Rechter houdt parkeerboete na verdwenen inloggegevens in stand

Een man die de auto van zijn bezoek te laat aanmeldde omdat naar eigen zeggen de inloggegevens uit de bezoekersapplicatie op de telefoon waren verdwenen moet de door de gemeente opgelegde parkeerboete gewoon betalen. Dat las ik bij Security.nl. Je app achttien minuten te laat aanzetten is te laat, en de loginproblemen zijn jouw probleem?

Een bezoeker van de man parkeerde op een betaaldparkerenplaats om 14.51. De man meldde het bezoek echter pas om 15.09 aan via de bezoekersapplicatie op zijn telefoon. Om 15.01 had een parkeerambtenaar al gezien dat de auto zonder parkeerbelasting te hebben betaald was geparkeerd.

Juridisch is het zo dat als jij andermans parkeerbelasting betaalt, jij degene bent die de auto parkeert vanuit het perspectief van de Gemeentewet. Daarom kreeg deze man dus de naheffing en niet de persoon die feitelijk parkeerde. En waarom het misging? Uit het vonnis:

Eiser voert aan dat hem in redelijkheid niet kan worden verweten dat het voertuig niet eerder dan om 15:09 uur heeft aangemeld in de bezoekersapplicatie op de telefoon. Bij het openen van de app waren de inloggegevens verdwenen. Omdat het parkeerabonnement op naam staat van zijn partner, kon eiser het voertuig niet aanmelden zonder haar hulp en zij was op dat moment niet in de buurt. Na contact met zijn partner bleek dat de inloggegevens op haar telefoon ook waren verdwenen. Het wachtwoord moest via e-mail worden aangepast waardoor het uiteindelijk pas om 15.09 uur is gelukt om het voertuig aan te melden. Eiser heeft wel tijdig gepoogd om het voertuig aan te melden.
Wellicht dat er meer mensen dit probleem bekend voorkomt, bijvoorbeeld na een update van de app of een migratie naar een nieuwe telefoon. Maar juridisch is dat dus echt jóuw probleem.

Weliswaar zegt de wet dat je een redelijke termijn moet krijgen om de parkeerbelasting te betalen, maar dat is hooguit een minuut of vijf, en niet de twintig die hier werden overbrugd. Die termijn gaat grofweg over de tijd om naar een ouderwetse automaat te lopen en daar te betalen.

Wellicht had dit anders kunnen lopen als de bezoeker bij de auto was gebleven. De rechter merkt namelijk op:

Doordat er in geval van eiser niemand in of nabij het voertuig is gebleven, is het risico ontstaan dat er in de tussenliggende tijd een parkeercontrole plaatsvond. De gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van eiser.
De bezoeker had na een paar minuten vruchteloos proberen kunnen zeggen, ik loop naar de automaat en betaal even voor een kwartier. Of de hele verwachte parkeerduur en dan onderling verrekenen.

De les is dus: controleer of de app het doet voordat je bezoek er is.

Arnoud

 

 

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.