Wie vindt de Googlecache? 1183,81 euro beloning!

| AE 2644 | Uitingsvrijheid | 20 reacties

leugenaarp.pngEen beloning van ” 1183,81 voor wie de verliezer in een rechtszaak aanwijst welke pagina hij nu moet verwijderen. Toegegeven, die had ik nog niet eerder gezien. In een kort geding (via) kreeg de eigenaar van Rechtinnederland.nl te horen dat hij enkele publicaties moet opschonen (wat hijzelf “censureren” noemt, waar ik dan weer jeuk van krijg) en bovendien de Google Cache moet opschonen. Maar waar die te vinden is? Wie het weet, krijgt de proceskosten vergoed.

Als ik het goed begrijp, dan had de eigenaar van deze site ooit de opdracht gegeven aan een stichting die een website voor hem zou bouwen. De eiser in deze zaak was daar als freelancer bij betrokken. Dat liep fout, waarna de opdrachtgever de eiser in deze zaak aansprak op betaling van -denk ik- een schadeclaim. Bij de rechter kreeg hij ongelijk, omdat hij de stichting had moeten aanspreken. Die was formeel de opdrachtnemer, en niet deze freelancer.

Vervolgens startte hij de website Rechtinnederland.nl om zo zijn ongenoegen te uiten. Dat mag, maar zinnen als “pathologische leugenaar zonder verantwoordelijkheidsgevoel”, “Met [het voorschot] is hij op wintersportvakantie gegaan” of “had niet de technische kennis en vaardigheden die hij pretendeerde te hebben” of “bedreigt in ernstige mate als bewijzen over hem openbaar zijn” zijn dan niet handig. De freelancer stapte naar de rechter om deze teksten verwijderd te krijgen, omdat ze onjuist, onrechtmatig en privacyschendend zouden zijn.

De rechter is het met de freelancer eens dat de publicaties onrechtmatig zijn. Ze zijn niet slechts een zakelijke weergave van een geschil, maar nodeloos grievende persoonlijke uitingen die nergens onderbouwd worden. Daar komt bij dat de rechter in die eerdere zaak had uitgemaakt dat hij niet de freelancer maar de stichting had moeten aanspreken.

Wel staat de rechter toe dat de processtukken online mogen blijven staan. Ook het beroep op de privacywet wordt afgewezen, omdat dit niet voldoende onderbouwd is. “Het louter in algemene termen verwijzen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een onvoldoende onderbouwing van de vordering.” (In een andere recente zaak moest een kerk wél negatieve uitingen weghalen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.)

De gewraakte passages (zie 5.1 van het vonnis) moeten worden verwijderd, en Google moet worden aangeschreven om ze uit de cache te halen. Dat laatste is wel wat erg kort geformuleerd: om welke pagina’s gaat het? De gedaagde heeft dan ook via zijn site een beloning uitgeloofd voor

De eerste persoon die aan RechtInNederland.nl de genoemde vonnis punt 2.1. genoemde Google cache kan vinden en door geeft via info@rechtinnederland.nl krijgt een beloning van ” 1183,81 zijnde het totaal[1] de van de in het vonnis genoemde proceskosten. Het vinden van de 2.1 genoemde Google cache is noodzakelijk om de in het vonnis genoemde punt 2.2. te kunnen uitvoeren.

De pagina Standpunt:Rolnr 599966 hoor en wederhoor eiser en gedaagde bevat inderdaad niet meer de gewraakte uitingen, maar met wat spitten in de Wikigeschiedenis laat de betreffende passages inderdaad zien.

Google heeft alleen geen gecachete versies van deze pagina’s. Niet zo gek ook, omdat de site <meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> op de hoofdpagina heeft staan en bovendien

Disallow: /Gebruiker
Disallow: /Standpunt
Disallow: /Categorie
in zijn <A HREF=””http://www.rechtinnederland.nl/robots.txt”>robots.txt zodat Google deze pagina’s überhaupt niet indexeert.

Uit de gepubliceerde stukken kan ik niet halen waar de eiser op baseert dat er een cache zou moeten zijn. Iets te snel gecopypaste misschien? Of heeft men heel snel een verzoekje bij Google ingediend tijdens de procedure?

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Arnoud,

  Natuurlijk heeft google een (soort van) cache. Ik heb zelf onder druk van de overheid mijn scriptie van internet gehaald van o.a. mijn prive website en andere publieke sites.

  Ik heb deze keuze gemaakt, te voldoen aan “wens” van de overheid, omdat ik geen zin heb te moeten vechten tegen een heel ministerie, ook al kan je e.a. zien als beperking van de vrijheid van meningsuiting en het chilling effect zoals bedoelt in EVRM jurisprudentie.

  Zeker als je onder juridische pressie staat is dit een heel gedoe. Meer info vind je hier

  http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=164734

 2. Vreemd verhaal maar even gekeken naar de betreffende stichting, die zich specialiseert in Wiki’s en daarbij open source code gebruikt en freelance programmeurs inschakelt voor het extra programmeerwerk. Nu heeft de programmeur een wanprestatie geleverd en de eigenaar had hem daarvoor verantwoordelijk willen houden. Dat mag dus niet van de rechter. Dus dan de stichting aansprakelijk stellen en dat de stichting dit weer doorberekent aan de programmeur? Lijkt mij logisch. Maar in hoeverre is dit mogelijk? Als ik naar de WhoIs informatie kijk van de stichting zie ik dat deze in Duitsland is geregistreerd! En wordt daar waarschijnlijk ook gehost. Maar de organisatie is weer in Nederland geregistreerd. De KvK meldt de registrant als geregistreerd in Almere. Maar ik vraag mij af of Wikiation rechtstreeks aan de programmeur heeft betaald of dat dit via de stichting verliep. Een rechtstreekse betaling zou kunnen betekenen dat er mondelinge afspraken waren over de werkzaamheden…

 3. @Wim: Of de stichting de ingehuurde freelancer kan aanspreken, hangt af van de voorwaarden in hun contract. Het is goed mogelijk dat de freelancer zijn aansprakelijkheid heeft beperkt (typisch bij AV van ontwikkelaars) of juist dat de stichting alles mag verhalen (typisch bij grote bedrijven die met inkoopvoorwaarden onderaannemers inschakelen).

  @Sjoerd: Goed punt, alleen heb je kans bij dit soort zaken dat de wederpartij dan naar de rechter stapt en zegt dat je opzettelijk een onjuiste/onvolledige brief hebt gestuurd en dus de dwangsommen verbeurd hebt. Het is bij dergelijke ruzies niet ongebruikelijk dat mensen elke strohalm aangrijpen om elkaar te pesten bij de tenuitvoerlegging. Zie bv. De Google cache legen, moet dat?, Executiegeschil over al of niet gemaild domeinnaamverhuisformulier en Valt andermans kopie van een verboden filmpje ook onder dat verbod?

 4. @Arnoud, de gedaagde moet de gewraakte opmerkingen verwijderen van het Internet, maar werken jij (en andere sites die hierover rapporteren) dit niet tegen door de gewraakte opmerkingen hier weer te citeren? En deze site komt vervolgens ook weer in de Google cache terecht. En als jij het weer verwijderd zijn er mogelijk weer een paar andere sites die de gewraakte opmerkingen weer opnieuw plaatsen als citaat… Op die manier lijkt het mij dat die opmerkingen nooit meer van het Internet afgaan. Is het dan ook geen onmogelijke taak die Wikiation nu heeft?

 5. @Wim: dit soort zaken zijn een leuk voorbeeld van het Streisand effect.

  Waar het hier meer om lijkt te gaan is hoe je een schijnbaar onmogelijk vonnis ten uitvoer moet brengen. Waar ligt hier de grens? Zoals Arnoud ook al schreef:

  Goed punt, alleen heb je kans bij dit soort zaken dat de wederpartij dan naar de rechter stapt en zegt dat je opzettelijk een onjuiste/onvolledige brief hebt gestuurd en dus de dwangsommen verbeurd hebt.

  Dit soort informatie is gedoemd om her en der weer op te duiken en daardoor ook weer in de cache terecht te komen. Hoever moet je gaan om aan dit vonnis te voldoen?

 6. alleen heb je kans bij dit soort zaken dat de wederpartij dan naar de rechter stapt en zegt dat je opzettelijk een onjuiste/onvolledige brief hebt gestuurd en dus de dwangsommen verbeurd hebt.

  Als je met opzet zo’n onzinnige haat site maakt dan vraag je om dergelijke vonnissen. Het is ook echt niet zo moeilijk om een brief te schrijven die aan google duidelijk maakt welke content er moet verdwijnen uit de cache. Als hij zijn site heeft opgeschoond dan kan hij gewoon vragen om alle pagina’s op dat domein te laten schonen die gecached zijn voor de datum dat hij zijn site had opgeschoond.

  p.s. is dit advies goed genoeg om in aanmerking te komen voor de 1183,81 euro ?

 7. @Arnoud Engelfriet | 4 augustus 2011 @ 9:12 De vraag is niet of Google een cache heeft (duh). De vraag is, waar staan in de Google cache de gewraakte uitlatingen? De gedaagde is veroordeeld tot het Google aanschrijven tot verwijderen van die uitingen, maar dat kan alleen als de plek bekend is in de cache.

  Ik snap je opmerking niet, wil je weten hoe globaal google zijn diensten heeft opgezet? Ik verwijs je dan naar ICT vakliteratuur of dit paper over GFS: http://labs.google.com/papers/gfs-sosp2003.pdf

  Als je pagina’s verwijderd volgens de link die ik je gaf wordt ook de “cache” verwijderd.

  Arthur Dah!

 8. @Arthur: Ik snap je reactie niet. Ik weet prima hoe Google werkt en hoe hun cache werkt. Er stáán geen pagina’s van deze site in de cache, afgezien van de frontpage. Als het bevel luidt “verwijder de pagina’s uit de cache”, dan is dat een null-operatie volgens mij.

  Welke pagina’s moeten volgens jou nog verwijderd worden?

  Mocht je bedoelen dat Google ergens in hun GFS-formatted disks nog een kopie heeft staan: dat is niet wat wordt bedoeld met “cache” in het vonnis. De terminologie duidt op de publiekelijk toegankelijke “In cache”-kopie zoals die bij de meeste SERs wordt aangeboden.

 9. @Anonymous: Als het origineel een 404 geeft én je dient via de Webmaster tools een verwijderverzoek in, dan gaat het in mijn ervaring altijd goed.

  Hoe dan ook, het bevel kan nooit luiden “zorg dat Google het verwijdert” want dat vereist medewerking van een derde en die kan niet van jou gevergd worden. Meer dan “doe je stinkende best om Google te overtuigen” kan het niet zijn. En daarvoor zou je screenshots (een screenfilmpje liever) van de webmastertoolschermen kunnen overleggen, plus een kopie van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin je het verzoek nog eens formeel herhaalt.

 10. Kan de gedaagde niet gewoon (via beider advocaten) om nadere uitleg vragen aan de eiser? Op zijn website zegt de gedaagde dat zijn aangetekende brieven genegeerd worden. Mag dat wel? Als een vonnis mij niet duidelijk is, ik vraag om uitleg, maar ik krijg geen antwoord, heb ik dan niet aan mijn verplichtingen voldaan? Oftewel, is de eiser verplicht om te antwoorden als hij het vonnis uitgevoerd wil hebben?

  Andere vraag: stel dat de eiser wel antwoord geeft en een lijstje stuurt met cachepagina’s. Mag de gedaagde dan veronderstellen dat dat klopt? Als later blijkt dat het lijstje onvolledig was, kan de eiser dan nog steeds een dwangsom opeisen of is het zijn eigen schuld omdat het lijstje niet volledig was?

 11. @Arnoud Een 404 is niet mogelijk als het bijvoorbeeld een forumthread betreft met 400 pagina’s discussie waar een volledige naam in is gepubliceerd. Die naam haal je natuurlijk weg, je geeft Google door welke term verwijderd is en dat de pagina geherindexeerd moet worden / cache verwijderd. Google geeft dan gewoon aan dat het verzoek geweigerd is omdat de naam al verwijderd is. Maar het is nog steeds vindbaar juist door hun cache. Googleiaanse logica? 😉

 12. Ik heb nog even het dictum van het vonnis nagelezen:

  4.8. In het verlengde van het voorgaande zal [gedaagde] tevens worden geboden de zoekmachine Google aan te schrijven met het verzoek de onder 2.7. vermeldeopmerkingen/uitlatingen uit de cache te verwijderen.

  Ik heb even gezocht naar de rechter in kwestie, ik kan niet echt indicatie vinden in zijn nevenrollen en/of publicaties dat hij kennis van zaken heeft.

  Ik denk daarom dat hier bedoeld wordt alleen briefje schrijven. Dus aangetekend briefje aan Google Nederland of beter de hoofdvestiging in de VS?

 13. Nou tip je (mijns inziens) een heel ander interessant punt aan. In de wikigeschiedenis staan alle uitlatingen nog. Technisch gezien zijn deze dus niet van de website verwijderd, ze zijn alleen niet meer op de oorspronkelijke plaats terug te vinden.

  1) Volgens mij heeft gedaagde dus niet voldaan aan het in het vonnis gestelde (“dat [gedaagde] de onder 2.7. vermelde grievende opmerkingen/uitlatingen op de website www .[naam site].nl dient te verwijderen en verwijderd dient te (doen) houden”)

  2) Hoe verhoudt een wiki-geschiedenis (of elk ander publiek toegankelijk wijzigings-log) zich tot een dergelijke gerechtelijke uitspraak?

  3) In dit geval is de auteur tevens de wiki-beheerder en kan dus van hem gevraagd worden om ook de wiki-geschiedenis op te schonen. In andere gevallen kan ik me voorstellen dat dit een wat lastiger verhaal wordt. Feitelijk houdt dat in dat wanneer ik een wiki gebruik om mijn laster te verspreiden, het voor mij onuitvoerbaar is om deze weer te verwijderen. Handig is dat. Doet me denken aan het grapje wat we in het tijdperk dat elm/vi/telnet (en daarmee de soms als ^H zichtbare backspace) nog gangbaar waren altijd uithaalden om iets vervelen^H^H^H^H^H^Haardigs over mensen te zeggen in een mailtje.

 14. @Richard: Ik meen dat als een (ICT deskundige) rechter moet beoordelen of de geschiedenis in een wiki ook verwijderd moet worden dit afhankelijk is van een aantal factoren waaronder de kennis van de veroordeelde en het technisch platform (in dit gevel MediaWiki versie 1.16.1).

  In de gegeven omstandigheden zou ik het zelf redelijk vinden dat de site gepruned wordt, dwz ouder versies ook verwijderd worden.

  Als de site op b.v MYSQL database draait kan je met tools als phpmyadmin eenvoudig litigeuze database records vinden en deze data aanpassen.

  Als je gebruikt maakt van een gehoste versie kan dit lastiger zijn maar is het niet onmogelijk voor een ICT deskundig persoon via import/export.

  Anders ligt met kopieën die door derden zijn gemaakt en waar je zelf geen macht over hebt.

  @Arnoud: Leuke casus,dank, ik ga hem gebruiken bij mijn lessen.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS