Wat is er nou mis met die Spaanse privacywet?

kraan-tap-bron.pngEen lezer vroeg me

Ik las dit artikel bij The Register. Zo te lezen is het iets belangrijks over de privacywet, maar ik snap werkelijk niet waar het over gaat. Kun jij je licht laten schijnen hierover?

In de Europese privacyrichtlijn staat dat je voor gebruik van persoonsgegevens toestemming nodig hebt, tenzij een wettelijke uitzondering geldt. Eén zo’n uitzondering is de “strikte noodzaak”. Deze komt neer op “het mag als het écht moet én de privacy minder zwaar weegt dan jouw noodzaak.” Het bekendste voorbeeld van zo’n noodzaak is de vrije meningsuiting: als iemands naam journalistiek relevant is, en onthulling zijn privacy niet meer schaadt dan nodig, dan mag je zijn naam publiceren in een journalistiek stuk. Google kwam via dit artikel weg met Streetview.

De privacyrichtlijn is op zichzelf geen wet, dus elke EU-lidstaat moest zijn eigen vacywet invoeren met daarin een tekst die gebaseerd is op de richtlijn. Bij ons is dit stuk uit de richtlijn één op één overgenomen in artikel 8 sub f Wet bescherming persoonsgegevens.

In Spanje hadden ze die “strikte noodzaak” ook in de wet gezet, maar met de extra eis dat de persoonsgegevens uit een publieke bron moesten komen. Je mocht dus geen private bestanden gebruiken met een beroep op de “strikte noodzaak”.

Dat mag niet, zegt het Hof (zaak C-486/10): de privacywet moet overal gelijk zijn, en dus niet strenger in Spanje. In Europees-juridische termen heet dit “volledige harmonisatie”. Een land mag dus geen extra eisen stellen, net zo min als ze lossere regels mag invoeren over het omgaan met persoonsgegevens.

De voorgenomen nieuwe privacywet waar ik recent over schreef zal waarschijnlijk een Verordening worden. Dan kan er in het geheel geen discussie meer zijn over hoe een land dit in de wet moet zetten: elke nationale privacywet komt dan te vervallen en alléén de Europese Privacywet geldt dan nog.

Arnoud

2 reacties

  1. Dat opent op zichzelf weer leuke perspectieven voor een soortgelijke behandeling van de aanpassingen aan de Nederlandse Telecommunicatiewet ivm cookies, aangezien Nederland daar ook een strengere regel wil toepassen dan wat in de Richtlijn staat. Maar eerst moet de Eerste Kamer nog beslissen of het uberhaupt ooit zover komt.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.