Einde van de stemcomputer – en eerste overheidsrapport met Youtube-link

Pagina 48, noot 24.

Afgelopen vrijdag werd het rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces uitgebracht.

De Commissie, onder voorzitterschap van de heer mr. F. Korthals Altes, is ingesteld om het verkiezingsproces in beeld te brengen en voorstellen te doen voor verbetering of verandering van de inrichting van het verkiezingsproces die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen.

De aanleiding was natuurlijk het gedoe rond de stemcomputers, maar de commissie heeft ook andere ‘alternatieve’ manieren van stemmen bekeken, zoals stemmen via internet of per brief, en ook andere aspecten van het stemproces als zodanig. Denk aan stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland of de toegankelijkheid van stemlokale voor mensen met een handicap.

De belangrijkste aanbevelingen:

  1. Het stemmen met papieren stembiljetten in een stemlokaal heeft bezien vanuit de transparantie en controleerbaarheid de voorkeur. In de praktijk zijn echter bezwaren gebleken tegen het tellen van papieren stembiljetten.
  2. Een elektronische vorm van stemmen in het stemlokaal die in gelijke mate aan de waarborgen voldoet is realiseerbaar, mits dit resulteert in een papieren stem die alleen door de kiezer zelf kan worden gecontroleerd.

Het einde dus van de stemcomputer zoals we die nu hebben.

De Commissie beveelt de introductie aan van de stemprinter met elektronische stemmenteller aan. Tweakers legt uit:

De kiezer geeft zijn keuze aan en drukt vervolgens op een printknop. Het vervolgens afgedrukte stembiljet verdwijnt in een stembus. Na het sluiten van de stemlokalen worden de verzamelde biljetten elektronisch geteld met een zogenaamde ‘stemmenteller’. De invoering van dit nieuwe systeem zou ongeveer 61 miljoen euro gaan kosten.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.