Minder zorg om juridische onzekerheden bij open source

Onder de veelzeggende titel Wie is er bang voor de juridische boze wolf? bericht IT-jurist Mathieu Paapst op Livre dat de psychologische barrières bij organisaties tegen het gebruik van open source software langzaam maar zeker verdwijnen. Hij baseert zich hierbij op recent onderzoek van Forrester. Vroeger waren juridische onzekerheden een grote zorg. Tegenwoordig gaat het veel meer om de veronderstelde afwezigheid van service en support.

Paapst citeert de volgende oorzaken voor het ‘verdwijnen’ van de juridische zorgen:

  • Leveranciers van closed source software gaan liever geen rechtszaken aan met huidige of potentiële klanten. Het risico is te groot dat er vervolgens tegenclaims zullen worden ingediend tegen deze leveranciers wegens inbreuk op open source licenties.
  • Het risico van octrooi inbreuk is bij open source software niet groter dan voor commerciële closed source software.
  • Open source software heeft een open broncode welke al in een vroeg stadium geïnspecteerd kan worden op mogelijke inbreuken.
  • De SCO/IBM rechtzaak verliest snel aan geloofwaardigheid.

Bedrijven doen mee aan open source omdat het hun business vooruit helpt. Matt Asay voegt daar aan toe:

Interestingly, but not surprisingly, few enterprises actually want to collaborate with the open source communities – corporate or otherwise – that they’re buying into. Nearly 66% just want the code. I would guess that the number of enterprises working within communities will increase over time, but not by much. In my experience, even companies that collaborate with open source projects tend to do it on a walled garden/private approach. In the commercial open source world, for example, they may well want to work with a company’s developers to modify the source code, but they don’t want to give it back (for various reasons).

Open source samenwerking blijft onwennig voor veel bedrijven.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.