen maar ‘dubieus’. Dat hoeft niet beloond te worden.

 27. Eh, zelf iets meenemen zonder te wachten op een vonnis vind jij een procedureel detail? Wettelijk gezien mag men de servers pas claimen n?dat de rechter dat heeft geoordeeld.

  Het is z?ker geen uitgemaakte zaak dat een rechthebbende een server kan opeisen omdat de harddisk vol staat met illegale meuk. Dat wetsartikel is primair geschreven voor illegale DVD’s, namaakshirts en dergelijke.

  De ergernis zit hem niet in het feit dat die topsite offline is maar in het feit dat Brein niet via de rechter vordert, maar doet alsof zij het recht heeft dit te doen. Het is die arrogantie die steekt – zeker bij een organisatie die zelf de bescherming van eigendom predikt.

 28. Ik vind het helemaal niet zo vreselijk dat Brein probeert het uiterste uit de wet te halen voor de rechthebbenden. De auteurswet in Nederlands is sowieso al erg soepel geinterpreteerd met het toestaan van kopieen zelfs uit illegale verspreidingen. En er zijn zo te zien eigenlijk geen uitspraken over de toepasbaarheid van artikel 28 in dit soort zaken. Prima dat er nu mogelijk iets meer over wordt bepaald. Als een rechter Brein en/of worldstream hier terecht wijst dan is dat voor mij ook prima.

  Dat laat onverlet dat ik dan nog niet vind dat de servers terug moeten naar de topsitebeheerder.

  Ik ben trouwens nog heel benieuwd naar een offciele verklaring voor een rechter van worldstream die volgens eigen zeggen (op tweakers.net) blijkbaar eerst contact met justitie hadden opgenomen over het afgeven van de servers.

 29. Hal:

  Aangezien niemand hier met enige zekerheid kan zeggen welke informatie nu juist is en een deel van jouw aannames volledig zijn gebaseerd op gissingen, getuigt je stellingname van een zekere vooringenomenheid.

  Dit neemt bovendien niet weg dat BREIN duidelijk onrechtmatig heeft gehandeld.

  Of er door Worldstream contact is opgenomen met justitie mitigeert de aansprakelijkheid m.i. op geen enkele wijze. Bovendien, ook hier kent niemand de details. Met wie van justitie heeft Worldstream gebeld, wat is er gezegd geworden door partijen, etc.

  Wat wel duidelijk is, dat is dat jij een ongeoorloofde handeling tracht goed te praten.

 30. De actie van Brein was redelijk te rechtvaardigen. In ieder geval, het was te rechtvaardigen dat ze die servers zo snel mogelijk uit de lucht haalden. De servers hadden zo’n 25 TB per maand aan bandbreedte. Per TB kun je zo’n 250 complete DVD’s opslaan dus de site kon 6.250 complete DVD’s per maand verspreiden. Als het muziek-bestanden waren dan gaat het om nog meer verliezen voor de betreffende auteurs. Dat de servers met spoed de lucht uit werden gehaald is dan ook logisch. En natuurlijk staat het Brein vrij om Worldstream te helpen in dit geval om deze illegale daad per direct te stoppen en dat is ook gebeurt. Want de servers waren niet van Worldstream maar Worldstream heeft natuurlijk wel het recht om servers die deelnemen aan criminele activiteiten uit hun netwerk te halen en op een veilige plek op te bergen. En dat is wat Worldstream heeft gedaan. Stel, ik heb een hotel en ik krijg te horen dat een van mijn gasten bezig is in de prostitutie en gasten op haar kamer ontvangt. Mag ik die gast dan niet per direct de kamer uitzetten? Zeker als de informatie uit een betrouwbare bron komt? Ik hoef toch niet eerst te wachten tot de politie er is om die gast mijn hotel uit te zetten? Zo is het dus ook met Worldstream. Worldstream heeft een gast en krijgt te horen van criminele activiteiten die deze gast uitvoert. Ze zullen daar vast het een en ander voor opgenomen hebben in hun algemene voorwaarden en dus gingen die servers per direct offline. Tot op dat moment is alles dus nog volgens de regels.

  Wat daarna gebeurde, namelijk dat Worldstream de servers aan Brein meegaf en dat Brein deze verder ging onderzoeken zonder dat een rechter hiertoe toestemming heeft gegeven is natuurlijk niet goed te praten…

  Of toch? Toverwoord: algemene voorwaarden! En het gaat hier om een B2B contract dus daarin kan Worldstream behoorlijk ver in gaan. Laten we deze eens nader doorlezen!

  5.3 WorldStream C.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang be indigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WorldStream C.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  Tja, illegale handel op je server plaatsen.

  5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 heeft WorldStream C.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen indien: – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  Ja, dat is duidelijkere taal! Worldstream heeft het recht om zonder tussenkomst van de rechter het contract te stoppen. Oneigenlijk gebruik van internet, informatie verspreiden in strijd met de wetgeving, en in strijd met algemene normen en waarden. Da’s genoeg om die servers meteen uit te zetten en apart te zetten.
  14.1 WorldStream C.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een of meer verplichtingen jegens WorldStream C.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WorldStream C.V. zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van WorldStream C.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  En dat is precies wat Worldstream deed. De servers waren niet van henzelf maar waren wel in overtreding met hun algemene voorwaarden. Loskoppelen en uitzetten dus! Worldstream was dus volledig in haar recht.
  17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  En dat is natuurlijk ook een leuke! Altransa kan natuurlijk ook proberen in de USA, Costa Rica of ander land te gaan klagen over Worldstream maar deze regel in de AV beperkt hun mogelijkheden domweg tot alleen Nederland.

  Welbeschouwd was Worldstream dus gerechtigd om deze servers uit te schakelen en apart te zetten dankzij hun eigen algemene voorwaarden. Voor Altransa is een klacht daarover gewoon kansloos. Dit mocht namelijk zonder tussenkomst van de rechter. Het enige wat ze mogelijk niet mochten doen was het meegeven van die servers aan de stichting Brein. Aan de andere kant, waar moesten ze die servers anders opslaan? Brein bood gewoon aan om die servers tijdelijk in bewaring te nemen en Brein is een betrouwbare organisatie en zou de eigenaar van de servers op de hoogte stellen dus waarom niet? Maakt het verschil uit dat de servers bij Brein worden opgeslagen in plaats bij Worldstream? Lijkt mij niet, zolang de eigenaar ze uiteindelijk weer terug kan krijgen als ze daarom vragen. Dit zou kunnen betekenen dat de gehele overdracht van die servers aan Brein gewoon te rechtvaardigen is. En als de rechter dat ook zo ziet dan gaat Worldstream gewoon vrijuit. Blijft over Brein die de inhoud van die servers nader heeft onderzocht zonder dat ze daarvoor toestemming hadden van de rechter of de eigenaar. Ze mochten dan wel een opslagplaats bieden voor die servers maar die servers mochten ze niet verder inkijken. Aan de andere kant, Brein had aanwijzingen dat deze servers werden misbruikt voor criminele doeleinden. Ze speelden dus eigenlijk voor prive-detective door die server te onderzoeken. De servers waren al bij hen opgeslagen en dat lijkt tot nog toe legaal gebeurt te zijn. Mag je in zo’n geval de privacy van een bedrijf (bedrijf! Geen persoon!) schenden om zo de omvang van een criminele daad in te kunnen schatten om daar dan aangifte van te kunnen doen? Geen idee eigenlijk. Maar zelfs als dat niet mocht, het verzamelde bewijs blijft wel rechtmatig in de rechtzaal. Dan maar een boete wegens privacy-schending maar daar staat weer een forse rechtzaak tegenover voor al die auteursrechten die werden geschonden. Een kleine boete aan verlies tegen een grote boete aan winst. Dat was wel de moeite waard, lijkt mij. Maar goed, nader beschouwd gaat artikel 28 om het in beslag nemen van materiaal voor nader onderzoek. Vraag is of Brein deze ook daadwerkelijk in beslag heeft genomen of dat Worldstream deze gewoon aan Brein heeft overhandigd om ze ergens op te slaan. De rechter is nodig voor de beslaglegging maar is die ook nodig voor het recht op nader onderzoek? Als dat niet het geval is dan stond het Brein vrij om de servers te onderzoeken en is er totaal niet illegaal gehandeld!

  En nu is het nog mooier voor Brein omdat de eigenaar zich heeft aangemeld en probeert zijn servers terug te krijgen. Dat maakt het interessanter omdat er niet alleen servers ter waarde van EUR 100.000 straks mogelijk naar de sloop gaan maar men ook nog eens iemand een verdere rekening kunnen sturen wegens schending van auteursrechten. Als ze daarbij ook nog eens de USA inlichten over deze eigenaar (waar hij kennelijk vandaan komt) dan kon dat wel eens extra vervelend worden voor hem, want de RIAA en MPAA kunnen harder terugslaan dan Brein! En reken maar dat deze partijen nu meer informatie over deze eigenaar aan het uitwisselen zijn!

  Maar goed, dat zijn een hoop argumenten voor Brein en Worldstream die hen een “Get out of jail”-kaart geven. Ik ben geen voorstander van Brein maar denk dat ze best kansen hebben om het nog te winnen ook! Ik snap dan ook wel dat Brein en Worldstream zich weinig zorgen maken om deze zaak, mede ook omdat ze best wel slimme juristen in dienst zullen hebben. Mijn juridische kennis is maar beperkt tot wat ik vind op Google en wat ik hier heb geleerd maar ik zie zelf al een uitweg. Hoe haalbaar die is, is maar de vraag. Het is dan ook zeker interessant om in de gaten te blijven houden.

  Wat ik vermoed is dat de eigenaar van Altransa uiteindelijk zijn verlies zal accepteren en hij zijn Nederlandse advocaten gewoon niet al te lang zal blijven betalen. De hardware is vrij kostbaar maar hij moet zich dan ook bloot gaan geven aan de Nederlandse rechtstaat en aan de stichting Brein. En Brein zal alle informatie die ze over hem krijgen natuurlijk delen met andere auteursrechten-organisaties. Dat kon voor die eigenaar wel eens enorm vervelend gaan worden. Zoals ik al eerder opmerkte, er is weinig terug te vinden op het Internet over die eigenaar. Daarom verwacht ik ook dat hij bewust bezig is om zich op het Internet schuil te houden. Deze kwestie zal dat behoorlijk bemoeilijken, zeker als de informatie die ik over hem heb gevonden ook correct blijkt te zijn. De kans dat hij uiteindelijk toch opgeeft om zo alsnog onbekend te blijven acht ik vrij groot, dus deze zaak zal wel goed aflopen voor Worldstream en Brein.

 31. @Wim, 88: Ik ben het met je eens dat Worldstream het recht (en misschien ook wel de plicht) had om de servers van het Internet te halen. Maar omdat Altransa de eigenaar van de servers was, was het fout (verduistering) om ze aan Brein mee te geven. Of Brein nu schuldig is aan heling, oplichting, afpersing of diefstal is uit de feiten die mij nu ter beschikking staan niet op te maken. Dat Brein de servers wederrechtelijk onder zich hield is vrij duidelijk: “Altransa krijgt de servers terug als ze een onthoudingsverklaring tekent”. Is er een jurist die me tegenspreekt als ik dit afpersing noem?

  Altransa claimt een hostingbedrijf te zijn. Hostingbedrijven zijn in principe niet aansprakelijk voor wat hun klanten op hun servers doen, mits ze illegaal materiaal onbereikbaar maken wanneer ze daar kennis van krijgen. Hoeveel klanten Altransa precies heeft is mij onduidelijk en of Altransa kennis had van wat SWAN deed ook. Een vraag voor de verdedigers van Brein: Hoe zouden jullie tegen de actie aankijken als blijkt dat Brein ook vier servers met legale websites van Altransa klanten uit de lucht gehaald heeft?

  Als Altransa een vennootschap is, dan zal het bedrijf de (civiele) procedures voeren. De eigenaar kan zich achter zijn organisatie verschuilen, zoals Tim Kuik en de eigenaren van Worldstream ook doen.

 32. @Mathfox, de hele zaak valt in drie stukken te verdelen: 1) Mocht Worldstream de servers offline halen en apart zetten? Antwoord: ja, want dat staat zelfs in de algemene voorwaarden die ze hanteren. 2) Had Worldstream de servers aan Brein kunnen geven om voor de opslag ervan te zorgen? Antwoord: dat is een grijs gebied. Worldstream moet die servers op een veilige plek opbergen tot de eigenaar ze op kon halen. Waar en hoe, dat is een vrije keuze voor Worldstream, mits ze er maar voor zorgen dat de eigenaar ze terug mocht krijgen. 3) Had Brein de servers mogen onderzoeken? Antwoord: Artikel 28 vereist een gerechtelijk bevel voor de inbeslagname. Maar aangezien dit vrijwillig gebeurde kon Brein die stap dus al overslaan. Is alleen nog de vraag of Brein het recht had om de servers te onderzoeken, nu ze deze in haar controle had.

  En ja, Altransa claimt een hostingbedrijf te zijn, maar wel eentje die kennelijk geen reclame op het Internet hoeft te maken. Kennelijk een hosting bedrijf die zich zoveel mogelijk verbergt op het Internet. Een bedrijf dat kennelijk alleen per email te bereiken was en dan nog wel een gratis GMail account. En een bedrijf dat kennelijk niet in staat is om te vertellen wie ze als klant hebben omdat “Brein hun complete administratie in handen heeft”… Tja, ik geef ze het voordeel van de twijfel maar Brein heeft die servers kunnen onderzoeken en heeft kennelijk niets kunnen ontdekken dat op een klanten-administratie leek. Volgens Brein was er alleen illegale content aanwezig. En zoals ik al meerdere malen heb aangegeven, ook al heeft Brein illegaal gehandeld, wat ze zelf gevonden hebben op die servers kan weer als bewijs tegen de eigenaar worden gebruikt! Of tegen de klanten van de eigenaar, zodra de eigenaar deze informatie kan vrijgeven. AlTransa is een bedrijf op Costa Rica en ik heb totaal geen verstand op welke manieren bedrijven daar worden gemaakt. Het kan een vennootschap zijn of iets anders. Ik weet het niet. En eigelijk lijkt vrijwel niemand iets over Altransa te weten! Het is wel opvallend dat een bedrijf in een land met veel armoede en criminaliteit hier in Nederland een advocaat kan betalen en een procedure kan starten om die servers terug te krijgen. Gezien de waarde van die servers lijkt mij dit ook logisch maar tot hoe ver is die eigenaar bereid om te gaan?

  En vergeet vooral niet dat Brein al hun informatie zal delen met de RIAA en MPAA in de USA en andere auteursrechten-organisaties over de gehele wereld. Dit kan betekenen dat die eigenaar mogelijk Costa Rica niet eens meer kan verlaten omdat hij gearresteerd zou kunnen worden om vervolgens aan de USA te worden uitgeleverd! Brein heeft kennelijk bewijs tegen deze persoon, deze organisatie. Dat brengt hem in een behoorlijk vervelende situatie en het verbaast mij zelfs dat hij dit probeert. Maar goed, het zijn waardevolle servers. Ben wel benieuwd hoeveel hij uiteindelijk erin gaat investeren in de hoop ze terug te krijgen. Het lijkt mij enorm kostbaar, zeker voor iemand in Costa Rica.

 33. Had Worldstream de servers aan Brein kunnen geven om voor de opslag ervan te zorgen?

  Niet zonder “bewaarovereenkomst”. Worldstream had de servers bij een derde partij kunnen opslaan, mits de servers op haar of Altransa’s verzoek ogenblikkelijk beschikbaar waren. En, ook heel belangrijk, de privacy van de gegevens op de server gewaarborgd was. Worldstream heeft hier gefaald en riskeert aansprakelijkheid voor alle schade veroorzaakt door de privacy-inbreuk.

 34. @Mathfox, ik denk dat dit mede bepaald zal worden door de algemene voorwaarden die Worldstream toepast en het contract dat Worldstream had met Altransa. Daarnaast, stel dat jij een televisie bestelt en thuis laat bezorgen. De winkel moet deze dus laten bezorgen en doet dit weer via een ander bedrijf. Ze geven jouw bestelling dan mee aan een externe partij die uiteindelijk de opslag en bezorging van jouw bestelling regelt. (Opslag, omdat jij misschien niet thuis bent als ze het willen bezorgen.) Dit is een afspraak tussen de winkel en de bezorger en daar sta jij als klant buiten. De winkel blijft uiteindelijk verantwoordelijk dus als jouw TV bij de bezorger wordt gestolen dan moet die winkel jou een nieuwe TV leveren. (Maar de kosten kunnen ze weer verhalen op de bezorger.) Zo ook tussen Worldstream en Brein. Worldstream moet ergens die server opslaan en Brein biedt ruimte aan. Dat is dan een afspraak tussen deze partijen en de klant -Altransa in dit geval- staat volledig buiten dit alles. Zolang Worldstream de servers later maar weer kan teruggeven zodra de eigenaar erom vraagt.

 35. Wim,

  “Had Worldstream de servers aan Brein kunnen geven om voor de opslag ervan te zorgen? Antwoord: dat is een grijs gebied.”

  Dit is pure nonsens. Brein is geen bedrijf dat als dienst roerende zaken voor derden opslaat en is daarvoor ook niet ingeschakeld door Worldstream. Bovendien is het nota bene BREIN die de servers heeft opge?ist. Je bent inmiddels kennelijk zo overtuigd van je mening dat je je in allerlei bochten wringt om je te rechtvaardigen. Dat is wel heel jammer.

 36. @mr. J. van Gemert, dat mag wel wat beleefder hoor. Bovendien, als je er niet tegen kan dat Brein en Worldstream mogelijk een uitvlucht hebben dan is dat gewoon pech. En wat denk jij dat er straks gaat gebeuren? Brein heeft een enorm lange adem en kan eventuele gerechtelijke procedures prima aan. Hun tegenstander is een klein bedrijfje uit een armoedig land dat een reputatie heeft als schuilhaven voor illegale content. De rechtspraak in Costa Rica treedt vrijwel niet op tegen schendingen van auteursrechten waardoor iedereen daar gewoon vrij spel heeft. Brein zal -net als ik- met tientallen argumenten kunnen komen die hun acties rechtvaardigen! Als je nu al boos wordt op de manieren waar ik nu mee kom, bereid je dan maar voor op een woede-explosie als straks Brein dergelijke excuses bedenkt bij de rechter. Herinner jij de FTD kwestie nog? Kom op, nog niet zo lang geleden won Brein van FTD in een zaak die ze gewoon fors hadden moeten verliezen! Brein kreeg op bijna alle punten ongelijk, behalve een kleinigheidje. En dat kleinigheidje heeft FTD gewoon de vernieling in geholpen. En met hen diverse andere sites die het gewoon niet kunnen veroorloven om zich gerechtelijk tegen Brein te verdedigen. Nu hebben we een bedrijf uit Costa Rica en ik ben benieuwd hoeveel zij kunnen investeren in een rechtzaak tegen Brein. Het bedrijf zelf zal niet veel kennis hebben van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak en waarschijnlijk ook niet veel weten over welke bevoegdheden Brein heeft. Dat betekent dat ze naast een Nederlandse advocaat ook extra, Nederlandse adviseurs nodig hebben. En dat alles tegen een vrij hoog uurtarief met als einddoel het terugkrijgen van die servers en de data op die servers. Hoe lang kunnen ze dat financieel dragen? En als ze winnen gaat Brein in hoger beroep en daarna nog even in cassatie. Brein gaat die gehele rechtzaak gewoon over meerdere jaren rekken. Kan Altransa dat ook zo lang volhouden?

  Overigens baal ik daar enorm van. Brein heeft gewoon de middelen om dit zomaar te doen en de ervaring om ermee weg te komen. Als je al geen goede argumenten tegen mijn opmerkingen kunt vinden dan kun je dat straks al helemaal niet tegen Brein. En hou die zaak van FTD in het achterhoofd! Een zaak waarvan iedereen zowat ervan uit ging dat FTD wel zou winnen. Arnoud en zijn team hadden bij wijze van spreke de champage al koud staan tot de rechter uiteindelijk ijskoud met zijn conclusie kwam dat FTD illegaal uploaden aanmoedigt en dus dicht moest. Zoiets verwacht ik ook in deze zaak. Brein krijgt een tik op haar vingers maar zal verder wel in haar gelijk worden gesteld, de servers worden uiteindelijk vernietigd nadat eventueel bewijsmateriaal is verzameld en de eigenaar en zijn klanten gaan zelf vervolgd worden wegens die illegale content waarbij ze vervolgens maar moeten aantonen dat die content niet onder hun verantwoording viel. Die eigenaar beweert een hosting provider te zijn. Dat lijkt mij niet te bewijzen als zijn gehele administratie in handen is van Brein en momenteel ergens is opgesloten waar niemand bij kan komen. Denk je echt dat hij een kans maakt? En rechtvaardig? Nee, maar helaas werkt ons rechts-systeem lang niet altijd even rechtvaardig. En dat is dan balen…

 37. @Alex, wat weet jij nou over de afspraken die Brein en Worldstream hebben gemaakt? Dat is gewoon iets tussen hen beiden, dus een dergelijke afspraak zou best mogelijk zijn. Verder, Worldstream heeft conform hun algemene voorwaarden deze servers afgesloten en wat maakt het dan uit waar die servers vervolgens opgeslagen worden? Dat kan bij Worldstream zelf, dat kan elders bij een bedrijf dat beveiligde opslag aanbiedt en in dit geval kon het kennelijk ook bij Brein opgeslagen worden omdat Brein dit aanbood. Worldstream handelt conform haar eigen algemene voorwaarden en die laten het vrij hoe Worldstream servers moet opslaan die afgesloten worden van hun systeem.

  @Mathfox, er is niets gestolen! Er hangt een van Gogh in een museum maar het museum maar het museum heeft deze in bruikleen. Het museum wil dat be-eindigen om wat voor reden dan ook en haalt het schilderij weg om er iets anders op te hangen. Dan moet die van Gogh naar een veilige plek gestuurd worden tot de eigenaar hem op komt halen. Dat is toch logisch? En het museum kan dit in hun eigen ruimtes doen maar als een ander museum aanbiedt om voor de opslag te zorgen, mag daar dan geen gebruik van gemaakt worden? Zeker als dat andere museum de veiligheid van het schilderij garandeert. Dat dit niet zou mogen haalt bij mij de giecheltoets niet. Zeker niet als er tussen Altransa en Worldstream geen afspraken zijn gemaakt over hoe en waar die servers opgeslagen zouden worden in het geval dat het contract afloopt.

  Maar bedenk ook dat Brein wel vaker met argumenten komt die de giecheltoets niet zouden moeten halen maar waarmee ze wel hun gelijk behalen. Ik verwijs nogmaals naar de FTD kwestie die Brein compleet had moeten verliezen en waarbij ieder argument van Brein fors onderuit werd gehaald. Desondanks heeft Brein dit wel gewonnen! En ik verwacht dat het zo ook in deze zaak zal gaan. Brein en Worldstream zullen veel van hun argumenten onderuit zien gaan maar uiteindelijk toch wel winnen, deels omdat vooral Brein een enorm lange adem heeft qua rechtzaken en anderszijds omdat ze vast met nog betere argumenten zullen komen dan waar ik mee kwam. Daarnaast, Altransa zal zichzelf nog moeten bewijzen. Aantonen dat ze werkelijk een hosting provider zijn en zelfs dat ze een echt bedrijf zijn… Dat lijkt mij erg lastig nu hun gehele administratie gewoon vast zit op een plek waar niemand meer bij kan komen…

 38. @Wim,

  in dit geval kon het kennelijk ook bij Brein opgeslagen worden omdat Brein dit aanbood.
  wat weet jij nou over de afspraken die Brein en Worldstream hebben gemaakt?

  Volgens het principe van het Ockhams scheermes moeten we van het niet bestaan van iets veronderstellen wanneer we de gebeurtenissen ook op een andere manier kunnen worden verklaard. Gezien alles wat we wel weten acht ik het veel aannemelijker dat Brein aan deze goederen is gekomen door Worldstream te intimideren.

  Worldstream heeft conform hun algemene voorwaarden deze servers afgesloten en wat maakt het dan uit waar die servers vervolgens opgeslagen worden?

  Dat maakt uit omdat het belang van een eigenaar die zijn goederen niet wil afstaan tegengesteld is aan een auteursrechthebbende die deze goederen als zijn eigendom op eist.

 39. Ockhams scheermes zegt dat je uit moet gaan van de theorie met de minste veronderstellingen. We weten dat Worldstream vrijwillig de servers aan Brein heeft overhandigd. We weten ook dat Worldstream conform hun algemene voorwaarden het recht hadden om die servers uit te schakelen en offline ergens op te bergen. Mijn aanname is dat Brein aanbood om voor de opslag te zorgen, dit wegens een onderzoek naar de inhoud op die servers. Jouw aanname is precies dezelfde aanname met als extra toevoeging dat Brein daar ook bedreigingen en intimidatioe aan heeft toegevoegd!

  Verder wil ik er doodleuk nog maar eens op wijzen dat de eigenaar van die servers kennelijk niet eenvoudig te bereiken was. Eigenlijk alleen een GMail account, als ik het goed begrijp. Geen telefoon, geen postadres, geeneens een website gekoppeld aan het bedrijf met contact-informatie erop! Maar ook hier weten we eigenlijk niets van af. Hoeveel moeite hebben Worldstream en Brein ondernomen om met de eigenaar in contact te komen? Daarnaast vind ik de reactie van de eigenaar erg laat want als je server al 24 uur plat ligt, zou je als provider al de paniek moeten voelen…

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS