Wanneer is een uitlating vanuit een bedrijfsaccount bindend op het bedrijf?

| AE 10900 | Ondernemingsvrijheid | 23 reacties

Een lezer vroeg me:

Ik vroeg mij af in hoeverre uitlatingen van bedrijfsaccounts op forums ‘bindend’ zijn, in de zin dat consumenten bedrijven kunnen houden aan hun uitlatingen op forums, zoals bijvoorbeeld Tweakers. Bijvoorbeeld op Tweakers zie je wel eens de melding ‘Bedrijfsaccount’. Stel dat men vanaf zo’n account bijvoorbeeld zegt dat iets gratis is, zonder overleg met de bevoegde directie. Is dat dan bindend, zo’n informeel bericht?

Mensen denken nog wel eens dat iets alleen bindend is wanneer het officieel door een bij de KVK aangewezen bevoegd persoon is gedaan. Dat is niet waar. Wat zo’n persoon zegt binnen zijn bevoegdheid is zeker bindend, maar uitingen daarbuiten kunnen ook bindend zijn. Tot een toezegging van een stagiair aan toe, die eigenlijk helemaal niets mag zeggen.

De hoofdregel over bindendheid is artikel 3:35 BW, dat bepaalt dat de wederpartij een uitlating als bindend kan beschouwen als hij dat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht doen. Specifiek over spreken namens een ander is artikel 3:61 BW, dat bepaalt dat

Is een rechtshandeling in naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan.

Oftewel: als de ‘ander’ – het bedrijf dus – de indruk heeft geschapen dat deze persoon namens het bedrijf dit mocht zeggen, dan mócht hij dit en dan is het bindend voor het bedrijf. Ongeacht wat de KVK zegt of wat er intern is afgesproken.

In theorie kan dus een stagiair een bedrijfsaccount maken zonder overleg en allerlei toezeggingen gaan doen die bindend zijn, terwijl het bedrijf daar geen weet van heeft. De enige bescherming voor het bedrijf is dat dit pas geldt als zij iets gedaan hebben waardoor de indruk werd gewekt dat de stagiair het mocht zeggen. Maar volgens mij zit je daar al snel aan: als iemand een als zodanig aangewezen bedrijfsaccount neemt (dit is een aparte categorie accounts bij Tweakers.net), daar een logo et cetera op zet en dan in taal en uitingen communiceert als het bedrijf, dan denk ik dat je als bedrijf er wel aan hangt. Ook als je er feitelijk niets van wist.

Begin augustus werd een vonnis gewezen over dit onderwerp in het kader van telefonische acquisitie. De Nationale Zorggids had gebeld met een psychologie-praktijk, waar een stagiair had opgenomen en zich had voorgesteld als assistent van de psycholoog. De verkoper smeerde haar een vermelding in de gids aan, waarna zij bevestigde dat de psycholoog dit wilde en akkoord was. Dat bleek bij de rechter bindend op de praktijk, ook al mocht de stagiair zich helemaal niet zo voorstellen en was er niet eens overleg geweest over de wenselijkheid van de vermelding. De zakelijke telefoon van het bedrijf opnemen en dan zeggen dat je bevoegd bent, is dus al een heel eind genoeg om je werkgever te binden aan van alles en nog wat.

Dat biedt natuurlijk ruimte voor allerlei misbruik. (Ik hoor Wim ten Brink nu al in de comments voorstellen een ICTRecht bedrijfsaccount te openen bij Tweakers en dan namens mij kortingen geven op allerlei producten.) Uiteindelijk komt het dan neer op een afweging van de omstandigheden, hoe geloofwaardig was dit bedrijfsaccount, en hadden mensen kunnen zien dat dit een neppert met een gevonden logo was?

Arnoud

Mag een webwinkel me verplichten mijn geboortedatum in te vullen?

| AE 10893 | Ondernemingsvrijheid | 55 reacties

Een lezer vroeg me:

Mag een bedrijf een klant verplichten om zijn geboortedatum te geven?

Onder de AVG geldt het principe van dataminimalisatie: je mag niet meer persoonsgegevens gebruiken dan je strikt nodig hebt om je doel te halen. Vanuit dat principe mag je dus ook niet meer vragen dan wat je nodig hebt.

Veel bestelformulieren zijn van voor de AVG en vragen dus van alles en nog wat, ongeacht of het nu echt nodig is. De geboortedatum van de klant is typisch zo’n element. Hoe belangrijk is het dat je weet wanneer je klant jarig is, of dat je weet hoe oud deze is?

Ik kan eigenlijk nauwelijks een scenario bedenken waarin je dat móet weten. Misschien bij producten die alleen voor volwassenen zijn, zoals drank. Vragen om de geboortedatum is dan deel van een procedure om leeftijden te checken. Maar bij zo ongeveer alle andere bestellingen zeg ik: nee, je kunt me niet verplichten mijn geboortedatum in te vullen.

En op het gevaar af om politiek correct te klinken, ik denk dat hetzelfde geldt voor de vraag of ik de heer dan wel mevrouw ben. (Over mejuffrouw hebben we het al helemaal niet meer.) Dat zou ook een optionele vraag moeten zijn, of in ieder geval de optie “wil ik niet zeggen/gaat je niets aan”. Want dat je een correcte aanhef wilt hanteren in de correspondentie, is volgens mij óók geen noodzaak.

Arnoud

Wie moet de verzendkosten betalen bij een gebrickt navigatiekastje na een update?

| AE 10800 | Ondernemingsvrijheid | 21 reacties

Een lezer vroeg me:

Twee jaar geleden heb ik een fiets-GPS gekocht bij een online winkel. Na een door de fabrikant aangeraden update te hebben doorgevoerd, werkt het apparaat niet meer (“gebrickt”). Volgens de winkel moet ik het apparaat nu opsturen naar de fabrikant in Duitsland, wat mij ongeveer 20 euro zou kosten. Maar er zit drie jaar garantie op het ding, kan de winkel nu zo de verantwoordelijkheid verleggen?

Hoofdregel bij het consumentenrecht is dat je alleen zaken doet met de winkel, en niet met de fabrikant. Alle problemen met het apparaat moeten dus tussen jou en de winkel opgelost worden. Natuurlijk mag hij op de achtergrond terugvallen op de fabrikant (of importeur) maar dat is zijn keuze, en niet iets waar jij wat mee hoeft te doen.

Het moet wel gaan om een conformiteitsgebrek, oftewel een probleem dat in het apparaat zat waardoor het niet doet wat je was beloofd. Als je achteraf de kleur niet mooi vindt, of je wilde alsnog een kaart voor Oostenrijk, dan is dat natuurlijk geen gebrek aan het apparaat. De winkel hoeft dan niets te herstellen. Biedt de fabrikant dan een update zoals een apart te downloaden kaart, dan is dat jouw keuze en alle problemen dáár omheen zijn dan tussen jou en de fabrikant.

Hier gaat het om een update die fouten herstelt (zo mag u even van mij aannemen). Je zou dan denk ik wel kunnen spreken van een conformiteitsgebrek, er is iets mis in het apparaat en deze update herstelt dat. Gaat het mis met dat herstel, dan is dat het probleem van de winkelier. Zou je zeggen. Alleen: je hebt zelf die update gedownload zonder overleg met de winkel, dus dan voelt het wat raar om die vervolgens het probleem voor de voeten te werpen. Had je niet eerst naar de winkel moeten gaan en zeggen, het apparaat is nonconform, wilt u dat even gratis repareren op grond van de wet (art. 7:17 BW)?

Misschien ligt het toch anders omdat de wet mededelingen van de fabrikant als uitingen van de winkel aanmerkt (art. 7:18 BW):

Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper (…)

Alleen gaat dit in principe om mededelingen voorafgaand aan de verkoop, zoals in reclame of brochures van de fabrikant. Want in de bijzin die ik had weggelaten, staat een uitzondering voor situaties dat “de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.” Je kunt moeilijk verdedigen dat ik iets koop omdat er later een security update komt. Misschien dan afhankelijk van of de fabrikant ten tijde van de verkoop heeft gezegd, er komen 3 jaar lang security updates, of meer algemeen dat er updates komen die je zelf kunt installeren.

Ik twijfel. Het voelt ergens raar dat je naar de winkel kunt omdat een zelf gekozen update het apparaat brickt. Maar aan de andere kant, het is iets officieels dat je kreeg (zij het dat je het zelf ging halen) dus dan mag je verwachten dat de update doet wat hij belooft.

Arnoud

Mag de curator onder de AVG een klantenbestand verkopen?

| AE 10871 | Ondernemingsvrijheid, Privacy | 9 reacties

De servers en harde schijven van de Canadese failliete computerwinkel Netlink Computer Inc., of NCIX, werden te koop aangeboden zonder dat deze schoongeveegd waren. Op de systemen stonden onder andere details van creditcardbetalingen. Dat las ik bij Tweakers. De curator vond kennelijk dat dit mocht. Zou dit in Nederland een datalek zijn onder de AVG,… Lees verder

‘Klantje-pik’ met hulp van mobiele gegevens, mag dat?

| AE 10849 | Ondernemingsvrijheid, Privacy | 14 reacties

Verschillende grootwinkelbedrijven gebruiken telefoongegevens om te zien wie bij hun concurrenten over de vloer komt. Dat meldde het FD onlangs. De achterliggende techniek staat bekend als ‘geo-conquesting’ en komt erop neer dat je op basis van iemands locatie – specifiek, hij is bij de concurrent – een advertentie toont die bedoeld is om hem weg… Lees verder

Geef me je algemene voorwaarden en ik zeg welke juridische problemen je hebt gehad

| AE 10847 | Ondernemingsvrijheid | 7 reacties

Jaren terug sprak ik een ondernemer die zonder algemene voorwaarden werkte. Nergens voor nodig, zei hij; de wet biedt al een mooi kader en bovendien als je inzet op kwaliteit en klanttevredenheid dan is er geen reëel risico. Die paar keer dat het misgaat, geef je mensen hun geld terug en dan is het verder… Lees verder

Waarom eisen sommige bedrijven nog steeds dat je briefpapier gebruikt voor officiële correspondentie?

| AE 10823 | Ondernemingsvrijheid | 23 reacties

Een lezer vroeg me: Recent las ik deze hilarische blog (The Daily WTF) waarin een bedrijf een domeinnaam wilde verhuizen en alle security tokens had maar het niet voor elkaar kreeg omdat het verzoek niet op briefpapier was verstuurd. Een grap, maar ik weet dat het in all seriousness ook echt gebeurt. Waarom is dat?… Lees verder

Kan ik onder de AVG mijn Nintendo-landkeuze aanpassen?

| AE 10819 | Ondernemingsvrijheid, Privacy | 19 reacties

Een lezer vroeg me: Recent ben ik verhuisd van Denemarken naar Noorwegen. Na het uitpakken van mijn Nintendo Wii U bleek deze echter niet te werken, omdat het Nintendo Network ID in Denemarken was geregistreerd en volgens de EULA niet overgezet kan worden naar een ander land. Mijn beroep op het correctierecht uit de AVG… Lees verder

Zou Apple bezitters van slechte iPhones een notificatie voor het reparatieprogramma mogen sturen?

| AE 10814 | Ondernemingsvrijheid | 7 reacties

Een lezer vroeg me: Ik las dat Apple heeft een reparatieprogramma opgezet voor de iPhone 8. Op hun site kunnen gebruikers het serienummer van hun iPhone 8 invoeren, waarna verteld wordt of een toestel in aanmerking komt. Waarom doen ze dat niet automatisch? Ze weten met dat serienummer al wie je bent, je moet immers… Lees verder