Privacywaakhond CBP kan burgers niet langer helpen

Mede door geldtekort gaat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zich niet langer bezighouden met privacy-problemen van privépersonen, meldt De Pers. In een memorandum op haar site legt het CBP uit waarom:

Daarnaast vinden talloze burgers en individuele professionals inmiddels de weg naar het CBP: in 2006 waren dat er 6200. … Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat (te) veel van deze individuele voorlichtingsverzoeken en verzoeken om advies niet verder in behandeling worden genomen: wij kunnen ons , hoe graag we dat ook zouden willen, gegeven de hoogte van het aan ons toegekende budget, onmogelijk het privacyleed van een ieder aantrekken omdat dat ten koste zou gaan van ons toezicht op een selectie van ontwikkelingen die potentieel élke burger kunnen raken.

Zonder klachtmogelijkheid bij het CBP kan de burger alleen nog naar de rechter, wat niet altijd even praktisch is.

Jammer. Bewaking van de privacy is en blijft belangrijk. Ook al is wellicht nieuwe wetgeving nodig in het Internet-tijdperk.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.