Wat moet een forumbeheerder weggooien als je dat vraagt?

delete-user.pngZeer, zeer regelmatig krijg ik vragen van mensen die hun account op een of ander forum verwijderd willen hebben. Of van forumbeheerders die die vraag kregen en niet weten wat ze ermee moeten. Wat kun je eisen dat weg moet, wat mag een beheerder laten staan en wanneer wordt het moeilijk?

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (de “privacywet”) heb je het recht om te verzoeken dat je naam en andere persoonsgegevens uit bestanden worden verwijderd, als deze niet meer “ter zake dienen” zoals de wet dat noemt. Forumberichten zijn ook persoonsgegevens, omdat ze gekoppeld zijn aan je account. Ook als je echte naam er niet bij staat en ook als je een vaag Hotmailaccount hebt gebruikt en een proxy zodat niemand je IP-adres weet.

Wanneer zijn je postings niet meer “ter zake dienend”? Dat is een hele lastige. De privacywet werkt dat niet uit, omdat die er vanuit gaat dat dat eigenlijk vanzelf spreekt. Ben je ergens geen klant meer, dan zijn je adresgegevens niet meer ter zake dienend en die moeten dus op verzoek worden verwijderd. En heb je ooit toestemming gegeven om je naam ergens op een lijst te zetten, dan kun je die toestemming intrekken en dan is men in principe ook verplicht je naam te verwijderen.

Bij een forum speelt er meer. Je berichten zijn niet zomaar persoonsgegevens, het zijn óók bijdragen aan een discussie, ze maken deel uit van de gemeenschap die rond het forum is ontstaan. En daarmee gaat er een uitzondering uit de privacywet gelden: wanneer iemand een “eigen aantoonbare noodzaak” heeft om je persoonsgegevens te publiceren, dan kun je geen verwijdering daarvan eisen.

Die noodzaak is bij forums de vrijheid van meningsuiting, meer specifiek het belang om een compleet en begrijpelijk archief te kunnen publiceren. De integriteit van archieven zijn namelijk een essentieel deel van die vrijheid van meningsuiting. En die vrijheid is, net als privacy, een grondrecht. Dat betekent dat je niet kunt zeggen “mijn privacy, weghalen”, maar trouwens ook niet dat de beheerder altijd mag zeggen “vrijheid van meningsuiting, het blijft staan”. Er moet een balans worden gevonden tussen de belangen van beide partijen.

De privacytoezichthouder heeft in hun Richtsnoeren over privacy op internet uitgewerkt hoe die balans er in principe uit zou moeten zien. Kort gezegd komt dit op het volgende neer:

 • Wie op een forum post, geeft daarmee toestemming voor publicatie van de persoonsgegevens die hij in zijn berichten opneemt. Op die grond mag het forum de posts publiceren, verspreiden en archiveren.
 • De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Het forum moet dan bepalen of ze nog een “eigen noodzaak” heeft om berichten te laten staan. Zo niet, dan moeten de berichten weg.
 • In principe bestaat die eigen noodzaak bij berichten die deel zijn van een discussie, want die discussie wordt anders onbegrijpelijk. Een los berichtje, bv. een tekst op de profielpagina, is geen deel van een discussie en moet dus in principe weg.
 • De naam en contactgegevens moeten echter worden verwijderd, het profiel moet dus worden geanonimiseerd. Men kan “gast” of “verwijderd account” of eventueel “Ex-gebruiker 651” gebruiken om de berichten alsnog een ‘eigenaar’ te laten hebben. Is de naam op zichzelf nieuwswaardig (bv. omdat veel mensen over die gebruiker discussiëren) dan zou de beheerder hiervan kunnen afzien, maar dat moet hij wel onderbouwen.
 • In bijzondere gevallen moeten berichten tóch weg als ze deel zijn van een discussie. Het beste voorbeeld is als er gevoelige medische gegevens in het bericht staan. Het privacybelang weegt dan meestal zwaarder dan de vrije meningsuiting.
 • Als het echter genoeg is om in zo’n geval te knippen in het bericht, dan hoeft het bericht niet weg. Iemand kan dus het feit dat zijn 06-nummer in het bericht staat, niet aangrijpen om het hele bericht weg te krijgen. Vervang gewoon het nummer door 06-********.
 • De bewijslast dat sprake is van een bijzonder geval ligt bij de gebruiker. Bij een verzoek tot verwijdering hoeft de beheerder dus alleen het profiel op te heffen, de gebruikersnaam te vervangen door “Ex-gebruiker 651” en eventuele profielteksten onzichtbaar te maken. Voor andere zaken moet de gebruiker aandragen om welke berichten het gaat, welke bijzondere situatie daar speelt en waarom weghalen belangrijker is dan de integriteit van het forum.

Oh ja, soms zie je dat forumeigenaren in hun huisregels expliciet bepalen dat bijdragen nooit worden weggehaald, of dat je eeuwigdurende toestemming onder de privacywet geeft. Dat kan niet: de privacywet is “dwingend recht” en kan niet via een contract opzij worden gezet. Toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Ook fout is wat ik sommige forummers wel zie roepen: dat ze auteursrecht hebben op hun bijdragen en dat ze de licentie bij deze intrekken. Dat je auteursrecht hebt op teksten of foto’s klopt, maar de Auteurswet biedt niet zomaar een mogelijkheid om je licentie in te trekken.

Arnoud

57 reacties

 1. En daarmee gaat er een uitzondering uit de privacywet gelden: wanneer iemand een ???eigen aantoonbare noodzaak??? heeft om je persoonsgegevens te publiceren, dan kun je geen verwijdering daarvan eisen.

  Hoe zit dat met een site die een “mirror” is van een discussiegroep of forum. Kan die zich hier ook nog op beroepen of houdt hier de eigen aantoonbare noodzaak op?

 2. @Peter, wat is de motivatie achter het opzetten van de mirror? De beheerder van een mirror heeft naar mijn mening net zo’n belang om discussie compleet te houden als de originele site. Aan de andere kant (die van het auteursrecht) heb je als mirror veelal niet de toestemming van de auteur om een kopie van zijn werk te publiceren.

 3. @MathFox, een deel van de mirrors heeft waarschijnlijk als doel om de informatie van een forum zo breed en gemakkelijk als mogelijk beschikbaar te maken. Maar er is ook een groep mirrors die als enige doel lijkt te hebben om aan goedkope inhoud te komen en daar via advertenties geld aan te verdienen. Vooral van die laatste groep heb ik moeite om te accepteren dat hun belang gaat boven het privacybelang van de oorspronkelijke schrijver van een forumbericht.

 4. “Ook fout is wat ik sommige forummers wel zie roepen: dat ze auteursrecht hebben op hun bijdragen en dat ze de licentie bij deze intrekken. Dat je auteursrecht hebt op teksten of foto???s klopt, maar de Auteurswet biedt niet zomaar een mogelijkheid om je licentie in te trekken.”

  Dit is een interessante uitspraak met betrekking tot het gehakketak rond overtredingen van de GPL. Daar gaan stemmen op, o.a. van Richard Stallman, dat bedrijven die eenmaal de GPL hebben overtreden niet zomaar verder kunnen gaan op het moment dat zij die overtreding ongedaan hebben gemaakt. Het argument is dat de licentie daarmee vervallen is en dat die weer expliciet moet worden toegekend. Ofwel simpelweg opnieuw downloaden van de broncode in kwestie (inclusief GPL) is niet voldoende. Wellicht een beetje off topic maar wat is jouw idee hier over?

 5. De discussies zijn soms oneindig. Richtlijn bij Partyflock is dat we geen berichten verwijderen TENZIJ

  • er persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, mailadres) in staan
  • het gaat om berichten die potentieel schadelijk zijn voor een persoon en diens (professionele) leven (bijvoorbeeld: ik heb een wet overtreden, berichten over drugsgebruik etc)
  • de persoon ons kan overtuigen dat het echt nodig is het bericht te verwijderen en er geen discussies worden ‘verminkt’.

  Het is overigens opvallend dat de laatste 12 a 18 maanden de verzoeken om van alles te verwijderen enorm zijn toegenomen. Mensen beginnen nu in te zien dat wat je op Internet plaats er voor altijd staat lijkt wel.

  Deels offtopic, maar wat veel erger is: de cache van Google waaruit je niets verwijderd krijgt. Alleen je halve site als niet indexeerbaar aanmerken lijkt Google te accepteren. De user ziet altijd de website-eigenaar als vervelend omdat in Google nog van alles te vinden is terwijl een site owner lang niet altijd alles wegkrijgt uit caches.

 6. @Peter: Het intrekken van een licentie op grond van een overtreding door de wederpartij is wettelijk geregeld (en staat ook zo in de GPL zelf). In deze situatie zegt een forummer niet dat het forum zijn licentie schendt, maar dat ze geen zin meer hebben de licentie te laten bestaan en hem daarom intrekken. Dat is wezenlijk wat anders. Gegeven is gegeven, en opzeggen kan niet zomaar.

  Hier zit echter een nuance aan want het zou betekenen dat licenties eeuwigdurend zijn tenzij anders afgesproken. En dat is ook weer niet redelijk. De HR heeft recent bepaald dat duurovereenkomsten (en dus ook licenties) in principe opzegbaar zijn mits je een voldoende lange opzegtermijn hanteert. Juridische analyse bij Cassatieblog:

  Als wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling voor opzegging, dan is een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat.

  Als de forumbeheerder in de voorwaarden zet dat de licentie eeuwigdurend is dan zijn we meteen klaar.

  Anders moet er een belang gevonden worden dat tegen opzegging zou pleiten. Dat zou de integriteit van het forumarchief kunnen zijn.

 7. @7: En ik vind dat ik betaald moet worden voor al mijn posts. Niet dat dat ook maar iets helpt.

  Je schrijft posts en maakt deel uit van een discussie. Het zou heel mooi zijn als meer mensen eens zouden beseffen wat dat betekent als je dit in het openbaar doet.

  Er zijn belangen om die posts de behouden en die worden afgewogen tegen jouw belang om het te verwijderen. En ‘het zijn mijn posts’ bevat geen belang en dus geen argument. Als je dat niet leuk vindt had je dat moeten bedenken voor je het schreef.

  Daar komt nog bij op publieke forums dat mensen op je reageren en daar bij jou vaak citeren, maar vaak ook alleen verwijzen naar jouw posts, zoals ik met de eerste twee tekens in deze post doe. Die mensen hebben er een belang bij dat hun opmerkingen in het juiste verband gezien worden. En dat is m.i. een zwaarder belang als datr jij spijt hebt dat je iets hebt geschreven.

  Als ze jou citeren dan zie ik al helemaal niet waarom het verwijderd zou moeten worden. Het is waarschijnlijk van belang voor de context van de reactie anders citeer je niet en als je met ‘het is van mij’ bedoelt dat jij de auteursrechten hebt, dan heb je ook al pech want er bestaat zoiets als citaat recht.

 8. Bij Tweakers laten we de geplaatste content in geanonimiseerde vorm staan omdat deze onderdeel uitmaakt van de gevoerde discussie in topics. Het verwijderen bepaalde privacygevoelige informatie is natuurlijk geen enkel probleem. Een ding wat ik nog niet heb zien staan in deze discussie : wat doe je met quotes? Stel je bent van de leer : “alles moet weg’, hoe zie je dat voor je? Zeker als je een actieve poster ben dan kunnen dat in potentie honderden berichten van derden zijn waarin je woorden worden geciteerd.

  Dan nog een opmerking in algemene zin, door het meedoen aan een webforum accepteer je dat je berichten zichtbaar worden en gedeeld worden met derden. Ik vergelijk het maar met een ingezonden brief naar krant of tijdschrift. Na publicatie is deze ook niet meer herroepbaar, tenzij je alle kranten gaat ophalen. Daarom vind ik het eerlijk gezegd raar dat we een noodzaak moeten verzinnen om berichten te laten staan. Uiteraard accepteren we onze plicht om privacygevoelige informatie te verwijderen zonder morren en onverwijld.

  Maar goed, we hebben wel een paar keer meegemaakt dat iemand zelf via de edit functie al zijn berichten heeft leeggehaald. Buitengewoon jammer en je ziet dat topics daar echt kapot door worden gemaakt. De vraag is wie er van dit soort acties beter wordt.

 9. @4,@6: Een beetje off-topic, maar aangezien Peter over het termineren van de GPL begon even het volgende. Het gehakketak gaat voornamelijk over GPLv2 waarin niet duidelijk is gesteld wanneer een licentie getermineerd is en of dit permanent is of niet. De GPLv3 heeft dit echter expliciet geregeld zodat hier geen gehakketak over zal komen (hopelijk).

  Maar goed, er moet nog steeds een valide aanleiding zijn om een licentie te termineren, en “ik heb geen zin meer” is dat niet.

  @7: Naast allerlei juridische argumenten kost het ook waarschijnlijk inspanning om posts van een bepaalde gebruiker te verwijderen (en te controleren of al het andere nog intact blijft etc.). Het is nogal makkelijk om te verwachten dan anderen jouw troep gaan opruimen omdat jij dat nou eenmaal verlangt.

  Overigens kan ik me voorstellen dat bij sommige fora de gebruikersovereenkomst stelt dat je het auteursrecht op je posts afstaat aan de hoster van dat forum. Dat lijkt me eigenlijk zelfs wel gebruikelijk, of niet?

 10. @Matthijs: Algemene voorwaarden kun je niet in voorwaarden opeisen. Je kunt alleen een licentie vragen. Overdracht van rechten vereist een ondertekend document (art. 2 Auteurswet) en een gebruikersovereenkomst wordt niet ondertekend.

  Je kunt trucjes bedenken (“U bent verplicht op verzoek een akte van overdracht naar ons op te sturen”) maar ik zou het onredelijk bezwarend vinden om die eis te stellen. Je hebt geen reëel belang bij overdracht en het hindert de poster bijzonder.

 11. @Flock

  mbt google cache: Wat bij ons (higherlevel.nl) nog weleens werkt is een nieuwe inlink voor de pagina met bericht creëeren, wat de bots van google opnieuw langsstuurt. En anders idd. geduld hebben.

  Algemeen: Ook bij ons een ‘we verwijderen niet, tenzij’ beleid. Uitzonderingen zijn dezelfde als door o.a. Flock genoemd.

  Verder heeft het stuk van Arnoud (dank trouwens, staat inmiddels in onze moderator-literatuurverzameling) betrekking op communicatie tussen een ‘normaal’ lid een een forumadmin. Anders wordt het als advocaten brieven gaan sturen omdat negatieve berichtgeving in welke vorm dan ook de belangen van een clïent zou schaden.

 12. Dat laatste, wat Frans zegt, is waar wij op ons forum last van hebben. Op ons forum wordt nogal eens geklaagd over het acquisitie- en incasso beleid van met name online bedrijvengidsen. Advocaten van deze bedrijven sturen graag mails met de meest verschrikkelijke dreigementen als we niet per direct alle ervaringen over/met het bedrijf weghalen. Wat is nou een eenvoudige en makkelijke manier om deze brieven te pareren?

 13. @15: Wouter: de papierversnipperaar. Blafbrieven kun je meestal negeren.

  Aan de andere kant, het is best handig om een standaardprocedure te hebben waarbij je de advocaat zijn voorwerk goed laat doen: * URL of commentaar ID van het betwiste commentaar * Welke uitlatingen in het commentaar onrechtmatig zijn * Waarom de uitlating onrechtmatig is En vertellen dat de plaatser de kans krijgt om weerwoord te geven.

 14. Stel dat de advocaat wel een kort geding begint dan heb ik een minder goed verhaal voor de rechter als ik zijn eerste communicatie genegeerd heb. Bovendien blijven sommige advocaten brieven sturen totdat ze reactie hebben. Daarom zou ik graag een mooie standaardprocedure hebben om zo’n brief te beantwoorden zodat je van het gezeur af bent.

  Wat we nu doen is dit (afhankelijk van de context): Vertellen dat het toegestaan is in Nederland om meningen en ervaringen uit te wisselen, zo ook op ons forum. Vertellen dat het betrokken bedrijf weliswaar schade kan lijden nav. de negatieve ervaringen op ons forum, maar dat deze schade niet direct ontstaat uit berichten op ons forum maar eigenlijk ontstaat uit het beleid van het betrokken bedrijf. Dat beleid zorgt er voor dat zijn klanten ontevreden zijn en die onvrede kan geuit worden op een forum. Is dat niet bij ons, dan is het wel op een andere website. Als wij als beheer ook vinden dat het betrokken bedrijf niet goed bezig is dan vertellen we ook wel eens dat het betrokken bedrijf kan hier van leren en zijn beleid zou kunnen aanpassen zodat hij eens tevreden klanten krijgt. En inderdaad vertellen dat het bedrijf welkom is op ons forum om de kritiek te beantwoorden.

 15. De brief weggooien lijkt me inderdaad niet verstandig. Op zijn minst kun je iets korts terugsturen dat je de brief niet onderbouwd genoeg vindt of er niet uit kunt halen waarom de uitingen strafbaar/onrechtmatig zouden zijn.

  Het is in Nederland toegestaan om negatief of kritisch te zijn, en ook om daarbij grove taal te gebruiken. Zelfs is het toegestaan om dingen te zeggen die achteraf gezien onjuist blijken. Het criterium is of ten tijde van de uiting er voldoende basis in de feiten was voor de uiting. Daarbij geldt ook nog eens dat een als mening ingestoken bericht verder mag gaan dan een feitelijk vormgegeven rapportage.

  Voorbeeld: “Ik vind bedrijf X een stel oplichters want ik wacht al drie maanden, word aan het lijntje gehouden en nu werkt hun telefoon ook niet meer” is dus zonder meer rechtmatig. Ook als X in feite alleen maar grote leverproblemen heeft en KPN per abuis hun telefoon heeft opgezegd. De feiten zijn waar en als consument mag je dan denken dat je opgelicht wordt.

  Als mensen opzettelijk gaan liegen of valse klachten verspreiden (en ook dat komt voor) dan moet je natuurlijk wel iets doen. Ik zou dan ook adviseren om bij onderbouwde klachten in discussie te gaan met de klager. Als ik huisregels maak voor een klachtensite dan zet ik er altijd in dat negatieve klachten alleen mogen als ze onderbouwd zijn, en zo nodig bewijs kan worden aangeleverd (op straffe van verwijdering klacht). Dan sta je nog sterker bij een klacht over de klacht.

 16. Wouter, op zich denk ik dat je een goede procedure hebt; het kan handig zijn om een aantal standaardparagrafen in een voorbeeld-antwoordbrief te zetten. (Om het werk van de beheerders makkelijker te maken.) Het kan goed zijn om de klachtenprocedure op je website te vermelden zodat een klager ontmoedigd wordt om “Mijn cliënt is ontevreden met haar vermelding op Uw website” stijl klachten in te dienen.

 17. Hallo

  Ik ben zelf weggegaan van een forum omdat het ten koste ging van mijn eigen zaak en prive situatie. Mijn echte naam ipv gebruikersnaam werd steeds gebruikt, en dit wilde ik niet omdat het dan makkelijk via Google te vinden is.

  Nu ben ik weggegaan en bleven forummers over mij praten, in vrij negatieve zin. Ik heb de moderators meerdere malen gevraag of mijn echte naam niet gebruikt kon worden. Met mijn gebruikersnaam vond ik het prima maar niet mijn echte naam. Hier wordt helaas verder geen actie op ondernomen.

  Wat is mijn recht hier in?

 18. Hoi Arnoud,

  Om even een live-casus te geven van wat ’ter zake dienend’ of ‘eigen aantoonbare noodzaak’ zou kunnen zijn. Wat vind jij van het volgende geval wat deze week speelt:

  Een klant van mij heeft in een impuls/paniekreactie op een forum een negatief bericht geschreven over mijn bedrijf. Reden daarvoor was dat de klant net voor het weekend iets wijzigde in het product waardoor het niet meer te gebruiken was. Ik zag de roepen om hulp via email pas de dinsdag na het weekend. Op dinsdagochtend heeft zij in paniek het bericht op het forum geschreven.

  Dinsdag heb ik, toen ik de mails van het weekend zag, het probleem direct opgelost en de klant gecontacteerd. Hierop gaf deze aan zeer tevreden te zijn met de oplossing en dat hij/zij het bericht niet had moeten schrijven, de klant gaf uit zichzelf aan dat deze het weg wilde halen. Op het forum is dat niet mogelijk. Alleen een moderator kan dat verwijderen.

  Na het verzoek van de klant aan de forummoderator, en daarna nog een verzoek van mij, wordt het bericht niet weggehaald. Het bericht geeft de indruk alsof er totaal geen service verleend wordt terwijl dat helemaal niet waar is. De klant had voor het voorval al uitgebreide service gehad van ons, en ik val in herhaling, ze wilde het bericht dus weghalen omdat het in een impuls was geschreven. Maar het bericht wordt niet weggehaald.

  Als argument heb ik aangegeven dat: 1. de klant zelf het bericht wil verwijderen omdat het in een impuls is geschreven 2. de indruk die in het forumbericht wordt weergegeven is onjuist en geeft de zaken zwaar misvormd weer. Hierdoor krijgen nieuwe klanten een foute indruk van het niveau van serviceverlening op dit moment. 3. de klant heeft op dezelfde dag, ongeveer 6 uur laten het verzoek gedaan om het te verwijderen. Het forum geeft zelf de mogelijkheid om berichten zelf te verwijderen, maar voor maar een paar uur. Daarna kan men het zelf niet meer verwijderen of wijzigen. Dus ze was net te laat. Het geeft aan dat men zelf de mogelijkheid wil bieden om een geplaatst bericht , binnen korte tijd, nog terug te halen. 4. het topic wordt niet onleesbaar. Er waren al een paar ervaringen () over ons bedrijf in het topic geplaatst en het verwijderen van het laatste bericht tast de leesbaarheid niet aan.

  Zoals ik al in punt 4 aangaf, waren er al een paar berichten over ons bedrijf in het topic geplaatst. Het is een topic over de ervaring van mensen met ons bedrijf. Wij hebben de posters altijd ongemoeid gelaten, er staan positieve en minder positieve berichten op. Maar daar hebben we ons altijd buiten gehouden omdat dez berichten gewoon klopten. Wel hebben we toen openlijk gereageerd in het topic ter verduidelijking. Wij hebben dus nooit verzocht om verwijdering, en de plaatsers daarvan ook niet.

  Maar in dit geval klopt de plaatsing gewoon niet, de plaatser wil het zelf ook weg hebben, en het is in alle opzichten duidelijk dat het een onjuiste weergave betreft. De reden waarom wij nu wel erg gefocused zijn op verwijdering is omdat er al 2 jaar niet meer gereageerd was op het topic, en daarmee gaf dat een positieve indruk af. Door dit laatste onjuiste bericht zal een nieuwe klant die dit leest denken dat de serviceverlening nooit goed was misschien, of op zijn minst dat het nu niet goed is.

  Wat kan ik nog doen?

  Mvg Chris

 19. Ben geen jurist maar wat ik zou zeggen: zoek uit bij welke provider dat forum zit en neem contact op met de provider, met het verzoek om dan maar het gehele forum uit de lucht te trekken wegens wangedrag. Het is duidelijk dat de forum-moderators niet reageren, dus mogelijk is er geeneens meer een beheerder aanwezig. Of de beheerder doet zijn werk gewoon niet. De provider vinden is niet al te moeilijk maar vereist wel enige kennis. Via het IP adres van de website en DNS informatie over het domein van de website kom je al een heel eind. En ja, het is een enorm paardemiddel dus je kunt overwegen om eerst een laatste waarschuwing te geven voor je hun provider waarschuwt. Een beetje goede blafbrief schrijven dus…

 20. Vraag de klant gewoon om nog een post te plaatsen, met een correctie, voor zolang de eerste post niet is verwijderd. Met een beetje geluk komt het topic met vooral positieve berichten daardoor nog een keer onder de aandacht en heb je er zelfs baat bij.

 21. @Richard, ik weet niet zeker of dat wel zo goed zal werken, hoewel een extra reactie van de klant het wel weer wat positiever kan brengen. Feit blijft dat de eerste post nog steeds erg negatief is en veel mensen nooit veel verder lezen dan de eerste post. De eerste post zal daarnaast ook door search-engines opgepikt worden om weer te geven als snippet bij het zoekresultaat. Dan staat er dus een negatieve revier onder Google, terwijl men pas de positieve tekst ziet indien men doorklikt. En hoeveel mensen zullen daadwerkelijk doorklikken? Vaak wordt de eerste post als meest relevante gezien. Dus die post moet uiteindelijk ook gewoon weg, hoewel de klant wel alvast een positieve tekst erbij kan plaatsen. Het probleem is dan nog steeds niet weg.

 22. Als je nooit je echte naam als gebruikersnaam hebt gebruikt maar mensen die je bijvoorbeeld in het echt ontmoet hebt oid dus wel jouw echte naam weten en gebruiken op het forum, kun je dát wel weg laten halen? Kun je dat wel eisen? Ik heb bvb omdat ik een eigen zaakje begon afscheid genomen van een forum ivm privacy, maar nu ik al een poos weg ben wordt wel nog mijn échte naam gebruikt ipv mijn gebruikersnaam, dit is dus te vinden op Google en het forum onderwerp heeft ook te maken met mijn bedrijf. Ik heb meerdere malen gevraagd aan de moderators en beheerders om dat weg te halen maar dit gebeurt niet.

  Wat voor recht heb in dan?

 23. Richards oplossing lijkt me het beste. Als de klant gewoon nog een bericht plaatst met iets als “ik was wat overhaast en kan me niet meer vinden in de inhoud, de service was uiteindelijk zelfs geweldig”, dan zal de imagoschade zeer beperkt zijn.

  Ik zie geen enkele grond waarop de klant of het bedrijf kan eisen dat het bericht verwijderd wordt. De suggestie van Wim dat sprake is van “wangedrag” van de forumbeheerder is absurd. Op het moment dat het bericht geplaatst werd door de klant, was de klant niet tevreden – dat daar later verandering in is gekomen kan de klant ook later op dezelfde manier (door het plaatsen van een bericht dus) weer aangeven.

 24. Dank voor jullie reacties. Het is (buiten dat het voor ons vervelend is), een zéér interessant onderwerp.

  Het forum is erg groot en wordt goed onderhouden door forummoderators. Zojuist heb ik bericht ontvangen dat het bericht van de klant is verwijderd op basis van ‘afgewogen belangen’ en dat het bericht door de klant te weinig ‘specifieke informatie’ bevatte. Ook het feit dat de klant zelf heeft verzocht om verwijdering speelde een rol.

  Ik vind wel dat de politiek hier achterloopt op de feiten. Forums zijn een groot goed en daar moet veel meer en duidelijker regelgeving voro worden gemaakt. Iemand schreef ergens dat als je negatief neergezet wordt in een krant, het ook niet zomaar teruggehaald kan worden (Frederik), maar daar ben ik het geheel niet mee eens. – ten eerste: als dat gebeurd dan kan een krant een rectificatie plaatsen. Deze rectificatie zal exact dezelfde doelgroep bereiken als die de vorige druk hebben gelezen. Hiermee wordt het meteen rechtgezet bij de juiste doelgroep. Op een forum zal de rechtzetting ook toekomstige lezers beïnvloeden, en het aantal toekomstige lezers van een forum zijn veel groter (in verhouding) dan degene die nog een oude krant lezen. – niet verwijderde berichten op een forum blijven in principe 10 jaar of langer staan. Een betwist of (gedeeltelijk) onterecht bericht op een forum zal dus veel meer schade aanrichten. – een misplaatst bericht op een forum lokt ook weer reacties uit. Die worden eronder geplaatst waardoor ten eerste het topic langer wordt (waardoor het probleem erger lijkt voor de nieuwe lezer) en ten tweede wordt het onduidelijker. Ook wordt het lastiger voor een bedrijf om te reageren op een bericht als er inmiddels 10 berichten tussen staan. Dus het wordt lastiger om iets direct recht te zetten. – zoals gezegd lokt een bericht op een forum andere berichten uit. Die hebben misschien zijdelings met het bricht te maken maar ook die berichten lokken weer reacties uit, en zo wordt het probleem groter en groter. Als berichten niet weggehaald worden omdat men op het standpunt staat dat men gewoon niets verwijderd, dan ben je als bedrijf eigenlijk overgeleverd aan grotere machten. En dat zou niet mogen.

  Ik ben zelf ook een particulier en ik koop ook dingen op internet. Dus ik zeg zeker niet dat forums verboden moeten worden, maar ik wil alleen aangeven dat de materie ‘wanneer moet een bericht verwijderd kunnen worden’ veel complexer en ingrijpender is dan de huidige regelgeving dit op dit moment reflecteerd.

  Wat er zou moeten gebeuren (in mijn opinie) is dat de consumentenbond een orgaan moet oprichten dat de bevoegdheid heeft om te beslissen in dit soort zaken. Dit zou verwezenlijkt kunnen worden door de zéér grote forums tegen betaling een lidmaatschap te geven. En zodra er een patstelling is kan het voorgelegd worden aan het beslisorgaan van de consumentenbond. Voor de overige forums moet de consument, tegen een kleine betaling, en geschil voor kunnen leggen aan hetzelfde orgaan. Want het is voor kleine forums niet realistisch om tegen betaling lid te worden van dat orgaan.

  Mocht het orgaan negatief besluiten dan staat de weg naar de gewone rechter open. Het orgaan zal conform de (hopelijk in de toekomst, duidelijker regelgeving) beslissen.

  Voor forummoderators zelf zal dit ook duidelijkheid verschaffen en de consument (of het bedrijf) kan hierdoor niet onnodig geschaad worden.

  Forums zijn zo ontzettend krachtig, daar moet echt een veel duidelijker regelgeving over komen.

 25. En hoe zit het als je al sinds 2008 geen actief lid meer bent op een van de grootste forums van Nederland. Dan vallen er geen gaten meer in lopende discussies. Waar na de aanmelding in 2001 een hoop regels zijn veranderd door de jaren heen zonder gebruikers op de hoogte te stellen. Bij aanmelding was het dus niet duidelijk dat account en berichten nooit allemaal verwijderd konden worden. Er zijn meer leden die daar tegenaan lopen en ook verwijdering willen.

  En als dan ook nog per ongeluk je privé email gebruikt wordt, nu in 2012, door een ex-beheerder bij een account aanmelding bij een bedrijf dat niets met die site te maken heeft? Omdat je mail nog in het systeem staat.

  Ik heb om verwijdering van alle berichten gevraagd. Geen verandering in gast. En verwijdering van alles omtrent mijn aanmelding zoals dus de mail, omdat dat dus duidelijk niet veilig opgeborgen staat. Dit wordt niet uitgevoerd door beheer.

 26. Een probleem: een forumgebruiker, die ondanks herhaalde waarschuwingen herhaaldelijk beledigende opmerkingen naar beheerder, moderators en andere forumleden plaatste, eist van mij dat ik alle door hem geposte (en op het forum geuploade) foto’s en (gelinkte) youtube video’s verwijder van een door mij beheerd forum. De video’s heeft hij inmiddels zelf al opgelost door zijn youtube account te legen.

  Nu is de vraag wat ik met de foto’s moet. Ik heb aangeboden om de foto’s waarop hijzelf herkenbaar te zien is te wissen of onherkenbaar te maken. Verder staan er veel foto’s met zelfgemaakte bouwsels die een grote waarde hebben in discussies op het forum. Deze zou ik daarom graag laten staan.

  Verder heb ik aangeboden zijn account te anonimiseren. Is mijn denkwijze de juiste, of ben ik verplicht aan zijn verzoek van wissen te voldoen?

  1. als mensen reageren op zijn foto kan hij niet meer terugreageren . mensen kunnen zeggen massaal dat hij een oplichter is terwijl dit niet waar is. Hij kan zich niet meer verdedigen. dus verwijderen.

     1. De rechtbank kan tot een rectificatie veroordelen inderdaad. Maar dat is wat anders dan een recht van weerwoord. Een rectificatie is niet dat je moet afdrukken wat de mening van de beschuldigde is, je moet een door de rechtbank gedicteerde tekst publiceren. “Wij hebben op 3 mei gemeld dat X een oplichter is. De rechtbank heeft geoordeeld dat hiervoor geen basis in de feiten was.”

 27. Volgens mij zit je helemaal op het goede spoor. Als je het artikel leest dan hoef je middels de “eigen noodzaak” argumentatie ook privacygevoelige informatie niet te verwijderen, als weghalen betekent dat je geen begrijpbare discussie hebt. Maar als anonimiseren geen onbegrijpelijke discussie oplevert dan ben je volgens mij verplicht dat te doen. Volledig verwijderen is in ieder geval niet nodig. Zeker de afbeeldingen waarover gediscussieerd wordt, hoef je niet te verwijderen. PS: IANAL.

 28. commetaar op onderstaande tekst: “Die noodzaak is bij forums de vrijheid van meningsuiting.” “En die vrijheid is, net als privacy, een grondrecht.” “Dat betekent dat je niet kunt zeggen “mijn privacy, weghalen”, maar trouwens ook niet dat de beheerder altijd mag zeggen “vrijheid van meningsuiting, het blijft staan”. Er moet een balans worden gevonden tussen de belangen van beide partijen.”

  er is geen sprake van meningsuiting in een discussie als de discussiestarter zelf of een discussiedeelnemer die wat aanvoerd uit een discussie wordt geblokt. Je kan ook niet meer spreken van een discussie, en al helemaal niet als de gebruiker de discussie start, dus discussiestarter is … dit heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken, maar juist Beperking van Meningsuiting !!!

  Discussiestarter start een discussie, wordt vervolgens geblokt, en dan gaan mensen de discussie aanvechten zonder dat de discussiestarter nog wat kan zeggen op zijn verhaal…………tja ….. dit heeft niets meer met vrijheid van meningsuiting te maken

 29. als ik nu geblokt zou worden , kan ik mijn mening niet meer verkondigen, dus geen vrijheid van meningsuiting. jij zou op mijn mening kritiek kunnen geven, maar ik kan dan geen mening meer geven in die discussie, dus geen vrijheid van meningsuiting. zeker helemaal niet als ik het onderwerp zelf gestart zou zijn.

   1. “Arnoud Engelfriet12 juli 2013 @ 09:05 Die vrijheid heb je inderdaad niet maar die vrijheid geeft de wet je ook neit. Je mag op mijn blog alleen je mening uiten als ik je dat toesta. En als ik jou dat niet toesta, kan ik nog steeds over jou praten. Dat is namelijk míjn vrijheid van meningsuiting.”

    u zegt dat de overeenkomst levenslang is,, dus zomaar blokken mag niet, dat is overeenkomst verbreken

  1. De vraag is, hoe er technisch geblokt gaat worden. Nu weet ik niet hoe het in Nederland precies zit, maar ik heb uiterlijk na 24 uur automatisch een nieuwe IP. Dus heeft een IP-Blok geen enkele zin, anders dat iemand die dann toevallig “mijn” oude IP krijgt daarmee automatisch ook mijn IP-blok krijgt.

  2. Tuurlijk wel. Je kunt op straat gaan staan roepen dat je het er niet mee eens bent. Je bent vrij om je mening te uiten met alle beschikbare middelen. Alle onbeschikbare middelen zijn dus … onbeschikbaar. Zo kom ik meestal niet gratis de bioscoop binnen omdat ik graag tijdens de film mijn mening wil uiten, en dat is maar goed ook 🙂

 30. Ik ben beheerder van een redelijk groot forum. We hebben het verzoek gehad van een lid om zijn account te verwijderen en ook al zijn berichten. Aan dat laatste willen we geen gehoor geven, aangezien deze onderdeel uitmaken van een discussie, welke na verwijderen slecht leesbaar zou worden. Dat hoeft voor zover ik hier lees ook niet (precies om de genoemde reden), het zou voldoende zijn om het account te anonimiseren. Dat hebben we inmiddels gedaan, maar hoe zit het dan met berichten die gequote zijn door andere gebruikers? In dat geval wordt de (nick)name van de gebruiker in de inhoud van de tekst getoond. Zijn we ook verplicht om deze posts tekstueel aan te passen en de (nick)name daar ook echt weg te halen?

  Maakt het in dit geval nog uit dat de gebruikersnaam een nickname is, en geen echte naam?

  1. Als u de tekst goed heeft gelezen dat bent u verplicht om gehoor te geven aan een verzoek van de account. Maakt niet uit of het een nickname is. Het privacyrecht is een dwingend recht en u bent dus verplicht de account te verwijderen als de rechtmatige daarom bij u een verzoek indient. Duidelijker kan het niet, want laat u de discussie wel staan, dan blijft ook het IP adres bij u als beheerder actief.

   1. Die laatste zin snap ik niet helemaal, waarom zou je in vredesnaam vastleggen van welk IP adres forum posts zijn gedaan? Je hebt toch gewoon een accountnaam? Eventueel snap ik nog dat je bij een account de laatste IP adressen bijhoudt, zodat je alarm kan slaan als er ineens een login poging vanuit Rusland plaatsvindt. Dat kan je voor een inactief account achterwege laten.

    Op zich een leuke vraag wat je met geciteerde berichten doet. Sommige forum software houdt bij een quote een id bij, waardoor je die namen ook mee kan veranderen, maar een quote die niet het officiele quote mechanisme gebruikt verandert niet. Hierdoor is het geanonimiseerde account terug te leiden naar de originele account naam. Dit is een ondoenelijke zaak, je moet dan je hele forum afzoeken naar die account naam. In de meeste software kan je de naam van een een geanonimiseerd account hergebruiken. Dus als je het niet meteen doet kan het al niet meer.

    Ik zou in dit geval op mijn forum de accountnaam wijzigen en daarmee de meeste quotes. En als ze daar niet tevreden mee zijn, kunnen ze een lijst aanleveren met de exacte url naar elke post waarin hun naam voorkomt in een fixed format en dan run ik wel een scriptje om daar een zoek en vervang op los te laten.

    1. Het IP adres bevat alle persoonsgegevens van een account, vandaar. Op alle fora is dus een IP adres gerelateerd aan een account. Het is nu eenmaal de verantwoordelijkheid van een beheerder om met zorg een verzoek inzake in te willigen. Een Rechterlijke macht heeft geen boodschap aan de moeilijkheidsgraad om gegevens te verwijderen op verzoek. Wat is er nu mis om als beheerder een mogelijkheid te bieden om uw account te verwijderen? Hier biedt men deze mogelijkheid ook(zie e-mail). De één heeft er geen moeite mee als zijn gegevens blijven staan, maar een ander kan dit als onprettig ervaren en dat kun je dan alleen maar respecteren.

     1. Er zijn twee zaken te verwijderen. Jouw account en posts die over jou gaan en je naam noemen. Account verwijderen is makkelijk. Bepqalen wat over jou gaat niet. Als jij aangeeft wat over jou gaat kan ik het pas verwijderen, anders kan het wel over een andere Heesakker gaan bijvoorbeeld.

      En als forum eigenaar heb ik geen enkele verplichting IP adressen bij te houden. En dat doe ik dus ook niet.

      1. Volledig begrijpelijk, geen probleem. Maar dat is nu het nadeel van een quote. Hier zie je bvb dat men enkel kan reageren op een bericht zonder dat bovenstaande tekst mee wordt ge-quote. Het is dan geen probleem meer. In principe zou u als beheerder quotes kunnen uitschakelen, wat achteraf geen discussies kan opleveren. Blijft natuurlijk een keuze van ieder.

       1. Geen quote functionaliteit inbouwen zal averechts werken voor het verwijderen van posts. Mensen zullen dan reageren, zoals vroeger op dit blog met @16 (genummerde posts en redelijk anoniem, maar nu met het verdwijnen van nummers niet ze handig meer) of met @naam, wat niet automatisch te anonimiseren is.

        Ik maak mij er op mijn eigen forum niet zo druk over. Het forum is alleen toegankelijk voor leden en nieuwe accounts worden alleen geactiveerd op voordracht van bestaande accounts. De enige info die ik, naast de posts, over sommige gebruikers heb is login naam en het e-mail adres dat is ingevuld voor password resets.

  2. “account te verwijderen en ook al zijn berichten. Aan dat laatste willen we geen gehoor geven, aangezien deze onderdeel uitmaken van een discussie, welke na verwijderen slecht leesbaar zou worden”

   Hoe zit dit rechtelijk gezien met oude berichten, zeg 5 jaar en ouder waarvan de discussies uiteraard al lang niet meer lopen? En inderdaad ook de quotes van zo lang geleden? Is dat ook niet verplicht die te verwijderen?

   En waarom zou je als forumbeheerder dat niet doen? Gewoon zo maar een vraag waar ik benieuwd naar ben.

 31. mag een moderator “zomaar” berichten verwijderen van een forum? ben sinds kort moderator op een klein forum en mijn “collega”haalt steeds reacties weg bij een onderwerp. Mag dit? Sorry voor de vraag maar kan er verder geen informatie over vinden….

  1. Er horen forumrichtlijnen te zijn over wat wel en niet getolereerd wordt en moderatoren horen dat beleid uit te voeren. De enige wettelijke verplichting is dat berichten die volgens de wet onrechtmatig zijn verwijderd moeten worden. Voor de rest, als jij problemen hebt met wat andere moderatoren doen, dan is dat een interne zaak voor het forum. Neem het op met de beheerder/eigenaar.

  2. Ik heb een eenzelfde ‘probleem’. Een internetforum moderator van een grote nieuwszender heeft mij een (in mijn ogen) onterechtte ban gegeven omdat hij (waarschijnlijk) een cynisch bedoelde opmerking verkeerd interpreteerde. Discussies met de moderator zijn niet mogelijk (volgens de regels), en het enige antwoord dat ik krijg is dat ik “waarschijnlijk wel over de schreef zou zijn gegaan met bedreigen en schelden”. Maar los van dat ik niet daaraan deelneem -ondanks dat ik daardoor meestal wel het doelwit ben van die scheldpartijen- krijg ik met geen mogelijkheid te horen waarom ik een ban kreeg. Nu blijkt ook dat ALLE reacties en teksten die ik de afgelopen 4 jaar op dat forum heb geplaatst rucksichtloos zijn verwijdert.. Ik ben over dat laatste nogal verbolgen; De huisregels spreken over het recht om aanstootgevende of overtredende teksten te verwijderen, maar nu zijn plots ALLE teksten weg. Teksten die dus voor 99,99% 4 jaar lang binnen de regels vielen. Volgens mij is er ook nog zoiets als auteursrecht; de website nodigde mij letterlijk uit om aan discussies deel te nemen, en heeft nu AL mijn teksten verwijderd (zodat er ook geen indicatie meer kan zijn WELKE tekst blijkbaar niet door de beugel kon). Mag een forumbeheerder zomaar zijn eigen regels omzeilen en blindelings 4 jaar aan teksten deleten die niet in overtreding waren met de huisregels?

 32. Is er nog wat veranderd aan regelgeving sinds 2012 waarin dit bericht begon?

  Ik ben al ruim 5 jaar geen lid meer van een forum. Ik wil graag al mijn berichten verwijderd zien. Geen gast omdat door quotes de naam dan nog te herleiden is.

  De discussies van toen lopen niet meer. Mocht er iemand via zoek functie nog bij uitkomen en reageren wordt het zelfs gesloten omdat het om oude topics gaat.

  In die tijd van schrijven was niet bekend vanuit beheer dat jaren later alles zou blijven staan.

  Hoe is in 2015 het recht om een account plus berichten, plus e-mail plus ip verwijderd te willen zien van een account wat al lang niet meer actief is en dus geen lopende discussies onleesbaar maakt? Op een forum dat zonder melding regels heeft toegepast zonder leden daarvan op de hoogte te stellen?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.