Trendrapport cybercrime van GOVCERT

Gisteren verscheen het Trendrapport 2008 van GOVCERT.NL: de stand van zaken en ontwikkelingen in cybercrime en informatiebeveiliging in Nederland. Een belangrijk en lovenswaardig initiatief, want over cybercrime gaan veel cowboyverhalen rond maar er zijn maar weinig betrouwbare cijfers. Dit rapport heeft een paar leuke: de meest gebruikte naam voor malware-bestanden (hqghumea.dll) of de meest geprobeerde poort (445, SMB) bij portscans.

De belangrijkste maar ietwat houterig geschreven constateringen in het Trendrapport zijn:

  • Er is een enorme toename in nieuwe virussen en malware, je kunt spreken van een explosieve groei.
  • Botnets zijn alomtegenwoordig. Ze zijn in staat ontwrichtende aanvallen op landen uit te voeren.
  • Internetcriminelen zijn professioneler geworden en in toenemende mate succesvol gebleken in het afschermen van hun infrastructuur tegen uitschakeling.
  • Er is een levendige markt ontstaan voor allerlei aan cybercrime gerelateerde zaken en diensten.
  • Ongerichte aanvallen komen veel voor, maar we zien een toename in gerichte aanvallen en hacktivisme.
  • Er is een toename in aanvallen op eindgebruikers in plaats van op centrale diensten.
  • Het is niet reëel meer om de verantwoordelijkheid voor de beveiliging vooral bij de eindgebruiker te leggen.
  • Kabinet en overheid zijn zich bewust van de dreiging door cybercrime en realiseren nadere afstemming en beleid.
  • Alleen inzicht leidt tot duurzame oplossingen voor cybercrime.

Het rapport zelf leest een stuk prettiger en gaat goed en uitgebreid in op de verschillende technieken voor cybercrime. In de verklarende woordenlijst trouwens nog deze:

End-User Licence agreement (EULA)
Een overeenkomst tussen softwareleverancier en gebruiker, waarin de gebruiksrechten worden vastgelegd. Het zijn de schermpjes waar je (te) snel doorheen klikt bij het installeren van software.

Het Trendrapport is overigens Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland en dat zouden meer overheidsinstanties moeten doen.

Arnoud

Eén reactie

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.