[gedicht] Auteursrecht, ’t recht op een werk

Om in de Sinterklaas-sfeer te blijven: De Auteurswet 1912, althans hoofdstuk 1 daarvan, in dichtvorm.

Een speculaaspop voor wie alle verwijzingen naar jurisprudentie weet te herkennen.

UPDATE welkom bezoekers van Volledig bericht, pardon Boek 9! Leuk dat u doorklikte!, en ik zou het erg op prijs stellen als u na lezing van dit gedicht even de redactie aldaar mailde dat ik Arnoud met een D heet. Dat kan met deze klikkk (u hoeft alleen nog op Send te drukken).

Ahem.

Auteursrecht, ’t recht op een werk

1. Auteursrecht, ’t recht op een werk;<BR/> diens maker staat sterk<BR/> tegen wie kopieert of openbaart,<BR/> behoudens anders bepaald, uiteraard

2. Middels overdragen of erven<BR/> kan ieder toch zomaar auteursrecht verwerven;<BR/> maar wel in een akte<BR/> en vergeet het beslag; da’s een zwakte

3. [Vervallen]

4. De maker staat bij ’t werk vermeld<BR/> dat is wat voor de rechter geldt.<BR/> Bij een voordracht is de prater eigenaar – <BR/> Ligt het anders? Bewijs ’t maar!

5. Auteursrecht wordt aan verzamelaars verstrekt,<BR/> daarmee zijn ook de losse delen gedekt<BR/> diens makers hebben een recht op zich<BR/> zo stelt de wet alle rechten veilig.

6. Wie een ander bij het maken begeleidt<BR/> heeft het recht, da’s duidelijkheid;<BR/> tenzij de ander zelf creatief bezig was<BR/> dan geeft opeisen van ’t recht geen pas

7. Recht op ’t werk bij ’t werk wordt verlegd:<BR/> de maker zijn baas die krijgt ’t auteursrecht;<BR/> wilt u ’t anders, uw contract regelt het zo,<BR/> maar hoort dat eigenlijk niet in de CAO?

8. Een stichting, vennootschap of club heeft het recht<BR/> zolang zij de naam van de maker niet zegt,<BR/> zij wordt dan zelf als maker beschouwd,<BR/> tenzij er bewijs is van fout.

9. De maker die maakt onder een pseudoniem,<BR/> of zelfs met zijn naam helemaal niet te zien,<BR/> verschaft zo een volmacht aan zijn publicist,<BR/> zodat hij nu toch zijn auteursrecht niet mist.

10. Auteursrecht rust op beeld, muziek of verhalen,<BR/> maar, zo zei Romme eens tegen Van Dale,<BR/> graag wel met des makers stempel – <BR/> ’t geldt zelfs voor een lijstje warempel.

11. Overheidsteksten zijn vrij <BR/> daar hoort geen auteursrecht meer bij;<BR/> wet of vonnis zijn in publieke handen,<BR/> dat geldt niet voor de nieuwe Vermande.

12. Een werk openbaren kan op velerlei wijzen,<BR/> die hebben gemeen dat ze permissie vereisen<BR/> ook verhuren of lenen, en zelfs op TV,<BR/> tussen de schuifdeuren, dat telt niet mee.

12a. Wie zijn verhuurrecht aan een ander afgeeft,<BR/> krijgt een billijke vergoeding, zolang hij nog leeft,<BR/> voor elk fonogram ontvangt hij zo poen,<BR/> afstand hiervan kan hij niet doen.

12b. Het vrije verkeer van werken bestaat<BR/> zolang men verhuren of lenen maar laat;<BR/> uitputting geldt echter alleen Europees,<BR/> er is geen parallel voor het werk overzees.

13. Een kopie is niet slechts: slaafs nagemaakt,<BR/> ook de-film-van wordt hierdoor geraakt.<BR/> Wie vertaalt of bewerkt, wordt van inbreuk beticht.<BR/> Wat dan weer wel mag: de wet als gedicht!

13a. Die bits op het netwerk stromen voorbij<BR/> en lopen daarmee auteursrechtelijk vrij<BR/> een tijdlijk kopietje, daar kan men mee leven,<BR/> mits zonder waarde, en voor maar even.

14. Wie muziek vastlegt op een CD,<BR/> maakt daar echt een verveelvoudiging mee<BR/> dat geldt ook voor film op DVD,<BR/> beiden verboden – tenzij privé!

<BR/>Bloggen
15. Overnemen van nieuws is soms toegestaan<BR/> tenzij een voorbehoud er bij heeft gestaan<BR/> het geldt voor de pers, waaronder ook kranten.com<BR/> maar niet op een blog, dat is wat stom

<BR/>Citeren
15a. Citeren mag uit een openbaar werk,<BR/> de redelijkheid stelt hier wel paal en perk;<BR/> dit geldt trouwens ook bij een persoverzicht<BR/> de bron vermelden is natuurlijk verplicht.

15b. Overheidsteksten zijn vrij, stond hier ergens boven<BR/> maar dat had ik niet zomaar moeten beloven<BR/> Een auteursrecht kan liggen bij d’overheid<BR/> ’t werk mag dan wel gekopieerd en verspreid

15c. Lenen dat mag, zo is bepaald<BR/> omdat het boek zelf ook is betaald<BR/> De maker ontvangt wel een red’lijke duit<BR/> Artikelen 15d tot i werken dit verder uit.

16. De leraar mag kopiëren,<BR/> zolang het maar is om te doceren,<BR/> mits hij er geen cent voor ziet -<BR/> en vergeet de bronvermelding niet!

16b. De thuiskopie die is legaal,<BR/> dus downloaden wij allemaal.<BR/> Dit vindt de BUMA niet erg fijn,<BR/> vandaar dat 16c tot m er zijn.

16n. Restaureren is inbreuk, wist u dat al?<BR/> de bieb mag het wel, bij dreigend verval<BR/> ook het museum, of het archief<BR/> zolang het maar is zonder geldlijk motief

17. [Vervallen]

17a. Al sinds 1931 in de wet<BR/> maar nog nooit is die AMvB eens ingezet,<BR/> zelfs niet na het kabel-tv arrest -<BR/> zou het nog eens op Internet worden getest?

17b. Een zender mag zenden maar opnemen niet<BR/> tenzij men de film zo tijdelijke opslag biedt,<BR/> alleen, niet archiveren wat men zo vergaarde<BR/> behalve films met uitzonderlijke waarde.

17c. De BUMA kan voor ’t zingen de kerk uit,<BR/> omdat het auteursrecht hier op een grens stuit;<BR/> Samenzang in eredienst is vrij, met of zonder kaars,<BR/> maar betreft dit artikel eig’lijk ook vrijmetselaars?

17d. Als de regering een AMvB wil maken,<BR/> voor repro, vergoeding of om de DRM te kraken,<BR/> wordt die natuurlijk via ’t Staatsblad bekend<BR/> maar wel snel eentje voorlezen bij ’t parlement.

18. Kunst, zoals het in d’ openbare ruimte staat,<BR/> mag zonder problemen nu op de gevoelige plaat,<BR/> compileer van één maker’s werken hooguit een stel; <BR/> ’t hoofdonderwerp zijn, mag nu trouwens wel.

18a. Een toevallig gebruik mag als de minimis,<BR/> zoals dit couplet dat twéé regels is

<BR/>Parodie
18b. Er mag nu meer dan onder Sus & Wis,<BR/> zolang ’t maar om te lachen is:<BR/> er is nu recht op parodie,<BR/> alleen die Tanja was dat nie!

19. Wie een portret van zich laat maken,<BR/> hoeft het kopiëren daarvan niet te staken,<BR/> dat opent wellicht perspectieven,<BR/> maar krijg maar eens die negatieven!

20. De fotograaf nu daarentegen,<BR/> mag, zonder toestemming te hebben gekregen,<BR/> iemands portret niet openbaren,<BR/> dat geldt dubbel als er meer geportretteerden waren.

21. Wordt er zomaar een foto gemaakt<BR/> dan hoeft publiceren niet zomaar te worden gestaakt<BR/> De eiser moet komen met een redelijk belang<BR/> dat aantonen duurde bij Jee-Peetje niet lang.<BR/> <BR/> 22. Bij opsporing is ’t oom agent toegestaan<BR/> met een foto voorbij ’t auteursrecht te gaan<BR/> zij mogen dus meer dan Jan met de pet<BR/> maar hoe zit ’t nu met ’t pliesieportret?<BR/> <BR/> 23. Het lijkt misschien raar maar ’t moest wel gezegd:<BR/> wie een kunstwerk bezit, mag het vertonen, ja echt<BR/> ook een foto er van mag hij tonen, staat alhier bepaald<BR/> zolang er maar niemand hem hiervoor betaalt!

24. Kunst is uniek, maar dat hoeft niet altijd<BR/> soms wordt men met twee exemplaren verblijd<BR/> De schilder pleegt daarmee op rechten geen inbreuk<BR/> zelfs na ’t overdragen, dat is toch wel heel leuk.

25. De morele rechten zijn simpel fatsoen<BR/> toch blijkt het vaak lastig om dit goed te doen<BR/> De naam van de maker moet worden vermeld<BR/> en de eer van de maker wordt voorop gesteld

Arnoud

10 reacties

 1. @Arnoud: In november 1997 stelde D66 kamervragen over (on-)mogelijkheden van een herdruk; Willem Huberts stelde in een analyse op de opiniepagina in NRC Handelsblad[2] dat niet de Nederlandse Staat het auteursrecht bezit, maar de erfgenamen van het echtpaar Kettmann, dat de uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer bezat, waaraan vertaler Steven Barends op 16 november 1943 zijn auteursrechten afstond. De door Huberts verdedigde stelling is echter tegengesproken door prof. mr. H. Cohen Jehoram (hoogleraar Recht van de intellectuele eigendom, media- en informatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam) [3] en mr. A.IJ.A. Looijen (jurist te ‘s-Gravenhage)[4]. De Nederlandse regering deelde in 1997, in antwoord op de gestelde kamervragen mee, dat het ten verkoop aanbieden van Mein Kampf verboden is en dat slechts een wetenschappelijk verantwoorde heruitgave niet strafbaar zou kunnen zijn[5]. De minister van Justitie beriep zich daarbij op een oordeel van de Hoge Raad van 12 mei 1987[6]. In deze benadering is het niet relevant waar de auteursrechten berusten, maar wordt de strafbaarheid van de handeling getoetst.

  Bron: Wikipedia (edit: permalink naar de betreffende versie van de WP pagina)

 2. Wellicht kun je ook het volgende gedicht waarderen, welk geschreven is door een rechter in de V.S., in een (geschreven) uitspraak:

  I think that I shall never see A Small Claims case worth a single tree. Yet, a tree whose branches once entwine And cross the neighbor???s boundary line May, with its great trunk extended Out of bounds, have its life ended. For that is the rule in the case of Sterling For overhanging branches curling.

  While courtesy and common sense Could have avoided this charged offense, The right to self-help still continues In this and similarly governed venues. Although only God can make a tree, A mere judge is bound by prior decree. Thus, a growth onto land abutted Allows the neighbor to simply cut it.

  Yet, unlike the tree, which at least had standing, The Defendants can???t have what they???re demanding. For, by cutting a tree before they own it, They trespassed without having known it. So that sans shade they could plant new grass, They must now pay for their trespass. Although they would at these rights scoff, They went out on a limb ??? and sawed it off.

  • With apologies to Alfred Joyce Kilmer (1886-1918)

  http://www.groklaw.net/pdf/TreeFinal30.pdf

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.