Kun je via opt-out als verenigingslid betaald gaan zaalhockeyen?

| AE 9663 | Informatiemaatschappij | 7 reacties

Vandaag een uitstapje naar het verenigingsrecht, maar ze hebben een website en gebruiken internetterminologie dus het is stiekem toch internetrecht. Mag een vereniging mensen via opt-out aanmelden voor de (betaalde) zaalhockey? De Larensche Mixed Hockey Club denkt van wel, blijkens haar site: “Op 19 juni is in de ALV door de leden het besluit genomen om voor zaalhockey een opt-out regeling in te voeren. Dit betekent concreet dat als een jeugdlid (d.w.z. E6, E8, D, C, B en A) zich niet uiterlijk 10 september a.s. heeft afgemeld via de Laren website, ervan uit wordt gegaan dat het jeugdlid gaat zaalhockeyen. Er zal dan ook zaalcontributie verschuldigd zijn.” Eh, wacht, wat?

Het klinkt ergens logisch, dat de algemene ledenvergadering van een vereniging kan besluiten tot allerlei regelingen voor de leden. Je had immers bij de ALV aanwezig kunnen zijn en bezwaar maken, en als men dan toch voor is dan heb je je daar als lid bij neer te leggen. Of je zegt je lidmaatschap op. Want meedoen aan een vereniging is niet verplicht.

Toch werkt het niet zo. De wet (art. 2:34a BW) bepaalt expliciet dat alleen de statuten van een vereniging kunnen zorgen dat leden verplichtingen op zich gelegd krijgen. Bij of krachtens, staat er – maar in de basis moet het gewoon in de statuten staan, met alleen details eventueel in andere regelingen. Het bekendste voorbeeld is de contributie: in de statuten moet staan dat die moet worden betaald, maar er kan bij staan dat in het huishoudelijk reglement de wijze van betaling komt te staan en dat het bestuur jaarlijks mag besluiten deze te verhogen met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie.

En nee, je kunt je niet beroepen op algemene statutaire bevoegdheden zoals “In overige gevallen beslist het bestuur” of “In het huishoudelijk reglement wordt de dagelijkse gang van zaken geregeld”. In dit arrest bepaalde het Hof Arnhem dat zo’n algemene “er kunnen ook dingen in een HR staan”-clausule niet genoeg is. Je moet uit de statuten kunnen achterhalen wat je rechten en plichten zijn.

De enige manier voor deze vereniging om dit werkend te krijgen, is dus een statutenwijziging. Dat zou niet heel moeilijk moeten zijn nu de ALV kennelijk in meerderheid achter het idee staat van mensen verplicht inschrijven op de zaalhockey. Het vereist een tripje naar de notaris, maar ook dat lijkt me overkomelijk.

En ja, het mag dan via opt-out oftewel “je doet mee tenzij je piept”. Sterker nog, je zou als vereniging in je statuten kunnen zeggen “je doet mee ongeacht of je piept” namelijk. Het is dan gewoon een statutaire verplichting voor leden om te zaalhockeyen, en de kosten daarvan zijn gewoon een extra stukje contributie.

Arnoud<br/> PS deze vraag blijft me ergens irriteren, zit je op hockey of bij hockey?

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS