Spotify: Apple draagt met App Store-voorwaarden bij aan oneerlijke concurrentie

| AE 11185 | Internetrecht | 4 reacties

Spotify-oprichter Daniel Ek stelt in een blogbericht dat Apple met enkele voorwaarden van de App Store bijdraagt aan oneerlijke concurrentie, <A HREF=https://tweakers.net/nieuws/150242/spotify-apple-draagt-met-app-store-voorwaarden-bij-aan-oneerlijke-concurrentie.html”>meldde Tweakers onlangs. Apple stelde daarop dat er niets aan de hand is, zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan, waarop Spotify verder ging en Apple van monopolisme beschuldigde. Kern van de zaak: wanneer mensen een Spotify-abonnement via de App Store afsluiten, moet Spotify 30% van de prijs afdragen aan Apple. Die afdracht geldt niet voor Apple’s eigen muziekdienst, zodat die een stuk goedkoper kan zijn dan de Zweedse streamer.

De zaak is juridisch zeer vernieuwend, want de kern van de claim is het gevolg van de platforms die we nu massaal het internet zien beheersen. Die situatie is onvergelijkbaar met ‘gewone’ anticoncurrentiezaken of gedrag van monopolisten. Normale monopolisten knijpen de markt af en willen concurrenten er niet bij hebben. Apple en consorten willen dat juist wel, zij het dat ze een graantje meepikken van hun inkomsten.

Natuurlijk kun je zeggen, hoezo is Apple monopolist want je kunt toch ook Spotify buiten hen om afnemen? En dat klopt ook, maar Apple verbiedt het verkopen van abonnementen buiten hen om als je niet óók via hen abonnementen kunt afsluiten. Logisch ook weer vanuit hun standpunt, want anders heeft niemand meer een betaalde app maar krijgt iedereen een “upgrade to premium” knop in de app zelf.

De kern van het probleem is denk ik niet zozeer dat Apple die 30% wil pakken, maar dat Apple er ook een eigen muziekdienst naast heeft staan die goedkoper zijn waren kan aanbieden. Dat levert oneerlijke concurrentie op. Apple speelt vals door de regels voor het platform zo in te zetten dat de muziekdienst altijd goedkoper is, is dan het argument.

Wat zou de oplossing moeten zijn? De meest voor de hand liggende werkwijze zou ontbundeling of opsplitsing zijn: de App Store moet een ander bedrijf worden dan Apple Music, zodat die laatste net als Spotify dan 30% moet afdragen of welk percentage men dan maar relevant vindt. Maar of dat kan, is al jaren onderwerp van discussie. Zo heb je bij Apple het probleem wat de markt nu precies is: is dat Apple-telefoons (waar men inderdaad monopolist is) of smartphones (waar Apple iets van 15% marktaandeel heeft).

Arnoud

Mag dat, gratis wonen als je mee laat kijken in je bed?

| AE 11181 | Innovatie, Privacy | 11 reacties

Aangeboden: een jaar lang goedkoop wonen, zo meldde het FD onlangs. Ingebouwde sensors meten hoeveel je slaapt, wat je doet met ‘slimme’ huishoudelijke apparaten, hoeveel tijd je doorbrengt met social media, of je nog genoeg beweegt. Behoorlijk indringend maar er staat iets tegenover: hoe meer je laat meten, hoe lager je huur wordt. In theorie zou je zelfs geheel gratis moeten kunnen wonen als ze letterlijk álles van je mogen weten. Inclusief je Brown Big Data dus, de sensoren in de riolering. Een mooi initiatief, maar diverse lezers kregen er de vraag door, mag dat eigenlijk wel van de AVG?

Het Brainport Smart District in Helmond heeft als ambitie een toekomstwijk te zijn: een veilige, veerkrachtige wijk met sociale samenhang met, voor en door bewoners. De focus ligt op integratie en diensten voor de bewoner, dit in tegenstelling tot eerdere experimenten waarbij de focus lag op datagraaien voor de techbedrijven erachter (zoals Toronto). Veelzeggend vond ik de uitspraak van een voorlichter dat “data is arbeid”, arbeid mag best beloond immers.

Zo op het eerste gezicht lijkt er weinig mis met de opzet, juridisch gezien. Je gaat daar wonen terwijl je duidelijk weet wat er gaat gebeuren, daar zie ik wel een vrijwillig gegeven toestemming in. Die kun je intrekken, zelfs getrapt – deze week even de slaapkamer niet – en daar doet dan niemand moeilijk over. Volgens mij zit dat AVG technisch wel snor.

In het huurrecht is deze constructie een nieuwe volgens mij. Op zich is het nogal ongepast voor een verhuurder om te snuffelen in de privézaken van zijn huurder. Een verhuurder heeft het recht niet eens om het pand te betreden, om eens wat te noemen. Dus camera’s of sensoren, dat mag allemaal niet. Maar met toestemming mag er natuurlijk heel wat meer.

De enige mogelijke juridische vraagtekens kun je volgens mij zetten bij hoe vrij die toestemming echt is, omdat er immers keihard geld (en vast geen tientjes) tegenover staat aan korting op de huur. Het argument zou dan zijn, mensen gaan er heen met het idee dat het wel meevalt met die sensoren, en als ze dan ontdekken dat ze het onprettig vinden dan is die huurkorting al het budget ingeslopen zodat ze niet vrijelijk nee meer kunnen zeggen. Die gaat me wat ver, maar in de lijn van de cookiemuur-uitspraak van de AP is het verdedigbaar.

Arnoud

Minister wil data over criminelen makkelijker kunnen delen

| AE 11179 | Privacy, Regulering | 10 reacties

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat het eenvoudiger wordt om gegevens over criminelen te delen, las ik bij Security.nl op gezag van een interview in de Telegraaf. Het delen van gegevens over criminelen tussen overheidsinstanties is problematisch, omdat de AVG daar strenge regels over stelt. “Er kan nog zoveel worden gewonnen met uitwisseling van informatie. Het mag alleen geen inbreuk maken op de privacy, dan gaan misdadigers zich beroepen op fouten”, aldus de minister. De oplossing lijkt me vrij simpel, maar dat kan aan mij liggen.

Het klopt natuurlijk dat de AVG zeer streng is over de omgang met strafrechtelijke gegevens en andere informatie over strafbare activiteiten. Strenger dan voorheen: waar de Wbp dergelijke gegevens ‘bijzondere persoonsgegevens’ noemde, kent de AVG er een apart regime voor dat grofweg neerkomt op “daar mag je niets mee doen”. Letterlijk:

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid.

Heel plat zou je dan kunnen zeggen, er is geen probleem want je kunt als Nederlandse overheid dus gewoon een wetje maken waarin je zegt welke gegevens worden uitgewisseld en voor welk doel. Maar in de Uitvoeringswet (zeg maar de Nederlandse kop op de AVG) zijn nog wat extra beperkingen gesteld. Verwerken van die gegevens mag (artikel 31 UAVG) alleen als in de UAVG daar een grond voor is.

Artikel 32 noemt daarbij algemene gronden, zoals aparte toestemming, vitaal belang en kennelijk zelf openbaar gemaakt. Maar daar heb je als overheid vrij weinig aan. De meest passende grondslag staat volgens mij in artikel 33:

Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard mogen worden verwerkt, indien: (…)
b. de verwerking geschiedt door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken, indien:
1°. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verwerkingsverantwoordelijken of groepen van verwerkingsverantwoordelijken; en
2°. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;

Een aantal samenwerkende gemeenten valt onder dit sub b als ze dit doen om zich verplaatsende criminaliteit te signaleren en te bestrijden. De vraag is dan dus, welke noodzaak is er tot uitwisseling (iets dat je dus even moet uitwerken) en welke waarborgen moeten we nemen. Bij dat laatste moet je denken aan een onterechte vermelding, zoals na een vrijspraak in hoger beroep of een persoonsverwisseling.

“Het is bijzonder dat we die informatie niet kunnen uitwisselen”, zo citeert de Telegraaf burgemeester Aboutaleb na diens constatering dat hij gegevens over een criminele ondernemer niet aan de gemeente Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse) mocht geven.

Dat klinkt alsof de AVG er keihard aan in de weg staat, een misverstand dat ik vaker hoor. De AVG verbiedt weinig echt keihard en categorisch: vrijwel altijd mág het wel mits je maar een goed verhaal hebt. En bij de overheid betekent dat, werk het maar eens uit in een wet of regeling en leg daarbij uit hoe je met die mensen wilt omgaan. Ik vind het bijzonderder dat dat kennelijk een probleem is, zeggen wat je van plan bent.

Arnoud

‘IBM biedt zonder toestemming fotodatabase gezichtsherkenning aan’

| AE 11177 | Internetrecht | 20 reacties

Het Amerikaanse technologiebedrijf IBM heeft zonder toestemming van de gefotografeerden een miljoen foto’s van fotosite Flickr gebruikt om kunstmatige intelligentie op gezichtsherkenning te trainen. Dat meldde Nu.nl op gezag van nieuwszender NBC. De dataset met foto’s en toegevoegde metadata werd eerder al door Yahoo (de eigenaar van Flickr) aangeboden, waarbij men zich beriep op de… Lees verder

Kamer van Koophandel neemt maatregelen tegen zzp-spam

| AE 11175 | Ondernemingsvrijheid | 8 reacties

De Kamer van Koophandel stopt met het op grote schaal verkopen van kant-en-klare bestanden met adressen, las ik bij de NOS. Dit na aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat dergelijke handel in persoonsgegevens in strijd is met de AVG. De Kamer van Koophandel biedt al sinds jaar en dag bestanden aan met contactgegevens van ondernemers,… Lees verder

Amerikaanse keten dwingt Utrechtse sapjesbar naam te veranderen

| AE 11173 | Intellectuele rechten | 12 reacties

De Utrechtse zaak Smood Juicebar, die nu bijna 3 jaar gevestigd zit op de Vismarkt in de binnenstad, wordt gezien als bedreiging door een soortgelijk bedrijf in de Verenigde Staten. Dat meldde stadskrant DUIC onlangs. Na een juridisch gevecht van een half jaar heeft de sapjesbar eieren voor haar geld gekozen en wordt de naam… Lees verder

Mag je iemand er publiekelijk op wijzen dat hij heel dom privéinformatie publiceert?

| AE 11169 | Privacy, Security, Uitingsvrijheid | 8 reacties

“Zet nooit, maar dan ook helemaal nooit, je boardingpass op Twitter @peterverhaar. En roep al helemaal niet mensen op om het te doen.” Aldus techjournalist Daniel Verlaan op Twitter vorige week. Aanleiding was een actie van bankier Verhaar tegen de ‘klimaatterroristen’ waarbij je door een Tweet met je boardingpass laat zien dat je tegen klimaatverandering… Lees verder

Mag een vereniging haar leden ongevraagd mailings toesturen?

| AE 11162 | Regulering | 7 reacties

Via Twitter: Databank en nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates gelanceerd en verplichte nieuwsbrief. Inderdaad, de Orde van Advocaten verzorgt elke twee weken een nieuwsbrief met tuchtrechtelijke uitspraken, iets waar advocaten ongetwijfeld meer over willen weten. Maar het verbaast wel dat er geen opt-in wordt gevraagd, zomaar nieuwsbrieven sturen is juridisch gezien een tikje twijfelachtig zal ik… Lees verder

Ministers gevraagd of filmpjes van leraren in strijd met AVG zijn

| AE 11165 | Privacy | 16 reacties

De VVD heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs en minister Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd of filmpjes van leraren die door leerlingen worden gemaakt en op internet geplaatst in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn. Dat las ik bij Security.nl vorige week. De vragen zijn naar aanleiding van diverse filmpjes van leraren die op… Lees verder

En dan verbiedt de AP gewoon even op donderdagmiddag de cookiemuur

| AE 11167 | Privacy | 23 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt nu dat de zogeheten cookiewall in strijd is met de Europese privacywet, meldde RTL Nieuws gisteren. De waakhond ontving de afgelopen tijd tientallen klachten over cookiewalls en besloot dat het maar eens afgelopen moest zijn met dwingende meldingen waar je ‘ja’ moet klikken om toegang tot een website te krijgen…. Lees verder