Mag een school de controle over leerling-iPads overnemen?

school-kind-ipad-leren-onderwijs-privacy-appEen lezer vroeg me:

Op de middelbare school van mijn zoon worden iPads in veel lessen gebruikt. Wij hebben er zelf een gekocht, maar nu eist de school dat hij een beheerprogramma (Zuludesk) installeert zodat de school kan nagaan wat er in de les gebeurt en of hij bijvoorbeeld andere sites bezoekt of anderen zou pesten via de chat. Ik vertrouw mijn zoon en wil dit niet toestaan, dit gaat me te ver. Wat kan ik doen?

De school mag lesmateriaal voorschrijven, en op zich zou ik niet weten waarom dat wel voor potloden en niet voor iPads zou mogen gelden. En als men lesmateriaal voorschrijft, dan mogen er ook regels aan het gebruik daarvan worden gesteld. Ik moest en zou vroeger een 2H én een HB potlood kopen, met een 3H kon je naar huis. Oh en een gum van een materiaalsoort die ik vergeten ben, met verbod er wat dan ook op te schrijven of tekenen.

Regels over wat er op de voorgeschreven iPad mag staan, zijn dus in beginsel legitiem. Echter, deze regels zullen snel óók aan de privacy van de leerling raken en dan wordt het ingewikkelder. Dat mag niet zomaar, ook niet met een “wij willen fraude tegengaan”- of “is nodig voor security”-rechtvaardiging. Privacy is een grondrecht, en wie daaraan wil tornen moet een zware onderbouwing laten zien: is dit objectief gezien écht noodzakelijk, en is er geen enkele andere manier om dit te doen?

De school mag regels stellen over gedrag op school en in de les. Die regels mogen ook worden gehandhaafd, mits men maar proportioneel handelt. Elke leerling permanent een drone boven het hoofd om te weten waar ze zijn, is dus bijvoorbeeld niet toegestaan, maar een telefoon innemen als iemand tijdens de les aan het appen is, mag wel. Ook vanuit deze insteek over gedrag mogen er niet zomaar regels worden gesteld die de privacy van de leerling schenden, om dezelfde reden.

Het beheren/controleren van deze pads moet dus niet verder gaan dan nodig voor de goede orde in de les. Leerlingen blokkeren binnen de les-app zou ik geen probleem vinden. Even snuffelen of ze rare foto’s op de pad hebben kan echt niet. Buiten schooltijd sites blokkeren zou ik ook over de schreef vinden.

Update (11:31) John Pals van Zuludesk meldt me:

Ik ben de eigenaar van Zulu Education Products BV en wij zijn de ontwikkelaars van ZuluDesk. Deze ouder schetst het beeld alsof het mogelijk is met ZuluDesk om bijvoorbeeld chatlogs te zien. Dit is absoluut niet mogelijk met ZuluDesk, dmv een MDM als ZuluDesk is het enkel mogelijk om “commando’s” naar een iPad te versturen. Zo is het mogelijk om de camera uit te schakelen, of om de leerling vast te zetten in een bepaalde app. Het is echter absoluut onmogelijk om data van de iPad te halen, zoals foto’s, documenten of überhaupt het scherm te zien van de iPad.

Gezien deze update lijkt de uitleg van de school dus op zijn minst onvolledig. Wellicht wil men nog wat anders dan Zuludesk ook installeren?

In ieder geval, een akkoordverklaring van de ouders lost dit niet op. De kinderen hebben al een onderwijsovereenkomst, en die mag niet eenzijdig worden gewijzigd. Men mag wel nieuwe dingen aanbieden, maar als daar akkoord wordt gevraagd dan moet dat kunnen worden geweigerd (denk aan al dan niet toestaan dat men op schoolreis naar buitenland gaat, men mag dat weigeren).

Natuurlijk, je kunt zeggen “de school moet gewoon geen iPad voorschrijven” of “totaal niet noodzakelijk want leerlingen kunnen ook met een atlas en schrift werken in plaats van een geografie-app” maar dat is me wat al te makkelijk. Dit soort leermiddelen voegt echt wel wat toe, en de vraag zou dus moeten zijn hoe je dat accommodeert en niet of het ook zonder kan.

Arnoud

43 reacties

 1. Een combinatie van wel kunnen monitoren, maar expliciete regels stellen over wat wanneer mag gebeuren, lijkt het beste. Het is bijvoorbeeld wel handig om de iPad aan banden te kunnen leggen als het nodig is – bijvoorbeeld om de leerlingen alleen het toetsprogramma met Nederlands toetsenbord te laten gebruiken, zonder toegang tot andere escape gestures en het internet.

  Maar monitoren of het kind aan het pesten is, betekent het lezen van ál het overig gebruik van de iPad en dat zou niet zonder uiterste noodzaak moeten gebeuren. Dat het kan, daarentegen, zou dan wel weer moeten kunnen.

  Overigens wens ik de school veel succes met een privé-iPad koppelen aan een MDM-systeem. Ik weet er niet alles van, maar net genoeg om te snappen dat dat een hel/onmogelijk is.

  1. Een Hel c.q. onmogelijk is het zeker niet. In de IT wereld is dit bij bedrijven die een BOYD reglement hebben vaak zelfs aan de orde van de dag voor het beschikbaar maken van zakelijke applicaties, het uitrollen van E-mail / VPN profielen en het uitrollen van certificaten. Maar ook voor bijvoorbeeld het afdwingen van mogelijke Dataloss prevention policy’s, bepaalde encryptie regels en bijv. het remote kunnen wipen bij verlies / diefstal. Ik zie niet waarom een school daar meer moeite mee zou hebben dan dat een commerciële organisatie dat zou hebben.

  1. Wat mij betreft zouden scholen uberhaupt geen eisen moeten stellen betreffende gesloten platformen. Het is m.i. niet de bedoeling dat het onderwijssysteem een verlengstuk wordt van bepaalde spelers in de technologie-industrie die daar voor lobbyen (al gebeurt dat nu helaas wel, en is dat ook al langere tijd het geval met bijv. MS Office).

   Hou het dan gewoon bij een open platform. Dat is prima mogelijk.

    1. De Bosatlas kan beter vergeleken te worden met de specifieke app waarmee de school les wil geven. Het is bij klassikaal lesgeven nu eenmaal noodzakelijk dat eenieder over hetzelfde lesmateriaal beschikt. Een leraar moet gewoon kunnen zeggen ‘sla allemaal pagina 25 open in je Bosatlas / atlasapp’ en erop kunnen vertrouwen dat iedereen hetzelfde te zien krijgt. Het voorschrijven van specifieke hardware die nagenoeg onlosmakelijk verbonden is met een specifiek besturingssysteem is alsof je een schooltas van een specifiek merk voorschrijft om daar de Bosatlas in te vervoeren.

     1. Hardware voorschriften zijn in deze ook niet vreemd, alleen op deze wijze kan je zeker stellen dat iedere leerling een apparaat heeft dat ook daadwerkelijk met het gekozen les materiaal (in dit geval Apps) om kan gaan. Er zijn genoeg onderwijs apps die alleen voor IOS zijn, en zelfs wanneer ze er ook voor bijv. Andriod zijn werken ze niet op ieder Andriod device (o.a. vanwege matige specs, verouderde andriod versie en meer van dit soort zaken). Dat een school kiest voor de iPad vind ik dan ook geen vreemde, het Andriod platform is qua apparaten gewoon teveel versplinterd (tablets te koop van €75 tot €700+ euro) dat wanneer er een vrije keuze gegeven wordt qua tablet dat je zal zien dat de helft van de klas met een waardeloos apparaat aan komt waar ze het lesmateriaal niet eens op kunnen volgen.

      Het voorbeeld van de tas gaat dan ook mijn inziens niet helemaal op, een tas is een tas en zolang alle boeken er in passen zal deze voldoen. Bij verschillende hardware is het lang niet altijd gegarandeerd dat iedere tablet zal voldoen aan de eisen die de ontwikkelaar van het lesmateriaal stelt.

    2. J2CV beschrijft het al goed maar ik wil nog toevoegen dat er vroegah geen keuze was. Met apps is die keuze er natuurlijk wel en kan je er voor zorgen dat dit op elk systeem hetzelfde werkt en er hetzelfde uitziet .

     Tegenwoordig kan je als school makkelijk kiezen voor een app-leverancier die het beschikbaar maakt op meerdere platformen. Als je als school toch echt wil kiezen voor slechts één systeem dan is het vreemd om te kiezen voor het systeem waarbij je als leerling geen enkele keuze hebt over de soort hardware. Hoewel ik geen Anroid fan ben, heb je daar in elk geval nog zelf de keuze of je een high-end of low-end model wilt hebben.

 2. Als je als leerplichtige leerling (of ouder) weigert naar school te gaan wordt je (uiteindelijk) met gebruik van geweld door de politie daar gebracht. Ik zou dus die zogenaamde ‘onderwijsovereenkomst’ beschouwen als onder dwang tot stand gekomen, en daarom niet bindend. Nu ben ik geen tegenstander van de leerplicht, maar het lijkt mij dus wel essentieel in dit licht dat de wetgever in detail voorschrijft dat scholen niet in zogenaamde overeenkomsten die meeliften op deze dwang en dingen opleggen die verder gaan dan voor de uitvoering van de leerplicht strikt noodzakelijk is. (Ik had er als scholier al een gruwelijke hekel aan als een diktaat als ‘afspraak’ werd gepresenteerd.)

 3. Iedere ouder vertrouwd zijn/haar kind en geen enkele ouder heeft een kind dat andere kinderen pest. Vreemd genoeg worden er toch kinderen door anderen kinderen gepest.

  Monitoring kan ook op heel veel verschillende manieren gedaan worden en de privacy impact hiervan is kan enorm verschillen. Een beheerder kan random chatlogs gaan lezen, alle logs doorzoeken op keywords, of in alle logs zoeken wie een specifieke uitspraak heeft gedaan naar aanleiding van een officiele klacht.

  1. @Patrick: Misschien niet wat mensen willen horen maar pesten kan enorm goed zijn voor de ontwikkeling van een kind. Ik zelf ben er eigenlijk alleen maar beter van geworden. Het leven is hard en taai en niet eerlijk, daar kan je beter zo vroeg mogelijk achter komen…. Leer je kind maar iemand op de bek te meppen fatsoenlijk! Helaas mag dat in de mietjes politiek correcte schoolomgeving ook niet meer.

   1. Sja de uiteindelijke consequentie op jou als volwassene is natuurlijk heel persoonlijk. Pesten kan misschien in sommige gevallen goed zijn voor de ontwikkeling van een kind, maar het kan ook catastrofaal zijn tot zelfmoord aan toe.

    Ik ben zelf dagelijks gepest vanaf het moment dat ik naar school ging tot en met het moment dat ik mijn diploma in ontvangst nam. Het gevoel dat je daardoor aangeleerd krijgt – het gevoel van minderwaardig te zijn en van niemand kunnen vertrouwen – dat is mij mijn hele leven bijgebleven. Gelukkig heeft een goede psycholoog mij kunnen helpen hiermee om te gaan (wat nog een hele drempel op zich was, want “je moet je gewoon niet aanstellen” werd mij verteld in mijn jeugd).

    Mijn vader heeft mij geprobeerd aan te leren “gewoon iemand op zijn bek te meppen”. Is niet gelukt. Ook als kleine werkbij met twee paardestaartjes riep dat in mij een heel sterk gevoel van “fout” op, al kon ik toen niet uitleggen waarom. De bruikbaarheid van die oplossing is dus ook zeer persoonlijk.

    Tenslotte: We hebben ooit met elkaar afgesproken dat ieder mens vrij moet zijn om zich te ontwikkelen. Gepest worden geeft een extra last die je daarin remt. De wereld is hard en taai en oneerlijk, maar is het dan niet onze taak om haar eerlijker te maken voor zover dat in onze macht ligt?

  2. Alleen al de wetenschap dat men bekeken kán worden, beïnvloedt gedrag. Kinderen zou geleerd moeten worden nieuwsgierig te zijn, alles te onderzoeken, vrij te durven denken en het goede te behouden. Niet: zich voortdurend bespied te weten door alwetende bovengeplaatsten en zich voortdurend te moeten afvragen welke gevolgen het zou kunnen hebben dat uitgesproken gedachte x, bezochte website y, verstuurde foto z op zeker moment door derden bekeken kan worden.

 4. Als je zorgt dat de apparaten gewoon geen directe internet toegang hebben, ben je er ook. Alleen mogelijkheid tot inloggen via speciale leerlingen wifi, die alles via een proxyserver laat lopen. Proxy laat alleen toegestaan verkeer toe.

  Niets geen door de school geinstalleerde spyware op eigen apparatuur van mijn kids.

 5. Elke leerling permanent een drone boven het hoofd om te weten waar ze zijn, is dus bijvoorbeeld niet toegestaan

  Advocaat van de duivel spelend: waarom niet? Als scholen dit over tien jaar gewoon gaan doen, welk houvast heb je dan om zo’n ontwikkeling tegen te houden?

 6. Zoals Jeroen al aangeeft is een onderwijsovereenkomst een contract onder dwang, je kan niet vrij weigeren en er kan niet over onderhandeld worden. Voorts zijn veel scholen er ook niet eerlijk over. Veel scholen doen alsof oudercommissie bijdrage verplicht is, terwijl deze toch echt vrijwillig is.

  En we zien aan vragen op het internet (oa hier) dat de scholen steeds verder gaan in hun dictaat. Hopelijk gaan ze een keer hoe nat met die onzin. Beginnend met de de belachelijke situatie dat je voor onderwijs de duurste tablets op de markt verplicht stelt! Verplicht scholen open standaarden te gebruiken. Html 5+ css+ js voor de apps en opendocument, zodat ouders een tablet of laptop aan kunnen schaffen die ze kunnen betalen.

  Of anders op kosten van de school een tablet voor iedereen, uiteraard zond er schoolgeld te verhogen! Scholen moeten zorgen dat ze betaalbaar blijven voor alle ouders. En dan heb ik dus ook vragen waarom mijn belastinggeld wordt uitgegeven aan een gesloten platform met vendor lock-in, waardoor toekomstige aanbestedingen bij voorbaat een gelopen race zijn. Nee ik denk dat ik bij voorbaat een hekel heb aan de school die de vraagsteller voor zijn/haar kind heeft uitgezocht.

  1. Of anders op kosten van de school een tablet voor iedereen, uiteraard zond er schoolgeld te verhogen! Scholen moeten zorgen dat ze betaalbaar blijven voor alle ouders

   Het kan wel hoor. De school van mijn zoon ‘verplichtte’ iedere leerling tot het gebruik van een Apple Macbook. Die mocht je zelf aanschaffen (toendertijd € 1200,-) maar via school betaalde je maar € 400,- in vier termijnen (lees: lesjaren). De rest van het bedrag werd betaald uit het boekengeld dat de school voor de leerling kreeg. Mooie oplossing vind ik. In het pakket zat verzekering en alles meegenomen, dus als er iets met zijn laptop was inleveren bij school en je kreeg een leenlaptop mee. En de meeste reparaties vielen onder de verzekering, dus ook een pluspunt.

 7. “Privacy is een grondrecht, en wie daaraan wil tornen moet een zware onderbouwing laten zien” kan beter veranderd worden in “Privacy was een grondrecht en wie daaraan wil tornen kan dat ongestraft doen zonder enig gevolg … Met onze overheden voorop is privacy een mythisch recht geworden.wat misschien in een ver verleden heeft bestaan….

 8. Ik denk dat iPads en dergelijke systemen veel te veel mogelijkheden hebben om in de les gebruikt te worden. Je zou ze wel als hardware-platform kunnen gebruiken, waar je een compleet uitgekleed software-platform op zet dat alleen die dingen kan die voor de les relevant zijn, eventueel met door de leraar per les aan/uit te schakelen features. Zo’n uitgekleed systeem lijkt me veel privacy-vriendelijker dan een “open” systeem in combinatie met het bespioneren van leerlingen, en het is ook nog eens veel effectiever in het handhaven van regels binnen de les.

  Buiten de les moeten leerlingen gewoon vrij zijn om hun eigen apparatuur te gebruiken. Dat leerlingen dan ook kunnen cyber-pesten is dan (letterlijk) erg jammer, maar de school mag niet het privé-leven van leerlingen gaan bespioneren.

  Ik denk dat je dus een duidelijke scheiding moet aanbrengen tussen lesmateriaal en privé-apparatuur.

  1. Te veel mogelijkheden om in de les gebruikt te worden? Kinderen gebruiken buiten de les ook allemaal een iPad, dus het lijkt me niet meer dan logisch dat ze ook onderwezen worden in her (goed) gebruik van zo’n ding. Als je dat maar blijft afschermen als onderwijsinstelling, dan zijn we bezig om weer net zo’n generatie digibeten op te leiden als die nu de dienst uitmaakt in het onderwijs…

   1. Als je een iPad kunt gebruiken maar verder niks van computers weet ben je anders ook gewoon een digibeet hoor. Dit argument is een beetje van het kaliber “ik ben webdeveloper want ik kan facebook gebruiken”. Om mensen op te leiden die iets snappen van de binnenkant van de “black box” die we computer/internet/tablet/whatever noemen, zul je toch echt meer moeten doen dan kinderen leren op mooi gekleurde appicoontjes te tappen.

 9. Wat een rare gang van zaken. Pesten was vroeger toch ook geen reden om in leerlingenagenda’s te gaan neuzen? Zelfs de schoolbibliotheek hield toch geen lijsten bij wie wat leende, laat staan dat men zulke lijsten van de openbare bieb kreeg? Er werd toch niet aan de ouders gevraagd welke andere leerlingen hun kind belde? Bij proefwerken werkte je toch niet in je eigen schrift met je boeken onder handbereik, maar moesten al die materialen van tafel en kreeg je speciaal proefwerkpapier?

  Pesten afk vindt plaats en heeft gevolgen in de ‘echte’ wereld, is dus afk te constateren en afk aan te pakken – op precies dezelfde manier als dat al jaren kan. Digitaal pesten laat digitale sporen achter die gericht aangepakt kunnen worden; daar is geen monitoring van al het gedrag van alle leerlingen voor nodig.

  Gebruik van niet-toegestane hulpbronnen bij proefwerken kan tegengegaan worden door voor speciaal daarvoor gereserveerde tablets uit te reiken. Dat hoeft niet eens grote investeringen te vereisen: meer klassen kunnen van dezelfde set gebruikmaken, en die dingen kun vaak gewoon het vorige model zijn; proefwerken vereisen doorgaans niet de allerflitsendste specs.

  Heel ander punt: hebben ouders voldoende inzicht in wat de gewenste spyware vermag? Privacyborging in protocollen en afspraken is notoir onbetrouwbaar. Privacy by default en privacy by design zou de norm moeten zijn, maar dat is alleen te controleren bij opensourcesoftware.

 10. Een veel betere optie is om te verplichten dat de te gebruiken tablets wifi only zijn en het draadloze internet dicht te timmeren met een proxy waarop een setje toegestane sites gewhitelist wordt.

  1. Wifi dichttimmeren gaat niet werken. Je zult zien hoe snel 4G dongletjes of personal internet hotspots in het klaslokaal opduiken. Als techniek vandaag de dag misschien nog niet wijd verspreid, maar dat komt er snel genoeg aan en is voor je het weet ook financieel haalbaar voor middelbare scholieren.

 11. Beste Arnoud,

  Het uitgangspunt dat geschetst wordt is helaas niet correct. Er kan namelijk niet meegekeken worden op de iPad, of de foto’s inzien, of bekijken welke websites bezocht zijn/worden. Apple staat dit niet toe. Ook niet met een programma als ZuluDesk. Wat wel kan is een leerling vastzetten in een app, of bepaalde websites black of whitelisten. En WiFi profiel installeren. Je kan ook dingen als de camera, spellingscontrole of iMessege uitschakelen.

  1. Even voorop gesteld dat Zuludesk een mooie tool is om digitale lessen te ondersteunen, zeker in grotere groepen. Zuludesk gebruiken voor iPads, die van leerlingen/ouders/verzorgers zijn is een ander verhaal. Dan komt niet alleen privacy om de hoek kijken, maar Zuludesk werkt alleen als de iPads in de zogenaamde ‘supervised’ mode staan. Elke iPad kan met behulp van een Mac handmatig supervised gemaakt worden. Echter hiermee wordt de iPad volledig leeggemaakt/ geformatteerd. Dus de school moet de iPad, die NIET van hen is, formatteren om deze supervised te maken…….

   Zuludesk is een mooie tool, maar wel op iPads, die van de onderwijsinstelling zijn en voor onderwijsdoelen uitgeleend worden en gebruikt worden door leerlingen.

 12. Gezien deze update lijkt de uitleg van de school dus op zijn minst onvolledig Of je lezer die de vraag had ingestuurd overreageert en overinterpreteert de mogelijkheden die door de school (of op de website van zuludesk) beschreven zijn.

 13. Op de middelbare school van mijn zoon worden iPads in veel lessen gebruikt. Wij hebben er zelf een gekocht,

  Zijn alle pads BYOD of heeft deze ouder er zelf voor gekozen en zijn er ook schoolpads? Als er ook schoolpads zijn dan zou je een BYOD policy ofzo verwachten, “BYOD mag, maar wel even zuludesk”?

  1. Achter die tweede link (nadruk door mij):

   What about privacy?

   I am a student or parent and I am worried about privacy

   You don’t need to worry about privacy. If you think that the ZuluDesk’s staff or your school’s IT department can access documents or pictures on your iPad, then fortunately, you are wrong. This is not possible for them. You can stay assured about your privacy. For more information check: Apple iPad in Business.

   What ZuluDesk is able to see: Device name Phone number Serial number Model name and number Capacity and space available iOS version number Installed apps Device location . Dat is schaamteloos veel te kort door de bocht. Welke apps er op je apparaat staan en waar je apparaat is, heeft natuurlijk direct gevolgen voor je privacy.

   Wie twijfelt: is de wetenschap dat een leerling distinc.tt (gay dating app voor twaalfplussers) of bv. een zwangerschapsapp geïnstalleerd heeft privacyneutraal? Is het privacyneutraal te zien dat de ipad van jongetje a eerst vaak dicht bij de ipad van jongetjes b,c,d te vinden was, maar nu tot ’s avonds laat bij die van meisje e? Of eigenlijk nooit op het thuisadres, maar wel vaak op het station en in het park?

   1. * Device location is a very rough estimate, because ZuluDesk cannot check the GPS of the iPad. The estimate is based on the IP address. Check freegeoip.net for more information.
    Deze opmerking had je ook wel mee mogen p(l)akken. Locatiebepaling zoals je dat beschrijft is op basis van het IP adres bij mijn weten niet mogelijk. Ze mogen blij zijn als ze dan de provincie goed hebben.

     1. Dat is enkel zo als de IP adressen goed geregistreerd zijn in GEO IP databases. Is dit niet het geval dan krijg je nog steeds niet kloppende resultaten. Voorbeeld: Ik ben verantwoordelijk voor de IT van een bedrijf in het oosten van het land, kijk ik echter naar onze GEO IP locatie, dan geeft deze Amsterdam weer, omdat de provider waar wij internet afnemen dit IP blok schijnbaar als “Amsterdam” in de GEO IP databases heeft gezet. Doe ik hetzelfde thuis, dan krijg ik wel mijn woonplaats, maar locatie staat op het midden van het standcentrum, terwijl ik aan de andere kant van de stad woon.

      Neemt niet weg dat registratie tot op wijkniveau zeker mogelijk is, maar vanzelfsprekend is het nog zeker niet.

      1. IP adres van leerling A komt wel erg vaak overeen na schooltijd met IP adres van leerlinge B dan? Je kan patronen aanleggen van wie met wie omgaat op school. Het is hoe dan ook privacy gevoelig.

       De password reset optie geeft de school ten ale tijden toegang wanneer ze dat willen. Ze kunnen het alleen niet stiekem doen, omdat ze het wachtwoord wijzigen en fysiek bij het apparaat moeten. Ik ben alweer jaren van de middelbareschool af, maar ik weet nog heel goed hoe de meeste leraren daar over denken. De agendas werden gewoon afgepakt en doorgekeken. Protest? Blijf jij maar even na schooltijd wegens ongehoorzaamheid.

       Leraren en bij brengen van Mores: Ik was met een groep op de middelbare school in overtreding van de schoolregels. Helaas, kon ik niet op tijd wegkomen, mijn vrienden wel. De oplossing van de leraar: Ik kon onderstraf uitkomen als ik even op een blaadje de namen opschreef van alle anderen die ontkomen waren. De enige tekst die ik op het blaadje heb geschreven was : “Ik ben geen NSB-er!” Je wil niet weten wat voor een heisa dat heeft gegeven. Gelukkig dat mijn ouders er een betere mores op nahielden en achter mij stonden 🙂

       Als iets kan op een school zal op een gegeven moment iemand op de school het doen. Door schade en schande wijs geworden heb ik simpelweg geen vertrouwen in de goede intenties van scholen. De enige oplossing is zorgen dat het niet kan. Ik zou dan ook nooit een eigen ipad laten gebruiken, laat de school die maar verschaffen. En die iPad die gaat dan ook uit zodra school voorbij is.

    1. Sja, met de huidige techniek is dat inderdaad zo. Hoe dat over een paar jaar werkt, is maar de vraag, en als IPlokatie dan wel een stuk beter gaat, dan heb je daar nu alvast toestemming voor gegeven dat het gebruikt mag worden. Meer in het algemeen, de school moet proportionele maatregelen nemen om pesten tegen te gaan, en het systematisch openbreken van de schoolkluisjes en het lezen van alles wat aan de agenda wordt toevertrouwd lijkt me niet echt proportioneel.

     1. Sja, met de huidige techniek is dat inderdaad zo. Hoe dat over een paar jaar werkt, is maar de vraag
      Op IP adres de locatie bepalen locatie van mobile devices zal nooit fijner worden dan het vaste toegangspunt, bijvoorbeeld de GSM mast of de wifi hotspot, waarmee verbonden wordt. Er hoeft ook verder niets aan ontwikkeld te worden want er is wel een veel nauwkeuriger techniek namelijk GPS aanwezig op mobile devices maar daar kan Zuludesk dus niet bij.

 14. Ik vraag mij in dit kader het volgende af: mag een school een minderjarige leerling “dwingen” een app te installeren, en derhalve akkoord te gaan met de voorwaarden die door deze app worden gesteld zonder deze apps te toetsen, of zonder toestemming van de ouders? Mijn dochters hebben nu in 2 schoolweken al meerdere apps moeten installeren, maar ik heb niet de indruk dat hier naar privacy voorwaarden wordt gekeken.

  1. Een minderjarige kan niet akkoord gaan met app-voorwaarden, dat is het hele punt van minderjarig zijn. De ouders moeten het akkoord geven. Ouders mogen akkoord niet weigeren als dergelijke voorwaarden en apps normaal zijn om te gebruiken voor kinderen van die leeftijd, net zoals je niet kunt weigeren dat je kind een snoepje koopt bij de Jamin.

   Ik zou beginnen dit via de ouderraad aan te kaarten want gelijk juridisch gaan doen levert meestal niet op wat je wilt.

 15. Waarom Mobile Device Management bij Bring Your Own Device? Mobile Device Management (MDM zoals Zuludesk) aangeeft. Om dit te doen wordt door de school aangegeven de Ipad te willen wissen en een aantal (8) GB nodig te hebben. Dit betekent de ipad compleet wissen inclusief apps en instellingen van Apps, foto’s, bestanden etc. De wens om een ipad te besturen tijdens lessen wordt nu vertaald in het in beheer nemen van een privé eigendom.

  De gekozen oplossing is wat mij betreft niet geschikt voor Bring Your Own Device maar voor Company Owned Devices, dus schooleigendom. Een schooltas is in dit geval wel wat duurder geworden om je boeken meet te nemen….dit is nu een ipad van 400 euro.

 16. ‘Het is echter absoluut onmogelijk om data van de iPad te halen, zoals foto’s, documenten of überhaupt het scherm te zien van de iPad’. ZEGT DE OPRICHTER VAN ZULU-DESK! Nog afgezien van deze wij-van-wc-eend reactie, het volgende: De ipad wordt bij inlevering VOLLEDIG teruggezet naar de fabrieksinstellingen en dus geformatteerd. Nee, inderdaad, daarna kun je er absoluut geen data meer van af halen… De school van MIJN zoon verbiedt daarna ook nog om een backup uit de cloud of zo weer terug te zetten op die ipad, want dan zou de ZULU-desk weer verdwenen zijn… MAAR, roepen ze, hij blijft wel UW EIGENDOM HOOR! Ehh, nee, niet als zij het volledige beheer er van overnemen!

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.