Europese Hof: overheid mag vingerafdruk in paspoort verplichten

pixelated-fingerprint-gepixeld.pngDe overheid mag burgers verplichten hun vingerafdruk af te geven bij het aanvragen van een identiteitskaart, las ik bij Tweakers. Een Duitse burger had bezwaar gemaakt tegen deze eis, en de Duitse rechter vroeg daarop aan het Europese Hof hoe dat nu eigenlijk zit met vingerafdrukken binnen het Europese privacyrecht. Het Hof bepaalt nu dat dit in principe mag, mits uitsluitend voor het doel van paspoortcontroles.

In Nederlandse paspoorten zitten sinds een tijd vingerafdrukken in een chip (en nee, die mag je niet frituren). De vingerafdrukken staan ook alléén in die chip. Het onzalige plan om ze allemaal centraal op te slaan is gelukkig niet doorgegaan. En wie wil reizen zonder vingerafdruk, kan dat met het identiteitsbewijs maar is dan wel beperkt in het aantal landen.

Het opslaan van vingerafdrukken valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens, en dat is Europese regelgeving. Het Hof van Justitie heeft daarover het laatste woord. Wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het zit met Europese regelgeving, kunnen ze “prejudiciële vragen” stellen aan dit Hof. De uitleg is dan bindend voor die rechter maar uiteindelijk ook voor alle andere Europese rechters. (Dit Hof is dus alleen een vraagbaak en geen hoger beroep boven bv. de Hoge Raad.)

In deze uitspraak (C-291/12) ging het niet om zomaar een uitleg maar om de vraag of de Europese Verordening over vingerafdrukken überhaupt wel rechtsgeldig was. Mág de EU wel bepalen dat de privacy van alle burgers geschonden moet worden door vingerafdrukken in het paspoort?

Ja dat mag, zegt het Hof, mits onder strenge voorwaarden: er moet een legitiem doel zijn en de maatregel moet passen bij dat doel en zo beperkt mogelijk zijn. Het legitieme doel wordt hier gevonden in het verifiëren van de echtheid van paspoorten, en indirect daarmee samenhangend het tegenhouden van illegale bezoekers van een land. Dat de maatregel niet 100% perfect werkt, is geen argument: zolang het ‘aanzienlijk’ beter werkt dan de oude methode, is het in principe legitiem.

Maar gaat het niet te ver? Is het middel wel proportioneel, is er geen andere minder ernstige oplossing voor dit probleem? Volgens het Hof is er geen reëel alternatief: een irisscan is complexer en duurder, en iets anders wist geen van de partijen te verzinnen.

Wel stelt het Hof de harde grens dat de vingerafdruk alléén in de chip mag zitten (dus niet ook nog ergens centraal) en alléén mag worden gebruikt om na te verifiëren of de houder van het paspoort werkelijk de persoon is die daarin vermeld staat (overweging 56). Een identiteitscontrole uitvoeren en dan meteen even de vingerafdruk matchen met de Nationale Opsporingslijst (onze FBI Most Wanted) is dus niet toegestaan.

Bij Webwereld wijzen ze er nog op dat nu onze aankomende Paspoortwet stuk is: artikel 4b daarvan voorziet in de oprichting van een centrale reisdocumentenadministratie met vingerafdrukregister. Dat register is dus nu in strijd met de Europese wetgeving. De vraag is dus: herkent de minister zich niet in deze uitspraak of gaan we een stukje window dressing toevoegen om ons centrale register toch legaal te krijgen?

Arnoud

72 reacties

 1. Deze regering kennende gaan ze het op een of andere manier toch op zien te tuigen.

  De Nederlandse overheid gaat als ze de kans krijgen altijd net iets verder. Zie ook de bewaarplicht voor telecomgegevens.

 2. Het onzalige plan om ze allemaal centraal op te slaan is gelukkig niet doorgegaan

  Ik vind dat nogal een ongefundeerde uitspraak. Juist als je vingerafdrukken centraal opslaat kun je ze nuttig toepassen bijvoorbeeld voor opsporing bij misdrijven en voor identificatie van slachtoffers van misdrijven en rampen. Dat zijn gewoon nuttige toepassingen.

  Vingerafdrukken zijn als een hash voor een bestand. Je kunt eriemand mee identiificeren maar de vingerafdruk zegt niets over een persoon en opslag van het gegeven heeft daardoor nauwelijks een effect op de privacy.

  Vergelijk het maar eens met een kenteken database. Ook die centrale database die in de basis een ander doel heeft zal veelvuldig gebruikt worden bij opsporing van misdrijven. Een kenteken database bevat niet alleen een identificerend gegeven maar bevat ook info over wat voor auto iemand bezit en dat is veel privacygevoeliger dan een vingerafdruk omdat wat voor auto je rijdt wel degelijk iets over je kan zeggen (itt een vingerafdruk). Hetzelfde geldt ook voor centrale opslag van naam en adresgegevens. Ook dergelijke gegevens worden door politie en justitie gewoon gebruikt in onderzoeken en die gegevens zijn veel privacygevoeliger dan een vingerafdruk.

  1. Met het aloude credo ‘Ik heb toch niets te verbergen’ mogen ze van mij best als ik ergens gecontroleerd wordt meteen kijken of ik gezochte crimineel X ben (ben ik namelijk niet). Problemen heb ik wel met het vastleggen waar, wanneer en waarom van zo’n afvraging. Dat vind ik een schending van mijn privacy. En onze ubergluurder – euh, overheid – kennende, zal dat wel gaan gebeuren als ze de kans zien. Want dat valt niet onder de uitspraak van het Hof, of wel?

   1. Met het aloude credo ‘Ik heb toch niets te verbergen’ mogen ze van mij best als ik ergens gecontroleerd wordt meteen kijken of ik gezochte crimineel X ben (ben ik namelijk niet).

    Dit is niet anders dan het controleren van een kentekendatabase of een database met naw gegevens wat gewoon gebeurt in politieonderzoeken.

    En een vingerafdruk zegt trouwens niets over of of iemand crimineel is of niet. Dat doet een justitiele database wel en reken maar dat die er wel al is en gewoon centraal opgeslagen ook. Een centrale database met gegevens over misdadigers is zelfs megaprivacygevoelig maar ik denk niet dat er ergens een wet is waarin een dergelijke centrale opslag expliciet genoemd wordt.

    1. Dan blijft dat gewoon een fout in de opsporingsdatabase. Je link geeft al aan dat een dergelijk fout niks met vingerafdrukken te maken heeft. Als je identiteit wordt gestolen is dat de identiteit die op je paspoort of ID staat en daarvoor is dus de opslag van de vingerafdruk op het paspoort een middel tegen zoals de europese richtlijn die voorschrijft.

     Een centrale opslag heeft daar effectief geen invloed op.

     1. Hoe meer data er opgeslagen wordt, hoe meer fouten er opgeslagen worden. En wanneer data uitgewisseld wordt, moet er ook voor gezorgd worden dat wijzigingen en verwijderingen ook in de kopieën van de “originele” database doorgevoerd worden.

      Wat denk je dat er gebeurt als jouw naam (door een softwarefout) aan de vingerafdrukken van een crimineel gekoppeld wordt in de database?

      1. Wat denk je dat er gebeurt als jouw naam (door een softwarefout) aan de vingerafdrukken van een crimineel gekoppeld wordt in de database?

       Dat zal pas een issue zijn als de vingerafdrukken ook worden aangetroffen op ede locatie van een misdrijf. Meestal zal voor de politie evident zijjn dat dat een fout is gezien andere bewijzen. Maar zelf als dat niet evident is dan is alleen de aanwezigheid van vingerafdrukken is normaal onvoldoende bewijs. Dus dat zou kunnen leiden tot een onderzoek en misschien wordt je zelf door de politie gevraagd om een verklaring te komen af leggen en als zij daarbij aangeven dat je vingerafdrukken gevonden zijn kun je toch gewoon opnieuw je vingerafdrukken afgeven om het probleem op te lossen.

       Overigens zal ik daarbij nogmaals het voorbeeld van de kentekendatabase aanhalen. Als daarin een fout is gemaakt en je het kenteken van een overvaller is gekoppeld aan jou dan speelt er hetzelfde probleem. En hoe groot is dat probleem nu echt ? Bijzonder klein denk ik. Ik durf te veronderstellen dat vrijwel alle vormen van opsporing (bv getuigenverklaringen of vage videobeelden) veel meer kans op fouten opleveren en een veel groter risico op van verkeerde politiehandelingen. In de praktijk denk ik eerder dat vingerafdrukken dergelijke fouten eerder kunnen verkomen dan dat ze meer fouten zullen opleveren. Meer informatie leidt namelijk vrijwel altijd tot betere beslissingen.

       Ofwel, jou argument van fouten zou ik eerder willen omdraaien waarbij een centrale database van vingerafdrukken eerder zal leiden tot minder fouten door de politie dan tot meer fouten.

       1. Ik zie dat toch wat somberder in.

        Allereerst krijg je na zo’n valse vingerafdrukmatch het hele Justitie-apparaat over je heen: afgevoerd in politieauto om zeven uur ’s ochtends (wat denken de buren daarvan), je naam als verdachte in de pers, je computers in beslag genomen en zes maanden lang kwijt, en ga zo maar door. Plus je zit met een beetje pech een week of wat in voorarrest. Ja, daarna krijg je 80 euro per dag schadevergoeding maar toch.

        Ten tweede is er het gevaar van tunnelvisie. Als jouw vingerafdruk op een plaatst delict staat, dan is dat niet iets geks dat de politie even moet nalopen maar dan is dat bewijs dat jij de dader bent. Het is heel cynisch maar helaas nestelt die visie zich nog wel eens in de hoofden van de mensen die jou als verdachte voor zich hebben. Ontken je, dan ben je dus weerspannig. Praat je met ze mee dan bevestig je dat je de dader bent. Dit is dus ook waarom iedere strafrechtadvocaat die ik ken, zegt dat je niets tegen de politie moet zeggen. Geen behulpzame tips, geen uitleg – mond dicht na “ik wil een advocaat”. Dicht.

        Theoretisch heb je dus volkomen gelijk maar de ellende die ik voorzie is voor mij genoeg om hier toch zorgelijk naar te kijken.

        1. Allereerst krijg je na zo’n valse vingerafdrukmatch het hele Justitie-apparaat over je heen: afgevoerd in politieauto om zeven uur ‘s ochtends (wat denken de buren daarvan),

         Deze veronderstelling lijkt me erg voorbarig. De aanwezigheid van een vingerafsdruk zegt ni9ks over schuld en is op zichzelf gewoon onvoldoende grond voor een arrestatie. Het kan wel voldoende zijn voor het vragen van een verklaring of iets dergelijks maar nog niet voor arrestatieteams of dat soort zaken.

         Daarbij wil ik nogmaals in herinnening brengen dat hetzelfde ook speelt met het maken van fouten in bijvoorbeeld een kenteken databases of met NAW gegevens en dat het vertrouwen op alleen bewijzen als getuigenverklaringen of video beelden veel onbetrouwbaarder is. Een video icm met vingerafdrukken bewijs is veel betrouwbaarder dan alleen een video en de kans op fouten neem juist extreem af als je forensisch bewijs zoals vingerafdrukken kan combineren met getuigenissen en video’s.

         Ik heb als tegenvraag daarom de volgende: Heeft de afname van DNA bij criminelen geleid tot meer fouten waarbij onschuldige burger werden opgepakt of heeft het geleid tot het oplossen van veel meer zaken met veel grotere betrouwbaarheid en veel betere veroordelingspercentages.

         Als het maken van fouten HET argument is tegen de centrale opslag van vingerafdrukken dan moeten we ongeveer alle vormen van opsporingsmethodes van criminelen meteen stoppen want vrijwel alle andere methodes (uitgezonderd DNA) zijn minder betrouwbaar en veel gevoeliger voor fouten.

       2. hAl, de-facto betekent het feit dat jouw naam in een opsporingsdatabase staat dat: 1. Je regelmatig politie aan de deur krijgt, die jij dan maar moet overtuigen dat ze de verkeerde voor zich hebben. 2. Je bij een verkeerscontrole mee mag naar het bureau, waar je weer moet uitleggen dat ze de verkeerde hebben meegenomen. 3. Je regelmatig bij de rechtbank wordt gedagvaard en mag uitleggen dat ze de verkeerde voor zich hebben. 4. De paspoortcontrole op het vliegveld aanzienlijk langer duurt dan de 5 seconden die er normaal voor staan, omdat je in het kantoortje moet uitleggen dat ze de verkeerde hebben meegenomen. 5. Door je werkgever ontslagen bent na de derde keer dat de politie je op het werk opgepakt heeft. 6. Nooit meer een “verklaring omtrent gedrag” krijgt en moeite hebt om een nieuwe baan te vinden.

        En als iemand bij politie, justitie of AIVD een rotgeintje met je wil uitvoeren, die registratie gemaakt kan worden.

        1. hAl, de-facto betekent het feit dat jouw naam in een opsporingsdatabase staat dat: 1. Je regelmatig politie aan de deur krijgt, die jij dan maar moet overtuigen dat ze de verkeerde voor zich hebben.

         Dat ligt dan aan die opsporingsdatabase. Dat heeft echter niks met een centrale opslag van vingerafdruk gegevens te maken. Hoogstens maken vingerafdrukken het makkelijker om te bewijzen dat je niet degene bent die moet worden opgespoord.

         2. Je bij een verkeerscontrole mee mag naar het bureau, waar je weer moet uitleggen dat ze de verkeerde hebben meegenomen. …
         Alweer heeft dat alleen maar te maken met de database van personen die moet worden opgespoord en heeft het net als al je overige punten niets met een centrale opslag van vingerafdrukken te maken hebben.

         En alweer geldt daarbij bovendien dat vingerafdrukken juist mogelijk kunnen bijdragen aan het verminderen en/of van die identiteitsproblemen. Maar dan niet door een centrale opslag maar wel de vingerafdrukken opgeslagen op een identitetisbewijs wat sowieso gaat gebeuren vanwege de europese richtlijn. Die combinatie van paspoort met vingerafdrukken of andere biometrische gegevens maken namelijk identiteitsfraude moeilijker.

         1. @hAl; ja, een foutje in de opsporingsdatabase in jouw nadeel… en alle overheidsdiensten die je daar op aanspreekt wijzen naar een ander. Wat doe je dan? (Je spaargeld is heel hard aan het verdampen aan de rekeningen van je advocaten.)

          1. @mathfox Je hebt gelijk dat dat heel vervelend is maar dat staat los van de centrale opslag van vingerafdrukken. Uit bestaande ervaringen met vingerafdrukken en DNA databases kunnen we concluderen dat die fouten in het opsporingsproces eerder voorkomen dan veroorzaken.

           1. Uit bestaande ervaringen met vingerafdrukken en DNA databases kunnen we concluderen dat die fouten in het opsporingsproces eerder voorkomen dan veroorzaken.

            Waar baseer je dat op? Geef een link naar een rapport of zo.

            1. Ik zou zeggen, de Puttense moordzaak. Door DNA onderzoek werd de uiteindelijke dader ontmaskerd en werden de twee veroordeelde, maar onschuldige personen officieel in ere hersteld. Daarbij hebben ze wel jarenlang in de gevangenis gezeten… Deze zaak zou eigenlijk een goede reden zijn voor het argument dat iedere Nederlander DNA en vingerafdrukken bij Justitie moet inleveren zodat het opsporen van criminelen nog maar beperkt is tot een zoektocht in de database. Van de 17 miljoen Nederlanders krijg je dan misschien 50 matches en die kun je makkelijk allemaal ondervragen. Het tegen-argument: diezelfde DNA database kan misbruikt worden om mensen op te sporen die dragers zijn van bepaalde genetische afwijkingen om deze personen vast preventief te steriliseren…

              1. Tja, als je het aantal van 17 miljoen verdachten kunt inkorten tot 1.2 miljoen scheelt al heel wat. Op deze verdachten kun je vervolgens een tweede DNA-test uitvoeren met meer dan 7 punten. Maar meestal heb je niet met 17 miljoen verdachten te maken. Als je met 100 verdachten te maken hebt kun je met 7 punten al 92 gewoon naar huis sturen omdat ze dan onschuldig zijn. Dat maakt een enorm verschil!

              2. Ik lees hier (PDF) dat bij de standaard DNA-analyse er 41 procent vals positieve matches gebeuren bij matchen op 6 punten (locus) en 8 procent op 7 punten. 8 procent van de Nederlandse bevolking is zo’n 1,2 miljoen mensen. Dat lijkt me iets problematischer om af te handelen.

               Onvolledige DNA matches hebben dan ook maar beperkte bewijskracht. Vergelijkbaar met iemands bloedgroep. Je kunt er vooral verdachten mee uitsluiten. Het levert echter nooit voldoende bewijs op zichzelf om iemand op te pakken.

               Voor een volledige 13 loci DNA profiel zijn is een verkeerde match vrijwel onmogelijk tenzij je tweelingen hebt of mensen met een transplantaat van iemand anders. Wat ook relevant is bij DNA profielen is dat verwanten een grotere kans op gelijke profiel delen hebben dan willekeurige mensen. Dus als je een onvolledige match hebt moet je familie van die match nog zeker niet uitsluiten.

               1. Mensen worden wel degelijk opgepakt bij een DNA match. Waar baseer je op dat een dergelijke match nooit genoeg mag zijn voor een arrestatie? In de Vaatstra-zaak was de DNA match dé reden om bij die verdachte langs te gaan.

                Formeel is voor een veroordeling 2 stuks bewijs nodig. DNA op de plaats delict is één bewijs, dus niet genoeg.

                1. Mensen worden wel degelijk opgepakt bij een DNA match. Waar baseer je op dat een dergelijke match nooit genoeg mag zijn voor een arrestatie? In de Vaatstra-zaak was de DNA match dé reden om bij die verdachte langs te gaan

                 Volgens mij ging de reactie waar je aan refereert over onvolledige matches. Een onvolledige profiel dat nog tienduizenden mogelijkheden over laat is op zichzelf geen reden voor een arrestatie.

                 In de Vaastra zaak was er sprake van een volledige DNA profiel match. En ook niet over willekeurig DNA maar DNA uit sperma wat veel belastender is dan bijvoorbeeld DNA uit een haar omdat haren makkelijk kunnen worden overgedragen en niet per se direct contact bewijzen. Verder woonde de dader daar ook daadwerkelijk in de buurt tijdens de moord, kende het slachtoffer en viel deze binnen het daderprofiel qua geslacht en leeftijd.

                2. Mensen worden wel degelijk opgepakt bij een DNA match.
                 Er zijn wel meer redenen waarom mensen worden opgepakt. Maar dat betekent nog niet dat ze schuldig zijn, maar alleen dat ze even aan wat nader onderzoek moeten meewerken… Probleem is alleen dat veel mensen geneigd zijn om te denken dat iemand schuldig is, alleen maar omdat ze opgepakt worden. Veel mensen zijn daardoor in de problemen geraakt…

               2. Een andere optie is een aandoening genaamd Chimaera. Een zeldzame aandoening waarbij een persoon twee verschillende soorten DNA in zijn lichaam heeft zitten. Eigenlijk gaat het dan om een twee-eiige tweeling die is samengesmolten tot 1 persoon. Maar goed, daar zijn maar twee gevallen van bekend. Hoe vaak het werkelijk voorkomt? Geen idee…

             1. Het tegen-argument: diezelfde DNA database kan misbruikt worden om mensen op te sporen die dragers zijn van bepaalde genetische afwijkingen om deze personen vast preventief te steriliseren

              Daarom wordt in DNA database voor identificaties normaal ook geen DNA vastgelegd maar een DNA profiel. Dat zijn meestal 15 onderscheidende punten (STR loci) in een DNA sequentie. In feite dus 15 getalletjes. Een DNA profiel is dus een soort hash van je DNA Met een DNA database voor identificatie kun je geen uitspraken doen over genetische afwijkingen of wat dan ook. Het is echter veel te duur om DNA profielen van heel Nederland vast te leggen. Dat zou honderden miljoenen kosten voor de hele nederlandse bevolking plus een jaarlijke kostenpost van miljoenen. En het zou ook door veel mensen geweigerd worden denk ik. DNA afgeven is toch veel persoonlijker dan een vingerafdruk.

              Veel mensen zullen bijvoorbeeld niet vertrouwen dat er alleen een profiel wordt vastgelegd. En dat zou ik ook best een significante vraag vinden. Hoe kan je bewaken dat er niet meer wordt vastgelegd als je DNA afgeeft voor een DNA profiel. Bij vingerafdrukken speelt een dergelijk issue niet omdat een vingerafduk verder niets zegt over een persoon. Bij DNA speelt dat potentieel wel.

            2. Een redelijk bekende studie mbt betrouwbaarheid van vingerafdrukken matches is deze: http://www.ncstl.org/picture/255 Daarbij is gebleken dat in bij een test met 5681 vingerafdruk identificaties door getrainde personen test er slecht 2 mismatches waren met de opgeslagen afdrukken van een verkeerde persoon. Een mismatch percentage van 0,034% Daarmee zijn de uitkomsten relatief betrouwbaar voor een forensische methode. Voor zover ik weet zijn alleen DNA matches betrouwbaarder. Bovendien is het gebruikelijk dat als vingerafdrukken als bewijs gebruikt moeten worden dat er dan een heronderzoek door een andere expert plaatsvind. De kans dat twee experts een dergelijke fout maken is nog geringer. In hetzelfde onderzoek werden daarom 160 matches aangeboden voor heronderzoek aan 16 getrainde personen met daarin 32 foute matches. In geen enkel van die 32 gevallen werd de foute match bevestigd. Bij het beoordelen van een derglijk onderzoek moet je ervan uitgaan dat bij opsporing een geautomatiseerd proces normaal gezien alleen voorselectie doet en niet zoals in populistische series direct altijd alleen maar 1 naam uitspuugt. Aan de hand van die voorselectie door een geautomatiseerd systeem worden de geselecteerde matches door een vingerafdrukken specialist beoordeeld en indien daarbij matches gevonden worden die belangrijk bewijs kunnen zijn worden die dus vaak ook nog herbeoordeeld door een tweede expert.

             Naast het matchen van een vingerafdruk is er natuurlijk zijn er natuurlijk ook de omstandigheden van het misdrijf. Als je bij een inbraak een vingerafdruk vind en die matched met een bekende inbreker dan is dat anders dan als er vingerafdrukken gevonden worden van een schoonmaker die daar gewoon gewerkt heeft. Belangrijk is verder ook dat een vingerafdruk normaal gezien vrijwel nooit het enige bewijs is. En naast bewijzen zijn er ook nog motieven en andere omstandigheden die bij een misdrijf een rol spelen.

  2. hAl, jij schijnt een aspect van de privacy-discussie te negeren, dat is “in hoeverre moet de burger beschermd worden tegen de “”datacorrelatiehonger”” van de overheid.” (en grote bedrijven.) Waar vingerafdrukken (en DNA en telefoon- en Internet-metadata) gebruikt kunnen worden om misdadigers op te sporen, kunnen ze ook gebruikt worden om klokkenluiders en kritische journalisten de mond te snoeren. We moeten als samenleving een balans vinden zodat journalisten in redelijke vrijheid hun werk kunnen doen en misdadigers een redelijke kans hebben om opgepakt te worden. Deze afweging moet bij alle surveillance maatregelen gemaakt worden, waarbij rekening gehouden wordt met het totale beschikbare pakket aan maatregelen.

   1. Waar vingerafdrukken (en DNA en telefoon- en Internet-metadata) gebruikt kunnen worden om misdadigers op te sporen, kunnen ze ook gebruikt worden om klokkenluiders en kritische journalisten de mond te snoeren.
    Ik zie niet zo gauw een praktische toepassing van vingerafdrukken om klokkeluiders of journalisten de mond te snoeren zoals je nu beweert maar bovendien aangezien iedereen zijn vingerafdrukken overal achterlaat is het voor iemand die echt kwade bedoelingen heeft jegens een andere persoon een koud kunstje om diens vingerafdrukken te verzamelen. Een centrale opslag zal daar geen verschil in maken.

     1. Om anonieme bronnen op te sporen zijn telecom verkeersgegevens waarschijnlijk heel handig maar vingerafdrukken niet echt. Telecom verkeersgegevens zijn bovendien ook veel privacy gevoeliger dan vingerafdrukken omdat die gegevens direct informatie geven over iemand gedrag.

      1. Je kan ook zeggen iedereen in Nederland dient zijn vingerafdrukken, iris te laten scannen en DNA af te geven zodat die bewaard kan worden. Het probleem wat je dan krijgt is de tunnelvisie als er wat gebeurd waarom zeggen ze bij DNA onderzoek er is een kans op zoveel dat zelfs met iris scan doen ze dat, vingerafdrukken doen ze het weer niet mee maar zelfs daar kan iemand bijna een zelfde afdruk hebben. De tunnelvisie is ook al in een aantal zaken gebeurd de bekentste is de Schiedamse parkmoord hier hebben een aantal geblunderd daarbij moet je na gaan dat dit alleen maar om een valse bekentenis gaat en met achterhouden van bewijs. Wat te denken als men alles van je heb DNA en vingerafdrukken denk je dan niet dat de onderzoekers de gemakkelijke weg uit nemen door niet gedegen onderzoek te doen. Het probleem is de mensen, de database die je opzet is daar ook onder heven aan een computer maakt geen fout het is altijd een persoon maar een fout in zo’n database kan zeer grote gevolgen hebben.

       Is een grote database met zo veel informatie een goed idee wel misschien over 100 jaar wanneer mensen geleerd hebben om gedegen en met integriteit te werken (maak er maar 200 jaar van). Het zou wel een uitkomst zijn in eerste instantie maar waar een wil is, is een weg mensen vinden er altijd wel wat op om het systeem te omzeilen. Ook beveiliging technisch is het een nachtmerrie hoe ga je zo iets beschermen zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden, wie geef je welke rechten en mogen verzekeringen er ook bij komen. Het klinkt leuk maar onze maatschappij is er nog niet aan toe.

       1. Je kan ook zeggen iedereen in Nederland dient zijn vingerafdrukken, iris te laten scannen en DNA af te geven zodat die bewaard kan worden.

        Dat zou enorm veel geld kosten en het nut van bijvoorbeeld irisscans en DNA profiel is veel kleiner. Irisscans zijn bijvoorbeeld nutteloos in opsporing van misddrijven. DNA profiel is nutteloos voor paspoorten omdat je het DNA profiel niet kan scannen en het afnemen van miljoenen DNA tests is ook heel kostbaar.

        Bij vingerafdrukken is er al een plicht om de vingerafdrukken af te nemen en te gebruiken voor paspoorten. Dan is enkel de aanvullende opslag van die reeds ingescande vingerafdrukken voor andere nuttige zaken ineens wel kosteneffectief.

        Is een grote database met zo veel informatie een goed idee misschien over 100 jaar wanneer mensen geleerd hebben om gedegen en met integriteit te werken (maak er maar 200 jaar vaJe doet net alsof het gebruik van databases voor deze doeleinden nieuw is. er is heel veel ervaring met databases voor opsporing. De poltie gebruikt al data uit tientallen zo niet honderden databases. Allemaal met de mogelijkheid van fouten erin. waarom moet er voor een vingerafdrukkendatabase ineens een ander bijzonder criterium gehanteerd worden???? En sterker nog, Nederland gebruikt ook nu al DNA en vingerafdrukken databases. Die bestaan al gewoon en zijn in gebruik. Waarom hoorde ik nooit eerder klachten over fouten daarmee.

        En ook tientallen andere landen gebruiken DNA en vingerafdrukkendatabases. In de VS zitten er miljoenen mensen in omdat zij bijvoorbeeld sinds de vietnam oorlog van militairen alle vingerafdrukken vastleggen voor identificatiedoeleinden.

        1. Je kan ook zeggen iedereen in Nederland dient zijn vingerafdrukken, iris te laten scannen en DNA af te geven zodat die bewaard kan worden.
         Dat zou enorm veel geld kosten en het nut van bijvoorbeeld irisscans en DNA profiel is veel kleiner. Irisscans zijn bijvoorbeeld nutteloos in opsporing van misddrijven. DNA profiel is nutteloos voor paspoorten omdat je het DNA profiel niet kan scannen en het afnemen van miljoenen DNA tests is ook heel kostbaar.

         Bij vingerafdrukken is er al een plicht om de vingerafdrukken af te nemen en te gebruiken voor paspoorten. Dan is enkel de aanvullende opslag van die reeds ingescande vingerafdrukken voor andere nuttige zaken ineens wel kosteneffectief.

         .

         Is een grote database met zo veel informatie een goed idee misschien over 100 jaar wanneer mensen geleerd hebben om gedegen en met integriteit te werken (maak er maar 200 jaar van
         Je doet net alsof het gebruik van databases voor deze doeleinden nieuw is. Er is heel veel ervaring met databases voor opsporing. De politie gebruikt al data uit tientallen zo niet honderden databases. Allemaal met de mogelijkheid van fouten erin. Waarom moet er voor een vingerafdrukkendatabase ineens een ander bijzonder criterium gehanteerd worden???? En sterker nog, Nederland gebruikt ook nu al DNA en vingerafdrukken databases. Die bestaan al gewoon en zijn in gebruik. Waarom hoorde ik nooit eerder klachten over fouten daarmee?

         En ook tientallen andere landen gebruiken al heel lang DNA en vingerafdrukkendatabases. In de VS zitten er zelfs vele miljoenen mensen in omdat zij bijvoorbeeld sinds de vietnam oorlog van militairen alle vingerafdrukken vastleggen voor identificatiedoeleinden.

         1. Waar je om heen draait is het feit dat mensen nog niet te vertrouwen zijn, met de 3 opties die ik je geef voor identificatie kan je dus ten alle tijden zijn identiteit vast stellen. Wie zegt dat als je begint met vingerafdrukken dit niet een tunnelvisie creëert bij opsporing of bij andere zaken waar meerdere het gedaan kunnen hebben. Iris scan vs vingerafdrukken en DNA een scan is zo gemaakt voor identificatie vingerafdruk kan je nog manipuleren, DNA duurt momenteel nog te lang. Daarbij iris scan om iemand zijn oogbal eruit te halen dat kan maar denk wel dat het opvalt met controle.

          De systemen die we nu hebben leveren al fouten op bijvoorbeeld door databases die niet correct onderhouden worden of politie die maar achter één persoon aan gaan. Het is allemaal wel een keer voor gekomen dat verdachten ten onrechte vast zat door fouten in systemen en dat de politie tunnelvisie had. Hoe meer data des te meer fouten er gemaakt kunnen worden en met iedereen in de database maak je het alleen maar erger niet beter erop.

          Kosten is irrelevant in dit verhaal als je 100% controle wilt levert dit enorme bergen data op die weer doorzoekbaar gemaakt dient te worden etc etc, zelfs voor vingerafdrukken alleen levert dit al veel data op. Op het moment dat je zoiets wilt gaan doen breng het veel kosten met zich mee en ook veel mankrachten zijn nodig.

          1. Ik vraag helemaal niet om een 100% controle. Wat hier het geval is is dat we vingerafdrukken gaan gebruiken voor de verificatie van de identiteit van paspoorten. Dat is een gegeven.

           Daarnaast is er dan de mogelijkheid van het opslaan van die toch al afgenomen vingerafdrukken. Door Arnoud werd dit omschreven als een onzalig plan. Ik vind dat een ondoordachte opmerking. Die centrale opslag heeft namelijk duidelijke baten en bevat doordat vingerafdrukken geen persoonlijke kenmerken bevatten nauwelijks privacygevoelige data. Veel minder privacygevoelige dan centrale databases die we heel normaal vinden.

           Ik vind de argumentatie die hier tot nu toe tegen de centrale opslag is gegeven ronduit zwakjes . Het lijkt vooral uit een emotie te bestaan en weinig uit rationele argumenten. Verder worden de voordelen niet afgewogen in die argumentatie.

   1. De argumenten om een centrale database in te voeren zijn de opsporing van misdrijven en identificatie van slachtoffers van rampen en misdrijven. Vingerafdruk gegevens zeggen bovendien niets over iemand en tasten daarmee nauwelijk de privacy aantasten wat de centrale opslag nauwelijk risicovol maakt. Het is geen zinvol doelwit voor bijvoorbeeld hackers omdat je als private partij zo goed als niks hebt een vingerafdrukkendatabase. We slaan op tientallen plaatsen veel privacygevoeligergegevens op. (denk aan politiedossiers of belastinggegevens).

    1. Dus als private partij heb je niets aan de database niet helemaal waar als je toegang heb kan je vrij eenvoudig controleren of iemands identiteit klopt. Als hacker is de database ook leuk denk eens wat je kan doen met al die gegevens die er in staan. Trouwens vraag maar die Duitse politiek figuur hoe ze aan hem ze vingerafdruk kwamen en er misbruik van maakte.

     1. Dus als private partij heb je niets aan de database niet helemaal waar als je toegang heb kan je vrij eenvoudig controleren of iemands identiteit klopt.
      Private partijen kunnen zelf hun eigen database vastleggen als daar een valide security reden voor is. Er zijn ook wel enkele organisaties die dat gebruiken. Er lijkt me echter niet echt een zinvolle reden om een centrale opslag van vingerafdrukken te stelen. Het praktische nut daarvan ontgaat me. Wel nuttig om te stelen is een database met alle veroordeelde criminele erin. Ik denk dat veel bedrijven graag een opvraging zouden willen doen voor ze iemand inhuren in bepaalde banen

      Als hacker is de database ook leuk denk eens wat je kan doen met al die gegevens die er in staan.
      Vingerafdrukken en een identificatie nummer. Wat ga je daar als hacker mee doen ???? Als je de capaciteit hebt om een overheidsdatabase te hacken heb ik minstens 20 databases in gedachten die meer privacygevoelige informatie bevatten dan een vingerafdrukken database. Gek genoeg is er daar nog nooit 1 van gehackt.

      Trouwens vraag maar die Duitse politiek figuur hoe ze aan hem ze vingerafdruk kwamen en er misbruik van maakte.
      Waarom zou je heel moeilijk doen om een centrale vingerafdrukken database te stelen als je iemand vingerafdruk wilt stelen. Dan pak je die toch van een bierblikjes of glas dat die persoon achterlaat. Dat is 1000 keer eenvoudiger.

      1. Waarom zou je heel moeilijk doen om een centrale vingerafdrukken database te stelen als je iemand vingerafdruk wilt stelen. Dan pak je die toch van een bierblikjes of glas dat die persoon achterlaat. Dat is 1000 keer eenvoudiger.

       Sorry, maar het verzamelen van 17 miljoen gegevens over een netwerrk is veel gemakkelijker dan het verzamelen van zovele blikjes of glazen. Oftewel, de schaalfactor komt hier in het spel.

 3. artikel 4b daarvan voorziet in de oprichting van een centrale reisdocumentenadministratie met vingerafdrukregister. Dat register is dus nu in strijd met de Europese wetgeving.,

  Alleen als daar de europese richtlijn als enige legitimatie voor die opslag wordt gegeven en er geen ander wel legitiem doel wordt beschreven. De europese rechter stelt hier wel dat de europepse richtlijn om een vingerafdruk op het paspoort te zetten geen legitieme reden is voor centrale opslag van vingerafdrukken maar laat wel ruimte aan landen om vanwege andere redenen te kiezen voor een centrale opslag.

  Ook uit het tweakers artikel:

  Dat wil niet zeggen dat de opslag van vingerafdrukken direct illegaal is: EU-lidstaten kunnen wetgeving aannemen waarmee ze die opslag alsnog legitimeren. “Je kunt uit de uitspraak niet afleiden of dat wel of niet mag”, aldus woordvoerder Stefaan Van der Jeught van het Hof

 4. Ja dat mag, zegt het Hof, mits onder strenge voorwaarden: er moet een legitiem doel zijn en de maatregel moet passen bij dat doel en zo beperkt mogelijk zijn. Het legitieme doel wordt hier gevonden in het verifiëren van de echtheid van paspoorten, en indirect daarmee samenhangend het tegenhouden van illegale bezoekers van een land.

  Wat is een legitiem doel? Natuurlijk heeft de overheid een doel met wat ze doet. Is elk doel legitiem? Dan kan de overheid toch doen wat ze wil, en wordt je privacy toch effectief helemaal niet beschermd?

  Persoonlijk ben ik tegen het illegaal maken van het bezoeken van een land. Alleen immigratie van criminelen (die nog niet de juiste straf hebben gekregen) moet beperkt worden, maar daarvoor is een “blacklist” beter dan een “whitelist”. Er was ooit een tijd dat we helemaal geen paspoorten of ID-bewijzen hadden, en ik voel er wel voor om terug te gaan naar die tijd.

  Het grote onderliggende sociale probleem is de economische onderdrukking van de derde wereld. Sommige derderwereldburgers proberen hun kansen te vergroten door naar ons toe te komen, en wij proberen ze daarin tegen te houden. Maar onderdrukking blijkt niet alleen slecht voor de onderdrukte, maar ook voor de onderdrukker. In dit geval blijken wij als onderdrukkers een systeem van onderlinge controle (en dus privacyschending) nodig te hebben om elkaar te kunnen onderscheiden van de buitenstaanders.

  Maar gaat het niet te ver? Is het middel wel proportioneel, is er geen andere minder ernstige oplossing voor dit probleem? Volgens het Hof is er geen reëel alternatief: een irisscan is complexer en duurder, en iets anders wist geen van de partijen te verzinnen.

  Ik ken een heel reëel alternatief: blijf gewoon “ouderwetse” paspoorten maken ZONDER gekke biometrische info. Maak ook geen digitale scan van de pasfoto (dat is ook biometrische info), maar voeg de pasfoto in papieren vorm toe aan het paspoort. Ter voorkoming van het vervangen van de pasfoto kunnen nog allerlei fancy technologische trucjes toegepast worden. Vingerafdrukken zijn decennialang niet nodig geweest, en ik zie niet waarom ze nu wel nodig zijn.

  Als andere landen WEL vingerafdrukken eisen, dan kan je altijd nog speciale paspoorten maken voor toegang tot die landen. Of je laat het die landen zelf maar regelen via visum-aanvragen bij hun consulaten.

  Wel stelt het Hof de harde grens dat de vingerafdruk alléén in de chip mag zitten (dus niet ook nog ergens centraal) en alléén mag worden gebruikt om na te verifiëren of de houder van het paspoort werkelijk de persoon is die daarin vermeld staat (overweging 56). Een identiteitscontrole uitvoeren en dan meteen even de vingerafdruk matchen met de Nationale Opsporingslijst (onze FBI Most Wanted) is dus niet toegestaan.

  Ik denk dat je me na de recente NSA-onthullingen niet meer paranoïde kunt noemen als ik stel dat overheden ook wel eens gegevens bewaren als dat niet is toegestaan. Als je niet wilt dat de overheid een database aanlegt met vingerafdrukken van iedereen, dan moet je ook niet willen dat de overheid van iedereen een vingerafrukscan maakt, ongeacht wat de officiële regels zijn wat betreft de opslag van die scan.

 5. Als we nou in plaats van dat paspoort gewoon een RFID-chipje bij iedereen in de bovenarm stansen, maak er zo’n leuk Europees sterretje van, dan is de discussie meteen over want er hoeven helemaal geen biometrische data meer op de chip omdat je die altijd bij de hand hebt. Is dat niet veel doelmatiger?

  1. Als we nou in plaats van dat paspoort gewoon een RFID-chipje bij iedereen in de bovenarm stansen, maak er zo’n leuk Europees sterretje van

   Sorry hoor, maar zo’n leuk Europees sterretje staat totaal niet bij mijn andere tatoeages….

 6. Het “Ik heb niets te verbergen” argument is al tijden een heet discussiepunt. Moet daar nog iets aan toegevoegd worden? Zeker, maar dit is niet de juiste plek daarvoor. Welja, de discussie over de spionage-acties van de NSA op Amerikaanse en buitenlandse burgers, allemaal bedoeld om de veiligheid te “bevorderen”. Is daar nog het een en ander over te zeggen? Ja, maar niet hier. En dan is er nog de discussie of de Nederlandse Burgerlijke Stand tijdens de Tweede Wereldoorlog nu wel of niet door Duitsers werd misbruikt om Joodse families van niet-Joodse families te scheiden. Daat valt ook over te discussieren, maar niet hier. Hier gaat het om de opslag van vingerafdrukken en de vraag of de Burger wel erop mag vertrouwen dat de Overheid er geen misbruik van zal maken. Want niemand maakt zich er zorgen om dat vingerafdrukken worden opgeslagen. Iedereen maakt zich er druk om dat de opgeslagen vingerafdrukken misbruikt zullen gaan worden. En daar gaat het nu uiteindelijk om. Tja, een crimineel met “Mission Impossible” technologie zou binnen 10 minuten kunnen inbreken in deze database en deze gegevens kunnen gebruiken om een nep-vinger te maken met een specifieke vingerafdruk om daarmee weer zwaar-beveiligde ruimtes binnen te komen, zoals de bankkluis waar je 500 euro spaargeld in bewaard. Het is heel mooi voor een filmplot en dat wakkert weer de paranoia aan onder de bevolking, want wat in films gebeurt is echt! Toch? Als software specialist weet ik dat een RFID chip die zelf geen stroomvoorziening heeft eigenlijk maar een traag systeem is. Het moet eerst van buitenaf energie ontvangen, waarna de processor kan opstarten en alles op alles kan zetten om de data maar naar buiten te sturen. Als het gaat om 96 bits voor een unieke ID dan is dat nog redelijk snel te doen. Als het gaat om de 1.600 bits die een enkele vingerafdruk al nodig kan hebben dan moeten er enkele kilobytes verzonden worden, wat wel een seconde of twee kan duren. Daarna zul je die ruwe data weer moeten vertalen naar het patroon waarop de vingerafdruk is herkend. En dan? Wat kun je vervolgens doen met die data? Goed, een nep-vinger maken want iedereen gebruikt tegenwoordig al fingerprint-recognition voor de voordeur, telefoon, auto en andere zaken. Okay, iedereen die de nieuwste iPad koopt zal dit wel hebben en dus kan er -in theorie- door iedereen met deze data een nep-vinger gemaakt worden om op je iPad in te loggen. Alsof de 20 andere methodes niet al voldoende zijn… Ja, je bent ermee herkenbaar, wat betekent dat je vingerafdruk op een plek waar een misdrijf is gepleegd het verschil kan bepalen tussen schuld of onschuld. En ook hier weer de discussie van de nep-vinger. Maar ja, die nep-vinger is gebaseerd op een patroon van een honderdtal putjes en groefjes op je vinger. Ze hebben echter een complete vinger gevonden en kunnen die vergelijken met die op je eigen vinger. De nep-vinger zal daar dan alsnog sterk van af kunnen wijken en iemand die deze met het blote oog vergelijkt zal dat snel kunnen zien en beseffen dat de gevonden afdruk dus nep is. En zo kom ik in een spiraal van scenarios waar ik kan zien dat er misbruik gemaakt kan worden en de verhalen die deze “angsten” weer aardig ontkrachten. Een eindeloze discussie, eigenlijk. Vandaar ook dat de discussie over wel of niet opslaan van vingerafdrukken ook nooit opgelost wordt, simpelweg omdat mensen bang zijn voor mogelijke spoken, maar sommige van die angsten nog best terecht kunnen zijn.

  1. Ik vind het argument van ik heb noiet te verbergen ook onzin. Het ongebreidelijk vastleggen van informatie over personen door de overheid maar zeker ook door private partijen mag van mij morgen stoppen. Het gaat de overheid of Google eigenlijk niks aan of iemand site bezoekt van Wakker dier, de PVV , een gay porno site of shopt bij Zalando. Je surfgedrag of met wie je communiceert is privé informatie die iets zegt over wat voor iemand je bent. Het is onderdeel van je persoonlijkheid. Of je nou niets te verbergen hebt of niet, het is ongepast dat er partijen zijn die deze gegevens verzamelen en je op basis van die gegevens profileren en mogelijk tot doelwit maken (met welke doen dan ook).

   Bij vingerafdrukken speelt echter dat probleem veel minder omdat het inhoudelijk nietszeggende gegevens zijn die bovendien overal al worden achtergelaten. Het zijn wel persoonsgegevens maar hele neutrale persoonsgegevens. Het enige zinvol wat je ermee kunt is iemand identificeren. Er zijn geen andere doelen waarvoor je vingerafdrukken kan inzetten.

   Daarom zijn vingerafdrukken niet te vergelijken met bijvoorbeeld de opslag van verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn veel meer privacy gevoelig. Als je issues hebt met privacy moet je daar je pijlen oprichten.

   1. Het argument “Ik heb niets te verbergen” gaat eigenlijk alleen op als anderen zeggen “Ik laat jou gewoon je gang gaan”. Maar ja, sommige mensen zijn moslim en anderen hebben een hekel aan moslims. Sommigen zijn vrijgezel, anderen vinden het een plicht om te trouwen. Sommigen zijn homoseksueel, anderen vinden dat een doodzonde en willen dit verbieden. Sommigen hebben redelijk wat geld op de bank, anderen vinden dat dit dan onder de armen verdeelt moet worden. En ga zo maar door. Ieder mens heeft wel iets waardoor een ander een hekel aan hem krijgt. Iets wat ze hebben dat anderen benijden, iets wat ze denken dat anderen misdadig vinden, iets dat ze ooit gedaan hebben dat anderen willen verbieden…

    Zolang dit het geval is, heeft iedereen wel iets te verbergen!

    En dan, vingerafdrukken… Als deze in een centrale database worden opgeslagen dan kan daar gebruik van gemaakt worden of je wel of niet op bepaalde plaatsen bent geweest. Het enige wat ze moeten doen is zoeken naar vingerafdrukken en kijken of de jouwe er tussen zitten. Dit is op dit moment nog een erg tijdrovende methode, maar stel je voor dat iemand een soort Google Glass bril uitvindt waarmee je vingerafdrukken kunt aflezen die op voorwerpen staan! Dan heb je meteen minder privacy. Dat is er nog niet, gelukkig. Maar het speelt wel in op de angsten van mensen dat ze van alle kanten in de gaten gehouden kunnen worden. Voor de gemiddelde burger geen groot probleem maar stel voor dat je een grote ster bent in diverse films en graag je privacy wilt hebben. Je drinkt een biertje in een locaal cafe en alle bezoekers fotograferen je. En de barman ruimt na afloop je glas op en biedt deze te koop aan op eBay, met jouw vingerafdrukken erop als bewijs dat jij dat glas echt hebt aangeraakt. Dat zou enorm absurde situaties kunnen opleveren…

 7. /quote “Het onzalige plan om ze allemaal centraal op te slaan is gelukkig niet doorgegaan. ” /end quote En dat moeten we dan allemaal maar geloven ? Het spijt me, maar aangezien “de overheid” duidelijk eigen ideeën heeft over welke afspraken ze wel of niet schenden, ga ik er vooralsnog vanuit dat die afdrukken ‘veilig’ centraal opgeslagen zijn. Om over het gebruik van die data maar niet te spreken.

 8. En dan, vingerafdrukken… Als deze in een centrale database worden opgeslagen dan kan daar gebruik van gemaakt worden of je wel of niet op bepaalde plaatsen bent geweest.
  Dat kan ook prima zonder centrale opslag. Centrale opslag is juist alleen heel nuttig als je een identiteit bij een vingerafdruk wil bepalen die je nog niet kent. Als je iemand wel al kent kun je diens vingerafdrukken heel makkelijk ergens vinden en vastleggen. Zeker als je het idee hebt dat je iemand kunt volgen met vingerafdrukken.

  Je voorbeeld is sowieso al hypothetisch (vingerdrukken gebruik om iemand tevolgen is in de praktijk niet mogelijk) maar zoiets is bovendien niet afhankelijk van opslag van vingerafdrukken in een centrale database.

  1. Het probleem is dat mensen bang zijn voor alles dat hypothetisch kan gebeuren. Je kunt mensen al heel makkelijk overal bang voor maken. Deze gehele discussie is gebaseerd op de angst die mensen hebben dat deze gegevens op wat voor manier dan ook misbruikt zullen worden.Alle argumenten die tegen het bewaren van vingerafdrukken worden gebruikt zijn feitelijk een vorm van paranoia.

   Aan de andere kant, de paranoia kan wel degelijk terecht zijn!

   Maar goed, paranoia laat ons soms extreme situaties bedenken terwijl de werkelijkheid vaak veel eenvoudiger misbruik toelaat. Gewoon dingen waar de meeste mensen niet aan denken. Neem bijvoorbeeld terrorisme. Iedereen denkt hierbij aan complexe plannen met bommen en zware wapens en dat er altijd wel een held opstaat die het met een botermesje opneemt tegen de slechterikken en wint. Want zo gaat het in films. Dat in de praktijk 19 terroristen met botermesjes er in slagen om 4 vliegtuigen te kidnappen en te laten crashen, dat kon niemand bedenken… En zo ook met de opslag van vingerafdrukken. Ik kan de meest complexe scenarios bedenken waarbij ze misbruikt worden, maar in de praktijk zou dat misbruik vele malen eenvoudiger kunnen zijn…

   1. Ik ben met je eens dat de hele discussie over de centrale opslag van vingerafdrukken vooral op paranoia berust.

    Er wordt telkens gesproken over vermeend misbruik of risico’s maar als je daar dan op in gaat dan blijken het vooral onderbuik gevoelens te zijn en komen mensen met bezwaren of risico’s die veelal helemaal niet gerelateerd zijn aan een mogelijk centrale opslag van vingerafdrukken door de overheid en weigeren ze categories hun vermeende risico’s af te laten wegen tegen de voordelen van gebruik van vingerafdrukken.

    Ik kan de meest complexe scenarios bedenken waarbij ze misbruikt worden, maar in de praktijk zou dat misbruik vele malen eenvoudiger kunnen zijn…
    Waar mensen vooral mee komen is vaak redelijk vergezochte scenario’s waarin vingerafdrukken misbruikt kunnen worden maar zelden zijn deze afhankelijk van het wel of niet centraaal opslaan van vingerafdrukken door de overheid. De centrale opslag van vingerafdrukken heeft gewoon maar een beperkt toepassingsgebied omdat vingerafdruk gegevens zelf inhoudelijk geen enkel betekenis hebben. Daardoor zijn de risico’s al direct beperkt.

    Een wel genoemd reeel risico is dat er onschuldige mensen zouden kunnen worden aangewezen vanuit een vingerafdrukken database. Het is echter best uit te leggen dat vingerafdrukken ten eerste een behoorlijk betrouwbare vorm van bewijsvorming zijn waarbij relatief weinig fouten voorkomen en dat dat genoemde risico dus ook heel klein is en ten tweede dat vingerafdrukken omdat ze vaak betrouwbaarder zijn dan andere bewijs zoals getuigenissen of videobeelden juist kunnen voorkomen dat er onschuldige mensen worden beschuldigd op basis van slechter bewijs.

    1. Laten we aannemen dat het algemeen bekend is (ook bij criminelen) dat de overheid het verplichte identiteitsbewijs gebruikt om een database te vullen met vingerafdrukken voor strafrechtelijke opsporingsdoeleinden. Een beetje crimineel wil niet in die database en besluit (omdat hij toch al crimineel is) met een vervalst identiteitsbewijs rond te lopen. (Dat biedt hem ook andere voordelen dan het niet registreren van zijn vingerafdrukken.) Omdat de vingerafdrukken van X niet geregistreerd zijn in de database, maar verdacht veel lijken op die van nette Nederlander H.A.L. mag deze nette Nederlander met zekere regelmaat uitleggen waar hij op een bepaalde avond was; in veel gevallen gevolgd door een of twee weken voorarrest omdat “ik lag in bed te slapen” als onvoldoende alibi gezien wordt.

     En risico is kans*schade… de kans dat er verkeerde matches met een specifieke persoon gemaakt worden mag dan wel klein zijn; de schade kan, ook voor iemand met een modaal inkomen, in de miljoenen lopen. En we praten over miljoenen mensen die het risico lopen om in een dergelijke Kafkaiaanse situatie terecht te komen, miljarden als het wereldwijd ingevoerd wordt.

     1. Zoals ik al eerder hebt aangegeven is de kans op een mismatch in identieit met vingerafdrukken heel klein. De kans dat er zo maar onschuldige personen worden opgepakt is nog veel kleiner omdat vingerafdrukken in vrijwel geen enkel zaak het enige bewijs zullen zijn.

      Sterker nog , het door jou geschetste probleem van de problemen met valse identiteit bestaan nu juist al omdat mensen met een valse identiteitsbewijzen die verwijzen naar onschuldige burger misdrijven plegen zoals fraude en dat probleem is juist veel erger mede doordat er nu geen goede mogelijkheden zijn om een identieitsbewijs aan een persoon te linken. De controle van een ID gaat nu slechts op basis van een subjectieve foto vergelijking met een persoon er sowieso niet meer uitziet zoals enkele jaren eerder.

      Vingerafdrukken op bijvoorbeeld paspoorten verminderen juist de mogelijkheden op gebruik van valse identiteitsbewijzen. (dat is niet gerelateerd aan centrale opslag)

      Maar mocht er onverhoopt elk jaar 1 keer ten onrechte worden beschuldigd terwijl er aan de andere kant tien onschuldige mensen niet worden beschuldigd omdat vingerafdrukken bewijzen dat zij niet de persoon waren die door iemand waren aangewezen of herkend op een videobeeld dan is de uitkomst nog steeds heel goed te noemen.

      1. Wanneer volledige vingerafdrukken vergeleken kunnen worden is de kans op valse matches klein. Helaas worden op de plaats van een misdrijf meestal slechts fragmenten gevonden en de kans dat een fragment van een vingerafdruk matcht is ordes groter. Een luie overheid kan na een moord 100 personen in een razzia oppakken en in voorarrest houden omdat hun vingerafdruk matcht met een gevonden fragment.

       Een vingerafdruk alleen op het identiteitsbewijs is iets fundamenteel anders dan een nationale database. Met of zonder database kunnen vingerafdrukken nog steeds gebruikt worden om de onschuld van een verdachte aannemelijk te maken.

       1. Een luie overheid kan na een moord 100 personen in een razzia oppakken en in voorarrest houden omdat hun vingerafdruk matcht met een gevonden fragment.

        Dit is gewoon pure flauwekul. Zaken verzinnen om maar aan anti-argument te komen als je blijkbaar geen zinnige argumenten meer hebt en het woord razzia erin gooien om nog wat negatieve emoties op te roepen. Zielig vind ik dat.

        De overheid kan niet eens 1 persoon vasthouden obv een vingerafdruk op de locatie van een moord zelfs niet als er een full match is van een gevonden fragment als er niet ander bewijs is om die persoon aan de moord te linken. Een vingerafdruk op een locatie is namelijk nog geen bewijs van moord maar bewijst hoogstens dat iemand ergens is geweest. En een gedeeltelijke vingerafdruk die naar meerdere mensen wijst is op zichzelf bewijs van niks en is dus sowieso geen reden om een arrestatiebevel te krijgen.

        Als je een gedeeltelijke vingerafdruk vindt op een moordwapen en die verwijst naar mogelijk 10 willekuerige personen en er is aanvullend bewijs dat 1 van die tien het slachtoffer kent en daar ruzie mee had dan zou ik die persoon wel voor een gesprekje uitnodigen.

        Maar stel dat iemand gezien heeft dat een bekende van het slachtoffer, die ruzie met hem had, in de buurt was van de moord aanwezig was dan zou hij opgepakt kunne worden op basis van die getuigenis en zou een vingerafdruk op het moordwapen die naar iemand anders verwijst kunnen verkomen dat mogelijk een onschuldige wordt opgepakt en weer moet worden vrijgelaten.

        1. hAl, leg maar eens uit waarom ik onzin verkoop. De politie kan iemand zonder al te veel formaliteiten 6 of 15 uur vasthouden en daar drie dagen aan vast plakken als de hulpofficier van justitie (vaak ook een politiemedewerker) daar toestemming voor geeft. Daarvoor is het voldoende dat je als verdachte van een serieus misdrijf wordt aangemerkt. Kijk maar eens hoe makkelijk demonstranten worden opgepakt als er een “internationale top” in de stad is.

         http://nl.wikipedia.org/wiki/Hechtenis http://nl.wikipedia.org/wiki/Inbewaringstellen

         1. De discussie is volgens mij niet óf men iemand bij een foute match mag oppakken. Dat staat vast. Een vingerafdruk met 7 puntmatches is voor verdachtmaking genoeg, dus ga je mee en leg maar uit op het bureau waar je dan wél was. (Met mijn cynische randopmerking dat de politie je als dader zit en je uitleg als smoesje, dus veel succes daarmee.)

          Het punt is meer, hoe makkelijk zal men zijn “oh deze vingerafdruk matcht met de heer hAl, ga ‘m maar halen”. Zeker als er 100 matches uit het systeem rollen, wat met een beperkt aantal loci dus prima kan gebeuren. Ga je ze dan alle 100 ophalen, of toch even doorsnuffelen? En is dat doorsnuffelen dan genoeg om de vals positieven te elimineren?

          hAl zegt volgens mij, als ze 100 matches krijgen gaan ze dat écht niet doen. Dan gaan ze doorrechercheren en daarna de écht verdachte persoon arresteren. De vraag is dus, hoe proactief is de politie? Als ze bv. 100 matches krijgen en eentje heeft een strafblad over htzelfde onderwerp, pakken ze dan gemakzuchtig die ene of gaan ze toch even alle 100 langslopen?

          1. De discussie is volgens mij niet óf men iemand bij een foute match mag oppakken. Dat staat vast.

           Net zoals de politie een onschuldige juist niet hoeft op te pakken als een vingerafdruk aantoont dat hij of zij niet degene kan zijn die op video stond of die voldeed aan een signalement.

           Een vingerafdruk met 7 puntmatches is voor verdachtmaking genoeg

           Wat is een vingerafdruk met 7 punt matches? Probeer je nu DNA methodieken op vingerafdrukken te leggen?

           Ik durf te wedden dat een onvolledige match van een vingerafdruk die met honderden mensen matched op zichzelf niet voldoende is om iemand op te pakken tenzij men meer info heeft over die persoon dan die match. Bijvoorbeeld ander bewijs dat die persoon in de buurt woont en/of die persoon al eerder verdacht was bij gelijksoortige midrijven.

           p.s. Een 7 loci match in DNA kan overigens heel goed zijn omdat die best uniek kan zijn tussen miljoenen mensen maar kan minder goed zijn zijn als in alle 7 loci de grootste mogelijke gemene deler is aangetroffen.

          2. Als ik zie hoeveel tijd en geld er gestoken wordt in het onderzoek naar sommige misdrijven (zoals een tweetal verkrachting+moord zaken waarbij halve dorpen (alle mannen) opgeroepen worden voor “vrijwillige” DNA afgifte) dan zie ik sommige politiekorpsen best in staat om een paar dozijn “verdachten” op te pakken in de hoop op een snelle oplossing van de zaak. Het zal in hedendaags Nederland niet snel dagelijkse praktijk worden, maar het wettelijke raamwerk staat er.

      2. Maar mocht er onverhoopt elk jaar 1 keer ten onrechte worden beschuldigd terwijl er aan de andere kant tien onschuldige mensen niet worden beschuldigd omdat vingerafdrukken bewijzen dat zij niet de persoon waren die door iemand waren aangewezen of herkend op een videobeeld dan is de uitkomst nog steeds heel goed te noemen.

       Ik denk niet dan die ene persoon het eens is met je stelling…..

       Probleem is dat je nooit weet wat de toekomst gaat brengen en dat misbruik in de toekomst niet uit te sluiten is. Je weet niet wat een regime wat (nog) minder vriendelijk is voor zijn burgers hier mee zou kunnen doen. Ook kunnen buitenlandse overheden hier misbruik van maken door Nederlanders te beschuldigen en om uitlevering te vragen voor zaken die wellicht daar gebeurt zijn. (Bijv Nederlandse homo’s in Rusland). Opstelten komt je waarschijnlijk persoonlijk uitzwaaien op Schiphol….

       De meeste delicten worden nog steeds gepleegd door veelplegers dus puur uit opsporingsoogpunt is een database met veroordeelde criminelen al voldoende.

       1. Probleem is dat je nooit weet wat de toekomst gaat brengen en dat misbruik in de toekomst niet uit te sluiten is.
        Het voordeel van vingerafdrukken is juist hun beperkte gebruiksmogelijkheden.

        Je weet niet wat een regime wat (nog) minder vriendelijk is voor zijn burgers hier mee zou kunnen doen.
        Die zouden er net als nu ook mensen mee kunnen identificeren omdat er niets anders zinvols effectief denkbaar is met vingerafdrukken.

        Ook kunnen buitenlandse overheden hier misbruik van maken door Nederlanders te beschuldigen en om uitlevering te vragen voor zaken die wellicht daar gebeurt zijn. (Bijv Nederlandse homo’s in Rusland).
        De beoordeling voor uitlevering is niet aan een overheid maar aan een rechter en je kunt niet uitgeleverd worden voor iets wat in Nederland niet ook al strafbaar is.

     2. Criminelen zijn op dit moment ook massaal belasting aan het ontduiken, als je de nieuwsmedia (Telegraaf) leest. Ze laten zich uitschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dan worden ze onzichtbaar voor de fiscus. Veel succes lijkt het niet te hebben volgens de Belastingen, maar toch… Sowieso, een beetje professionele crimineel draagt gewoon handschoenen. Daarnaast, zoals ik al aangaf zijn vingerafdrukken handiger om onschuldigen uit te sluiten. Al zou je maar de helft van de verdachten zo kunnen uitsluiten, het is toch al weer de helft die niet meer verdacht is…

 9. Voor de zoveelste keer laten we onze oren weer hangen naar de Amerikanen. Als ik geen afdruk wil moet ik maar een indentiteitskaart nemen. Dus is het een overbodige maatregel zolang ik niet naar Amerika ga. Gezien de laatste ontwikkelingen vanuit Amerika, lees afluisterschandalen, zien we wat de Amerikanen echt willen namelijk de totale controle over deze wereld. En daar ga ik niet aan meedoen. Integendeel !

 10. . Mijn lichaam is mijn tempel. Afblijven dus als er geen goed reden is dit te bewaren of op te slaan.. Daarnaast heb ik privacy volgens de mensenrechten. De mensenrechten heeft geen voorwaarden dus die mag de corporatie (=nep-overheid) schenden. Er mogen ook geen voorwaarden voor worden verzonden door de creatieve maffia bedrijven.

  Stand up for your rights.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.