“Onvoldoende geprobeerd het geschil in der minne op te lossen”

rotterdam-anno-1400-foto-kaartje.jpgIn een nota voor de gemeente Rotterdam werd een aardrijkskundig kaartje opgenomen zonder toestemming van de maker, en die stuurde daarvoor een factuur van 600 euro. Toen die niet betaald werd, startte hij een rechtszaak en vorderde maar liefst 10.000 euro schadevergoeding. Klinkt misschien bekend, maar de afloop is deze keer wel heel apart.

In het vonnis (via Boek 9) wijst de rechter de eis af. De eiser heeft geen spoedeisend belang meer, omdat het kaartje is verwijderd en de maker van de nota heeft beloofd geen inbreuken meer te maken op de rechten van deze kaartenmaker. Daarom kan hij geen kort geding meer voeren. En ook de eis van schadevergoeding is daarmee meteen van tafel, hoewel de rechter in het midden laat wat hij zou toewijzen als er wel spoed bij de zaak zou zijn.

Omdat het een auteursrechtenzaak is, heeft de rechter de mogelijkheid om de verliezende partij te veroordelen tot de volledige proceskosten van de wederpartij. Maar wie is hier de verliezer? Dat blijft in het midden, en iedereen moet dan maar zijn eigen kosten betalen. Want:

Aan de ene kant is tussen partijen niet in geschil dat Okra en de gemeente inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van eiser op het kaartje. … Aan de andere kant heeft eiser naar voorlopig oordeel onvoldoende geprobeerd het onderhavige geschil in der minne op te lossen. In plaats van, zoals door de gemeente verzocht, een factuur naar de gemeente te sturen, heeft eiser zich gewend tot zijn advocaat, als gevolg waarvan de proceskosten voor alle partijen uiteindelijk fors zijn opgelopen.

Wie zich dus al te hebberig opstelt of al te snel naar de advocaat rent, loopt de kans op zelf met de rekening weer buiten te staan.

Arnoud

4 reacties

  1. Ik lees net in het vonnis het volgende en ik quote even:

    “Het kaartje is openbaar gemaakt op de website van Van den Noort en Van den Noort heeft geen voorbehoud gemaakt bij (verder)gebruik van het kaartje. Bovendien was het gebruik van het kaartje in de nota functioneel en is de bron vermeld op het kaartje”

    Gaat de gemeente hier niet wat kort door de bocht, hun zeggen nu eigenlijk alles wat op internet staat mag gebruikt worden behalve als het erbij staat dat het niet mag. Ik dacht dat je gewoon toestemming moet vragen als je iets wilt gebruiken van iemand ze website, mits dat er al netjes bij staat wat er mee gedaan mag worden. De gemeente heeft dus een geheel andere kijk op auteursrecht dan menig ander, het kan zelfs inhouden dat hun materiaal gebruiken zonder dat de rechthebbende hier van afweet. Mag een Gemeente zomaar afwijken van de auteursrecht en daarbij zie ik nog een stukje in het vonnis dat hun zeggen dat de auteursrecht is uitgeput. Mag dit allemaal zo maar of heeft deze rechter hier geen rekening meegehouden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.