Hyves kletst in reactie op Peter Pan-onderzoek over communitysites

Tsja, wat moet ik hier nou weer mee? Uit ons onderzoek over auteursrechtclaims bij communitysites bleek onder andere dat Hyves het profiel van “Chris”, onze Peter Pan-blogger, meteen verwijderde na de klacht van de fictieve jurist van de eveneens fictieve Peter Pan Heritage Foundation. Hyves-baas Raymond Spanjar reageerde bij Marketingfacts, en Yme Bosma van Hyves reageerde op zijn blog Ymerce.

Naast het punt dat we geen reactie hebben gevraagd alvorens over het onderzoek te publiceren, viel me op dat er ineens hard gehamerd werd op het feit dat het profiel van Chris nep zou zijn (en dat Hyves met SOLV werkt). En dat viel me op omdat het in tegenspraak is met wat Hyves meldde ten tijde van de verwijdering.

Eerst Spanjar bij Marketingfacts:

@all: Normaliter kijken wij erg nauwkeurig naar dit soort claims, in samenwerking met SOLV, de specialist voor recht & nieuwe media. In dit geval betrof het echter een profiel met 0 vrienden van een niet bestaand persoon, en is daarom besloten om niet een tijdrovende procedure te starten. Dat betreuren wij natuurlijk, maar het is geen representatief voorbeeld en geeft de normale gang van zaken helaas niet goed weer.

Waarom je een claim eerder moet geloven omdat de gebruiker 0 vrienden heeft, snap ik niet helemaal. Maar goed, daar gaat het even niet om – de gebruiker was fake, en zoals Yme Bosma schrijft:

Het betreffende net aangemaakte profiel voldeed uberhaupt al niet aan de Hyves voorwaarden want het was geen echt persoon.

Natuurlijk was “Chris” geen echt persoon, maar hoe kon Hyves dat weten ten tijde van de verwijdering?

Dat was dan ook niet de reden die Hyves opgaf toen het profiel werd opgeheven. De mail met motivatie staat in ons rapport, pagina 22:

Na een sommering van de advocaat van de Peter Pan Heritage Foundation Ltd. (gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk) hebben wij je profiel moeten deleten. Op de blogs die je geplaatst hebt, rust auteursrecht. Daarom is het niet toegestaan om deze zomaar te plaatsen.

Niks “je profiel was fake” of “je bent toch al een loser zonder vrienden”, nee: “na een sommering van de advocaat”. Ik kan daar toch echt maar één ding van maken, en dat is dat men de klacht ontving en op basis daarvan besloot het profiel op te heffen. Niks eigen gedocumenteerde procedure; klik weg.

Yme Bosma reageerde op zijn blog nog:

Arnoud, in theorie heb je vast gelijk, maar het was in dit geval toch wel overduidelijk dat het niet klopte. Een nieuw profiel, 0 vrienden en een brief van een advocaat”.

Dat “overduidelijk” was dat er “iets niet klopte” aan het profiel, kan ik niet uit de melding van Hyves halen. Waarom dan niet gewoon gezegd, je profiel schond de voorwaarden want het was fake? En als men het wel doorhad maar het spelletje mee wilde spelen, waarom dan niet stoer voor de Hyver gaan staan?

Nee, wat hier niet klopt is de reactie van Hyves. Zeg gewoon, “oeps, foutje bedankt” in plaats van te gaan draaien over de redenen van verwijdering.

Update (13:01) bij Emerce geeft Spanjar aan het toch positief op te pakken:

Engelfriet wil andere bedrijven meegeven de werkwijze van YouTube ook in te voeren: “Ik denk dat het goed is om een drempel op te werpen voor een klacht ingediend kan worden. Dat voorkomt misbruik. Spanjar is het met hem eens: “Het is natuurlijk zo dat wanneer iemand ten onrechte een claim indient, dat de aanvrager ook de verantwoordelijkheid moet dragen. We zullen kijken naar het advies dat Engelfriet op dit gebied geeft.”

En zo ben ik ook weer tevreden 🙂

Arnoud

40 reacties

 1. Arnoud, wat is nu het punt dat je wilt maken? Dat je het niet eens bent met de manier waarop wij communiceren over het verwijderen van profielen? Daar ging je onderzoek toch niet over?

  Is het niet beter om je even op de kern te blijven focusen, namelijk dat het onderzoek onzurgvuldig is gedaan, de conclusies verkeerd zijn en je deze niet even getoetst hebt omdat je een aantal aannames hebt gedaan zonder deze te verifieren? Ben in ieder geval blij dat je het met deze conclusie niet oneens bent.

  Het doel van je onderzoek is met dit bericht nog maar eens verduidelijkt. Jammer, en dat zeg ik als een voorheen trouwe lezer van jouw weblog.

 2. Het punt? Dat Hyves op M! en bij Yme.nl dingen verkondigt die niet kloppen met de feiten. De mededeling naar “Chris” was “je schendde de auteurswet volgens een of andere advocaat, dus hebben we je profiel dichtgezet”. Dat is dan ook de conclusie geweest die we in ons onderzoek hebben gemeld.

  Raymond en jij maken daarvan “nee, het profiel is weggehaald omdat het fake was”. Dat is niet in overeenstemming met de feiten en mededelingen ten tijde van het onderzoek. En als ik een bedrijf met zulke dingen zie komen nadat ze slecht uit een onderzoek komen, word ik h??l erg skeptisch over de inhoud daarvan.

  Ik wil met alle plezier focussen op de inhoud maar dat gaat een beetje lastig als jij alleen maar op de persoon reageert.

  Waarom kreeg Chris te horen dat zijn profiel was weggehaald wegens auteursrechtschending als de werkelijke reden was dat het profiel fake zou zijn?

 3. Ik vond het eerlijk gezegd niet zo’n bijster interessant verhaal. Want ik verwachtte niet veel anders, organisaties kunnen nu eenmaal alleen eenvoudige dingen. Maar nu wordt het leuker. Altijd boeiend als mensen woorden als “natuurlijk” en “overduidelijk” gaan gebruiken. Meestal betekent dat dat er juist iets helemaal niet zo vanzelf sprekend is en dat men daar de aandacht liever niet op gevestigd ziet. 😉

  (Oh, en het woord “?berhaupt” kun je ?berhaupt uit zo ongeveer elke zin waarin hij ?berhaupt voorkomt weglaten zonder dat de betekenis daardoor verandert.)

 4. Het is gewoon raar dat Hyves twee verschillende dingen zegt, en dan nu persoonlijk wordt als Arnoud daar wat van zegt. Zo’n gekke opmerking is het toch niet: Hyves verwijdert om reden A en verdedigt zich nu dat het reden B zou zijn geweest, hoe zit dat?

  Enne, Oosterling, je mag ook ergens anders gaan zeuren natuurlijk.

 5. Tsja, een beetje pietluttig is het misschien wel om zo specifiek op Hyves te gaan zitten. Zij zijn de enigen die zich verdedigen, wat op zich wel loffelijk is. Van Web-log of Netlog hoor je helemaal niets, en daar laat je die mee wegkomen?

  Dat neemt niet weg dat het punt terecht is: Hyves is niet eerlijk over haar motivatie.

 6. Yme stelt zich aan. Er is een foutje gemaakt, geef dat gewoon toe dan is de kous af. Als het profiel 0 vrienden had, dan kan ik begrijpen dat men makkelijk is met het toegeven op een claim. Het is het snelste en er gaat feitelijk niets verloren. Misschien niet 100% netjes maar zo zou ik het ook doen.

 7. “Yme Bosma reageerde op zijn blog nog:

  Arnoud, in theorie heb je vast gelijk, maar het was in dit geval toch wel overduidelijk dat het niet klopte. Een nieuw profiel, 0 vrienden en een brief van een advocaat???. "
  

  Je kan het ook van de andere kant bekijken. Een nieuw profiel van een persoon met 0 vrienden met een mogelijk inbreukmakende tekst en dan direct een brief van een advocaat. Overduidelijk dat er dan iets aan de kant van de advocaat niet klopt, of niet?

  Jammer dat Hyves zich er op een dergelijke manier onderuit probeert te draaien. Ze hebben een fout gemaakt. Kan gebeuren en is in dit geval niet erg omdat het een onderzoek betrof. Geef het toe en leer ervan.

 8. Opvallende reactie van Hyves. Temeer, omdat ze een eigen procedure hebben met de niet-OK knop. Als een profiel of content (door andere gebruikers) aangemerkt wordt als strijdig met de gebruikersvoorwaarden wordt deze afgeschermd. Vervolgens wordt dan gekeken of de claim/beschuldiging terecht is. Als dat zo blijkt te zijn wordt het profiel (of alleen de content?) verwijderd. De houder van de account heeft dan dus wel eerst de mogelijkheid om kennis te nemen van de beschuldiging en actie te ondernemen. Maar ook daar geldt dan hun eigen argument over strijdigheid met de voorwaarden.

 9. Het mooie van een partij die twee verschillende dingen beweert over exact hetzelfde, is dat het niet uitmaakt welke van de twee nou waar is. Was de melding naar “Chris” oneerlijk of is de argumentatie achteraf gelogen? In beide gevallen komt Hyves hier als de bus als onbetrouwbare partij.

  Wat dat betreft is Spanjars reactie wel netjes: “Dat betreuren wij”. Dat getuigt tenminste van voldoende lef om een foutje toe te geven. Laten we hopen dat dat de nodige invloed zal hebben.

 10. Ik vind dat het niet aan Hyves is om bij elke brief die binnekomt daarachter meteen frauduleus en mogelijk strafbaar handelen te zoeken. Het is heel gepast om situationeel om te gaan met de belangen van degene die de brief stuurt en de belangen van degene met een Hyves profiel.

  Daarom lijkt me het zeker niet ongepast om het profiel van een nieuwe gebruiker die blijkbaar zo goed als geen enekle activiteit heeft ontplooit behalve het on line zetten van bediscusieerde content te verwijderen.

  De ingezonden klacht maakt in feite melding van een juridisch geschil tussen de Peter Pan heritage foundation en de Hyves gebruiker Chris. Het is voor Hyves geen zinvol handelen om daar tussen te gaan zitten. Als Hyves user Chris het gevoel heeft dat hem onrecht gedaan is dan kan hij een civiele procedure starten of zelfs aangifte doen bij de politie.

 11. Ik stel ook niet dat de communicatie rondom het verwijderen van dit profiel niet beter had gekund. Dat heeft alles te maken met het feit dat het duidelijk ging om een nepprofiel. Wij voeren een continue oorlog tegen spammers met nepprofielen bijvoorbeeld.

  Ik zeg alleen dat je niet zulke vergaande conclusies kunt trekken op basis van zo’n uitzonderingssituatie, eentje die je had kunnen voorkomen door gewoon een normaal profiel te gebruiken. Waarom heb je dat niet gedaan dan? Hoef je toch niet uit te leggen dat je dan een representatievere situatie had gecreerd?

  Als de communicatie rondom het verwijderen van het profiel de oorzaak is van dit alles dan is dat zeer spijtig, maar een simpele vraag om feedback voor publicatie had dit alles dan makkelijk kunnen voorkomen.

 12. Na het onderzoek en de reacties gelezen te hebben moet ik constateren dat genoemde sites nog steeds alle aanleiding geven voor permanente aandacht. Organisaties als Enisa, die al langer pleiten voor controle en regulering, zullen dan ook dankbaar zijn voor het aantonen van de hiaten in de bedrijfsvoering.

 13. “het feit dat het duidelijk ging om een nepprofiel”. Het feit? Duidelijk?

  Pas achteraf heb je kunnen vaststellen dat het een nepprofiel was, omdat de maker van het profiel daar openheid over heeft gegeven. Ten tijde van verwijdering was het niet duidelijk, en heb je je slechts op heuristiek kunnen beroepen: het l??k te gaan om een nepprofiel.

  Zelfs bij nepprofielen vind ik het trouwens raar om in het doei-mailtje te reppen over auteursrechten, terwijl de nepheid kennelijk de enige daadwerkelijke reden is.

  “een simpele vraag om feedback voor publicatie had dit alles dan makkelijk kunnen voorkomen.” Het zou de woordenwisseling hooguit minder gekruid hebben gemaakt. Ik neem tenminste maar aan dat dan ook was teruggekomen op de inhoud van de mail aan “Chris”, en er nog steeds twee verschillende verklaringen zouden zijn gekomen van eenzelfde partij.

  Ik vraag me trouwens af… als “Chris” zelf had geklaagd, hoe zou dan met die klacht zijn omgegaan?

 14. Juerd, natuurlijk is het lastig om dit met zekerheid vast te stellen. Net als veel andere zaken. Daar moeten we zorgvuldig, maar ook pragmatisch mee omgaan. Maar in dit geval spraken de feiten voor zich, vergeet niet dat wij op grote schaal met dit soort zaken (nepprofielen) te maken hebben. Daar kun je het wel of niet mee eens zijn, feit blijft dat dit onderzoek een veel eerlijker resultaat had gehad indien een normaal profiel was gebruikt. Ik snap de weerstand tegen die suggestie niet zo om eerlijk te zijn? Of tegen de suggestie om resultaten vooraf te besprekenen om zo te voorkomen dat je (misschien onbewust) een andere partij (onterecht) schaadt?

  Mijn ervaring leert dat een dialoog de beste manier is om tot oplossingen en wederzijds begrip te komen, maar de reacties van Arnoud en anderen lijken dat doel niet te hebben. Helaas.

 15. De vermeende weerstand tegen eerlijkheid waar jij het over hebt, heb ik niet kunnen bespeuren. Los daarvan lijkt de gebruikte methode mij volledig eerlijk.

  Dat je op grote schaal met nepprofielen te maken hebt, is mij duidelijk. Ik heb zelf in duizenden gevallen een profiel inhoudelijk beoordeeld in het Web-1.0-tijdperk, en ik neem aan dat die ellende alleen maar toegenomen zal zijn.

  Je stelt weer dat de feiten voor zich spraken. Dat neem ik maar voor waar aan. Er zijn echter twee fouten gemaakt met de conclusie die aan die feiten is verbonden. Ten eerste is de conclusie “het profiel is nep” op zichzelf geen feit, maar een sterk vermoeden. Ten tweede is dat kennelijk aanleiding geweest om een ongerelateerd incident, de rechtenclaim, anders te beoordelen.

  Met mensen die op “fakers” jagen en hun profielen aan het zicht onttrekken, daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Het is veel werk waar de meeste mensen niets van zien en daarom geen waardering voor kennen. Maar als je dan een faker vindt, en om die reden een profiel wilt verwijderen, wees dan eerlijk in je communicatie. In plaats van “Jij bestaat niet en dus staan we jouw profiel niet toe” of zelfs een “Je hebt onze regels overtreden” wordt er een (niet kloppend!) verhaaltje opgehangen over auteursrecht.

  Dat er vervolgens geen manier is om het profiel terug te halen, “weg=weg op Hyves”, is gewoon erg smerig. Niet van deze tijd. Of is die pesterige praktijk ingesteld om kinderen te leren omgaan met verlies?

  Als de feiten voor zich spreken, heb je geen geblaat over een ongerelateerd onderwerp (auteursrecht) nodig. Waarom zou je liegen over de reden? Waarom maakt het daarbij uit of iemand vrienden heeft?

  Je stelt dat het onderzoek eerlijker zou zijn geweest als een normaal profiel was gebruikt. Echter, uit wat je verder allemaal vertelt kan ik alleen maar vaststellen dat niet het onderzoek, maar juist H?ves, eerlijker zou zijn geweest. En dat terwijl het in dit geval helemaal niet nodig was om oneerlijk te zijn, om te liegen.

 16. Juerd, zoals ik ook al eerder aangaf had de communicatie omtrent het verwijderen over het profiel beter gekund, daar zijn we het niet over oneens… En als het verwijderen echt onterecht blijkt te zijn is er nog wel een mogelijkheid om het terug te draaien, met veel moeite. Die optie communiceren weet, je kunt je vast wel voorstellen waarom dat is als je hier ervaring mee hebt…

  Ons verschil van mening is dat jij vind dat deze methode van onderzoek de juiste is. Daar ben ik het volledig niet mee eens, en de uitkomsten onderschrijven dat. Helaas zul je mij op m’n woord moeten geloven, tenzij er een andere manier is waarop ik het duidelijker kan maken?

 17. Als het terughalen van een verwijderd profiel veel moeite kost, heb je dat als organisatie alleen aan jezelf te danken. Getuigt het van onwil, dat deze procedure nog niet goed geautomatiseerd is, en wordt gelogen over het bestaan ervan?

  Het valt me trouwens op dat hierbij weer hetzelfde patroon voorkomt. Eerst wordt het ene verkondigd, en vervolgens wordt hier een nieuwe waarheid verkondigd. In het mailtje aan “Chris” staat een niet te misverstaan helder “Jammer genoeg kunnen we verwijderde gegevens niet meer terughalen, hier is geen enkele uitzondering op mogelijk. Weg=weg op Hyves….”, en nu zeg je “En als het verwijderen echt onterecht blijkt te zijn is er nog wel een mogelijkheid om het terug te draaien.”

  Ik hoop dat jullie de gelegenheid aangrijpen om flinke verbeteringen door te voeren. Het doet me goed dat het inzicht bestaat dat de communicatie “beter had gekund”, ook al is dat de understatement van de maand.

 18. @Yme Bosma Ik vond de communicatie omtrent het verwijderen van het profiel eigenlijk behoorlijk duidelijk. Jullie schreven ondubbelzinnig dat het profiel is verwijderd naar aanleiding van de blafbrief.

  Als auteursrechtenschending niet de werkelijke reden is geweest, dan was wat jullie schreven niet onduidelijk, maar gewoon onwaar.

  Door van verhaal te veranderen verlies je aan geloofwaardigheid, en door het op “onduidelijke communicatie” te schuiven nog veel meer.

  Of het onderzoek nauwkeurig is geweest en of er goede redenen zijn om een profiel zo gemakkelijk te sluiten doet daar niets aan af.

  Het feit dat je deze straw man blijft aanvallen en je de tegenstelling tussen wat aan “Chris Nieuwhaven” is meegedeeld en wat je nu als werkelijke reden aangeeft, blijft afdoen als onduidelijke communicatie, geeft aan mij de indruk dat je niet daadwerkelijk ge?nteresseerd bent in verbetering, maar alleen in “damage control” van de slechte PR.

  En de ironie is dat zonder je pogingen tot spin dit verhaal in mijn geheugen gearchiveerd zou zijn als “wat social sites die onverrassenderwijs slecht omgaan met blafbrieven”, maar nu als “dat gedoe met Hyves (en nog wat social sites)”.

 19. hAl, ik zou dat willen omdraaien: Hyves moet niet tussen het geschil gaan zitten en dus ook niet meteen het profiel weghalen. Ze hebben toch niet voor niets een eigen procedure waarin ze dit zorgvuldig uitgewerkt hebben.

  Daarin mogen ze er volgens mij best vanuit gaan dat een ingekomen klacht over content terecht is en dat deze slecht zeer oppervlakkig gecontroleerd hoeft te worden om hoaxers/neppers te vermijden en dat ze op basis van een klacht al direct kunnen ingrijpen

 20. Juerd en SvdB, ik probeer jullie zo goed mogelijk te informeren over wat onze beweegredenen zijn om zaken wel/niet te doen en wel/niet communiceren. In het algemeen en in deze specifieke situatie. Gezien jullie reacties wordt dat niet echt op prijs gesteld en afgedaan als spin en damage control, dus dan kan ik er beter maar mee stoppen. Wederom helaas.

 21. Ik vind dat Hyves een tweede kans verdient. Zijn er niet acht echte Hyves gebruikers te vinden die als vrijwilliger een tekst, afbeelding, of muziekje op hun profiel willen zetten waar geen auteursrechten (meer) op rusten (voor elke resterende maand van 2009 ??n)? En dan acht echte advocatenkantoren die namens iemand een ongefundeerde claim doen en eisen dat het stuk onmiddellijk verwijderd wordt. Dan kan Hyves laten zien dat ze bij echte Hyves-gebruikers zorgvuldig zijn. Ik geef toe dat dit idee gemakkelijker bedacht dan uitgevoerd is.

 22. Op zich begrijp ik de reactie van Hyves wel. Zoals ik de woorden van Yme interpreteer is men er vanuit gegaan dat de Hyve speciaal was aangemaakt voor de verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dat neemt niet weg dat Hyves onzorgvuldig heeft gehandeld. Ik denk dat Hyves er goed aan zou doen om de Gedragscode Notice-and-Takedown te implementeren, waar onder meer in staat dat de tussenpersoon (in dit geval Hyves) overleg tussen de beklaagde en de klager faciliteert. Pas als die twee er niet binnen een bepaalde termijn uitkomen zal de tussenpersoon zich met de kwestie bemoeien. Op die manier kunnen dit soort problemen voorkomen worden.

 23. Het is niet mogelijk voor hyves om hun claims te bewijzen. Als men de volgende keer wel juist handelt dan kan dat simpel weg het gevolg zijn omdat men geleerd heeft van deze keer. Dat nog los van het feit dat zich men bij het volgende advocaten kantoor dat zich meld achter de oren kan krabben. De kans het dan onderzoek is, is natuurlijk vrij groot.

 24. MPowers: het lijkt mij meer dan dat. Er zijn maar weinig mensen op deze wereld die ‘Peter Pan’ heten en waarschijnlijk in een fictief land wonen. Daarnaast zal de gemiddelde nieuwe Hyver ook een aantal vrienden toevoegen, zonder vrienden heeft een profiel op Hyves weinig nut lijkt me. Daarnaast weinig activiteit na het aanmaken, 1 post met een stuk niet eigen tekst en je hebt een ‘heel erg a-typisch’ Hyves profiel.

  Ik kan me dan ook wel vinden in het standpunt van Yme en Raymond, al helemaal als je je bedenkt dat Hyves per dag honderden (duizenden?) nieuwe profielen te verwerken krijgt. In dat geval heb je IMO wel wat beters te doen dan juridisch op de bres springen voor een gebruiker die 99% zeker fictief is.

  Sure, de mail die ze hebben gestuurd naar ‘Peter Pan’ is wat gemakzuchtig maar behalve dat zie ik hier het grote probleem niet. Ik zou op mijn site waarschijnlijk exact hetzelfde hebben gedaan. Wat dit betreft klopt het IMO dat een profiel met 0 vrienden niet evenveel ‘waard’ is als een profiel met 100 (of zelfs 2) vrienden.

  Juridisch/theoretisch klopt het wel wat er gezegd wordt over Hyves maar heel pragmatisch is het niet 🙂

 25. @Bart Je zou natuurlijk ook eerst het artikel, de publicatie, of de reacties eerst even kunnen lezen voordat je mensen verblijdt met je reactie. De profielen waren niet van “Peter Pan”. Redo from start.

 26. Ok, ik was niet helemaal volledig/correct maar het profiel op Hyves was peterpanfan.hyves.nl en niet iets als chrisnieuwhaven.hyves.nl Moet bekennen dat ik niet echt bekend ben op Hyves, geen idee dus hoe gebruikelijk het is dat je profielnaam inderdaad overeen komt met je werkelijke naam.

  Maar goed, er lijken redelijk wat aanwijzingen te zijn dat het hier niet om een profiel van een persoon van vlees en bloed ging.

 27. @Bart: nee, die aanwijzingen waren er niet. “Chris Nieuwhaven” is niet overduidelijk een fakenaam, en dat iemand een profiel aanmaakt onder “peter pan fan” is iets normaals op Hyves. Het is pas achteraf bekend geworden dat het profiel nieuw was.

  Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als we een van onze medewerkers naar voren hadden geschoven en gezegd “Dit is Chris, is hij niet zielig” (sorry, Matthijs).

 28. Arnoud, natuurlijk waren die aanwijzingen er, ik heb ze al meerdere keren genoemd. Dat de reden voor verwijdering die gecommuniceerd is niet de juiste was doet niets af aan het feit dat alles er op wees dat dit geen echt profiel was.

 29. Arnoud, op de andere plek waar we deze discussie voeren staat:

  “Arnoud, ik zou het geheel met je eens zijn indien dit met een (enigszins) normaal gebruikt profiel gebeurd zou zijn. Maar dat was duidelijk niet zo, jouw profiel was volgens onze kenmerken inderdaad ???minder??? waard. En dat heeft niet alleen met het aantal vrienden te maken, ook met bijvoorbeeld de datum van registratie en geregistreerde gebruikersactiviteit.”

  Die punten i.c.m. met een brief van een advocaat wijzen op alles behalve een normaal profiel.

 30. Mijn kritiek op de communicatie van Hyves niettegenstaande, zou ik ook waarschijnlijk een net nieuw profiel zonder verdere sporen van activiteit hebben weggegooid wanneer ik er overtuigd van was dat de enige inhoud illegaal is. (Hoewel ik die conclusie niet zomaar zou trekken op basis van wat een klager me vertelt (al dan niet via een advocaat).) Dat deel van het verhaal reken ik Hyves dan ook helemaal niet aan.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.