Onderzoek en ontwikkeling onder de AI Act: wat mag er nog?

Een lezer vroeg me:

Ik werk als onderzoeker aan AI en maak me zorgen over de nieuwe regels van de AI Verordening. Waar moet ik rekening mee houden?
De AI Verordening of AI Act bevat stevige regels voor wat deze wet “hoog-risico AI” noemt. De achtergrond van deze wet is die van productveiligheid, wat ook meteen maakt dat zaken die weinig met productie en vermarkten van producten (of diensten) te maken hebben, er gauw buiten vallen.

Wie de AI Act openslaat bij artikel 2 lid 6, ziet bijvoorbeeld:

Deze verordening is niet van toepassing op AI-systemen of AI-modellen, met inbegrip van hun output, die specifiek zijn ontwikkeld en in gebruik gesteld met wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling als enig doel.
Toch is het zo simpel nog niet als dat alle vormen van R&D zijn uitgezonderd. Het probleem is namelijk dat de AI Act niet definieert wat “wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling” inhoudt, of wat het betekent dat je dit “als enig doel” doet versus ook bijvoorbeeld met het doel van marktintroductie er naast.

Even verderop bepaalt de Act nog een keer dat zij niet van toepassing is op “onderzoeks-, test- of ontwikkelingsactiviteiten” zolang het nog niet gaat om producten of diensten die op de markt zijn. Dit komt grofweg neer op het zakelijk aanbieden van producten of diensten, hoewel ook gratis aanbieden (bijvoorbeeld met advertenties) er onder valt. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek publiceren zal daar niet onder vallen. Een als experiment opgezette dienst na onverwacht succes voorzien van advertenties en zo gratis weggeven zal dat daarentegen wél doen.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.