Mag je bij een BTW-verhoging je contract opzeggen?

btw-verhoging-upc.png“Vanaf 1 oktober verhoogt de overheid het algemene btw-tarief in Nederland naar 21%. Deze btw-verhoging leidt tot een aanpassing van uw maandelijkse abonnementskosten van uw UPC-diensten”, meldde het bedrijf mij maandag per mail. Op hun BTW-verhogingssite leggen ze dit nader uit. Wat ontbreekt: mag ik opzeggen vanwege de BTW-verhoging? Het is immers een wijziging van mijn contract.

Hoofdregel uit de wet is “contract is contract”, oftewel een partij mag niet zomaar eenzijdig dingen aanpassen, hoe graag hij dat ook wil. In veel algemene voorwaarden wordt echter een aanpassingsclausule opgenomen, waarin dan weer wél staat dat men eenzijdig het contract mag openbreken of veranderen. Dat is toegestaan, maar het is bij consumenten wel vermoedelijk onredelijk bezwarend (art. 6:237 sub c BW) om dan géén opzegrecht te geven.

Heel formeel betekent dit dat er eigenlijk in de AV moet staan “Wij mogen wijzigen maar dan mag u opzeggen”. Als dat er niet zo staat, dan kan de wederpartij de wijziging afwijzen maar niet zomaar opzeggen. Hij kan alleen verlangen dat zijn oude contract wordt gehandhaafd. Een bedrijf dat een héél goed verhaal heeft waarom haar mogelijkheid eenzijdige wijzigingen wél redelijk zijn, kan er echter mee wegkomen. En in zakelijke contracten is het in principe gewoon toegestaan om eenzijdig het contract te wijzigen.

Specifiek bij telecomcontracten geldt de aparte regel van artikel 7.2 Telecommunicatiewet. Dit artikel bepaalt dat een wijziging in een telecomcontract minstens vier weken vooraf moet worden gemeld én dat een opzegmogelijkheid moet worden geboden. Dat is dus net wat strenger. Er is geen excuus meer mogelijk: je móet kunnen opzeggen bij elke wijziging (mits negatief dan), ongeacht de motivatie voor de wijziging.

Dus ook bij wijzigingen vanwege een BTW-verhoging? Nee, dan niet.

De Wet op de omzetbelasting bevat een specifiek artikel 52 dat bepaalt (dank, Peter) dat een bedrijf gerechtigd is BTW-aanpassingen door te rekenen. Zonder opzegrecht voor de wederpartij dus. Sterker nog, je mag niet eens afspreken dat je wél een opzegrecht krijgt als een BTW-wijziging wordt doorberekend: zo’n afspraak is nietig.

Maar, zo vraag ik me nu af, wat nu bij een BTW-verhoging in een telecomcontract? Volgens 52 WodOB mag dat dus zónder opzegrecht, maar volgens 7.2 Tw moet er altijd een opzegrecht zijn. Er zijn regels om conflicten tussen wetsartikelen op te lossen:

 1. Het meer specifieke wetsartikel wint van het meer algemene artikel
 2. Het jongere wetsartikel wint van het oudere artikel
 3. Het hogere wetsartikel wint van het lagere wetsartikel (bv. een wet wint van een lokale APV)

Nu zijn het hier allebei wetten, dus aan regel 3 hebben we niets. De Telecomwet is jonger dan artikel 52 WodOB, dus dan wint die. Maar artikel 52 WodOB is specifieker toegesneden op deze situatie (wat te doen bij BTW-verhoging) dan 7.2 Tw (wat te doen bij een verhoging) dus wint artikel 52. Oei.

Dit wordt dus een inschattingskwestie, maar ik dénk dat het uiteindelijk neerkomt op “dit mag zonder opzegrecht”. Het meer specifiek zijn is voor mij zwaar, in combinatie met het feit dat er in de Tw staat “voorgenomen wijziging”, wat ik lees als “een door de provider zelf bedachte wijziging”.

Natuurlijk heb je wél opzegrecht als prijzen van je telecomcontract meer worden aangepast dan zuiver vereist door de BTW correctie. Zelfs een afronding naar boven is al genoeg.

Arnoud

36 reacties

 1. Ik moet het voor de zekerheid nog even nakijken, maar volgens mij is mijn mobiele telefooncontract op basis van prijs excl. BTW. Die wordt pas bij de factuur erbij gezet, dus dan is het geen verandering van contract zou ik zeggen.

 2. @Sjoerd Dat kan alleen als je een zakelijk abonnement hebt. Een prijs excl. btw overeenkomen met een consument mag niet (Wet OB art. 38). De prijs exlusief btw ook vermelden op de factuur mag weer wel.

  “dit mag zonder opzegrecht”

  Mag of moet ?

 3. Maar dan verlaag je dus expliciet de prijs als je besluit de belasting zelf te dragen… We kunnen er heel lang over discussiëren maar feit blijft dat de verkoopprijs gelijk blijft en alleen de belasting toe neemt over dat bedrag…

 4. Voor consumenten is de prijs het bedrag inclusief BTW. Het is immers verboden naar consumenten met prijzen ex BTW te schermen. Dus als UPC zelf het verschil tussen 19 en 21 procent zou bijpassen uit hun winstmarge, dan blijft mijn prijs hetzelfde voor mijn privé abonnement.

  Bij zakelijke contracten ben ik het met je eens, maar daar maakt het niet uit: de BTw is toch aftrekbaar/terugvorderbaar.

 5. Bij zakelijke contracten ben ik het met je eens, maar daar maakt het niet uit: de BTw is toch aftrekbaar/terugvorderbaar.

  Niet altijd, als ik diensten lever die vrijgesteld zijn van BTW, mag ik de BTW voor de inkoop/kosten daarvoor niet terug vragen. Daaronder valt een groot deel van de gezondheidszorg, journalisten, financiële diensten en onderwijs.

 6. Voor consumenten is het bedrag nooit alleen maar inclusief BTW, het is altijd inclusief 19% BTW… (of 6% of 0%) Het verschil zit er in dat het percentage altijd genoemd moet worden…

  Als je dus iets koopt voor € 11,90 inclusief 19% BTW dan koop je het in het vervolg gewoon voor € 12,10 inclusief 21% BTW… Dat is nog steeds hetzelfde bedrag, alleen met meer “belasting toegevoegde waarde”…

  Ik denk niet dat er veen misverstanden over zullen ontstaan…

 7. Dankjewel voor een uitstekend artikel Arnoud. Ik heb me gisteren precies hetzelfde afgevraagd naar aanleiding van dezelfde e-mail, maar nog niet de moeite genomen er eens goed naar te kijken. En zowaar, de ochtend erna tref ik dit artikel wanneer ik o.a. dit blog als vaste prik bij de koffie doorneem :). Goede catch (door Peter blijkbaar?) van art. 52 WodOB waar ik zelf nog nooit in heb gekeken als ik heel eerlijk ben hehe.

 8. @9, hAl : €11,90 / 1,19 * 1,21 is toch echt €12,10. Bij overgang van 19% naar 21% BTW worden de consumentenprijzen met een factor 1,21/1,19 = 1,01680672269 vermenigvuldigd. Het leven wordt dus globaal 1,7% duurder.

 9. je kan de onzekerheid die hierover bestaat iig uitmelken door aan te geven wel graag klant te willen blijven, maar dan een kadotje te verwachten zoals ze ook aan nieuwe klanten geven, zoals bijv. 50% korting op 6 maanden HD oid.

 10. Daar ben ik het mee eens, Arnoud. Maar kun je niet ook in een andere richting denken, namelijk door te stellen dat hier geen sprake is van een contractswijziging? De prijs die je betaalt voor de diensten is immers hetzelfde, slechts de btw is anders. Gelet op het feit dat UPC op verhoging van de btw geen invloed kan uitoefenen en bij wet verplicht is die verhoging te heffen, kun je toch niet stellen dat zij het contract wijzigen. Het (verhoogde) bedrag wordt wel gevorderd op basis van een contract, maar dat wil toch niet zeggen dat het bedrag niet verhoogd kan worden zonder dat het contract daarvoor als aangepast wordt beschouwd?

 11. @Patrick van der Weide de btw is een belasting die de verkoper uiteindelijk af dient te dragen en niet de consument. Feit blijft dat jij als consument een afspraak hebt gemaakt met de verkoper om x product voor y prijs af te nemen. Indien die y prijs hoger wordt is dat een contractswijziging, ongeacht om welke reden dit gebeurd.

  Verbeter me als ik het fout heb, maar dit is zoals ik het interpreteer.

 12. Bij een consumentencontract lijkt het me inderdaad een contractswijziging. Voor de consument is de prijs inclusief BTW dé prijs. Het is immers wettelijk verboden consumenten een prijs voor te leggen zonder BTW. Dus een BTW-correctie is een prijsverhoging in de optiek van de consument.

  Ik denk dus alleen dat je daarmee niet ver komt want de contractswijziging mág zonder opzegrecht.

 13. hallo beste Arnold.

  Ik heb XMS en die schreven me vorige maand een brief,dat ik kosteloos het contract mag opzeggen ivm de btw verhoging. Ik heb daar wel een vraag over,omdat pas 30 augustus (datum brief 29 augustus geschreven) die brief is binnen gekomen,en naar mijn weten je een maand van te voren een opzegtermijn hebt.Ik heb ze schriftelijk geschreven om het contract te be-eindigen,en per email.Alleen zijn we weer een week verder en ik heb geen bericht gekregen met een bevestiging dat het contract opgezegd zal worden.Als ze nu ineens beweren dat ze nooit een brief en email hebben binnen gekregen,of zogenaamd te laat,of ik me dan kan beroepen op contract breuk. Ik zie die btw verhoging wel als een contractbreuk en zij kunnen die 21% verhalen op de belastingdienst.Het is een prijsverhoging wat ze tussendoor opstellen.

  Mvg.

  Sander Tamsolak.

 14. ps Ik las de algemene voorwaarden en daarin staat dat je alleen per aangetekende brief het kan opzeggen.Stel ik zou nooit een bericht hebben binnen gehad,dat ze de tarieven zouden wijzigen,ondanks ze het verplicht zijn wat staat opgesteld in hun algemene voorwaarden.Geld die datum dan waarneer ze de tarieven gaan doorvoeren. Vind het wel krom dat instantie’s zeggen dat je aangetekend het moet opzeggen,terwijl ze zelf altijd alles per post (normale brief) opsturen,en dan beweren dat de post te vertrouwen is en het 100% is binnen gekomen op het adres,terwijl andersom jij een antwoord kan krijgen dat het niet is binnen gekomen.

  Nog even terug komend op het artikel.Ik denk dat wijzigingen zoals een btw verhoging wel degelijk moet staan vermeld in het contract dat ze het mogen doen.De BTW bestaat overigens sinds 1969 en is sindsdien niks veranderd.

 15. In de wet staat dat men een BTW-verhoging mag doorberekenen, en de klant mag dan niet opzeggen. Dit hoeft ds niet óók nog eens in het contract te staan. Het is een prijsverhoging inderdaad, maar eentje die eenzijdig mag. Je contract opzeggen of weigeren de verhoging te betalen is niet mogelijk binnen de wet.

  Natuurlijk moet de verhoging wel vooraf gemeld zijn. Maar in die brief hoeft géén opzegrecht gegeven te worden.

 16. ik heb helemaal geen brief ontvangen over de btw verhoging, zo ook mijn vriend niet. wij zitten bij de HI en de vodafone..

  Zelf vind ik het raar dat we (ik ingeval) een contract ondertekend hebben met een vaste prijs incl de btw, dus ik heb getekend om elke maand €65,- te betalen tenzij ik er zelf overheen ga meer moet betalen natuurlijk. Mijn abonnementskosten gaan dus omhoog ondanks ik getekend heb voor een abonnement van de prijs van €65,- wat incl de btw is.

  vind het maar raar dat ze zomaar even de btw kunnen gaan verhogen. Ik wist het zelf niet eens maar 2 weken geleden keek ik toevallig op mijn online rekening waar onderaan de specificatie staat dat de btw wordt verhoogd per 1 oktober 2012…

  vind het niet kloppen dat we een contract tekenen over een prijs incl de btw en dat we nu allemaal meer btw moeten gaan betalen ondanks dat je een contract ondertekend hebt.

 17. Je vindt het raar dat de overheid de BTW verhoogt en dat jij dan meer BTW moet betalen? Tsja, zo werkt het met belastingen. Dat de BTW nu geïnd wordt via winkels en bedrijven, maakt het echt niet minder dan wat het is: een ordinaire belastingmaatregel gericht op de consument.

  BTW is een belasting op consumeren (van luxe-artikelen, maar vrijwel alles is “luxe”). En als die omhoog gaat moet de consument die betalen.

 18. Met alle respect, je noemt nu een onrealistische situatie. Wat zou je doen als de overheid al je loon afpakt en je in de gevangenis stopt? (..)

  In principe is hetzelfde recht van toepassing, maar de rechter heeft ook algemene rechtsbeginselen waar hij aan moet toetsen (rechtszekerheid e.d.). Een dergelijke btw-verhoging kan nooit aan die eisen voldoen.

 19. In de Alg. Voorw. van Vodafone staat (cit. Artikel 8-Tarieven):

  Artikel 8 – Tarieven 1. Voor de producten en diensten die jij van Vodafone afneemt, ben je een vergoeding verschuldigd. Je bent ook een vergoeding aan Vodafone verschuldigd voor producten en diensten van derden die Vodafone bij jou in rekening brengt, zoals content diensten. De verschillende tarieven vind je in de tarievenoverzichten op vodafone.nl/tarieven, in de Vodafone winkel en bij de klantenservice. !!! 2. Vodafone mag de tarieven ieder jaar op 1 oktober aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS. Als Vodafone dit doet binnen 3 maanden nadat je met Vodafone jouw overeenkomst hebt gesloten, mag je de overeenkomst kosteloos beëindigen.!!! 3. Vodafone mag de tarieven op ieder moment eenzijdig wijzigen. Vodafone zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, dan zal Vodafone jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijzigingen ingaan.

  Is punt 2 dan een mogelijkheid…?

 20. Dat snap ik, maar ook hier weer mogelijk een poging waard… Het is aan de verkopende partij om de prijzen te handhaven en zodanig de 2% btw voor eigen rekening te nemen (service), ofwel de verkoop prijs te verhogen met 2%….dat staat hen vrij…

  Dus zou ik een gokje wagen, “nee” heb je, “ja” kun je krijgen…

 21. Algemene voorwaarden onder “Service en Contact”:

  4 Vodafone heeft het recht tarieven eenzijdig te wijzigen. Indien dit op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist is zal Vodafone Contractant voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging informeren en indien van toepassing Contractant wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Vodafone ontvangen te zijn. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

  Hierbij zou je verwachten dat Vodafone je op de hoogte stelt indien je mag opzeggen, maar wat is dan de positie van de consument hier in, juridisch dan…?

 22. Ben klant bij TELE2 vanaf 2008 met een abbonement voor TV en Internet per augustus 2010 Telefonie daarin extra opgenomen.Verleden jaar maart 2011 een brief gekregen van Tele2 of ik accoord ging met een prijsverhoging daarbij werd de kans geboden indien ik niet accoord was het contract kon opzeggen. Ben echter accoord gegaan met prijsverhoging. Ik wil nu mijn abonnement opzeggen en ben in de veronderstelling dat ik een maand opzegtermijn heb. Wat schetst mijn verbazing in het systeem van TELE 2 staat dat mijn contract loopt tot 22-02-2013 en als argument wordt gebruikt dat ik bij accoord van de prijsverhoging de eerste 3 maanden korting heb gekregen en eigenlijk een nieuw contract ben aangegeaan. Mijn vraag is klopt dit? Want in mijn beleving ben ik geen nieuw contract aangegegaan daar er n.l geen andere of nieuwe diensten worden aangeboden t.a.v het contract van 2010! De huidige regel en wetgeving t.a.v. abonnemeneen zegt volgens mij bij het aangaan van een contract van een jaar ben je daar aangehouden en als het daarna stilzwijgend doorloopt er hooguit een opzegtermijn van een maand is. De dame van TELE2 is hardnekkig en houdt vast aan de datum die TELE2 eenzijdig in het systeem heeft gezet. Kunt U mij uitsluitsel of dit allemaal wel klopt wat TELE2 zijn klanten probeert wijs te maken?

 23. Beste Arnold.

  Na 2 emails,1 normale verstuurde brief en 1 aangetekende brief aan XMS,is eindelijk het contract opgezegd per 1 oktober 2012.Al zit ik nu op het internet van XMS wat ze nog niet afgesloten hebben.Vandaag kreeg ik een medewerker aan de lijn die mij vertelde dat per 1 oktober 2012 het contract is opgezegd. Ik heb wel een nota binnen gekregen over de maand oktober met die 21% btw verhoging.Mijn vraag is het volgende. Ik ben het contract aangegaan per 24 april 2012.Pas eind mei moest ik de eerste nota betalen.Logisch dat ik dan ook de maand september tot 1 oktober nog moet betalen.Geld die 21% dan ook in deze.Ik heb de nota betaald voor de maand september met het 19% tarief.Mij lijkt het dat pas vanaf 1 oktober 2012 die 21% btw tarief geld,en niet ervoor.Ik hoop dat U daar een antwoord op weet.

  Vriendelijke groeten.

  Sander.

 24. De 21% BTW is verschuldigd over producten of diensten geleverd ín oktober, ongeacht de datum van factuur. Als het contract eindigt op 1 oktober dan wordt er niets geleverd in oktober en dus kan er geen factuur met 21% BTW gestuurd worden.

  Als men -zo te lezen- vooruit factureert voor de maand oktober zelf dan zit daar wél 21% BTW op. Maar dat is gek als men heeft gezegd (kunt udit bewijzen?) dat het contract per 1 oktober eindigt.

 25. dank U voor het antwoord.Gisteren heb ik nogmaals gebeld,om bevestigd te krijgen dat het contract ontbonden moet zijn na 1 oktober.Ik kreeg de bevestiging dat het per 1 oktober be-eindigd is.Wat wel raar is,is dat ik vandaag weer een automatische afboeking kreeg over de maand oktober.Dus per 24ste word altijd automatisch het bedrag afgeboekt.Op 24 september is eerst het bedrag met die 21% btw van me rekening gehaald,wat ik heb gestorneerd en de 19% rekening wel heb betaalt en dat nu weer de 21% word afgeboekt,maar ik officieel geen contract meer heb.Dat bedrag heb ik weer gestorneerd.Wel blijk ik nog verbinding te hebben met glasvezel..

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.