WBP gebruikt tegen publicatie op website

Voor zover mij bekend de eerste keer dat iemand met succes de Richtsnoeren persoonsgegevens op internet weet in te zetten om zijn naam van internet te krijgen. Op NJBlog bespreekt Folkert Jensma een in juli gewezen vonnis over de grenzen van de meningsuiting. De website Kleintje Muurkrant had in een bericht de naam van een zakenman genoemd en in herinnering gebracht dat hij ooit gehoord was in een strafrechtelijk onderzoek naar Johan de V. alias ‘de Hakkelaar’. De man begon een rechtszaak omdat daarmee zijn persoonsgegevens onterecht op internet terechtkwamen en bovendien zijn privacy geschonden was.

Voor deze verwerking was geen toestemming, en dus moet de site laten zien dat er een noodzaak was om de gegevens te publiceren. Maar dat lukt ze niet. De connectie die men rapporteerde, was gedateerd en weinig relevant, zo staat in het vonnis. Een opmerkelijke motivatie volgt:

Het zou te dol voor woorden zijn als iedereen die ooit in een strafrechtelijk onderzoek is gehoord maar nooit is vervolgd, dat nog decennia later in besmuikte zin op internet tegengeworpen krijgt.

De rechter benoemt de publicatie als een “hetze” en wijst de vordering toe. Al in juli meldde Peter Olsthoorn hierover:

Hiermee gaat de rechter ver in de journalistieke beoordeling. Je kunt je afvragen of die niet te ver gaat. In elk geval is het een vonnis om goed rekening mee te houden. Zeker voor Kleintje Muurkrant. Moet dat voortaan meer bronnen gaan noemen en/of om wederhoor gaan vragen?

Wat ik persoonlijk zorgelijker vind, is de grondslag van dit vonnis. De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat niet over dit soort dingen. Een publicatie waarin iemand besmaad wordt, behoort niet als verwerking van persoonsgegevens gezien te worden. Het is smaad, belediging, laster, aantasting van iemands goede naam, wat dan ook, maar het heeft niets te maken met iemands naam in een kaartenbak stoppen.

De WBP stelt (te) strenge eisen aan verwerkingen op internet, en al helemaal wanneer het gaat om publicaties in journalistieke context.

Arnoud

4 reacties

  1. Het wordt wel interessant als er voor elektronische journalistieke publicaties andere regels blijken te gelden dan voor papieren journalistieke publicaties. Dan zouden de websites van reguliere kranten daar ook last van moeten ondervinden.

    Ik neem aan dat je het vooral zorgelijk vindt dat de rechter, hoewel hij lijkt aan te nemen dat het om een journalistieke publicatie (art. 3 Wbp) gaat, vervolgens de journalistieke inhoud wel streng aan art. 8 Wbp toetst? Het lijkt mij inderdaad dat als de publicatie eenmaal journalistiek is, de toets aan art. 8 Wbp zich moet beperken tot de echte “gegevensverwerkende” aspecten. (Maar erg duidelijk is de Wbp op dit punt niet.)

  2. Ja, dit is een opmerkelijk vonnis. Wat ik gek vind is dat de rechter er vanuit lijkt te gaan dat de journalistieke exceptie van toepassing is. De richtsnoeren zijn volgens mij echter geschreven voor het deel van de publicaties op internet waar die exceptie niet van toepassing is. Dat de rechter die richtsnoeren gebruikt (of zich daardoor laat inspireren) is niet zuiver. Het CBP heeft geen bevoegdheden richsnoeren te maken voor journalistieke publicaties. Dat moet de rechter ook weten.

  3. De rechter merkt op dat art. 8 Wbp ook van toepassing is op de verwerking van gegevens die onder de journalistieke exceptie valt, en de tekst van art. 3 Wbp geeft hem gelijk. Maar ik ben het dus met je eens dat eenmaal binnen die exceptie niet opnieuw naar het journalistieke gehalte zou moeten worden gekeken.

    De richtsnoeren van het CBP hebben strikt genomen volgens mij trouwens sowieso geen juridische betekenis (journalistieke exceptie of niet), maar de rechter kan zich wel akkoord verklaren met de uitleg die het CBP geeft aan de Wbp. Voor zover de rechter de indruk geeft dat hij op basis van die richtsnoeren oordeelt in plaats van op basis van de wet, zit de rechter m.i. fout. En je zou zeker gelijk kunnen hebben dat het CBP de richtsnoer heeft bedoeld voor gevallen waarin de exceptie niet van toepassing is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.