Mag ik opzeggen bij een prijsverhoging?

sale-afgeprijsd-uitverkoop.pngMet enige regelmaat krijg ik de vraag: mijn abonnementsprijs is verhoogd, mag ik nu opzeggen? Dat kan zijn bij abonnementen op kranten en tijdschriften, bij betaalde internetdiensten of bij iedere andere vorm van dienstverlening waarbij er periodiek wordt betaald.

Het antwoord is eigenlijk simpel: Nee. Er is géén wettelijke regel dat je mag opzeggen als de wederpartij een prijs wil aanpassen. Juridisch is het andersom: de prijs mag niet worden aangepast! Afspraak is afspraak, heet dat juridisch. (Er is een soort-van uitzondering bij BTW-verhogingen.)

Maar natuurlijk gaan we het nu complexer maken, want het is immers juridisch en op alles zijn uitzonderingen (ja, ook op deze zin zelf). De truc die je namelijk gebruikt als dienstverlener is dat je in je algemene voorwaarden opneemt dat je de prijs wél mag verhogen. En omdat die voorwaarden dan deel van de afspraak zijn, is dus afgesproken dat het mag en dan mag het.

In zakelijke contracten is zo’n afspraak zonder meer legaal; bij consumenten ligt dit wat moeilijker. Een consument kan immers niet onderhandelen, dus een afspraak “ik mag op elk moment elke prijs aanpakken” zou een leverancier er gewoon doorheen kunnen drukken. Om de consument tegen zulke onredelijke situaties te beschermen, is er de regel dat algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Er is een grijze en zwarte lijst gemaakt met voorwaarden die meestal (grijs) en altijd (zwart) onredelijk bezwarend zijn.

Gek genoeg is er geen vermelding op die lijsten over prijsverhogingen bij een langlopend abonnement. Er is alleen het verbod op een beding

dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;

Dit gaat over een prijsverhoging binnen drie maanden na contractsluiting, wat natuurlijk lang niet hetzelfde is als jaarlijks. Specifiek bij het kopen van producten is er een strenger artikel (7:35 BW):

Indien de verkoper bij een consumentenkoop krachtens een bij die overeenkomst gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt, is de koper bevoegd de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Ik denk dat dit ook nog wel opgaat bij een abonnement waarbij je wekelijks of maandelijks een product geleverd krijgt (zoals de Donald Duck). Maar een abonnement op bv. een betaalde internetsite (zoals een krantenpaywall) is echt geen consumentenkoop, dus ook hiermee kom je er niet.

Bij consumentencontracten voor telecom (internet, mobiele telefonie) is er wél een regel dat je mag opzeggen als men de prijs aanpast (art. 7.2 Telecomwet). Je hebt daarvoor een maand vanaf de melding van de prijsaanpassing.

Er is altijd nog de algemene norm van “niet onredelijk bezwarend zijn”: als jij als consument kunt uitleggen waarom het onredelijk is dat de dienstverlener op elk moment z’n prijzen arbitrair mag verhogen, dan kun je het prijsverhogingsbeding toch laten schrappen. En die uitleg ligt nogal voor de hand bij zo’n volstrekt arbitrair en op-elkmoment beding (meer dan “kóm nou toch” is volgens mij niet nodig).

Vandaar dat veel dienstverleners zichzelf toch íets inperken: slechts eens per jaar verhogen, niet met meer dan een inflatiecorrectie of met maximaal X procent – en eigenlijk altijd met “de consument mag opzeggen als hij het er niet mee eens is”. Maar strikt gesproken móet dat dus niet – als je de discussie aandurft met je klant waarom je prijsverhoging gewoon redelijk is.

Arnoud

13 reacties

   1. Huurrecht is niet mijn specialisme, maar ik zie voor huur van woonruimte artikel 7:248: huurverhoging op grond van afspraak in contract, mag mits niet met meer dan “het door Onze Minister vastgestelde maximale huurverhogingspercentage”. Ik zie geen opzegrecht. Wel hele riedel over huurcommissie en bezwaar maken. En de verhoging maar slechts eens per jaar (7:250 BW).

    Volgens mij is het punt hier dat je sowieso op elk moment mag opzeggen als huurder (max 3 maanden opzegtermijn, 7:271 BW). De huurverhoging moet minstens 2 maanden van tevoren worden aangekondigd (7:252 bW).

    Huurrechtdeskundigen, corrigeer me alsjeblieft of vul aan wat ik gemist heb.

  1. Die lijst vergeet ik dus elke keer. Ik zie er zelfs twee, naast jouw J ook nog L: j) de verkoper te machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen; l) … de verkoper van de goederen of de dienstverrichter het recht te verlenen zijn prijs te verhogen, zonder dat de consument in beide gevallen het overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs te hoog is ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs

   Waarbij bij L nog geldt dat een beding voor prijsindexatie géén recht van opzegging mee hoeft te brengen (item 2d).

  1. Zoals Arnoud zegt: het moet in de overeenkomst (of algemene voorwaarden) staan dat prijsverhoging mogelijk is. B2b heb je geen (soms wel) recht op consumentenbescherming. In principe mag je b2b “alles” afspreken over de prijs voor de geleverde goederen of diensten. (Verrekening achteraf…)

 1. Bij Hogenboom een vakantie geboekt. Bij het boeken wordt vermeld dat ik gebonden ben aan de reservering. Er wordt een prijs bepaald, en ik betaal de helft vooruit. Een paar dagen later is de boeking “definitief” volgens Hogenboom, maar wel is de prijs verhoogd. Niet veel maar toch. Ik vind dit arrogant, dom en kortzichtig van hun, maar wat is er aan te doen?

  1. Een brief of email sturen met als strekking “we hadden deze prijs afgesproken en ik verwacht dat U zich aan deze afspraak houdt”.
   P.S. De algemene voorwaarden bij reisovereenkomsten staan in specifieke gevallen tussentijdse prijsverhogingen toe… Het is dan natuurlijk wel de organisator die moet meedelen wat de (toegestane) reden van de verhoging is.

 2. In ons contract staat dat de indexering op basis van het kalenderjaar plaats vind. Prima dat dit gebeurt, maar is er geen verplichting voor de leverancier te melden hoeveel deze indexering is? Van vele krijg ik keurig een brief of het staat vermeld op de factuur. Bij degene waar geen van beide het geval is, kunnen we daar tegen in beroep?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.