Luchtfoto’s maken zonder vergunning wordt toegestaan (ook per drone)

mijn-huisHet verbod van het ministerie van Defensie op het maken van foto’s en video’s vanuit de lucht wordt per 1 juni ingetrokken, meldde Nu.nl vorige week. De maatregel was bedoeld om spionage tegen te gaan, maar is door het openbaar maken van satellietfoto’s achterhaald. Het woord drone staat zowel bij mij als bij Nu.nl uitsluitend in de titel omdat je dan meer lezers krijgt; het gaat juridisch gezien om alle vormen van fotografie (en filmen).

Het Besluit luchtfotografie uit 1959 bepaalde heel simpel

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister van Defensie boven Nederlands rechtsgebied uit luchtvaartuigen te fotograferen of te doen fotograferen.

Dat gold voor alle luchtvaartuigen, naast vliegtuigen ook helicopters, luchtballonnen en radiografisch bestuurbare modelvliegtuigen, pardon drones. Met als uitzondering het fotograferen vanuit het raampje van een lijnvliegtuig, omdat men ook al in de jaren zestig wel inzag dat je dát volstrekt niet kon handhaven. Maar voor de rest mocht er niets zonder vergunning, die door de MIVD werd verleend. En aan die vergunning “kunnen voorschriften worden verbonden”, zoals een verbod op commerciële exploitatie of juist toestemming daarvoor. Een mooi overzicht noemt nog de Luchtopname Restrictie Kaart (volgens mij Luchtopnamerestrictiekaart maar goed) waar dan op aangegeven zou zijn waar je níet mocht fotograferen.

Omdat satellietfoto’s al zó gedetailleerd zijn en buiten het Besluit vallen, was het verbod nogal theoretisch geworden. Google en Bing lieten al veel meer zien dan welke luchtfotograaf dan ook kon vastleggen. Daarom wordt het Besluit ingetrokken, hoewel ook vanwege ‘lastenverlaging’ (=bezuiniging). Het vergunningensysteem in stand houden en handhaven bleek voor 1200 vergunninghouders niet echt rendabel.

Het is en blijft verboden om foto´s te maken van militaire infrastructuur (art. 430 Sr), ongeacht of je dat nu vanuit de lucht of vanaf de grond doet. Per satelliet mag wel: het Nederlands luchtruim houdt daar op. Hoewel ik niet kan vinden bij hoe veel meter in de atmosfeer exact onze jurisdictie eindigt – ook in de VS kennelijk een probleem, want voor een liedje opvoeren in het International Space Station moesten de auteursrechten gecleard worden.

Ik hoorde recent nog een merkwaardig verhaal: foto’s genomen met statieven van meer dan 15 meter hoog zouden “luchtfotografie” zijn en daarom onder de vergunningsplicht van dit besluit vallen. Ik kan me dat níet voorstellen; dan is een foto vanaf de Dom in Utrecht ook een luchtfoto. Heeft iemand enig idee waar dit vandaan komt?

Arnoud

43 reacties

 1. De wet spreekt toch duidelijk alleen over foto’s gemaakt vanuit luchtvaartuigen en niet over foto’s genomen vanuit de lucht. Een statief en de Dom zijn geen luchtvaartuigen en dus kan het volgens mij niet onder deze wet vallen? Maar goed ik ben geen jurist….

 2. Moet eerst eens zien dat ik mijn Drone eens goed werkende krijg. De besturing via mijn tablet is leuk, maar bij een beetje wind vliegt dat ding al alle kanten uit, behalve de goede… Maar goed, dat ding kan ik in theorie tot wel 80 meter hoog laten vliegen vanwaar ik dan foto’s en films kan maken. De toename van al die amateur-drones waarbij de gemiddelde burger niet eens weet dat luchtfotografie verboden is maakt deze wet ook eigenlijk waardeloos. Mede ook omdat de goedkope drones met accu’s werken en nog geen half uur in de lucht blijven maakt opsporing best lastig. Wat ook wel eens gebeurt is dat amateurs een goedkope camera aan een amateur-raket vastmaken en deze de lucht in schieten, om later de camera ergens weer op te pikken en de foto’s te bekijken. Ook leuk, maar is het luchtvaart of vallen raketten weer onder de wapenwet of zo? 🙂

 3. Hoewel ik niet kan vinden bij hoe veel meter in de atmosfeer exact onze jurisdictie eindigt – ook in de VS kennelijk een probleem, want voor een liedje opvoeren in het International Space Station moesten de auteursrechten gecleard worden.

  De grens tussen atmosfeer en heelal wordt in het algemeen op 100 kilometer hoogte gelegd; bij gebrek aan expliciete vermelding vermoed ik dat dat dan ook voor de Nederlandse wet geldt. Bij dat ISS geldt het equivalent van de regel voor schepen in internationale wateren: Het valt onder de jurisdictie van het land waar het schip geregistreerd staat. Zie het door jou gelinkte artikel: Welke wet geldt, hangt ervan af in welk deel van het ISS de astronaut is, niet boven welk deel van de wereld hij hangt.

  1. Even gezocht en er is een internationaal verdrag waarin dit expliciet geregeld is.

   2. Pursuant to Article VIII of the Outer Space Treaty and Article II of the Registration Convention, each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with paragraph 1 above and over personnel in or on the Space Station who are its nationals. The exercise of such jurisdiction and control shall be subject to any relevant provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant procedural mechanisms established therein.

   Er is zelfs een expliciete IE-clausule!

   Subject to the provisions of this Article, for purposes of intellectual property law, an activity occurring in or on a Space Station flight element shall be deemed to have occurred only in the territory of the Partner State of that element’s registry, except that for ESA-registered elements any European Partner State may deem the activity to have occurred within its territory.

   Zingen in het US deel valt dus onder Amerikaans auteursrecht, zingen in een ESA-deel vereist dus rights clearance bij elke ESA-partnerstaat die roept dat dat het geval is.

 4. Maar de foto’s op google maps zijn toch ook niets meer dan luchtfoto’s? Je bent aardig naïef als je denkt dat het satelliet foto’s zijn namelijk…

  Als het verboden was vanwege een wet, hoe is google daar mee weg gekomen dan?

  1. Ik geloof je graag dat het luchtvaartuigfoto’s zijn, maar in de toelichting bij het intrekken zegt Onze Minister op voorspraak van de MIVD toch echt:

   Door de opkomst van satellietfotografie bieden internationale bedrijven zoals Google Earth en Microsoft Virtual Earth met commerciële satellieten gemaakte haarscherpe foto’s aan van militaire locaties aan gebruikers waar ook ter wereld. Deze vorm van (lucht)fotografie valt niet onder de reikwijdte van het besluit. (mijn cursivering)

   1. Ik geloof graag dat het MOGELIJK is met miltaire technieken om zulke scherpe satelliet foto’s te maken (het is immers het ministerie van defensie die dit roept) alleen heeft google daar geen beschikking over, die moeten het met luchtfoto’s doen. En hoe maak je in hemelsnaam birdseye foto’s zoals bing vanuit een satelliet?

    Kortom, ze schrappen een wet die al jaren geschonden wordt, niet erg maar wel raar gecommuniceerd…

    Zo maar een vraag die in mij op komt, kan ik die wet gebruiken om een schadevergoeding te eisen van bing vanwege het fotograferen van mijn huis vanuit de lucht? Als dat immers bij wet verboden is dan zou je verwachten dat het niet mag toch? Of roep ik nu iets raars? 😉 (okee, gezakt voor de giecheltest, maar toch)

    1. Het is geen gekke vraag, maar het antwoord is nee, want je hebt geen schade en die wet is niet bedoeld voor jouw bescherming.

     Het is (was) verboden om vanuit de lucht te fotograferen zonder vergunning. De grondslag hiervoor was echter het beschermen van militaire objecten. Het is een algemeen rechtsprincipe dat je je alleen op een wet kunt beroepen als deze jouw belang dient. Het vernielen van mijn auto is strafbaar, en dat verbod dient mijn belang dus ik kan de schade op de dader verhalen. Het fotograferen van mijn huis is strafbaar maar dat dient het algemeen (militair) belang dus kan ik er niets tegen doen.

     Er is geen portretrecht op huizen.

    2. Google kan gebruik maken van satellietfoto’s die andere partijen aanleveren. En ja, satellieten kunnen inderdaad zo nauwkeurig fotograferen! Maar Google haalt hun foto’s van Nederland bij Aerodata International Surveys wat dus luchtfotografie is, geen ruimtefotografie. Maar dit is alleen voor de speciale details. Als je uitzoomt krijg je de kaarten van TerraMetrics te zien, en deze zijn weer met de satelliet gemaakt. Door allerlei truken met fotobewerkingen kan Google alles netjes aan elkaar plakken en merk je niet eens dat je van de ene kaartenmaker naar de ander gaat.

   1. Google en Bing gebruiken satelietsbeelden gemengd met beelden vanuit een vliegtuigje. Zeker in alle rijkere landen zijn alle meer gedetaillieerde beelden uit de lucht gewoon beelden gemaakt vanuit een vliegtuig.

    Zo maar een vraag die in mij op komt, kan ik die wet gebruiken om een schadevergoeding te eisen van bing vanwege het fotograferen van mijn huis vanuit de lucht?
    Reken maar dat Microsoft die beelden gewoon heeft geregeld via een bestaand luchtfotografiebedrijf die de nodige vergunningen zal hebben gehad.

    1. Zo’n vergunning is geen vrijwaring van privacyclaims. Die vergunning ziet bovendien alleen op het maken van de foto’s, niet op het publiceren ervan. Het privacy-aspect bij openbaarmaking mis ik nog wel in de blogpost. Een filmpje van het schaarsgeklede buurmeisje die in haar eigen tuin ligt te zonnen kun je niet zomaar op Dumpert zetten.

     1. Intrigerend. Hoe veel privacy héb je bij een luchtfoto? Enerzijds veel, het is jouw achtertuin. Anderzijds, het is vrije nieuwsgaring vanuit de openbare ruimte.

      Ik ken geen keiharde regels die dit verbieden, alleen heel indirect via artikel 8 EVRM of een stevig oprekken van de Wbp. Jij?

      1. Ik verwacht evenveel privacy als wanneer iemand vanaf de openbare weg je tuin fotografeert. Als je er niet zelf ook bij op staat, pech! Maar stel dat je net in je geel/paarse bikini de bloemetjes water geeft (Arnoud in bikini?) en die luchtfoto op dat moment wordt genomen… Tja, dan ben je wel herkenbaar, zelfs als roze blob met geel/paarse vlekken. Immers, je exacte adres is zichtbaar dus mensen weten dat op die plek dus iemand de bloemetjes water geeft in paars/gele kleding. Maar als je dit dan doordenkt, is de manier waarop ik mijn tuin inricht ook een persoonsgegeven? Het is immers aan mijn adres gekoppeld dus op Google Earth kunnen ze de begonia’s en mijn tulpen zien in mijn tuin. Op adres X woont dus een bloemenliefhebber… Of interessanter, mijn tuin met hoge schutting eromheen bevat een grote hoeveelheid hennep-planten. Die luchtfoto legt dat vast met de exacte locatie erbij. Het gebruik van die beelden als bewijs lijkt al toegestaan dus privacy?

       1. Ik verwacht achter een voldoende hoge schutting te kunnen zonnen zonder door paparazzi geknipt te worden. Het gebruik van ladders of hoogwerkers om over de schutting te kijken kan als inbreuk op de privacy gezien worden. Vaste camera’s die in de tuin van de buren kijken ook. Het gebruik van een op afstand bestuurd vliegtuig met camera valt wat mij betreft in dezelfde categorie.

        Maak rustig foto’s en films van wat vanaf een openbare weg zichtbaar is, maar respecteer de privacy van een beschutte achtertuin.

        1. Over tien jaar heeft iedereen een drone. Is dan het luchtruim onder de 80 meter ineens “openbare weg” geworden?

         Op welk moment zou voor privacy vanuit de lucht hetzelfde gaan gelden als voor privacy op de openbare weg? Als ik in bikini (dank je Wim) op straat loop dan mag ik op de foto en dat mag dan in de categorie “Wat nóu weer” in de krant.

         1. Vergelijking, ik rijd een radiografisch bestuurbare auto met camera erop onder de schutting door en film alsnog in jouw achtertuin. Betreed ik dan jouw achtertuin? Mag ik dit doen?

          Mij dunkt dat het luchtruim tot op zekere hoogte boven mijn achtertuin ook prive-terrein is, rond de tijd dat iedereen een drone heeft.

          1. Ik denk dat de belangenafweging tussen de privacy en de nieuwswaarde van “Arnoud in bikini in zijn tuin” niet snel in het voordeel van de nieuwswaarde uitvalt.

           Maar kijk ook naar art. 139f Sr, eerste lid:

           Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt;
           De tuin valt onder een niet voor het publiek toegankelijke plaats.

         2. Ik denk dat het minder dan 10 jaar zal duren voordat iedereen een drone heeft. De AR.Drone kost bij Conrad nog wel 300 euro, maar die prijs zal nog wel dalen. En ja, dat is een drone met ingebouwde camera die je vanaf je tablet (Apple of Android) kunt besturen. betreffende die bikini… Richard Branson 🙂 Geen bikini, wel leuk… Heb je nog recentelijk een weddenschap verloren, Arnoud? 😉

 5. Met als uitzondering het fotograferen vanuit het raampje van een lijnvliegtuig, omdat men ook al in de jaren zestig wel inzag dat je dát volstrekt niet kon handhaven.

  Met zo’n uitzondering was die wet toch van begin af aan vrij zinloos? Of volgen lijnvliegtuigen speciale routes om militaire objecten buiten zicht te houden?

  In ieder geval vind ik het een verbetering om dit verbod op te heffen. Opheffing vergroot de vrijheid van de burger en de transparantie van de overheid. En militaire tegenstanders van wie we echt te vrezen hebben hebben satelliet-systemen die niet beperkt worden door Nederlandse wetgeving.

  Gerelateerde vraag: wanneer/waar is het wel/niet toegestaan om foto’s te maken van vliegtuigen? Ik heb wel eens wat gelezen van een paar Nederlandse plane spotters die in Griekenland in grote problemen zijn gekomen bij een air show. Ik ben zelf wel eens tegengehouden bij een poging om op Charles de Gaulle Airport (Parijs) een verkeersvliegtuig te fotograferen. Er was ook op de achtergrond niets militairs te zien. Was dat een over-ijverige beveiliger, of hebben ze in Frankrijk echt een wet die zo iets verbiedt?

  1. Lijnvliegtuigen vliegen langs vaste routes (en meestal rond de tien kilometer hoogte, dus met een gewoon fototoestel is niet veel te knippen.) Daar kan je met de bouw van “installaties” rekening mee houden.

   1. Daarnaast willen lijn- en transportvliegtuigen wel eens te vroeg uit de lucht komen waarbij ze b.v. zoals bij de Bijlmerramp middenin woonwijken en andere zaken op de vliegroute terecht kunnen komen. Dat is ook een goede reden om geen militaire basissen op de vliegroutes te plaatsen. Militaire installaties zijn sowieso een beetje uit de buurt van de normale burgerbevolking. Mocht er immers een oorlog uitbreken dan dienen burgers niet als menselijk schild, zoals diverse internationale verdragen ook vereisen…

    1. Dat zou toch juist een reden moeten zijn om minder Bijlmerflats en meer militaire installaties vlak bij vliegvelden te bouwen? Militaire installaties zijn minder dicht bevolkt, dus tenzij er echt zware explosieven liggen opgeslagen, zal de schade ook kleiner zijn.

     Trouwens, Nederland is zo klein dat elk stukje land wel te zien is vanuit stijgende en landende vliegtuigen. Dat van vaste vliegroutes is volgens mij maar gedeeltelijk waar; met name bij het landen wordt er door de verkeersleiding wat gevarieerd in de exacte routes, om de timing van verschillende vliegtuigen bij het landen op elkaar aan te laten sluiten. Als je een grote spiegelreflexcamera meeneemt met telelens en high-dynamic-range (zodat je kunt compenseren voor atmosferische contrastvermindering), dan moet je (bij goed weer) praktisch alles kunnen fotograferen.

     1. Tja, die Bijlmerramp, he… Kan me die avond nog goed herinneren omdat ik die dag op nog geen twee kilometer van de rampplek was, samen met vrienden. En zo’n 5 kilometer van mijn huis… Maar dat vliegtuig was al over dunbewoond gebied heen gevlogen en heeft brandstof moeten lozen, ergens bij het Gooimeer. Maar men hoopte het vliegveld te kunnen halen dus moest men wel over wat dichter bevolkte gebieden heen vliegen. De reden waarom dat ding neerkwam lag mede aan het feit dat de snelheid omlaag ging, waardoor het onbestuurbaar werd en nam het vliegtuig een bocht en viel vrijwel letterlijk als een baksteen naar beneden. Als het die bocht niet uit zichzelf had genomen was dat ding in het Amsterdamse Bos gecrasht. (Of in Amstelveen…) Overigens is er wel de Oranje-Nassau Kazerne en die lag volgens mij ook op de vliegroute, maar in 1992 was dat niet meer als zodanig in gebruik. Sowieso kan het weinig kwaad om militairen in steden onder te brengen maar wapens en explosieven kun je toch beter in de rustigere gebieden opslaan, lijkt mij… Immers, als je kijkt naar de schade die de vuurwerkramp in Enschede heeft aangericht dan heb je toch liever een vliegtuig tegen een flat aan dan tegen de complete munitie-opslag van 1 bataillon… Okay, de Bijlmerramp had 43 doden tegen 23 in Enschede, maar de Bijlmerramp had maar 26 gewonden en Enschede leverde 950 gewonden op. Okay, de Bijlmerramp heeft daarna wel mogelijke gezondheidsklachten kunnen opleveren maar dat is nooit echt aangetoond. Wel een toename van uranium in de ontlasting van de lokale bevolking maar niet genoeg om een groot risico te vormen. En wat er in Enschede is vrijgekomen wil je ook niet inademen maar daar hoor je vrijwel niemand over… Verder is Nederland groter dan je denkt. Er zijn gebieden waar vliegtuigen vrijwel niet overvliegen, tenzij het militaire vliegtuigen zijn. Je moet dan meer in het noorden en oosten van Nederland kijken.

 6. Nog een vraag over dat “fotograferen vanuit vliegtuigen”: van welk land gelden de wetten trouwens in een vliegtuig? Is dat van het land waar je overheen vliegt, of het land waar het vliegtuig staat geregistreerd of iets anders?

  Als het niet het land is waar je overheen vliegt, wat maakte deze wet dan überhaupt uit? Elke spionerende natie fotografeert dan toch, volkomen legaal, vanuit zijn eigen overvliegende vliegtuigen?

  Als het wel het land is waar je overheen vliegt, hoe wordt dat dan ooit gehandhaafd? Ik heb nooit voet gezet in Rusland, en ben het ook niet van plan, maar ik heb wel wat foto’s gemaakt toen ik er overheen vloog (naar mijn weten niet van militaire installaties, maar wat weet ik daar nou van af?). Stel dat de Russen not amused zijn over mijn kiekjes, wat kunnen ze dan doen? Voortaan het overvliegen van verkeersvliegtuigen verbieden?

  Ik dan zal ook eens een kennis van mij vertellen dat ze beter een Boerka mee kan nemen in het vliegtuig, voor als ze over Afghanistan vliegt onderweg naar India.

   1. Dus, als je per sé voor 1 juni nog luchtfoto’s moet maken, en je hebt geen zin in vergunningen aanvragen, dan moet je gewoon een in België geregistreerd vliegtuigje gebruiken? Als België alleen wetten heeft voor het Belgisch luchtruim, en Nederland alleen voor het Nederlandse luchtruim, en je vliegt in een Belgisch vliegtuigje boven Nederland, dan heb je van geen van de wetten last.

    1. Nee dat is niet zo. In de internationale verdragen over luchtvaart (ICAO) staat dat luchtfotogratie in principe verboden is, tenzij een land anders beslist, dat is wat Nederland dan nu ook doet.

     In die regelgeving staat ook dat je je als vliegtuig dient te houden aan de wetten en regels van het land waar je op dat moment overheen vliegt. De regelgeving in het vliegtuig is inderdaad afhankelijk van de registratie. Dus als iemand overlijdt tijdens een vlucht, dan is het land van overlijden gelijk aan het registratie-land van het vliegtuig, niet het land waar je op dat moment toevallig overheen vloog.

 7. Privacy is een gehypte NON discussie en men maakt van een mug een olifant. Een drone is niet geruisloos en een groot deel van de Nederlandse tuinen is (uit het raam) zichtbaar voor anderen dus laten we er hier overdreven over doen. Gefilmd word je de hele dag. Pinnen, tanken, boodschappen doen, wandel je over straat. Hier hoor ik niemand over. Begint men ook te piepen als er een politie heli ( of andere) over vliegt?

  Elke vlieger van een drone moet ervan bewust worden gemaakt dat hij geen overlast veroorzaakt of anderen in gevaar brengt. Dat betekent dus ook dat je niet boven andermans tuin of mensenmassa’s gaat hangen. Daar hebben we geen ingewikkelde regelgeving en handhaving voor nodig. Er word al zoveel geregeld in dit land, met gezond verstand kom je ook een eind.

  1. Een drone is niet geruisloos
   Ik heb een drone met camera. Veel geluid maakt deze ook weer niet. Okay, langer dan 20 minuten vliegt hij ook niet op zijn accu, maar in een drukke stad zul je hem echt niet horen. En ook niet boven het geluid van je radio, mits die aan staat.
   Dat betekent dus ook dat je niet boven andermans tuin of mensenmassa’s gaat hangen.
   Mee eens, maar niet alle drones zijn even makkelijk te besturen en zeker amateurs zullen moeite hebben om hem boven de eigen tuin te houden. Desondanks, op 50 meter hoog ziet dat ding niet alleen mijn tuin, maar ook de tuinen eromheen, ook al hangt hij boven mijn tuin. Met een fisheye lens ziet dat ding zelfs nog meer.

 8. Ik vraag mij eigenlijk af hoe art. 441b Sr. nog stand houdt, want als je nu vanaf 1 juni 2013 vanaf de openbare ruimte mag vastleggen/een afbeelding mag vervaardigen, hoe zit dit dan met vaste camera’s? Een -onopvallende- drone boven je woning laten hooveren om de stoep voor je deur te filmen mag wel, maar een -onopvallende- camera (voor hetzelfde doel) achter je raam mag niet, zonder duidelijke kennisgeving? Een drone draagt toch ook geen duidelijk leesbaar uithangbord met “camera-bewaking” erop (+pictogram) onder zich?

  Ik begrijp wel dat intrekken van het bedoelde luchtvaartartikel, de overige artikelen onverlet laten- maar het is wel tegenstrijdig. Een camera achter je raam is dan wel beschouwd een ‘aangebracht technisch hulpmiddel’, maar een drone is welbeschouwd ook een technisch hulpmiddel.

  Het is evenmin verboden (dus toegestaan) om met een technisch hulpmiddel in je hand of op je lijf (handycam/bodycam/helmcam/Google Glass en alternatieven die er aankomen) de openbare ruimte te filmen en dat het bedienen van een drone ongeveer van vergelijkbare aard is (real-time bediening in persoon), maar het doel en resultaat zijn identiek aan dat van een ‘aangebrachte’ camera die het publieke domein vastlegt, kwantiteit in de uitvoering van de daad zou geen rol mogen spelen. Je hebt namelijk geen doorlopende activiteit nodig om iemand in het publiek domein vast te leggen.

  Sterker nog, met een losse camera ‘on the move’ (en zeker m.b.v. een drone) kan dit nog veel uitvoeriger en gerichter in praktijk gebracht worden, dan met een ‘vast’ aangebrachte camera. Als je filmen in het publieke domein dus als een wiskundige hoofdverzameling neemt en je plaatst het filmen met een aangebrachte camera daar als een deelverzameling in, dan zie je gelijk dat dit irrationeel en tegenstrijdig is.

  Daarom ben ik van mening dat art. 441b Sr. eigenlijk net zo achterhaald (lees: overbodig) is, als het luchtvaartartikel dat nu geschrapt is- persoonlijk pleidooi wat mij betreft, voor het afschaffen van art. 441b Sr., het in stand houden ervan is eigenlijk hypocrisie en tegenstrijdigheid ten top. Gelet op de overduidelijke legitimiteit v.w.b. het vastleggen van personen d.m.v. daarvoor geschikte en bestemde, ‘niet aangebrachte’ technische hulpmiddelen, mag men er wat mij betreft ook wel gewoon rekening mee houden, dat men gefilmd KAN worden door ‘aangebrachte’ camera’s in bijv. een woning, waarvan het gebruik niet duidelijk kenbaar gemaakt is.

  Mijn opinie luidt dat het een impliciete vanzelfsprekendheid is, net zoals je ook kunt worden vastgelegd indien je deelneemt in een conversatie/communicatie- of het technische hulpmiddel dan ‘vast’ (aangebracht) of ‘on the fly’ is (bediend in persoon), zou dankzij de voortschrijdende technologie, eigenlijk geen argument meer mogen zijn.

  Tot slot zijn de tientallen tot soms wel honderden camera’s (stadscentrum van Rotterdam: >450 extreme scherpe camera’s), geplaatst door de overheid met als doel ‘bescherming van de openbare orde’ niet meer legitiem, dan het beschermen van privaatrechtelijk eigendom door de rechthebbende en zijn deze openbare camera’s ook niet op iedere lokatie duidelijk herkenbaar of is hun aanwezigheid niet duidelijk kenbaar gemaakt. Op de grens van publiek naar privaat houdt de bemoeienis (lees: bescherming) van de overheid tenslotte (grotendeels) op en is men op eigen kracht -en middelen aangewezen. Het uitgangspunt hanterend “De burger mag immers alles, tenzij nadrukkelijk verboden, de overheid mag niets- tenzij noodzakelijk”, doet mij niet anders concluderen dan dat art. 441b Sr. eigenlijk gewoon regelrecht de prullenbak in kan.

 9. We zijn inmiddels al een jaar verder maar wou hier nog wel even op reageren. Volgens mij is het nou zo dat je wel mag fotograferen van uit de lucht zolang het maar niet commercieel gebruikt word? Hier heb je weer een dergelijke vergunning voor nodig.

  Maar hoe zit het met de privacy? Met een Drone kun je eigenlijk alles filmen, zelfs bij mensen thuis door ramen en deuren. Ik zou niet blij zijn wanneer er een Drone bij mij voor het raam hangt en eventjes foto’s gaat zitten maken.

  ik ga mij hier eens even verder in verdiepen want het is allemaal wel interessant!

   1. @Arnoud: Regeling Modelvliegen, op http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_18-07-2014 :

    Artikel 1.b.: “Het is verboden deel te nemen aan het luchtverkeer: (…) met een modelluchtvaartuig als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van het Luchtverkeersreglement indien dit luchtvaartuig wordt gebruikt uit hoofde van een bedrijf of beroep dan wel tegen vergoeding of met baat.
    Het lijkt mij dat een bedrijf zoals DroneShots.nl verboden is onder deze regeling.

    Maar zou het juridisch mogelijk zijn om onder de noemer “niet-commercieel gebruik” zelf luchtfoto’s te maken, en die later door te verkopen voor commercieel gebruik? Hoe wordt bepaald of een luchtopname “met baat” is gemaakt?

 10. Da’s een interessante, weer waat geleerd. Merkwaardig wel, het voelt in strijd met de vrije informatiegaring. Hoewel wel een redelijk belang: het luchtruim moet niet propvol met commerciële drones komen te zitten elke keer als er ergens wat gebeurt.

  Ik denk dat het wel kan, niet-commercieel vliegen en daarna toch je foto’s verkopen. Het gaat hier over het gebruiken van het vaartuig “tegen vergoeding of met baat”. Dus zolang bij het vliegen je oogmerk niet is dat je straks geld krijgt, gaat het goed. Fotograaf je toevallig iets nieuwswaardigs, dan mag je dat verkopen. Zie je €€€-tekens wanneer je het vliegtuig aanzet, dan overtreed je dit reglement. Denk aan die dame die in de dierentuin een ontsnappende Bokito fotografeerde. Die handelde niet “tegen vergoeding of met baat” toen ze de foto maakte.

 11. Heb zelf ook een drone gekocht en wou lucht foto’s gaan maken. Echter is dit niet zo gemakkelijk. Heb hem bijna neer laten storten. Gelukkig kon ik hem net in bedwang houden. Het. Is goed dat ik dit artikel heb gelezen want had helemaal geen benul van de regels. Ga hier maar eens in verdiepen.

  Iemand nog een aantal tips om goede luchtfoto’s te maken?

  -edit Arnoud: reclamelink weggehaald-

 12. Probleem is dat juist mensen met modelbouw ervaring en na een hoop uitgegeven te hebben aan vergunning en goed gekeurde aparateurs overall tegen gewerkt worden terwijl buurman met zijn snel gekochte drone zonder enige idee waar hij mee bezig is gaat overall lopen filmen! In duitsland hebben ze het toch een stuk beter geregeld. Lage drempel voor een spoed cursus en vlieg vergunning zodat iedereen aan mee doet ipv eerst 15K tegenaan gooien en later erachter komen dat over 6 maanden regels weer veranderd worden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.