Familie F1-coureur Schumacher ontvangt 200.000 euro wegens AI-interview

De familie van F1-coureur Michael Schumacher ontvangt een vergoeding van 200.000 euro van een Duits tijdschrift. Dat meldde Tweakers vorige week. Het tijdschrift had vorig jaar een nepinterview met de coureur (die ernstig letsel heeft en niemand te woord staat) gepubliceerd dat met AI gegenereerd bleek te zijn.

Meer duiding bij Der Spiegel:

Het tijdschrift ‘Die Aktuelle’, behorend tot mediagroep Funke, publiceerde vorig jaar een tekst die leest alsof er een interview is afgenomen met de ex-coureur. Op de voorpagina werd het nepgesprek aangekondigd als ‘het eerste interview’ van de ‘wereldsensatie’-atleet die verongelukte bij een ernstig ski-ongeluk. De presentatie in de krant leek op een echt interview; pas tegen het einde van het artikel werd erop gewezen dat de antwoorden zogenaamd door een AI waren gegenereerd.
De familie van Schumacher dreigde met juridische stappen. Het mediabedrijf bood daarop publiekelijk excuses aan, drukte een correctie in de krant en ontsloeg de hoofdredacteur.

Ook werd twee ton schadevergoeding betaald, maar niet als gevolg van een rechtszaak – dit bedrag kwam ter sprake in de ontslagzaak van die hoofdredacteur als het schikkingsbedrag dat men dankzij diens wangedrag had moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Übermedien. Deze had het ontslag aangevochten en kreeg zowaar gelijk: de maatregel was disproportioneel gezien het hoge aantal dienstjaren, hoewel “serieus de grens [is] overschreden van wat ‘gewoon mogelijk’ is”.

De kwestie lijkt daarmee voor de familie Schumacher opgelost, maar juridisch is het wat onbevredigend: had een rechter dit bedrag ook toegekend, en zo ja op welke juridische grond?

Ik blijf daar moeite mee houden. Smaad is het niet, want er wordt niets negatiefs gezegd over Schumacher. Een verkeerde indruk wekken is niet strafbaar. Met de AVG kun je weinig gezien de persexceptie. Heel misschien oneerlijke handelspraktijken/misleidende reclame omdat de cover dit verhaal wervend inzet (koop dit tijdschrift). Blijft over de restcategorie van maatschappelijk onzorgvuldig, die kan altijd maar het voelt raar dat er geen beter passende wet is.

De AI Act eist dat bij deepfakes (zoals dit artikel) een duidelijke aanduiding staat. Hierop kunnen bestuurlijke boetes worden uitgedeeld, hoewel niet helemaal duidelijk is of dat ook geldt bij perspublicaties – het is onwenselijk dat toezichthouders de vrije pers beboeten met dit soort regels. De AI Act (artikel 50) is hier echter niet duidelijk in, en ook de AI Liability Directive (die nog niet eens is aangenomen) gaat hier niet nader op in.

Arnoud

 

 

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.