Reacties op: Zijn scrabbleclaims in het auteursrecht legaal verklaard door het Hof van Justitie? https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/ Internetrecht door Arnoud Engelfriet Sun, 25 Jun 2017 13:17:09 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Door: Elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831132 Mon, 13 Mar 2017 13:07:53 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831132 Dat zal wel meevallen, een zaak voeren is niet goedkoop, zeker niet als je tot de hoge raad gaat. In veel gevallen zal een rechtsbijstandverzekering niet uitkeren, ik ken er geen één die dat bij auteursrechten zaken doet.

Je krijgt dus alleen zaken van mensen die zelf hun zaak kunnen financieren en er een principe kwestie van maken. Ik ga er vanuit dat de meesten bakzeil halen als ze te horen krijgen dat de kosten hoger zijn dan het strijdbedrag als ze verliezen en mogelijk zelfs als ze winnen.

Maar goed uit je noemt al iets wat ik vermoed, dat de verdediging deze uitspraak er helemaal niet bijhaalt. Dat lijkt mij vrij nalatig, kan je daar jouw verdediging niet op aanspreken?

]]>
Door: Arnoud Engelfriet https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831101 Mon, 13 Mar 2017 11:16:06 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831101 Mja. Het alternatief is dat de Hoge Raad steeds geroepen wordt om wat te vinden van elke zaak van 5 euro. Uiteindelijk moet je vertrouwen hebben in het systeem van rechtspraak. Ik zie het maar als onbekendheid met de materie in combinatie met slecht pleiten van de verdediging: het is niet alsof het héél diep verstopt is, dat arrest.

]]>
Door: Elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831100 Mon, 13 Mar 2017 11:11:03 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831100 En zolang de strijdwaarde onder de € 1750 blijft, kan een kantonrechter dat ongestraft en ongecorrigeerd blijven doen, ondanks een uitspraak van het hof?

Lekker rechtsysteem hebben wij zeg …

]]>
Door: Arnoud Engelfriet https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831087 Mon, 13 Mar 2017 10:37:04 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831087 De argumentatie bij die laatste is meestal net als mr Reid, John Reid, gaf: inbreuk mag niet lonen, dus verhoog ik de schade. Die zaak van het Hof Arnhem wordt nergens expliciet afgekeurd. Het is meer dat hij niet wordt genoemd en men dan ruimte voelt om een eigen lijn neer te zetten.

]]>
Door: elroy https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831084 Mon, 13 Mar 2017 10:26:20 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831084 Komt dat omdat in die andere zaken de verdediging nagelaten heeft de argumentatie van Hof Arnhem te volgen? Of heeft men dat wel aangedragen, maar heeft de rechter in die andere zaken bewust de argumentatie van het Hof Arnhem genegeerd?

]]>
Door: cg https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831079 Mon, 13 Mar 2017 10:11:22 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831079 Helemaal eens, NP. Zie ook mijn betoog in het rijdende rechter-draadje. Jij pleit (m.i. terecht) voor een vergoeding van de economische waarde.

En die economische waarde is (een flink stuk) lager dan de waarde van een gegarandeerde verkoop tegen de prijslijstprijs.

Maar helaas lijkt de rechtspraak dit niet zo te zien (ik weet niet of dit ooit zo betoogd is).

]]>
Door: Bert van Loo, fotograaf https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831074 Mon, 13 Mar 2017 09:53:20 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831074 NP: jurist is een nobel vak, mits jezelf fatsoenlijk bent. Je leert analyseren en formuleren. En daar zijn sommige mensen mee gediend.

]]>
Door: Arnoud Engelfriet https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831071 Mon, 13 Mar 2017 09:44:30 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831071 Pardon, wel normatief. Noem mij één vonnis dat zegt, nope het Hof Arnhem had ongelijk.

Het arrest wordt in twee zaken uit het onderhavige onderzoek expliciet gevolgd, waarbij de 25 procent verhoging wordt gerechtvaardigd door de verminderde exploitatiemogelijkheden door ontbrekende naamsvermelding en verminking van de foto (Rb. Midden-Nederland (ktr.) 22 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2907, Rb. Overijssel (ktr.) 21 april 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1975). Het percentage van 25 procent verhoging ter compensatie van aanvullende schade wordt in nog vier andere zaken gehanteerd (Rb. Amsterdam 26 november 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8092, Rb. Amsterdam (ktr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8642, Rb. Overijssel (ktr.) 31 april 2015, ECLI:NL:RBOVER:2015:1975, Rb. Noord-Holland (ktr.) 27 mei 2015, IEF 14990). In andere zaken worden wel hogere verhogingen toegewezen. Zo werd in twee zaken een verdubbeling van het basistarief toegewezen en in drie andere een verdrievoudiging.

]]>
Door: NP https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831070 Mon, 13 Mar 2017 09:43:15 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831070 Jouw vergelijking met het servies. Ik betaal de inkoopkosten aan de winkel en koop vervolgens een nieuw servies bij de winkel en de winkel maakt z’n normale winst die het ook had gemaakt als ik het servies niet had omgegooid. Bij de fotograaf koop ik vervolgens een nieuwe licentie voor de toekomst en de fotograaf heeft dubbele winst gemaakt.

Misschien had ik mijn punt beter moeten verwoorden. Als de schade gelijk wordt gesteld aan de kosten voor een normale licentie voor onbepaald gebruik dan gaat een fotograaf er op vooruit door die vergoeding te krijgen voor beperkt gebruik.

In mijn ogen is dat óf niet rechtvaardig omdat de fotograaf bevoordeeld wordt, óf een extra verhoging is niet nodig omdat dat al in het verschil zit.

Maar gelukkig ben ik geen jurist.

]]>
Door: nl-x https://blog.iusmentis.com/2017/03/13/scrabbleclaims-auteursrecht-legaal-verklaard-hof-justitie/#comment-831068 Mon, 13 Mar 2017 09:38:05 +0000 https://blog.iusmentis.com/?p=9271#comment-831068 Maar dat is toch weer NP’s punt? Hem wordt niet de inkoopprijs, maar de verkoopprijs in de maag gesplitst.

]]>