‘Ruim van tevoren uw contract opzeggen is helaas niet toegestaan’

account-opheffen-sluiten-annuleren-verwijderen.pngOké, onverwacht schriftelijk: wat betekent ‘opzegtermijn’ volgens u?

Inderdaad ja, de uiterlijke termijn waarop je opzegging binnen moet zijn bij de wederpartij. Mis je die termijn (een deadline dus, eigenlijk), dan wordt je contract automatisch verlengd.

Toch zijn er nog veel bedrijven die de termijn opvoeren als de vroegst mogelijke termijn waarop je mag zéggen dat je van het contract af wil. Wie eerder piept, heeft pech en wordt genegeerd. En dat is echt belachelijk. Ik kan me dan ook ernstig opwinden als ik zie dat de NS Webcare met deze flauwekulinterpretatie aan komt zetten.

Op Twitter werd ze de vraag gesteld waarom men niet nu al een contract mocht opzeggen dat eind 2014 zou gaan eindigen. “Eerder dan 3 maanden van tevoren is dat niet mogelijk”, was de reactie, want “Daar zijn in het verleden veel problemen mee geweest.” Eh.

Vervolgens wordt gegooid met de algemene voorwaarden, waar in artikel 5.2 staat

Als het eerste Abonnementsjaar is verstreken, heeft u het recht het Abonnement voor onbepaalde tijd op te zeggen tegen dezelfde dag van de maand als de dag waarop uw Abonnement is gestart. (…)

Dit leest de NS dus kennelijk als “in het eerste abonnementsjaar mag u niet tegen ons zeggen dat u het Abonnement wilt opzeggen”. Wat een onzin. Het is logisch (en toegestaan) dat het contract minstens één jaar moet duren, maar het is volstrekt legaal om te willen opzeggen ruim voor het einde van dat eerste jaar. Je kunt bij wijze van spreken vijf minuten na contractsluiting al een opzegging ervan doen. Die krijgt pas effect aan het einde van de eerste contractsperiode natuurlijk maar hij is rechtsgeldig gedaan en moet dus worden gehonoreerd.

En waar mijn bloeddruk dan gevaarlijk hoog van wordt, is van opmerkingen als “Daarover verschillen we dan van mening denk ik.” Toegegeven, het recht is een bak meningen bij elkaar maar déze mening van @NS_online zou op het tentamen contractenrecht toch sterk afwijken van de mening van het modelantwoord, gok ik zo.

Argh. En ja leuk zo’n rant maar hier gaat de NS écht haar beleid niet van bijstellen. Je mag in je handjes knijpen dat je een herinnering gaat krijgen tegen de drie maanden voor einde contract, want eigenlijk kun je het toch maar het beste gewoon in je agenda zetten. Argh.

Arnoud

45 reacties

 1. Ik heb ook een keer zo iets gehad (ik dacht met een telecomboer). Nadat ik per email heb opgezegd kreeg ik ook een bericht terug dat het nog niet mogelijk was. Ik heb ze daarna vriendelijk bedankt voor hun ontvangst bevestiging en gezegd dat het vanaf dan hun probleem was. Na nog een aantal mails waarin zei vertelden dat het niet kon en ik vertelde dat ze nu toch echt de opzegging hadden ontvangen bleef het stil.

  Na afloop van het contract heb ik niets meer van ze gehoord.

  Dan nu juridisch. In de voorwaarden van de NS kan ik inderdaad lezen dat het pas na een jaar opgezegd zou mogen worden. Is dat onredelijk bezwarend of mag je dat gewoon afspreken? En stel de NS haalt alles uit de kast, aanmaningen, deurwaarders, etc. Hoe sterk sta je dan? Want jouw advies lijkt te zijn, slik maar gewoon wat de NS je opdraagt en zet het in je agenda?

  1. Wat ik daar zie staan, is dat je niet het contract kunt beëindigen met effect binnen het eerste jaar. Dat is volstrekt normaal. Een eerste contract mag prima een niet-tussentijds-opzegbaar jaarcontract zijn. Je moet dus je “eerste Abonnementsjaar” uitzitten, pas daarna mag je er vanaf.

   De uitleg dat je überhaupt een jaar moet wachten voor je mag zéggen “ik wil opzeggen” is ridicuul. Al is het maar omdat je dan al de verlenging zou hebben geaccepteerd.

   Verder is me niet duidelijk hoe lang van tevoren je moet melden dat je wilt opzeggen. “Tegen dezelfde dag van de maand” kan morgen zijn; mijn abonnement startte op 4 oktober 2011 dus mag ik dan tegen 4 januari opzeggen als ik dat vandaag doe?

   Als laatste stoort het me dat je moet opzeggen door dat te melden én door je ov-chipkaart te deactiveren. Hoe veel mensen zouden dat pas te laat realiseren en dan een maandje extra moeten betalen?

   1. Ik ben het met je eens dat het ridicuul is maar er staat toch echt dat je pas na het eerste jaar het recht hebt om op te zeggen. Dus daarvoor zou je geen recht hebben om op te zeggen.

    Als ik het goed lees kan je inderdaad vandaag opzeggen voor 4 januari maar volgens mij kan je zelfs op 23 januari nog opzeggen voor 4 januari mits je maar op 4 januari je chipkaart hebt gedeactiveerd want dat lijkt het daadwerkelijke moment te zijn waarop het abonnement eindigt en kan er sprake zijn van teruggave van abonnementsgelden.

    Is het verplicht deactiveren van de chipkaart niet ook onredelijk bezwarend. Ik moet immers op de dag dat mijn abonnement verloopt speciaal naar het station om dit te doen. Eerder zou wel kunnen maar dan betaal ik te veel en je weet nooit of je in de dagen erna ook nog wil reizen.

    1. Het is onredelijk om te zeggen, het is een jaarabonnement maar u mag pas ná het jaar opzeggen. Dan is het abonnement per definitie langer dan een jaar, minimaal jaar + die ene dag waarop je opzegt. Dat is misleidend want dat is geen jaarabonnement. Volgens mij was dit een poging “laten we gewone taal gebruiken”.

   2. Als je de NS belt om op te zeggen, geven ze netjes aan dat je nog moet deactiveren. Dat mag al ruim voor de einddatum van het contract. Technisch zit het zo dat je een product op je ov-chipkaart hebt met einddatum ver in de toekomst. Door te deactiveren wordt de einddatum op je ov-chipkaart aangepast naar de einddatum van je contract.

    Als ik het goed lees kan je inderdaad vandaag opzeggen voor 4 januari maar volgens mij kan je zelfs op 23 januari nog opzeggen voor 4 januari mits je maar op 4 januari je chipkaart hebt gedeactiveerd want (..)</blockquote Dat kan niet, want deactiveren kan pas na opzeggen.

   3. Verder is me niet duidelijk hoe lang van tevoren je moet melden dat je wilt opzeggen. “Tegen dezelfde dag van de maand” kan morgen zijn; mijn abonnement startte op 4 oktober 2011 dus mag ik dan tegen 4 januari opzeggen als ik dat vandaag doe?

    Iedere andere uitleg zou in houden dat het contract niet stilzwijgend is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, omdat dan niet voldaan wordt aan de eis uit de Wet Van Dam. Je moet op ieder moment kunnen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Als de verkoper wenst dat de koper tegen een bepaalde dag moet opzeggen dan moet hij zijn opzegtermijn naar beneden aanpassen.

 2. In mijn ervaring (onlangs heb ik zo’n e-mail gehad) laat NS je alleen weten dat er een nieuw jaar is aangebroken en dat op datum X het bedrag opnieuw wordt afgeschreven, zo’n reminder dat je op kunt zeggen heb ik nog niet gezien.

 3. Ik zeg wel vaker direct op bij afsluiting van een contract, bij proefabonnementen of goedkope acties die anders stilzwijgend veel duurder worden. Nog nooit problemen mee gehad, eigenlijk. Heel vreemd van de NS.

  1. ‘Ontbinding’ is niet hetzelfde als ‘opzegging’. Bij ontbinding is er een bijzondere reden, bv. wanprestatie. Dát recht mensen onthouden is onredelijk en daarom staat het op de zwarte lijst.

   Als de NS werkelijk bedoelt, ons jaarabonnement is pas na een jaar plus een dag opzegbaar, oftewel u mag pas op de eerste dag ná de verjaardag gaan opzeggen, dan is hun jaarabonnement feitelijk langer dan een jaar. En dat staat op de grijze lijst (6:237 sub k), wat betekent dat de NS een hele goede reden moet hebben om dit te mogen doen. Telecomjongens hebben die wanneer ze je een gratis telefoon geven voor de duur van je meerjarig (meestal tweejarig) contract. Bij de NS kan ik alleen maar denken “wij zijn te dom om dit sneller te kunnen” en dát is geen reden.

   1. Je hebt ook nog onderdeel r van artikel 6:236 BW:

    r. dat de wederpartij verplicht de verklaring tot opzegging van een overeenkomst als bedoeld onder j of p respectievelijk q te laten plaatsvinden op een bepaald moment;
    De toelichting bij de derde Nota van wijziging (Kamerstukken 30520, nr. 17) zegt hierover:
    De gewenste bepaling dat een consument op elk gewenst moment zijn opzegging moet kunnen overbrengen aan de aanbieder is op een juridisch zuiverdere wijze omschreven in artikel 6:236, onderdeel r. Deze bepaling heeft voor alle duidelijkheid betrekking op alle overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken, ongeacht de vraag of deze zijn aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur en ongeacht de vraag of sprake is van stilzwijgende verlenging of voortzetting.
    De toelichting heeft het alleen over overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken. In onderdeel j wordt echter ook de overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen genoemd. Een vervoersovereenkomst behoort tot deze laatste categorie.

 4. Het is wel grappig maar de Postcode Loterij bood met de kerstdagen een gratis lot aan, zonder extra kosten. Ja, je zou daarna wel direct aan een abonnement vastzitten maar dat was ook direct weer op te zeggen. En ik hou wel van gratis geld dus heb ik dat aanbod aangenomen, maar helaas niets gewonnen. En zojuist heb ik weer opgezegd. Als het goed is heb ik dus eenmalig (gratis) meegedaan. Maar goed, dat opzeggen, he… Dat is nog best lastig want overal staat aangegeven hoe je extra loten kunt komen maar de link naar de opzeg-pagina houden ze verborgen. Ja, je kunt online opzeggen maar die pagina is niet makkelijk te vinden. Wel hoe je telefonisch (10 cpm) of per post kunt opzeggen. Maar ja, ik kreeg dat lot online en zeg het dus ook online op. Want dat hoort gewoon te kunnen.

  Ondertussen de bevestiging gehad dat mijn lot weer is opgezegd.

  Tja, en waarom bedrijven het niet aankunnen dat er al ruim van tevoren wordt opgezegd? Dat zou in sommige gevallen gewoon in de software zo ingesteld kunnen zijn als onderdeel van de datum-controles. Dat er b.v. maar drie maanden in de toekomst ingevuld kan worden voor opzeg-datum. En ja, dan heeft een bedrijf een groot probleem. Aan de andere kant, hoe ver in de toekomst zou je moeten toelaten? Stel dat ik zeg dat ik over 20 jaar wil opzeggen? Zou toch ook kunnen? Vandaar dat dergelijke controles worden ingebouwd om redelijke termijnen toe te laten en absurde termijnen te weren. Maar ja, ook die absurde termijnen mogen niet genegeerd worden als de klant zo ruim van tevoren al opzegt…

  1. Het lijkt me dat als je mensen toestaat met een zekere termijn te verlengen, je in staat moet zijn om op elk moment binnen die termijn een opzegging tegen het éinde van die termijn te verwerken. Dus verleng je per jaar dan mag men op elk moment in het jaar zeggen “stopzetten per einde verlengjaar”.

   Bij onbepaalde tijd is dit wat lastiger. Daar zou je als consument inerdaad kunnen zeggen, zet maar stop over 20 jaar na nu. Maar dan zeg ik, je moet redelijk zijn naar elkaar en zo’n ver verwijderde opzegtermijn vind ik niet redelijk.

   Daar staat tegenover dat een administratiesysteem (lijkt mij) gewoon een datumpicker zou moeten hebben “Selecteer einddatum contract”.

   1. Het lijkt er sterk op dat de ICT van NS inadequaat is. Ik heb ooit zo’n geintje gehad bij Eneco. Zij konder de teruglevering van zonnestroom niet automatisch verwerken en stelden dat ik een ander contract moest nemen wat door een nieuw systeem werd ondersteund. Ik relateer de verantwoordelijkheid van de leverancier in dit soort gevallen toch echt aan de consumentenbescherming.

   2. Daar staat tegenover dat een administratiesysteem (lijkt mij) gewoon een datumpicker zou moeten hebben “Selecteer einddatum contract”.

    Voor het voorkomen van fouten en rariteiten is een datumpicker misschien ideaal, maar voor snel en comfortabel invoeren van datums is er niets zo onhandig als diezelfde datumpicker. Dan liever een controle op het veld. Minder zeker, maar een stuk vlotter.

     1. Inderdaad is er geen enkele technische reden te bedenken om een dergelijke beperking in te bouwen. Maar organisatorisch bestaat deze wel! Ik ben er als software ontwikkelaar aardig bekend mee, want ik wil juist zo veel mogelijk van dergelijke controles voorkomen. Maar management van ICT-projecten ziet al snel dat gebruikers de meest vreemde troep in kunnen voeren. En nu zijn de meeste systemen wel bestand tegen b.v. de invoer van 30 februari 2014 en ook tegen b.v. 06/07/2014 dat zowel als 6 juli als 7 juni gelezen zou kunnen worden, maar typfouten zoals 2114 of 2024 zijn minder snel herkenbaar. Dus wordt vaak bepaald dat er een maximum datum is. En die wordt heel arbitrair ingesteld. Bijvoorbeeld 6 maanden vanaf vandaag of een vaste einddatum die ergens in de configuratie van het systeem wordt vastgelegd. Dan staat er b.v. dat er geen opzeggingen na 31 december 2014 in het systeem mogen, maar ja… Als je dan nu aangeeft om over een jaar op te zeggen dan gaat dat dus niet. Software zelf kan zonder beperkingen worden gebouwd maar dan kun je “Garbage in, garbage out” systemen krijgen. Vandaar dat bij de meeste projecten dergelijke beperkingen worden bepaald en in 60% van alle gevallen gebeurt dat even snel op het moment dat de programmeur aan de projectleider vraagt of er misschien een beperking op een bepaald invoerveld moet, want de specificaties vermelden daar niets over. Die programmeurs zijn groentjes. 🙂 Ik heb geleerd dat je dergelijke vragen moet stellen voor je de eerste regel code hebt geschreven en als men dan bedenkt dat er toch een beperking bij moet, dan gaat het ontwerp linea recta naar de ontwerper. Of, met de moderne ‘Agile’ methodes, we bepalen dat bij de volgende sprint beperkingen worden toegevoegd zodat de ontwerpers de tijd hebben om even goed na te denken. Maar nooit direct inbouwen als erom wordt gevraagd terwijl het niet in het ontwerp staat.

      1. En waarom moet de datum die zo ver in de toekomst ligt helemaal geblokkeerd worden? Is een bevestigingspopup niet voldoende? Het valt de gebruiker vast wel op dat er een popup is, als er in met een normale datum geen popup is.

       1. Een goede. Maar dat is altijd iets dat door management/projectleiders wordt bepaald. En die zijn er ook niet altijd even handig in. Een popup tonen die weggeklikt moet worden kost extra tijd en veel gebruikers vinden deze irritant. Maar een gebrek aan controles kan foute datums opleveren en dat is ook niet handig. Wat een populaire methode is, is het kiezen van een arbitraire datum in de toekomst en deze in de configuratie van de software plaatsen. Opzeggingen na die datum zijn dan onmogelijk maar als een klant daar toch om vraagt wordt die datum gewoon even opgehoogd. Dat zal sowieso moeten gebeuren maar is dan meestal een onderdeel van applicatie updates. Je hebt dan een situatie die in 99% van alle opzeggingen weinig effect heeft omdat maar weinig mensen zo lang van tevoren opzeggen. Als er dan toch iemand opzegt dan zal een gebruiker moeten beseffen dat deze datum opgehoogd moet worden en ervoor zorgen dat dit gebeurt. Maar ja, die gebruiker moet dat dan wel weten en de meesten weten dat niet. Het systeem geeft dan aan dat de datum niet kan en dus kan volgens de gebruiker de opzegging ook niet. En nee, gebruikers gaan er niet van uit dat het systeem hiervoor moet worden aangepast. Die vertellen gewoon de klant dat ze maar later moeten opzeggen…

  2. Zelfde geld voor de NS, nergens is te vinden hoe je op kan zeggen behalve via de telefoon. Na mijn gesprek dus met de webcare kan het blijkbaar wel “digitaal” door een mail te sturen (niet dat er een email adres op de site staat…). Naja misschien dat er online wél een knop zichtbaar wordt als het binnen die 3 maanden is.

 5. Er was iets met abonnementen, consumenten en het automatisch verlengen.

  Maar hoe dan ook: er is volgens mij geen enkele reden waarom het onmogelijk moet zijn om vast te leggen dat het contract eindigt op zeg 12 mei 2038.

  Die reden is er dan ook totaal niet. Heb een boekhoudpakket met abonnementsmodule, daar kan ik iedere einddatum in aangeven. Als ik dat met een boekhoudpakket van euro 1500 kan dan kan het ook in het pakket van NS. En, ja, dat is maatwerk in het gemiddelde ERP pakket. En wat dan nog?

  Als men de ICT min of meer op orde heeft dan kan de kaart ook automatisch gedeactiveerd worden. Dit niet integraal vanuit NS uitvoeren vind ik nu niet echt een correcte manier van zaken doen.

  1. Mijn ervaring: veel bedrijven hebben hun ICT niet goed op orde. Veel code wordt ontwikkeld door de goedkoopste derde partij die men weet in te huren en dan zie je ook regelmatig dat belangrijke onderdelen ook nog eens aan stagiaires wordt uitbesteed. Dit komt omdat veel bedrijven al genoegen nemen met producten die 99% van hun behoeftes dekken in plaats van systemen die alles goed doet. Want een 100% oplossing is een stevige factor duurder…

    1. Inderdaad een ondernemersrisico. Maar voor ondernemers is het gewoon goedkoper om voor de 99% te gaan (of zelfs minder!) en dan af en toe wat ongemakken tegen te komen dan dat ze de hoofdprijs betalen voor de 100% oplossing en de onkosten niet eens terug weten te verdienen.

 6. De omgekeerde situatie, waarin je juist erg ver vantevoren moet opzeggen, staat in de blauwe lijst van oneerlijke Algemene Voorwaarden:

  een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te verlengen bij ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, terwijl een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is vastgesteld als uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de overeenkomst niet te verlengen;

 7. En de wet Van Dam dan? Die wet heeft geregeld dat je op elk moment gedurende een abonnement kunt opzeggen, juist om dit soort flauwekul te voorkomen. Die wet is toch gewoon van toepassing op dit soort abonnementen?

    1. De vraagsteller wil voorkomen dat er zelfs maar 1 dag stilzwijgend wordt verlengd. Dan moet je dus opzeggen voordat de opzegtermijn voor het eerste jaar is verstreken. De slimme manier is om dan direct na aangaan contract op te zeggen, dan kun je het niet meer vergeten. En dat mag dus niet van de NS.

 8. De NS informatie is helaas vaak incompleet en tegenstrijdig – verschillende mails en de website spreken elkaar vaak tegen en zijn vaag. Jammer, want het geeft veel ergernis (en dat krijgt de arme conducteur in de praktijk op zijn dak).

  Zelf heb ik ervaren dat de NS vreemd genoeg ook denkt dat een abonnement automatisch kan stoppen, dat lijkt me flauwekul: bij een Dal Voordeel abonnement (dat doorloopt) krijg je er gratis (conform AV abonnementen art 8.2 i.c.m. met website) maximaal 3 Kids Vrij abonnementen bij. Maar vreemd genoeg is het Dal Voordeel abonnement op de OV-chipkaart doorlopend, en zijn de Kids Vrij abonnementen tot 1 jaar begrensd. Na 1 jaar moet je die Kids Vrij abonnementen ineens “verlengen”, dus niet alleen opnieuw als product op de OV-chipkaart zetten, maar ook opnieuw “bestellen” via de NS website . Hoezo, moeten verlengen, het is toch geen automatisch eindigend proefabonnement, het is gewoon een extra afgesloten abonnement, tegen gereduceerd tarief ?

  En daarna verknoeit de ICT en het typische NS communicatietalent het natuurlijk: hoewel je volgens de ene NS mail de verlenging ruim op tijd kunt doen, zegt de andere NS mail dat je dat pas na afloop van het abonnement kunt doen. En als je dan niet ruim op tijd (10 dagen, online, dit is 2013/14 hoor!) “verlengt” is de “verlengdatum” dan een door NS gekozen datum precies 1 of 2 maanden (naar keuze, wat aardig) in de toekomst. En webcare/phonecare/schriftelijke-dontcare verschuilt zich achter de onmogelijkheden van de eigen ICT.

  1. Ik vermoed dat de Kids vrij abonnementen maar 1 jaar geldig zijn, omdat er elk jaar gecontroleerd moet worden dat je je eigen Dal Voordeel abonnement nog wel hebt, en ze te stom zijn om dat automatisch te laten doen. Dus gaat die controle door elk jaar jouw opnieuw een bijabonnement te laten aanvragen (wat alleen kan als je je oorspronkelijke abonnement nog hebt). Ik vraag me nu wel af of als je je Dal Voordeel abonnement opzegt, de Kids Vrij abonnementen de rest van het jaar nog geldig blijven.

   Overigens vind ik het meest ergerlijke aan deze praktijk dat er niet eens een mailtje afkan van de vorm “De Kids Vrij abonnementen worden volgende maand stopgezet, bestel ze nu opnieuw om geen gat te laten ontstaan voor het ingaan van de nieuwe abonnementen.”

 9. Hoi Arnoud,

  Je stuk heb ik met interesse gelezen, omdat ik voor een bedrijf zelf nu moet nagaan óf het verplicht is onbeperkt van te voren op te kunnen zeggen (binnen redelijkheid). In het stuk lees ik naast de meningen van @NS_online, met name ook jouw eigen mening. Er is mij namelijk nergens onder ogen gekomen dat je je op de wet beroept dat onbeperkt opzeggen van te voren een wettelijke verplichting is.

  Ik ben benieuwd waar in de wet genoemd wordt dat je te allen tijde moet kunnen opzeggen. Zelf heb ik het niet kunnen vinden, maar ik ben ook niet de beste zoeker in het Wetboek.

   1. In dit geval wordt gesproken van het moment dat de eerste stilzwijgende verlenging is ingegaan voor opzeggingen. Er wordt niet gesproken over opzeggingen die gedaan worden, voordat de eerst afgesproken contracttermijn is verlopen. Ik ben bekend met de Wet van Dam en haar gevolgen, maar ook in deze wet wordt met geen woord gerept over regels ten opzichte van opzeggingen ruim voor de verstrijking (zegge 6 maanden) van de contractduur.

 10. Ja, dat snap ik. Misschien heb ik het allemaal niet zo handig verwoord.

  Mag de mededeling van de opzegging ruim van te voren gedaan worden? Dat kan ik namelijk niet onderbouwd terug vinden in de tekst.

  1. Beste Kevin,

   Je draait de boel om door een wet(sartikel) te eisen die het expliciet mogelijk maakt dat men ver van te voren mag aangeven dat men wil opzeggen (tegen een bepaalde geldige datum in de toekomst).

   Ik beroep me gewoon op 3:37 lid 3 BW: “Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.”

  2. Ik begrijp overigens dat het vrij irritant is om een opzeggingsbrief maandenlang te moeten bewaren wanneer een ‘systeem’ niet is ingericht om een opzegging tegen een bepaalde datum in de toekomst in te boeken.

   Dat doet aan het juridische echter niks af.

 11. Tja, met ‘het liep tegen ’t nieuwe jaar’ in het bekende kerstliedje wordt niet maart of april bedoeld. De discussie wordt dan, wat is ’tegen’. Bij een andere discussie op een ander forum werd ooit gesteld, dat ’tegen’ niets met hoe dicht men bij het tijdstip zit te maken heeft, maar dat het niet meer is dan het noemen van de datum, waarop de opzegging ingaat. Ik vind het ook flauwekul , want iedere kantoorwerker heeft outlook, waarin hij herinneringen kan zetten voor maanden vooruit. NS heeft een cursus timemanagement nodig.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.