Reacties op: Nee, de Rijdende Rechter heeft het écht fout met dat auteursrechtvonnis https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/ Internetrecht door Arnoud Engelfriet Thu, 27 Apr 2017 11:11:34 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.4 Door: Karel https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832631 Thu, 30 Mar 2017 12:18:50 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832631 Elroy-Het is echt zwaar triest dat mensen op een blog terecht komen doordat ze een claim aan hun broek hebben en dan pas voor het eerst leren hoe het auteursrecht werkt…

Je kunt een argeloze gebruiker, in alle leeftijdsgroepen niet verwijten dat ze hier geen kennis over hebben. We zijn niet allemaal goed op de hoogte en de wetgeving zoals al vaak aangehaald hier laat ook te wensen over. Zolang de rechters zelf al verschillende uitspraken doen over het zelfde onderwerp, kun je internet bezoekers niet iets verwijten. Trouwens heeft de belachelijke uitspraak verstrekkende gevolgen. Getty Images stuurt dit zelfs gewoon mee met de dreigbrieven onder het mom van: Zie je wel….dat staat u te wachten. Belachelijk. De uitspraak van Mr. Reid ging niet in over het recht van de fotograaf om de muisjes en de beschuit te gebruiken voor “Zijn” foto en claimt dan een vergoeding ??? Inmiddels heb ik zelf hiertover de wettige eigenaren benaderd van de muisjes zowel als van het beschuit. Beiden hebben immers niet alleen bepalingen t.a.v beeldmerkr, maar is daarnaast op verschillende manieren als handelsmerk gedeponeerd. Een TV rechter die hier aan voorbij gaat is geen rechter met kennis van zaken. Dit heb ik hem ook getweet 2 dagen geleden. Om nog maar te zwijgen over de aankomende nieuwe EU bepalingen op gebied van Media recht ( achter de feiten aanlopen sinds de oprichting van Internet ) is het ook nog eens zo dat miljoenen gebruikers de foto via de mobile, snapchats en niet traceerbare gebruikers tools kunnen versprijden. Het is bijna onmogelijk om dit tegen te gaan. Daarom blijf ik bij het standpunt dat de regelgeving niet duidelijk is, niet conform de overige landen en dat het een VERPLICHTING dient te zijn om bij Media verspreiden alles te voorzien van een digitaal kenmerk wat alleen door de eigenaar kan worden vrijgegeven. Tot op heden zijn in alle gevoerde procedures binnen NL als je ze bekijkt, allemaal verschillende motivaties naar voren gebracht waar de rechter zich over diende te buigen. Pleisterwerk noem ik dat. Je had er vanaf geweest als dit goed geregeld zou zijn, en als dit dat goed geregeld is: Claim indienen. Niemand betwist het salaris van de fotografen, echter als je een licens voor 3 maanden aan schaft en daar 550 euro voor moet betalen, terwijl deze vele malen is berekend dan vangt de eigenaar voor een foto tig x die 550.- terwijl dit allang niet meer van deze tijd is. Staat buiten kijf dat dit niet voor alle foto’s het zelfde is overigens, maar in doorsnee is dit het wel. We leven niet meer in het stenen tijdperk. Zolang er dus geen duidelijke regelgeving is ( en die zal er ook niet komen ) blijft dit gezeik en lachen de adv. kant. zich wezenloos.

]]>
Door: Elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832434 Tue, 28 Mar 2017 12:40:52 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832434 Waar het al mis ging was bij de aanname dat als er niets over copyrights/auteursrechten bij staat er geen sprake van auteursrecht is:
Ik lette keurig op dat ik de afbeelding niet van een commerciële site nam en er geen auteursrechtenvermelding dan wel copyright claim bij stond.
Er ontbreekt blijkbaar nog een en ander aan de kennis over auteursrecht. Overigens weet ik het meeste over auteursrecht van dit blog, waarop ik ooit terecht kwam vanwege een auteursrechten vraag op het werk. Niemand op de basisschool, middelbare school, noch universiteit heeft mij ooit iets verteld over hoe auteursrecht werkt. Het verbaast me dan ook niet dat deze misverstanden ontstaan.

Ik vindt het behoorlijk nalatig van de overheid dat men goeder trouw uitsluit als verdediging bij auteursrecht, maar dan geen goede voorlichting voert of zoiets verplicht op in een basis- of middelbare schoolprogramma laat opnemen.

Het is echt zwaar triest dat mensen op een blog terecht komen doordat ze een claim aan hun broek hebben en dan pas voor het eerst leren hoe het auteursrecht werkt…

]]>
Door: Marcel https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832423 Tue, 28 Mar 2017 11:18:46 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832423 Heb je de webmaster van die andere amateur kookblog benaderd om te vragen waar hij de foto vandaan had of dat de foto van hemzelf was? Zo nee, waarom niet? Heb je TinEye gebruikt of een vergelijkbare dienst?

]]>
Door: Alex de Kruijff https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832409 Tue, 28 Mar 2017 08:49:45 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832409 Welke gevolgtrekking verbind je aan die vaststelling?

]]>
Door: Meneer Veelkantie https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832220 Sat, 25 Mar 2017 18:07:53 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832220 Deze mevrouw heeft dan ook doelbewust de copyrights van de auteur geschonden. Daar is in mijn geval geen sprake van. Ik heb alle voorzichtigheid betracht en me, voor zover dat voor mij mogelijk was, gecontroleerd of er geen copyrights op rusten.

]]>
Door: Alex de Kruijff https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832112 Thu, 23 Mar 2017 19:26:44 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832112 De mevrouw bij de rijdende rechter had hoe dan ook een bedrag moeten betalen. Het bedrag is hoger geworden doordat ze het bestand heeft bewerkt.

]]>
Door: Meneer Veelkantie https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832075 Thu, 23 Mar 2017 05:34:16 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832075 Wat ik heb begrepen, ik heb de uitzending niet gezien, is dat desbetreffende inbreukpleger/ ster doelbewust een copyright vermelding negeerde en zelfs van de foto verwijderde. Daarmee heeft deze persoon zijn/ haar rechten verspeelt.

In mijn geval is daarvan geen spraken. Ik Googlede ruim 5 jaar geleden naar een afbeelding ter illustratie voor mijn niet-commerciële amateur blog (waarop ik wat Adsense bannertjes heb om de kosten van hosting e.d. te drukken) bij een blogpost over het verschil tussen scampi, gamba en tyger shrimp. Ik lette keurig op dat ik de afbeelding niet van een commerciële site nam en er geen auteursrechtenvermelding dan wel copyright claim bij stond. Ik trof op een andere amateur kookblog een zeer lage resolutie afbeelding van zeer geringe kwaliteit (een kale scampi op een witte achtergrond) aan van net iets groter dan een postzegel. Ik plaatste deze afbeelding ter educatie in de blogpost.

Dik 5 jaar later krijg ik via de mail een aantal brieven van Permission Machine met het verzoek om even bijna € 400,- over te maken. Via de in de mail opgegeven kernmerken kon ik achterhalen dat desbetreffende afbeelding van een Braziliaanse fotograaf was. In tegenstelling tot de zeer lageresolutie afbeelding ter grote van net even iets meer dan een postzegel die ik gebruikten betrof het een zeer groot formaat haarscherpe foto. Echter, afgezien van de verschillen die ik al noemde qua grote en kwaliteit, het was me duidelijk dat de door mij gebruikte afbeelding hetzelfde was als die van de fotograaf. Ik heb daarop terstond de afbeelding van de server verwijderd.

Feit blijft echter dat ik destijds alle voorzichtigheid in acht heb genomen om niet het copyright te schenden. Er is in mijn geval dus geen sprake van dat ik doelbewust de auteursrechten van de fotograaf schond zoals de persoon bij de rijdende rechter. Ik ben derhalve van mening dat ik Permission Machine geen bijna € 400,- schuldig ben.

Ik snap dat auteursrechtenschendingen en copyright inbreuk voor professionele fotografen een vervelend probleem kan zijn. Het rechtvaardigt evenwel niet dat iedere onbewuste copyright schender neergezet wordt als een notoire dief en copyrightschender die met commerciële bijbedoelingen afbeeldingen jat en die daarom straf verdiend heeft.

Ook hier zie ik, door een belanghebbende, de vergelijking met fietsendiefstal dan wel autodiefstal voorbij komen. Die vergelijking gaat aan alle kanten mank. Als je het al met het wederrechtelijk gebruik van bijvoorbeeld een fiets wil vergelijken dan is het in dit geval zo dat je een zogenaamd ‘witte fietsen plan’ hebt waarbij er op bepaalde plekken gratis gebruik gemaakt kan worden van een witte ter beschikking gestelde witte fiets en de persoon in kwestie per abuis een witte fiets, die geen onderdeel uitmaakten van deze voorziening, aanzag voor een witte fiets die wel onderdeel uitmaakt van deze gratis voorziening. Is diegene dan een fietsendief of gewoon iemand die door alle witte fietsen het verschil niet meer zag en een foutje maakten die voor iedereen relatief schadeloos verliep?

Want laten we eerlijk zijn. De meeste foto’s op mijn blogje maak ik zelf. Soms gebruik ik een afbeelding van het internet. Bijvoorbeeld omdat ik niet in de gelegenheid ben om een scampi te fotograferen. Doordat ik ernstig chronisch ziek ben en daardoor een zeer bescheiden inkomen heb is het uitgesloten dat ik A. doelbewust het risico zou nemen dat ik aangeslagen wordt voor een copyright schending, B. een afbeelding van een commerciële beeldbank zou (kunnen) kopen tegen een soms absurd bedrag. Ik had hoe dan ook nooit desbetreffende afbeelding gekocht. En had ik ook maar enigszins kunnen vermoeden dat er copyrights rusten op de afbeelding die ik gebruikten dan had ik deze nooit gebruikt. Om dan te stellen dat je als fotograaf inkomsten mis bent gelopen door mijn, of andermans, onbedoelde foutje is onzin en ridicuul.

Veruit de meeste mensen die door Permission Machine worden afgeperst, want een ander woord heb ik niet voor dit soort praktijken, zijn mensen zoals ik. Mensen die alle voorzichtigheid betrachten maar die volkomen onbewust en onbedoeld een foutje maken. Iets wat niet verwonderlijk is in een zee van honderden miljoenen zo miljarden online afbeeldingen waarvan een deel volledig rechtenvrij te gebruiken is, waarvoor tientallen varianten op het copyright rusten (wel commercieel, niet commercieel, vrij te gebruiken met of zonder aanpassingen, etc. etc. etc.) gemixt met afbeeldingen waarop wel degelijk een stevige copyright rust. Heel veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Om die mensen zo genadeloos te straffen raakt kant noch wal.

]]>
Door: erik_luneberg https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832042 Wed, 22 Mar 2017 20:47:03 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832042 beste Bert Wellicht is deze zaak van de Rijdende rechter niet het juiste voorbeeld. Jouw voorbeeld van de fiets is ook niet wat ik bedoel. De algemene regels op internet zijn veel te onduidelijk. Je praat over miljoenen foto’s alleen al in NL. Dat kun je niet afdoen met / of vergelijken met stelen van een fiets. We respecteren allemaal het eigendowmsrecht, maar dat kan alleen als er regels zijn en die ontbreken gewoon. Interpreteren van wetten is vaak onvoldoende en geeft geen goed beeld voor de ( meestal private ) gebruikers. Daar zit ook het verdienmodel voor deze gasten…immers een bedrijf weet vaak beter waar het op moet letten.

]]>
Door: Elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832041 Wed, 22 Mar 2017 20:36:19 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832041 Maar hier gaat het er juist om dat mensen denken -te goeder trouw – dat ze het recht op publicatie krijgen. Dat denk je als je op Flickr een CC0 licentie ziet. Alleen als de aanbieder heeft gelogen, heb jij de schade en dat gaat tegen mijn rechtsgevoel in.

]]>
Door: Elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/09/nee-rijdende-rechter-echt-fout-auteursrechtvonnis/#comment-832040 Wed, 22 Mar 2017 20:33:52 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9300#comment-832040 Ok een geschilderde kopie dan…

Maar ja, hij doet het werk voor het kopieren, daar heeft hij volkomen gelijk in.

]]>