Hostingbedrijf Leaseweb weigert openheid te geven over cyberaanval

Photo by Masaaki Komori on Unsplash

Hostingbedrijf Leaseweb weigert na een cyberaanval openheid van zaken te geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens, las ik bij NRC. Dit als vervolg op een datalekmelding augustus vorigjaar, Het Nederlandse Leaseweb deed eind augustus melding van een datalek bij de AP, als gevolg van een cyberaanval. Dat moet, en je moet dan ook openheid geven van de wet. Dus wat is hier aan de hand?

De zaak kwam aan het licht door een vonnis waarin de rechtbank Midden-Nederland de toezichthouder terugfluit: die had een onderzoeksrapport niet bij de externe deskundige moeten vorderen maar bij Leaseweb zelf. Dat is een beetje een zijsprong, dus laten we even terug naar de basis.

Eind augustus meldde Leaseweb bij een aantal klanten geraakt te zijn door een cyberaanval. Zoals Techzine destijds meldde:

Een cyberaanval bij het Nederlandse Leaseweb veroorzaakte een storing in de infrastructuur van het bedrijf. Slechts enkele klanten die gebruikmaken van de cloudhosting-oplossingen van het bedrijf, konden daar last van ondervinden. Om de gevolgen van de aanval zo klein mogelijk te houden, haalde Leaseweb vervolgens kritieke infrastructuur offline.
Voor het daarop volgende onderzoek werkte men “nauw samen met een gerespecteerd cyberbeveiligings- en forensisch bedrijf”. En hoewel er naar eigen zeggen “geen ongeoorloofde activiteiten” waren aangetroffen, deed men toch een melding van een datalek. Bij zo’n melding moet je ook opnemen wat je gaat doen om het probleem op te lossen en eventuele nadelige gevolgen te beperken. Dat was dus onder meer dat onderzoek door cybersecuritybedrijf Northwave.

De AP is als toezichthouder bevoegd om “alle voor de uitvoering van haar taken vereiste informatie” op te vorderen (art. 58 AVG en 5:16 Awb). Onder die bevoegdheid eiste men het volledige rapport, omdat Leaseweb dit niet vrijwillig wilde overleggen. In reactie stuurde Leaseweb nog een bijlage, maar meende toen alles te hebben gestuurd. De AP vermoedde van niet, en dan krijg je dit:

Bij brief van 2 november 2023 stuurt de AP de hostingprovider een rappel en deelt daarin mee dat als de hostingprovider blijft weigeren de gevorderde stukken te verstrekken er rekening mee gehouden dient te worden dat medewerking zal worden afgedwongen met een last onder dwangsom en/of een bezoek van toezichthouders van de AP aan het hoofdkantoor van de hostingprovider. Verder wordt meegedeeld dat het weigeren medewerking te verlenen een strafbare gedraging is waarvoor op zichzelf een boete kan worden opgelegd. De hostingprovider deelt hierop mee dat de brief van 10 oktober 2023 het volledige onderzoeksrapport en executive summary bevat en dat zij met het verstrekken hiervan aan haar medewerkingsverplichting heeft voldaan.
“U heeft niet alles gestuurd.” “Welles!” “Nietes, nu sturen of dwangsom en boete.” “Welles!” En wat moet je dan?

De gedachte van de AP was om dan naar Northwave te gaan. Als die dan meer overleggen dan Leaseweb, dan heb je allereerst dus het complete rapport en ten tweede het bewijs dat Leaseweb te weinig had overlegd.

In principe kan dat: art. 5:20 Awb stelt dat

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
“Iedereen” en “alles”, dus niet “alleen wie mogelijk een wet schendt” en “datgene wat ze zelf relevant vinden”. Dus in theorie kan de AP inderdaad bij een ingeschakeld expertbureau alle stukken vorderen die bij zo’n rapport horen. Maar er zit wel een redelijkerwijstoets, en dat is waar het hier op strandde:
Zo lang niet vaststaat dat de hostingprovider bij een opgelegde last onder dwangsom niet wil meewerken aan de inlichtingenverplichting die zij heeft, vindt de voorzieningenrechter het voor de vervulling van de taak van de AP redelijkerwijs niet noodzakelijk om inlichtingen bij verzoekster te vorderen. Van belang hierbij is dat de AP weet waar het datalek heeft plaatsgevonden en op grond van de mededelingen van de hostingprovider weet heeft van de aanwezigheid van een onderzoeksrapport. De AP staat een ander minder ingrijpend middel ten aanzien van verzoekster ter beschikking, zodat het subsidiariteitsbeginsel zich thans ertegen verzet dat de AP zich met een inlichtingenvordering en een last onder dwangsom wendt tot verzoekster in plaats van tot de hostingprovider.
De AP had dus eerst de dwangsom moeten opleggen en dan kijken of Leaseweb toch met meer informatie kwam. Pas als daar niets was uitgekomen én de geur van informatie achterhouden was blijven bestaan, dan had men zich tot andere partijen mogen wenden.

Wat ik een beetje mis in het verhaal is waaruit de AP concludeerde dat er informatie werd achtergehouden. Is dat het enkele feit dat er een brief van één kantje (met appendix) werd overlegd in plaats van wat traditioneel een “lijvig rapport” heet? De in NRC geciteerde woordvoerder vind ik niet sterk klinken:

„Het is te prijzen dat Leaseweb een melding heeft gedaan in augustus”, vervolgt de woordvoerder. „Maar na zo’n melding vragen we wel eens meer informatie op. Als we dat dan bij herhaling doen, maar geen informatie krijgen, moet een bedrijf niet gek opkijken dat we denken dat er informatie achtergehouden wordt. Het kan zijn dat er iets verborgen wordt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het maakt ons alleen maar nieuwsgieriger.”
Arnoud

 

 

Amerikaanse rechter weigert video als bewijs vanwege gebruik AI-software

Bron: "Chicken3gg" op Twitter

Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd dat een video als bewijs wordt gebruik in een rechtszaak vanwege het gebruik van AI-software bij het bewerken van de video. Dat meldde Tweakers vorige week. Door gebruik van de software wilde de aanklager duidelijker maken dat het inderdaad ging om de verdachte.

Wat ging er nou precies mis?

De aanklager gebruikte Topaz Video AI om de video te upscalen, meldt NBC News. De software van het Amerikaanse bedrijf herkent gezichten en vult vervolgens details aan die niet in het oorspronkelijke beeld zaten. Dat is problematisch, zo redeneert de rechter, want de software ‘leunt op vage methoden om te bepalen wat het AI-model denkt wat we moeten zien’, aldus de rechtbank.
Topaz is videobewerkingssoftware: je kunt er beeld mee opknappen, zoals door het er scherper laten uitzien. Dat is mooi voor die vakantiefoto die niet helemaal goed gelukt is, of voor het aanvullen van beeld voor je reclamecampagne dat nét even iets extra’s nodig heeft.

Specifiek bij bewijs is dat allemaal net iets spannender. Het is natuurlijk prima als het bewijs beter te beoordelen wordt, maar dat moet niet gebeuren door er dingen bij te verzinnen, hoe mathematisch logisch het ook lijkt dat die pixels er tussen moeten.

Het plaatje rechtsboven (van een experiment uit 2020 met hetzelfde doel) laat zien waarom: de dataset daarvan bevatte geen gezichten van kleur, waardoor de bekende foto van president Obama opgewerkt werd tot geheel iemand anders. Een recenter voorbeeld was beeldbewerkingssoftware die ongevraagd acteur Ryan Gosling toevoegde aan een video.

Mag dit nou van de AI Act? Ik zit even te peinzen of dit telt als biometrie, maar interpolatie van pixels kan ik moeilijk gelijk stellen aan analyse van gezichtskenmerken. Op de lijst (Annex III) staan wel diverse vormen van AI-gebruik door wetshandhaving, waar naast de politie ook het OM onder valt:

  • AI systemen gebruikt als leugendetector
  • AI om de betrouwbaarheid van bewijs te evalueren
  • AI om recidivisme in te schatten (waarbij meer dan profiling wordt gebruikt, want anders is het verboden)
  • AI voor het profileren van mensen in het kader van opsporing en vervolging
Het met AI mooier maken van bewijs lijkt mij onder het tweede item te vallen. Daarmee zou de inzet van Topaz door het OM aan de high-risk eisen moeten voldoen, wat lastig is omdat het systeem als zodanig daar niet op ontworpen is. Zo zal er geen inzage te krijgen zijn in de gebruikte trainingsdata of accuratesse, en moet het OM dan flink moeite doen om de verplichte adequate logging te bouwen.

Ook zullen dit soort systemen onder de transparantie-eis van “synthetic output generator” AI vallen. Die moeten zorgen dat hun beeld onzichtbaar en robuust gewatermerkt is zodat andere systemen (zoals het uploadformulier van Facebook) kan signaleren dat er synthetische afbeeldingen worden geupload.

Naar de letter van de wet is zulk beeld zelfs een deepfake:

“deepfake”: door AI gegenereerd of gemanipuleerd beeld-, audio- of videomateriaal dat een gelijkenis vertoont met bestaande personen, voorwerpen, plaatsen of andere entiteiten of gebeurtenissen, en door een persoon ten onrechte voor authentiek of waarheidsgetrouw zou worden aangezien;
Twintig bij twintig pixels uitvergroot en bewerkt zodat je er Ryan Gosling in ziet, lijkt mij wel “een gelijkenis vertonen” waardoor je ten onrechte het beeld voor waarheidsgetrouw aan gaat zien. Dit beeld moet dus expliciet gemarkeerd worden als niet-authentiek.

Is hiermee alle gebruik van beeldbewerking verboden? Nee. Nog even los van dat dit één uitspraak is; de betrouwbaarheid van via ict verkregen bewijs vaststellen is al decennia een aandachtspunt. AI maakt het manipuleren van bewijs eenvoudiger en sneller, maar dat is geen fundamenteel nieuwe kwestie.

Arnoud

 

Pakje sigaretten kopen? Eerst even je gezicht scannen, mag dat?

(Bron: RTL Nieuws)

Wie een pakje sigaretten koopt, komt op steeds meer plekken in Nederland een gezichtsscanner tegen. Dat las ik bij RTL Nieuws onlangs. De scanner schat je leeftijd (25+ of niet) en laat je dan sigaretten kopen (of niet). Enkele rokende lezers stelden me vervolgens de vraag: mag dat eigenlijk wel, inzet van biometrie voor zo’n profileringsdoel? En vooral: wat zegt de aankomende AI Act?

De AI Act is definitief maar nog niet aangenomen (in mijn nieuwe boek lees je alle details). Dat zal in mei gebeuren. Daarna is er twee jaar overgangsrecht, hoewel de zogeheten verboden praktijken al over zes maanden moeten stoppen. En in die lijst (artikel 5) staan de nodige biometrische toepassingen:

  • Emotieherkenning op het werk en in het onderwijs, behalve indien noodzakelijk voor veiligheid of medische redenen (art. 5(1)(f)).
  • Biometrische categorisatie op bijzondere persoonsgegevens, zoals het afleiden van etnische afkomst of seksuele voorkeur (art. 5(1)(g)).
  • Real-time biometrie op afstand in de openbare ruimte voor wetshandhaving (art. 5(1)(h)))
Geen van deze drie is van toepassing op dit systeem. “25 jaar of ouder” zijn is geen bijzonder persoonsgegeven immers.

Diverse toepassingen van biometrie zijn als hoogrisico aangemerkt. De AI Act is daar formeel in; iets is hoogrisico als het op de lijst (Annex III) staat, je hoeft geen eigen inschatting te maken van hoe hoog of hoe ernstig het in jouw geval is. Pas je onder een tekst? Dan ben je hoogrisico.

De eerste toepassing is biometrie op afstand. De AI Act gebruikt hierbij niet een criterium uitgedrukt in meters, maar of je meerdere mensen tegelijkertijd scant (overweging 17, artikel 3 lid 41), met “typisch op afstand” als optionele toevoeging.

De tweede toepassing is emotieherkenning (dus niet op werk of school). Dit is niet van toepassing, want leeftijd is geen emotie.

Blijft over biometrische categorisatie op basis van gevoelige of beschermde kenmerken. Dit komt goed in de buurt: de categorieën zijn dan “25 jaar of ouder” versus “jonger dan 25”, en dit gebeurt op basis van gezichtskenmerken die goed ‘gevoelig’ kunnen zijn. Daarmee moet de leverancier aan een hele berg compliance-verplichtingen voldoen.

Die 25 jaar is overigens gekozen om de foutmarge naar 2% terug te dringen: het verschil zien tussen 17 en 19 is te subtiel kennelijk.

Waar ik vooral mee zit: de gezichtsscan duurt zo te zien op het filmpje minstens zo lang als een ID-kaartscan. (De leverancier spreekt van “rap” maar ik zie echt het tijdsverschil niet.) Je ID moet je altijd kunnen laten zien. Wat is dan precies nog het praktische voordeel van deze AI oplossing ten opzichte van altijd ID laten zien?

Arnoud

Justitie doorzocht zonder wettelijke grondslag telefoon van vreemdeling

Photo by Anna Nekrashevich on Pexels

Justitie heeft een telefoon ontgrendeld en doorzocht van een vreemdeling die in bewaring was gesteld, zonder dat hier toereikende wettelijke grondslag voor was. Dat las ik bij Tweakers vorige week. De Raad van State had namelijk bepaald dat onder de Vreemdelingenwet 2000 ambtenaren niet bevoegd zijn om telefoons te doorzoeken, ondanks dat de wet (art. 59) vrij letterlijk zegt van wel. Wat is hier aan de hand?

Het ging om een Mongoolse vrouw die in vreemdelingenbewaring was gesteld:

Een ambtenaar van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel hoopte op haar telefoon foto’s van identiteitsdocumenten te vinden, zodat hij meer informatie kon krijgen over haar identiteit. De vrouw gaf echter geen toestemming voor het ontgrendelen van de telefoon. De ambtenaar hield daarop de telefoon voor haar gezicht, zodat deze alsnog ontgrendelde. Vervolgens heeft de werknemer handmatig de telefoon doorzocht.
Het voelt voor mij een tikje dun dat je iemands telefoon zou mogen doorzoeken op basis van de speculatie dat daar wellicht identiteitsdocumenten op staan, maar goed. De ambtenaar meende dat dat mocht, want artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 bepaalt immers in lid 8 dat
De ambtenaren belast met de grensbewaking en de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen zijn bevoegd de in bewaring gestelde persoon aan diens kleding of lichaam te onderzoeken, alsmede zaken van deze persoon te doorzoeken, voor zover dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van informatie omtrent de identiteit, nationaliteit en de verblijfsrechtelijke positie van de betreffende vreemdeling.
Bij invoering van de wet (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 528, nr. 6, blz. 5 en 9) is gezegd dat met ‘zaken’ ook een mobiele telefoon wordt bedoeld. In 2011/12 geen gekke opmerking – dat was gewoon een ding waarmee je kon bellen en sms’jes kon versturen (en soms ook bewaren), maar dat was het wel zo ongeveer.

In 2024 is een mobieltje een wezenlijk anders ding: je hele leven staat erop – ik heb ze wel eens privacybommen horen noemen, om die reden. Dat betekent dat je als burger meer bescherming van je persoonlijke levenssfeer mag verwachten als het gaat om dingen aan je telefoon. De Hoge Raad bevestigde dat in een strafzaak in alweer 2017, en daarna is in het strafrecht een getrapt kader ontwikkeld voor doorzoeking aan telefoons van verdachten.

Het gaat hier alleen om vreemdelingenrecht en niet strafrecht, en het is dan geen gegeven dat regels van dat laatste ook gelden. De Raad van State gooit het over een andere boeg: omdat het niet gaat om strafrecht, is gewoon de AVG van toepassing (in plaats van de Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Doorzoeken van een telefoon is geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens, soms zelfs van bijzondere gegevens.

Natuurlijk is artikel 59 Vw dan een wettelijke basis, waarmee je komt bij de grondslag van uitoefening van het openbaar gezag (art. 6(1)(e) AVG) uitkomt. Alleen is dat artikel een tikje generiek en open, en dat is een probleem: naarmate de inmenging in een grondrecht ernstiger is, moet de wettelijke grondslag daarvoor nauwkeuriger zijn (vaste EHRM-jurisprudentie). Als de wet dat zelf niet doet, dan zul je op zijn minst een duidelijk afwegingskader moeten hebben waarbinnen de ambtenaren mogen werken:

Naar aanleiding van een vraag van de Afdeling op de zitting hoe die afweging er in de praktijk uitziet, heeft de staatssecretaris toegelicht dat in een proces-verbaal wordt vastgelegd wat er wordt uitgevoerd, welke relevante gegevens worden gevonden en waarom die relevant zijn, maar niet op basis waarvan de beslissing om een telefoon te onderzoeken wordt genomen. De staatssecretaris heeft bevestigd dat er geen nader regelgevend kader is aan de hand waarvan ambtenaren hun beslissing om een mobiele telefoon te onderzoeken nemen.
Er is niet eens een verslag van de afwegingen of werkwijze bij een specifieke doorzoeking. Dat is alles bij elkaar een werkwijze in strijd met de AVG en meer algemeen een serieuze kans op willekeur – iedereen doet maar wat, en als vreemdeling kun je daar niets tegen doen. Dat maakt dat het doorzoeken niet toegestaan is onder dit artikel.

Arnoud

WhatsApp moet open van Europa en dat kan veilig, maar kent ook risico’s

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

WhatsApp-gebruikers moeten van de Europese Unie binnenkort kunnen chatten met mensen op andere apps, zoals Signal of Telegram. Dat las ik bij Nu.nl. “De beveiliging loopt wel een deuk op” kwam er achteraan, en dat kostte me een kop koffie. Want hoewel de nuance verderop wel opduikt, versterkt dit toch het PR-blaatpraatje dat interoperabiliteit éigenlijk raar en gevaarlijk is. En het wás al zo’n gedoe, die DMA aannemen.

In januari hadden we het ook over het aan elkaar koppelen van diensten, in dat geval Threads en Mastodon. Zoals ik toen schreef, dit moet van de Digital Markets Act (DMA). Die bevat in artikel 7 namelijk een expliciete plicht tot interoperabiliteit als je “poortwachter” bent:

Een poortwachter die nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten aanbiedt welke op grond van artikel 3, lid 9, zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit, zorgt ervoor dat de basisfuncties van zijn nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten interoperabel zijn met de nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten van een andere aanbieder die dergelijke diensten in de Unie verleent of voornemens is dat te doen. Daartoe maakt de poortwachter de nodige technische interfaces of soortgelijke oplossingen met het oog op interoperabiliteit op verzoek en kosteloos beschikbaar.
WhatsApp is ook zo’n poortwachtersdienst met “nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten” (juridisch voor ‘chatdienst’) en moet dus interoperabel zijn met andere diensten zoals Signal of Telegram. Dat gaan ze ook doen, maar toch vond “men” het nodig even wat angst in de markt te zetten:
Ook WhatsApp ziet de risico’s. “Zonder eigenaarschap van beide eindpunten kunnen we de veiligheid van berichten die ontvangen of verzonden worden via een andere app niet garanderen”, schrijft de dienst.
De bron is het persbericht van Meta, waarin ze nader ingaan op hun “e2ee promise”, oftewel het versleuteld houden van de communicatie tussen twee eindgebruikers. Natuurlijk kan Meta niet zien of andere bedrijven datzelfde doen, en natuurlijk is het mogelijk dat een ander zégt e2ee toe te passen maar toch een achterdeur ingebouwd te hebben. Of gewoon cryptotechnisch prutswerk te hebben geleverd. Alleen: is dat iets waar Meta wat van moet vinden?

De DMA laat zien dat de keuze van de wetgever was om de grote gesloten platforms open te trekken. Dat er daarna meer geregeld moet worden op security-gebied, dat is een apart probleem waar óók de nodige aandacht voor is (NIS2, CRA, AVG/AI Act security). Ik snap dat op de korte termijn dit een probleem is dat schade kan veroorzaken. Maar op de lange termijn is een open ecosysteem beter dan het gesloten model met vijf grote bedrijven dat we nu hebben.

Arnoud

 

Hoe krijg je in Nederland een Amerikaans bedrijf zo ver te luisteren naar de rechter?

Photo by Victor Freitas on Pexels

“Automattic weigerde en stelde dat het vonnis niet op de juiste manier was betekend door eiser en dat de rechtbank niet bevoegd was”, meldde IE-Forum onlangs. De juridische manier om te zeggen “de eigenaar van blogplatform WordPress deed moeilijk toen de rechter zei dat een blog weg moest”. Wat was hier aan de hand?

De kern van de zaak was simpel genoeg. Een meneer werd stevig bedreigd, en een blog gehost bij WordPress was daarbij een belangrijke factor. Kort geding, rechter oordeelt dat de blog als geheel onrechtmatig is en beveelt offline halen daarvan. Uiteraard gaat dat dan op straffe van een dwangsom.

Automattic (de eigenaar van WordPress-het-platform) haalde de blog echter niet offline, en betaalde ook niet de dwangsommen. Daarop stapte de man naar de rechter, waarbij Automattic het verweer opwierp dat hij maar naar Californië moest gaan – de Nederlandse rechter zou onbevoegd zijn. Daar had de rechter weinig moeite mee; zij was wel degelijk bevoegd bij zo’n dwangsom-incasso-procedure (executiegeschil) omdat de rechter van de hoofdzaak dat ook was.

Dan de incasso van inmiddels twee ton aan dwangsommen? Nee, toch niet: nu kwam Automattic met het verhaal dat het vonnis niet juist uitgereikt was (betekend), zodat de startdatum voor de dwangsommen nooit was begonnen te lopen. De personen die de brieven zouden hebben gehad, waren niet bekend en niet bevoegd, de brief naar Amerika was naar het bedrijf zelf gestuurd en niet naar de registered agent, de Engelse vertaling van het exploot miste kerninformatie (45 Rv) – wat cynische ikke dus ‘moeilijk doen’ noemt.

Gelukkig is het recht niet voor één gat te vangen, want het kan niet de bedoeling zijn dat je werkelijk zo moeilijk moes doen om een buitenlands bedrijf aan te spreken. De constructie (art. 54 Rv) is dan ook dat je bij een bedrijf buiten de EU genoeg hebt gedaan als je het vonnis in de Staatscourant hebt gezet en het hebt betekend bij het Nederlands OM (inderdaad, die van de strafzaken).

Dat was hier ook gebeurd en dat was genoeg. Het is dus niét nodig dat je vonnis daadwerkelijk een buitenlandse (niet-EU) partij bereikt heeft, en dat is precies omdat je geen controle hebt over wat er daar gebeurt. Dat de advocaat van Automattic al op 14 april 2022 (een dag na de uitspraak) het vonnis had gehad, is dus niet eens belangrijk.

Blijft over de praktische vraag: wat nu? Want als het bedrijf zich in deze bochten wringt, dan bekruipt mij het gevoel dat ze niet na deze uitspraak ineens heel vriendelijk twee ton overmaken. Maar er zijn meer manieren om aan geld te komen. Met zo’n betekend vonnis kun je namelijk in andere EU-landen beslag laten leggen op geld of rechten die aldaar zijn. Denk aan een rekening waar Europese klanten betalen voor advertenties, de zakenauto van de Europese directeur of de handelsvoorraad ergens in een loods.

Of dat er allemaal is bij een internetbedrijf, kun je je afvragen. Maar wat er wel is, is één vermogensrecht en dat is het merk van Automattic, of beter gezegd het merk WordPress. Dat is immers juridisch gezien ook een vermogensrecht, en daar kun je beslag op leggen. Op korte termijn betekent dat dat Automattic er zelf niets meer mee mag doen, en als ze niet snel betalen dan is (in theorie) de mogelijkheid dat de eiser het merk gaat verkopen om zo die twee ton te verdienen. Ik ben benieuwd of Automattic het zó ver gaat laten komen.

Arnoud

 

 

Wacht, beginnen cloudproviders nu ook al commercialisatierechten te claimen?

“Warning: Vultr (a major cloud provider) is now claiming full perpetual commercial rights over all hosted content”, zo las ik op Reddit. Als je dan meeneemt dat Vultr recent aankondigde een sprint richting AI-clouddiensten te maken, dan snap ik wel dat mensen zich daar zorgen over maken. Is het terecht?

Vultr was er snel bij om de grote klanten gerust te stellen: de betreffende zin eindigt met “for purposes of providing the Services to you”, de standaardfrase waarmee men alle rechten in clouddienstland beperkt tot hetgeen nodig is om de gevraagde dienst te leveren. De “lawyers were overzealous” en het enige doel was indekken “incase we wanted to use it for marketing purposes”.

Dat laatste is eigenlijk altijd het excuusargument geweest: stel we maken een screenshot van onze dienst in een folder en jouw site staat er toevallig op, dan willen we geen claims. Want dat gebeurt immers dagelijks, dat je folders maakt zonder uit te zoeken welke site er in komt. (En dat clouddiensten folders maken.) Ik heb daar nooit echt in geloofd.

Helemaal moeilijk te geloven is dit verhaal wanneer je beseft dat alle data met enige structuur of labeling enorm waardevol is tegenwoordig – de grote AI taalmodellen kunnen maar op één manier concurreren en dat is nóg meer data erin om nóg breder te kunnen papegaaien. Dus als een clouddienst met enorm veel klantdata zichzelf in 2024 een onbeperkt “commercialisatie” recht geeft, dan riekt dat naar “wij verkopen de gehele dataset naar de grote LLM-providers”.

Kennelijk is het een storm in een glas water. Maar stel dat ze wél bedoelden “wij mogen een AI trainen op jouw website”. Had dat dan gemogen? In principe wel: het is een grootzakelijke dienst, en daar gelden vrij weinig juridische beschermingsmaatregelen.

De DSA dan? Die bevat inderdaad enige bepalingen over dienstvoorwaarden. Artikel 14 zegt bijvoorbeeld dat je voorwaarden duidelijk alle beperkingen moeten aangeven waarop je handhaaft. En onder artikel 17 moet je specifiek motiveren op welk artikel je je beroept (en waarom dat opgaat) als je ingrijpt bij content van je klanten. Maar dat gaat allemaal niet over auteursrechten. Ook de DMA verbiedt niet het opeisen van (licenties onder) auteursrecht op materiaal van je klanten.

Blijft over de AVG, ondertussen een beetje het duizenddingendoekje in het recht. Er zitten vast persoonsgegevens van Europeanen in al die data, de grondslag voor gebruik omvat niet het [fictieve] hergebruik van Vult, dus dat is noncompliant. De privacyverklaring van Vult gaat in op de AVG en benoemt onder meer

the processing is in our legitimate interests, which are not overridden by your interests and fundamental rights. Our legitimate interests are to use subscriber, Site user, supplier and customer data to conduct and develop our business activities with them and with others while limiting the use of their personal data to purposes that support the conduct and development of our business; or
Deze omschrijving is nogal breed, “develop our business” kun je prima lezen als “we verkopen het aan een papegaaienkweker”. Ik denk niet dat dat bedoeld is, maar uitsluiten op basis van de tekst kun je het niet. We komen dan uiteindelijk toch weer bij die vraag of je een AI mag trainen met persoonsgegevens. Die laat ik voor nu even zitten.

Arnoud

 

Jort Kelder wint hoger beroep tegen Google over nepadvertenties met zijn beeltenis

"Internet ban" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Jort Kelder dinsdag in hoger beroep gelijk gegeven in zijn al vier jaar slepende conflict met Google, zo las ik bij NRC. Zij hadden het vonnis niet: die stond bij het onvolprezen Boek9. Dat schrijft persbureau ANP. Het gaat natuurlijk om die berichten waarin we “afscheid nemen” van Kelder als clickbait om cryptomunten te verkopen, al dan niet in de vorm van flessentrekkerij.

In 2022 stapte Kelder (samen met Alexander Klöpping) naar de rechter hierom, maar zonder succes. Ik blogde toen:

De nepadvertenties kennen de meeste mensen wel: een foto van een BN’er met een ietwat cryptische mededeling, zoals “Nederland neemt afscheid van Jort Kelder” of “Klöppings laatste investering jaagt bankiers angst aan” en pas na doorklikken kom je erachter dat het gaat om ‘beleggen’ in cryptovaluta. Waarbij de scam dan is dat je geld betaalt en er niets voor terugkrijgt.
De rechtbank wees de eis af, omdat de zorgplicht van Twitter en Google niet zo ver ging dat ze íeder bericht hadden moeten onderscheppen. Je kunt niet makkelijk automatisch zien of Kelder in een advertentie staat, de teksten zijn verhullend en de sites wisselen van inhoud na een paar dagen zodat de controleur niets bijzonders ziet.

Gelukkig voor de jurisprudentie ging Kelder in hoger beroep, zij het in zijn eentje en alleen nog tegen Google. Het verweer van die laatste was natuurlijk dat ze slechts een doorgeefluik zijn: niet aansprakelijk voor andermans content, maar op whack-a-mole basis best bereid individuele dingen weg te halen.

Je zou zeggen dat dat bij advertenties anders is, omdat die worden gescreend. Maar dat zijn allemaal automatische processen, en puur automatische passieve controle is niet genoeg om content van kleur te laten verschieten tot redactionele inhoud. Google bemoeit zich ook niet inhoudelijk met het hoger of prominenter tonen van deze advertenties.

Moet Google meer doen? Het Hof is net als de rechtbank onder de indruk van de vele maatregelen en de ‘holistische’ aanpak van Google om advertenties te betrappen – cynische ikke leest het als een mooi verhaal om maar niet identiteitscontrole aan de poort te hoeven doen, want dat zou de omzet drukken.

Specifiek op gemelde advertenties had Google wél meer moeten doen. Ook hier ging men ‘holistisch’ te werk:

In april 2020 heeft zij een internationale multidisciplinaire werkgroep opgezet die versneld technische maatregelen heeft ontwikkeld en geïmplementeerd en in juli 2020 heeft zij celebrity sensationalist ads verboden. Niet valt echter in te zien waarom deze nieuw gevonden manieren van omzeiling in de weg hebben gestaan aan het eerder nemen van effectieve maatregelen door Google, en wel zo spoedig mogelijk na kennisneming van de conceptdagvaarding op 10 januari 2020, dan wel op zijn minst onmiddellijk na het gesprek hierover op 19 februari 2020.
Het ging hier namelijk niet om generieke eisen zoals “blokkeer iedere advertentie met mijn gezicht er naast en/of gekoppeld aan mijn naam”. De betreffende advertenties waren simpelweg steeds (vrijwel) dezelfde, op zo’n manier dat een tekstueel filter ze eenvoudig tegen had kunnen houden:
Ook als het [door het ad cloaking] niet goed was vast te stellen of de betreffende advertentie doorlinkte naar een landingspagina waarop bitcoin-investeringen werden aangeboden, had het tonen van de advertenties in elk geval voor (menselijke) verificatie kunnen worden opgeschort op basis van de vaststelling dat de advertentie identieke/zeer gelijksoortige elementen bevat als de bitcoin-advertenties waarover Google door Kelder was geïnformeerd.
Wat betreft die advertenties is het Hof dan snel klaar: die zijn natuurlijk onrechtmatig, en Google had meer moeten doen om ze tegen te houden, dus is zij aansprakelijk voor de door Kelder geleden schade. Alleen, hoe hoog is die schade? Daarover wordt in een vervolgprocedure (schadestaat) nog nader gepuzzeld.

Arnoud

“Zo laat je de data van miljoenen openbare profielen in jouw voordeel werken”

Nee, niet mijn clickbaittitel: “A.I., losgelaten op openbare profielen, kan dan uitkomst bieden” las ik in een advertorial bij Werf&. Velen vroegen mij hoe dat kan, anoniem en AVG-compliant zoeken naar mensen die passen bij je vacature.

De kern, zo legt het bedrijf zelf uit:

Steeds meer mensen zetten hun profiel op ‘openbaar’ op platformen zoals LinkedIn, omdat zij zichtbaar willen zijn voor iemand die naar hen op zoek is. Deze informatie kun je geanonimiseerd gebruiken om algoritmes op te trainen. A.I. kan vervolgens suggesties geven voor objectieve en onbevooroordeelde matches, die talentverspilling tegengaan.
Dat is een mooie pitch, maar ik hóór collectief de wenkbrauwen omhoog gaan bij alle CAICOs en FGs. Want data echt anonimiseren in de zin van de AVG is niet triviaal. Vrijwel altijd bedoelt men “pseudonimiseren”, oftewel we hebben de direct herleidbare gegevens eruit gehaald en een volgnummertje teruggezet, maar wij kijken heus echt niet naar de bronlijst met volgnummer.

Hoe werkt het hier?

Daarom hebben wij alle identificerende data uit de trainingsdata verwijderd. We slaan dus géén persoonsgegevens en potentieel discriminerende informatie (zoals leeftijd en gender) op. Ook bezitten we geen bedrijfsnamen om te voorkomen dat iemand door de functie bij het bedrijf op te zoeken, toch herleidbaar zou zijn. We houden alleen die data over die noodzakelijk zijn om onze op A.I.-gebaseerde matchingtechnologie zo goed mogelijk te kunnen trainen.
Kennelijk is het AI systeem gericht op het extraheren van vaardigheden uit profielen, en ik zie wel hoe je persoonsgegevens daar niet bij nodig hebt. Dan zoek je naar beschrijvingen, labels, professionele lidmaatschappen en ga zo maar door. Het zoekproces is dan een stuk gerichter, omdat je dan veel meer vaardigheden (skills) hebt om mee te filteren.

Alleen: hoe krijg je vervolgens de profielen of contactgegevens van die personen te pakken? Dat gaat zo:

Vergelijkbaar met de bekende zoekmachines, maar dan gericht op openbare zakelijke profielen. … Hiervoor hebben we een gerichte search engine ontwikkeld, met zo’n 7 miljoen actueel openbaar gedeelde profielen in Nederland. Uniek is dat we daarbij matchen op de waarschijnlijk aanwezige en benodigde skills. … We slaan overigens geen contactgegevens op, zelfs niet indien deze openbaar toegankelijk zijn gemaakt op het profiel. Je kunt dus alleen contact opnemen via het platform waarop het profiel oorspronkelijk openbaar is gedeeld.
Dit klinkt als een zoekmachine gebaseerd op netwerksites zoals Linkedin, waar je op basis van skills in zoekt in plaats van trefwoorden. Vervolgens word je met een link naar de bronsite gebracht, waar je dan zelf contact opneemt met de persoon.

De AVG aspecten zitten daarmee enerzijds in het scrapen van die data om daar een AI model mee te trainen, en anderzijds in het doorzoekbaar maken van de data met een skills-zoekmachine.

Dat scrapen (even los van de Linkedin-voorwaarden) is AVG-technisch een verwerking, die je alleen kunt rechtbreien op grond van gerechtvaardigd belang. Ja, direct marketing staat in overweging 47 maar de vraag is of het proportioneel is en opweegt tegen de privacybelangen van de betrokkenen.

Ik zie ergens wel hoe “tot trainingsdata omwerken en daar een AI model van maken” hier in past. Zo’n algemeen zoals hier model raakt jouw privacy niet, en ‘doet’ verder niet direct iets met jouw persoonsgegevens. Zo’n label met een skill is op zich als persoonsgegeven te zien áls het aan een persoon zit, maar het label wordt hier niet op basis van persoonskenmerken gegeven.

Lastiger is het AVG verhaal voor de zoekmachine. Die verwerkt gewoon persoonsgegevens: je krijgt een profiel op basis van opgegeven skills, dat profiel is ook verbonden met zelf afgeleide skills én de link naar de bron (zoals het Linkedinprofiel) staat er bij. Dan voorzie je mensen dus van labels (“is harde werker”, “kennis van ISO42001”) en dát is gewoon waar de AVG voor bedoeld is.

Valt die zoekmachine dan onder een gerechtvaardigd belang? Dat zie ik niet meteen. Het hele idee van deze zoekmachine is mensen vinden op basis van skills, om ze vervolgens te benaderen voor werving en selectie. Vanuit de Telecomwet weten we dat zulke communicatie toestemming vereist, maar iedereen weet ook dat die zelden gezocht wordt. Zo’n zoekmachine zal dat dus aanjagen, en dat maakt de belangenafweging neigen naar “niet proportioneel”.

Daar staat natuurlijk tegenover dat op platforms zoals Linkedin je zelf kiest of je open staat voor communicatie van onbekenden (en/of je 06-nummer onder je naam opneemt), en dat men uiteindelijk via de Linkedin-faciliteiten contact opneemt. Dat kan leiden tot overlast, maar omdat de dienst hier achter een betaalmuur zit en vrij nieuw is, is dat een tikje speculatief.

Arnoud

 

Kan Spanje met gerechtelijk bevel zo Telegram uit de lucht halen?

manfredrichter / Pixabay

Spaanse telecombedrijven zijn bezig de chatapp Telegram uit de lucht te halen. Dat meldde RTL Nieuws afgelopen zaterdag. Twee dagen later trok men het bevel in, maar bij velen zat de schrik er goed in: kan dat dan zomaar als een rechter dat wil?

De blokkade is het gevolg van een serie claims van Spaanse rechthebbenden over content die wordt gedeeld op het chatplatform:

Judge Santiago Pedraz agreed to temporarily ban the platform after four of the country’s main media groups – Mediaset, Atresmedia, Movistar and Egeda – complained that the app was disseminating content generated by them and protected by copyright without authorisation from the creators.
Wie nu denkt: dan doen ze toch een notice&action en dan moet Telegram het weghalen (DSA), zo simpel is het niet. Een “een aanbieder van een onlinedienst voor het delen van content” is niét beschermd als provider, maar wordt zelf gezien als de publicist van gedeelde content (artikel 17 Auteursrechtrichtlijn). Die moet dus toestemming kopen of effectieve blokkades nemen.

Ik zie de discussie wel hoe Telegram onder deze definitie valt:

“aanbieder van een onlinedienst voor het delen van content”: een aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die als belangrijkste of een van de belangrijkste doelstellingen heeft een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst geüploade auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde materialen op te slaan en toegankelijk te maken voor het publiek, waarbij hij deze werken en materialen ordent en promoot met een winstoogmerk.
Dus ik zie wel hoe de rechthebbenden dit proberen. Ook kunnen ze ‘gewoon’ de insteek nemen dat Telegram te weinig doet om notice&action verzoeken op te volgen. In beide routes kán de ultieme consequentie zijn dat internetproviders de dienst moeten blokkeren. Inderdaad, net zoals The Pirate Bay bij ons.

Bovendien, en dat was hier de kern: Telegram weigerde überhaupt input te geven in de rechtszaak. Wie niet meewerkt, moet de gevolgen daarvan dragen. In Nederland staat zoiets bijvoorbeeld in artikel 21 Rechtsvordering:

Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.
Als je dus in een civiele zaak (strafrecht is even wat anders) geen uitleg geeft over je handelen, mag de rechter zelf bedenken wat daar achter zit. Is dat onjuist, dan is dat pech voor jou: had je het maar moeten toelichten. Maar de rechter mag meer, ook acties nemen is mogelijk – denk aan het toewijzen van een eis tot ontruiming of teruggave van spullen. Een tijdelijke blokkade van een dienst is dus in principe mogelijk.

Natuurlijk moet de rechter wel redelijk zijn en een proportionele maatregel kiezen. En dat was waar dit misging: de héle applicatie voor álle Spanjaarden blokkeren omdat een relatief klein deel van de gedeelde content inbreukmakend is, dat is een disproportionele reactie. Ook als je boos bent omdat Telegram je hof minacht (zouden de Yanks zeggen).

Arnoud