Vonnis nietig verklaard om gebruik van woord ‘blog’

groene-boekje.jpgEen rechter in België heeft een eerdere uitspraak in een rechtszaak nietig verklaard om het gebruik van de woorden blogsite, blogspot, user-id en hostadres in het verzoekschrift, meldde Nu.nl op basis van een bericht in De Standaard. De Belgische Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt namelijk dat een rechtszaak geheel in het Frans of Nederlands gevoerd moet worden. En woorden als blogsite, blogspot, blog provider, user, user ID, vertical aggregator, knowledge provider, communities creator for professionals, hostadres of comment zijn Frans noch Nederlands.

Nu weet ik niet of dat aan de kwaliteit van de journalistiek ligt, maar dit is geen nieuws: het vonnis (ok, beschikking) is al uit 2008. En Belgisch collega Ywein van den Brande blogde er al over in 2009.

De rechter paste de wet strikt toe. Indien je het verzoekschrift niet kan begrijpen als je de Engelse woorden weglaat, is het verzoekschrift nietig.

Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat dit het criterium is, maar er is Belgische jurisprudentie over de uitdrukking quod non waarbij ik zie:

De Latijnse woorden “quod” en “non” zijn opgenomen in de algemeen gebruikte woordenboeken van de Nederlandse Taal. Het gebruik ervan schendt de Wet Talen Gerechtszaken niet. Dit neemt niet weg dat de uitdrukking “quod non” niet door iedereen zal worden verstaan.

Engelstalige woorden die gewoon in Nederlandsewoordenboeken (stel ik het zo goed samen?) staan, mag je dus gewoon in een gerechtelijke procedure gebruiken.

Nu zullen sommige van de hierboven aangehaalde woorden niet in de Van Dale of het hierboven afgebeelde Groene Boekje staan. In theorie heb je dan een grond om het gevorderde aan te vechten. Maar zou je dan niet eerst moeten stellen dat je de Engelse woorden niet begrijpt? Dat lijkt een logisch criterium, maar in deze zaak leek het niet toegepast: het was namelijk gedaagde Google(!) die zich op deze wet beroept. Hoewel ik niet kan uitsluiten dat ze dit beroep deden omdat ze bang waren dat de rechter het niet begrijpt en dus de eis maar zou toegeven onder het helaas vaak gevoerde motto “wat ik niet snap, zal wel kloppen”.

Arnoud

17 reacties

 1. Nu weet ik niets van het Belgisch procesrecht maar had Google niet beter de zaak kunnen intrekken, of een verklarende woordenlijst kunnen inbrengen? Een nieuwe dagvaarding zonder alle Engelse termen is snel in elkaar gezet. En een verklarende woordenlijst is ook niet van het moeilijke. Hoe zou de Nederlandse rechter met omstandigheden als in deze zaak omgaan?

 2. Ik vermoed dat Google zo handelde omdat dan de zaak het snelst van tafel was. Google was de gedaagde, dus zij had er alle belang bij om de eis afgewezen te krijgen. En zo’n obscuur wetje is dan natuurlijk een leuke stok.

  In Nederland geldt ook de eis dat de dagvaarding in het Nederlands moet zijn (wellicht in Friesland in het Fries als alle partijen daar vandaan komen) maar we zijn niet zo streng dat we met het woordenboek er naast gaan kijken of elk woord wel door Van Dale goedgekeurd is. Als een woord onduidelijk is, dan zal de rechter vragen wat dat betekent. Hoop ik.

 3. Nederlandsewoordenboeken: ja inderdaad, boeken waar Nederlandse woorden in staan. Die moet je hebben om te bepalen of een woord Nederlands is, toch? Of is dat dezelfde betekenis als “Nederlands woordenboek”? Ik zat te aarzelen omdat een woordenboek Engels-Nederlands ook gezien kan worden als een Nederlands woordenboek? Is in NL op de markt, Nederlandse uitgever en auteur, bevat Nederlandse taal, dat is dus een Nederlands boek.

 4. “Nederlandsewoordenboeken” is correct samengesteld, maar ik denk dat “woordenboeken Nederlands” gebruikelijker is. Overigens bestaan “Nederlandse woordenboeken” ook wel, maar dat zegt weer niks over de inhoud 🙂

 5. Even kijken… “blog” is een samentrekking van “binary log” volgens mij*. Log is een goed Nederlands woord (scheeps/reis-dagboek). Al we er nu “binaire log” van maken, dan zou “blog” goed moeten zijn. Of anders misschien “tweetallige log” dus “tlog”. Lekker bezig. ;-P

  • Hoewel de Wikipedia beweert dat het een samentrekking zou zijn van “web log”?!
 6. @Hans “blog” staat gewoon in de van Dale : -???blog het, de; o en m -s (verk van) weblog -???web?log het, de; o en m -s dagboek op internet; blog: een ~ bijhouden

  “het was namelijk gedaagde Google(!) die zich op deze wet beroept” Ik neem aan dat Google zich in deze liet vertegenwoordigen door een jurist, niet door een techneut. En hoewel er natuurlijk juristen zijn die veel van internet weten (hoi Arnoud ;)) zijn er ook heel veel waar dat niet voor geldt.

 7. Ik denk dat de rechter zich in ieder geval deels vergist heeft. In het Nederlands (ook in Belgi?) gebruiken we blog voor blog, er is geen ander woord voor. Dus is het Nederlands, lijkt mij. Als er teveel met users en comments gejongleerd wordt door advocaten die indruk wensen te maken kan ik het mij wel inbeelden dat de rechter het op zijn heupen krijgt. Ter informatie: de wet op het taalgebruik is hier geen obscuur wetje dat je van onder het stof moet halen maar veeleer het alfa en het omega van ongeveer alles.

 8. Het gaat inderdaad niet alleen om een vrij algemeen aanvaard woord als “blog”, maar ook om meer technische termen als “vertical agregator”.

  De taalvereiste uit de Wet van 1935 is een ontvankelijkheidsvereiste (bemerk hierbij dat taalkwesties in Belgi? en zeker in Brussel enigszins gevoelig liggen). Een en ander is vrij eenvoudig op te lossen door bij elke vreemde term een vrije vertaling toe te voegen.

  De argumentatie van de rechtbank lees je tussen de lijnen door: “de voorzitter van de rechtbank (…) moet de gelegenheid krijgen om van het onderwerp, de grond en de volledige inhoud van de vordering kennis te nemen in het Nederlands”. Of Google of haar raadsman de taal al dan niet zouden begrijpen, is dus van geen belang.

  Bemerk hier bij dat in het geval van onontvankelijkheid (zoals hier) niets de eisende partij belet het geding opnieuw correct in te leiden.

 9. Ach, ik vind wentelwiek ook veel leuker… Maar goed, in Belgi? is de taalkeuze nu eenmaal wat zwaarder wegend dan in Nederland.

  Overigens had ik inderdaad ook wat last van deja lu, toe ik dit op nu.nl las.

 10. Mja, ik denk dat onze nederlandse taal nu ook weer niet zo digibeet is dat je geen vertaling voor kan vinden. We kunnen het namelijk ook gewoon hebben over een “Meertalig doelgroep specifiek weblog waarin berichten uit andere weblogs worden geherpubliceerd”, in plaats van “meertalige vertical aggregator blog”. Ik durf zelfs te beweren dat meer mensen dan snappen waar het over gaat.

  Verder denk ik ook dat onze zuiderburen zuiniger zijn op onze gezamelijke taal dan wij nederlanders. De gemiddelde nederlander kan nog geen drie zinnen zeggen zonder er een anglicisme doorheen te gooien. Al duurt het uiteraard niet lang voordat dat woord gewoon onderdeel wordt van onze mooie taal 🙂

  Ik weet niet, aan de ene kant vind ik het wel mooi dat men zo gedwongen wordt om in heldere taal te spreken in plaats van jargon. Aan de andere kant lijkt het door de berichtgeving ook wel erg pietluttig. Maar wij hier zijn ook wel voornamelijk digital natives die enigszins een wat verdraaide kijk hier op zullen hebben.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.