Een ideeënbus is nog geen open innovatie

| AE 334 | Innovatie | 5 reacties

Open innovatie is cruciaal om te kunnen blijven innoveren. Bij open innovatie gebruik je niet alleen je eigen ideeën en concepten, maar ook en juist die van anderen. Hoe krijg je nu ideeën van anderen binnen? Een populaire manier is het ideeënplatform: een website waar bedrijven aangeven met welke problemen ze worstelen, en wie de oplossing heeft, kan deze aanleveren. Het wordt wel gepromoot als de “elektronische ideeënbus“.

En daar zit gelijk het probleem. Bedrijven kennen de ideeënbus: mensen geven je een idee, en dan beslis jij wat je er mee wilt. Ga je het gebruiken, dan krijg de medewerker een mooi stuk papier voor aan de muur. Goed gedaan jochie!

Die denigrerende houding naar “innovatie buiten de deur” zie je ook weer terug bij dit soort activiteiten. Maar dan wat juridischer geformuleerd: alle rechten op uw idee komen toe aan ons. Wat zegt Fellowforce, dat zich promoot als platform voor open innovatie, bijvoorbeeld:

By posting an innovation proposal or challenge pitch, you transfer all rights, including intellectual property rights, to the receiving organization, giving the receiving organization the unrestricted right to use and disclose any of the posted materials. As third parties may receive the same ideas or freely copy unpatented ideas, most companies are unwilling to accept any restrictions on postings except for claims arising under patents. Please recognise that it is not in any organizations interest to not reward a legitimate posting. They need you and your ideas!

Fellowforce staat daarin niet alleen. Het Nederlandse Battle of Concepts doet hetzelfde.

Dat is geen open innovatie maar juist zo gesloten als het maar kan. Nog steeds weigeren bedrijven te zien dat anderen ook nuttige innovaties kunnen produceren en dat je daar op voort kunt bouwen. Een idee van buiten inpikken is geen open innovatie. Het gaat om samenwerken en het creëren van een markt voor innovatie. Bij open innovatie verdien je geld door uitvindingen en oplossingen te kopen en verkopen.

Fellowforce zegt dan nog wel “Open innovation is about building a relation with experts and enthusiasts on the outside” maar mist volledig waar het om gaat. Een relatie opbouwen doe je niet door te zeggen “geef alles maar hier en vertrouw ons dat we je zullen betalen”. Een relatie krijg je als je iemand betaalt voor het gebruik van je vinding.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. Arnoud, je bent me even kwijt wat betreft het begrip ‘open innovatie’.

  Als ik het voor mezelf zou defini?ren: open innovatie is het op een gelijkwaardige basis delen van technologie?n en idee?n, waarbij het iedereen is toegestaan voort te bouwen op eerder ‘open’ werk. Het achterliggende idee is natuurlijk dat elke partij sterker wordt van dit delen omdat ze niet steeds het wiel opnieuw uit hoeven te vinden.

  Maar als ik de beschrijving van het begrip open innovation op Wikipedia lees kom ik tot een andere definitie. Die draait veel meer om de tegenstelling tussen grote Amerikaanse bedrijven van het oude stempel, die al hun R&D intern deden en dit ook niet deelden, tegenover de modernere die idee?n en technologie?n uit de markt halen. Dat laatste klinkt opener, maar in een ‘laten we patenten ruilen en afspreken elkaar daar niet juridisch over lastig te vallen’-manier. Er wordt geluisterd naar de markt en consumenten, maar goede idee?n die daaruit voortkomen worden niet gedeeld. Dus de gelijkwaardige basis waar ik het over had mist. Fellowforce en Battle of Concepts zijn daar inderdaad ook voorbeelden van.

  Misschien moeten we spreken over a) gelijkwaardige open innovatie vs. b) ongelijkwaardige open innovatie?

 2. Over wat ‘Open Innovatie’ is lijkt weinig discussie wereldwijd. De bekende bloggers & schrijvers zoals Pillar, Tapscott, Ahonen & Chesbrough zijn het eens: ‘Innovatie van buitenaf (of samen met buiten)’.

  Wel is het zo dat ‘Innovatie van Buiten’ diverse vormen heeft. De vorm waar een bedrijf voor kiest is afhankelijk van diverse criteria: zoals o.a. proprietary data beschermen, de eerste willen blijven, een statement maken/branding, enzovoort. Daarom is er zoveel terminologie: crowdcasting, user generated content, suggestion box 2.0, narrowcasting, open challenges/closed, etc. En, ik verzeker u, er gaan nog meer nieuwe woorden ontstaan.

  Waarom?: Open Innovatie is relatief nieuw. Er wordt geexperimenteerd, gekeken, gedaan, gevolgd, vooropgelopen. Open Innovatie zit nog maar aan het begin van een wereldwijde trend. Elk bedrijf dat kiest voor een vorm van Open Innovatie doet wel degelijk aan Open Innovatie. De mate waarin ‘Open’ nog ‘opener’ kan is natuurlijk zeer de vraag. De tijd zal het leren, zeker als de tijd er rijp voor is.

  Het verdient aanbeveling om niet een zwart/wit standpunt in te nemen over dit onderwerp, maar een verkennende. Dat is precies de essentie van Open Innovatie. Daar zijn zowel bedrijf als ‘buitenstaander’ mee gebaat.

  Ten aanzien van de laatste, en meest belangrijke groep: de buitenstaander is de baas. Hij/zij bepaald onder welke voorwaarden er wordt geparticipeerd, welke kennis er wordt gedeeld, welke creativiteit wordt ingezet. En daarvan hebben we nog maar een topje van de ijsberg gezien. En ze doen mee de buitenstaanders, massaal.

  Ik nodig jullie uit mee te denken met bedrijven wereldwijd. Dat kan via onze Ideeenbus, de Challenge Board, en in de nabije toekomst ook in de OPEN iLab (InnovationLab, a virtual plant floor for collaborative innovation). Want gelukkig Innoveert Open Innovatie zichzelf sneller menig andere tak. Buitenstaanders zijn daarvan de oorsprong.

  RR – founder Fellowforce.com

 3. Roel,

  Inderdaad, het begrijp open innovatie kent diverse definities. Ik zie het persoonlijk als een vorm van samenwerking waarbij je kennis en technologie inkoopt en verkoopt, om je zo te kunnen richten op datgene wat jou als bedrijf uniek maakt. Bijvoorbeeld bestaande componenten inkopen en die op een unieke manier aan elkaar knopen tot een innovatief product, of een unieke dienst leveren op basis van open source software.

  Mijns inziens is de idee?nbus geen open innovatie. Daar wordt geen kennis gekocht en verkocht, maar opge?ist. Geef maar hier en we zien wel wat we er mee doen. Het gaat om samenwerken en op een positieve manier profiteren van andermans inspanningen. Jij kunt goed auto’s bouwen, hij is goed in televisies en DVD-spelers, en ik kan mooi designen: dan krijg je een pracht van een multimediasysteem in je auto.

  Voor open innovatie heb je een markt nodig. Geen idee?nbus.

  Arnoud

 4. Beste Ruben,

  Bedankt voor je reactie. Inderdaad is open innovatie zeer nieuw en heeft het vele verschijningsvormen. Ik zie echter als wezenskenmerk de mogelijkheid om kennis te kopen en verkopen.

  Waarom heeft FF gekozen voor overdracht in de standaardvoorwaarden? Het was m.i. relatief eenvoudig om te kiezen voor behoud van rechten bij de aanbrenger en slechts een niet-exclusieve licentie te verstrekken. Dat verschaft de buitenstaander ook toegang tot de technologie, en stelt bovendien de uitvinder in staat het idee ook bij anderen te gelde te maken.

  Arnoud

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS