Juridische status van e-mail

Onlangs ontving ik een vraag van een lezer van mijn site over de juridische status van e-mail. Daar zitten twee aspecten aan: de vertrouwelijkheid van de inhoud van de e-mail, en het recht om de e-mail te mogen kopiëren of verder te verspreiden.

Eerst maar dat laatste. De inhoud van een e-mail is auteursrechtelijk beschermd. De enige eis die de wet stelt voor auteursrecht is dat het werk origineel is (zelfgemaakt en niet ontleend dus) en bovendien het resultaat is van creatieve arbeid. Wie er dus “eens goed voor gaat zitten” en een mail schrijft, heeft auteursrecht op die tekst.

De ontvanger van de e-mail heeft het recht om de tekst te lezen, af te drukken en te bewaren. Of hij de e-mail door mag sturen dan wel mag publiceren, hangt helemaal af van de omstandigheden. Een beschermde tekst publiceren mag niet zonder licentie. Dat geldt voor e-mail net zo goed als voor een boek. Omdat bij e-mail er zelden een expliciete licentie bij zal zitten, is het is de vraag of de verzender impliciet toestond dat het werk mocht worden gepubliceerd. Staat er bij dat de mail vertrouwelijk is, dan mag het natuurlijk niet. Stuurde hij de mail naar een mailinglijst, dan mag deze best in het archief van de lijst worden opgenomen.

Bij papieren brieven is het zo dat de ontvanger eigenaar wordt van het stuk papier en de letters die er op staan. Hij is dan vrij om dat stuk papier aan een ander te geven of te verkopen. De schrijver kan daar niets tegen doen, ook niet met zijn auteursrecht. Dat is uitgeput zoals dat heet. De schrijver kan alleen nog optreden tegen kopieën van de papieren brief die zonder zijn toestemming worden gemaakt.

Deze regel over uitputting geldt niet voor e-mail. Een e-mail bestaat niet als een fysiek ding zoals een stuk papier. Er is dus geen ‘ding’ om weg te geven of te verkopen.

Geheel los daarvan is er ook nog zoiets als briefgeheim op e-mail. Briefgeheim wil zeggen dat mensen geen kennis mogen nemen van de inhoud van andermans communicatie. Formeel geldt het briefgeheim niet voor e-mail. Om andermans e-mail te lezen, is het in veel gevallen wel nodig in te breken op diens mailbox of server. En dat is computervredebreuk, een misdrijf. Wie echter zonder ‘hacken’ een mail van een ander onder ogen krijgt, is in principe vrij de inhoud daarvan verder te vertellen. Maar dat moet hij dan wel in zijn eigen woorden doen. Want op de tekst van de e-mail zelf zit dus auteursrecht.

Voor het loggen van e-mail verkeersgegevens gelden ook nog beperkingen.

Arnoud

30 reacties

 1. Heb een vraag over het lezen van andermans e-mail. Iemand heeft toestemming gekregen de mails van iemand anders in te zien ivm beheer agenda. Echter, er zit 1 mail bij die duidelijk van persoonlijke aard is (dit is al aan het “subject” en aan de “afzender” te zien), en zeer aannemelijk dus dat dit niet tot het toestemmingsgebied behoort. Verder is de afzender niet op de hoogte van het feit dat een derde de mails leest.

  Hoor graag hoe een werkgever met dit soort situaties dient om te gaan.

 2. Hallo, ik heb een vraag:

  Mag een werkgever eisen van een werknemer dat hij/zij, ten allen tijde inzage versterkt in zijn/haar (bedrijfs-) e-mail account. Er wordt geeist dat toegang versterkt wordt in het account (en inzage in de e-mails) voor collega’s en de werkgever zelf. Dit lijkt me hoogst ongebruikelijk en een aantasting van het privacy-recht. -Hoe zit dat juridisch? mvg

 3. Beste Willy, dat lijkt mij inderdaad een onredelijke aantasting van de privacy van de werknemer. Bij een vermoeden van misbruik mag de werkgever wel toegang eisen tot een account, of zich daar zelf toegang toe verschaffen. Maar structureel toegang eisen kan niet zomaar.

  Als het gaat om een functioneel e-mailadres (bijvoorbeeld ‘sales’ of ‘helpdesk’) dan kan de werkgever natuurlijk wel eisen dat meerdere mensen bij dat account kunnen.

 4. Een vraag: Hebben standaard disclaimers die me het recht ontzeggen om de mail door te sturen wel een juridische status. (Overigens getuigt een dergelijke standaard disclaimer van slecht smaak, de integroteit van de ontvanger wordt a priori in twijfel getrokken.)

 5. Normaal mag dat niet, maar er kunnen uitzonderingsgevallen zijn. Stel dat iemand op het forum A zegt en in de mail “haha het was lekker toch B”, dan kan ik me er iets bij voorstellen dat je de mail op het forum zet. Maar normaal heb je privacy in je mails en mogen die niet zomaar gepubliceerd worden.

 6. kan ik al mijn emails (uitgaande en de antwoorden daarop) en persoonlijke briefwisseling in het PUBLIEKE DOMEIN plaatsen ? & kan ik op rommelmarkten gekochte dokumenten zoals fakturen,brieven,emails en fotos vrij plaatsen op internet ter inzage of doorverkoop ?

 7. Rob graag antwoordje op # 15 aub want dit is voor mij zeer belangrijk gezien de dwangsommen van 50.000 EURO/DAG. intussen nog extra informatie nodig:

  ik maak een email zelf aan en verstuur deze naar persoon A. persoon A zend mij een antwoord email terug waar uit ik 100 % uitmaak dat hij liegt. ik bewerk beide emails in een .HTMLfile waarbij ik mijn teksten in het groen en zijn teksten in het rood in beeld laat verschijnen. de enigste toevoeging aan de teksten die ik verplicht moest doen was het toevoegen van .HTML break tags. ik plaats de .HTMLfile op internet op mijn server en stuur de URL (de link dus) naar persoon A samen met bewijsmateriaal (fotos welke niet door mij gemaakt werden maar op internet ter beschikking stonden).

  volgens mij is er geen BRIEFGEHEIM geschonden omdat ik enkel de url naar persoon A zond ter konfrontatie (ernstige reden,dus)

  wat denkt u over deze zaak ?

 8. In het abreidsrecht is er een algemene regel die stelt dat werknemer zich als een goed werknemer moet opstellen en werkgever zich als een goed werkgever moet opstellen. Een slogan of disclaimer lijkt mij daar onder te vallen. Het lijkt mij in geen geval geen rechtzaak waard nu dit goede relatie met je werkgever op de toch zal zetten. Ik kan wel betere geschillen bedenken, bijvoorbeeld waarbij de werkgever in jouw nadeel afwijkt van de verjaring van vijf jaar. (Let op: de wetgever wil wel een vervaltermijn van 6 maanden invoeren voor de wettelijke vakantiedagen, dat zijn de eerste vier weken.)

 9. Goedemiddag, Ik begrijp uit uw forum dat er een verbod bestaat op publicatie van e-mails zonder toestemming van de zender. Geldt voor een privébericht via facebook ook een verbod op publicatie middels volledige weergave op het prikbord van facebook, dan wel in een krabbel/WWW op hyves(zonder mijn toestemming)? Zo ja, welke actie kan ik ondernemen als dit toch gebeurt?

 10. Geachte heer,

  Kan een werknemer inzage in zijn mailbox opeisen bij zijn werkgever nadat hij op non actief is gesteld in afwachting van ontbindingsprocedure? Werkgever heeft overigens de toegang tot de mailbox voor werknemer geblokkeerd.

  Werknemer wil toegang om verweer te kunnen bieden in de ontbindingsprocedure.

  Klaarblijkelijk vindt werknemer ondersteuning in documenten in zijn mailbox om het ontslag aan te vechten.

  Ik dank u.

 11. Ik heb met een bestuurder e-mail communicatie gehad over delicate kwesties mbt leverancier waar wij diensten aan leveren . Mag deze bestuurder , deze berichten delen met leverancier. Het bertreft zeer gevoelige informatie..

  1. Als jij een e-mail als werknemer van het bedrijf geschreven hebt, kan de bestuurder de inhoud gebruiken in zijn communicatie met de leverancier. Ik neem aan dat je de mail met het doel je bestuurder te informeren geschreven hebt.

   Je bestuurder hoort wel even te kijken of die e-mail geschikt is om een-op-een door te sturen aan desbetreffende leverancier, gelet op bedrijfsgeheimen, privacy en zo. Vaak is het beter om een email speciaal voor de leverancier op te stellen. Het delen van gevoelige informatie die de leverancier betreft met die specifieke leverancier is geen privacy-probleem want een persoon mag weten welke gegevens een bedrijf over hem verwerkt.

 12. Mag een derde privé e-mail correspondentie uit het verleden lezen en publiceren zonder toesteming van de auteur of van degene aan wie de correspondentie gericht was? ( degene aan wie correspondentie gericht was is inmiddels overleden) De derde haar echtgenoot welke haar archief aan het saneren is.

 13. Als deze derde de erfgenaam van de overleden geadresseerde is, dan is dit dezelfde vraag als: mag een geadresseerde ontvangen email doorsturen. Er wordt volgens mij uitgegaan van stilzwijgende toestemming, tenzij anders duidelijk aangegeven.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.