Welke data over mijn auto mag worden doorgeappt?

ford-t-autoEen lezer vroeg me:

Ik zag dit artikel met de intrigerende opmerking “Verzekeraars willen bij een ongeluk nu weten of iemand op zijn telefoon zat te appen.” Met een speciale app kun je bijvoorbeeld je telefoon laten uitschakelen als je snelheid te hoog gaat, en je kunt lees ik zelfs kiezen voor een app die (in ruil voor korting) je verkeersgedrag doorstuurt naar de verzekeraar. Een voorbeeld is Flo. Mag dat?

Wettelijk gezien is er voor een verzekeraar op dit moment geen grond om bij een verkeersongeval data van iemands telefoon te vorderen. Dus nee, onder normale omstandigheden mag dat niet.

Verkeersgedrag is geen gevoelige informatie, dus met vrijwillig gegeven toestemming zou die wel mogen worden verstrekt. Dus als een verzekeraar daar apart om vraagt en geen negatieve gevolgen verbindt aan een weigering (zoals uitsluiting of opzegging van de verzekering) dan denk ik dat dit wel kan. (En nee, het mag niet als stiekeme functionaliteit in een “Declareer snel uw autoschade”-app, ook niet als in de privacypolicy er een mooie braaftaalzin over staat.)

Ik vraag me alleen wel af hoe vrijwillig dit is. Natuurlijk, korting is altijd optioneel dus in zoverre kun je het zien als vrijwillig. Je hóeft geen korting te accepteren. Maar als ze het andersom hadden geformuleerd – wie de app niet installeert, krijgt een boete/toeslag – dan zou iedereen het als afdwingen zien. Principieel vind ik het dan ook moeilijk om het verschil aan te geven.

Maar zelfs als je zegt, het is een korting dus vrijwillig dus prima. Dan zitten we over vijf jaar met de situatie dat 90% van de mensen de kortingsregeling heeft. Dan ís de verzekering toch goedkoper en dan ís de volle mep betalen toch een vorm van boete?

Arnoud

23 reacties

 1. Korting geven aan mensen die daarvoor een bepaald apparaat in bezit moeten hebben? Nokia 6310 gebruikers worden waarschijnlijk weer gediscrimineerd. En of er een Windows Phone App komt is nog maar de vraag. Zelfs de NS vindt dat blijkbaar niet de moeite.

  Maar goed: over 15 jaar wordt automatisch de boete afgeschreven als onze auto aan het CJIB doorgeeft dat we 10km te hard hebben gereden.

 2. Een app die bepaalde functies afsluit als de telefoon sneller beweegt dan een vooraf ingestelde snelheid. Dat klinkt mooi maar daar zit dan ook een optie in om dit weer uit te schakelen voor bijrijders, treinreizigers etc dus ook door chauffeurs die toch even iets “belangrijks” te versturen hebben. Met andere woorden, het systeem blijft zo lek als een mandje laten we hier alsjeblieft niet aan beginnen,

  1. Ik heb vroeger een Windows Phone gehad. Daar had je de optie om, als je telefoon verbinding maakt met je carkit, hij automatisch een SMS stuurde als iemand je belde of SMSte “Ik ben momenteel aan het autorijden. Ik lees uw bericht pas na aankomst op mijn bestemming”. Als je dan binnen 5 minuten nogmaals gebeld werd, hoorde je de telefoon pas overgaan. Zoek nog steeds zoiets voor Android 🙂

 3. Je zegt dat verkeersgedrag geen gevoelige info is. Dat zal best. Maar die app zal ook wel locatiegegevens verzamelen (moet wel, anders kan die niet bepalen of je te snel rijdt) en doorsturen (want de verzekeraar moet imers kunnen hardmaken waarom de korting wordt teruggevorderd)

  En voor locatiegegevens lijkt me de lat toch wat hoger te liggen, of heb ik dat mis?

  1. Technisch gezien kan alleen de snelheid bij worden gehouden zonder de locatie prijs te geven. Voor wat betreft doorsturen moet helder zijn wat er op welk moment door wordt gestuurd. Alleen bij een aanrijding? En wat als er een noodstop moet worden gemaakt?

   1. Uit een startpunt en de snelheid als functie van de tijd kan door simpele integratie de plaats worden berekend. Daarmee wordt de snelheid locatieinformatie. (Je kunt daarbij de momentane snelheid correleren aan de layout van het wegennet en achteraf de gereden route bepalen.)

     1. Bij het laatste kruispunt ben je niet zeker, maar de kruispunten daarvoor kun je achterhalen: Neem aan dat kruispunt 2L op 500 meter links van kruispunt 1 ligt en kruispunt 2R op 300 meter rechts. Als de auto tussen twee keer afslaan 300 meter rechtdoor gereden heeft weet je op welk stuk weg dat was.

      1. MathFox heeft gelijk. Ik heb met dit soort data gewerkt. Hoewel het mogelijk is de data te anonimiseren, is uit de ruwe gegevens informatie te halen zoals woon- en werkplaats. Bovendien genereert rijgedrag een vrijwel unieke “fingerprint” voor elke bestuurder.

       Bochten (inclusief scherpte) worden geregistreerd, omdat snelheid in een bocht een goede indicator voor veilig rijgedrag is.

       https://kaggle2.blob.core.windows.net/competitions/kaggle/4031/media/axa_trip.png

   2. Natuurlijk, maar de app zal die ook moeten correleren aan locatiegegevens en tijdgegevens om te bepalen of de snelheid goed was of te hoog. En je maakt mij niet wijs dat die locatie- en tijdgegevens niet meegestuurd worden naar de verzekeraar.

    Stel je voor: ‘Boudewijn, je korting wordt opgeheven, omdat je drie maal te snel hebt gereden’ – ‘Dat is niet waar beste verzekeraar, vertel mij maar eens waar dat geweest is dan?’ – ‘Dat kunnen we niet maar onze app zegt het, dus het is zo’. Dat haalt de giecheltoets nooit.

 4. Dus als een verzekeraar […] geen negatieve gevolgen verbindt aan een weigering […] dan denk ik dat dit wel kan.
  Maar zelfs als je zegt, het is een korting dus vrijwillig dus prima. Dan zitten we over vijf jaar met de situatie dat 90% van de mensen de kortingsregeling heeft. Dan ís de verzekering toch goedkoper en dan ís de volle mep betalen toch een vorm van boete?

  Waarom is het relevant hoeveel mensen die regeling hebben? Ik zie het verschil niet tussen een lagere premie met boete voor weigering, of een hogere premie met korting voor meewerken. In beide gevallen betaal ik meer als ik niet bespioneerd wil worden door mijn verzekeraar. Dat is toch gewoon een negatief gevolg bij een weigering?

   1. Gebruik van dit soort apps resulteert in veiliger rijgedrag.

    Insurers that offer behavior-based policies will lose their riskiest customers while also growing their user bases of safe drivers. In addition, telematics technologies tend to make safe drivers even safer, with automated reminders, real-time coaching, and scoring to track and measure driving behaviors. These factors result in a much lower risk profile for the insurance company.

    https://gotruemotion.com/3-reasons-why-insurers-are-moving-to-behavior-based-insurance/

 5. Dit lijkt me een vrij algemeen probleem bij verzekeringen: welke informatie mag een verzekeringsmaatschappij gebruiken om de één een hogere premie te geven dan de ander?

  Teruggaand naar de basis: als je geen verzekering hebt, dan moet je zelf je eigen risico’s dragen. Waarschijnlijk zal je je zo gedragen dat je die risico’s voor jezelf zo klein mogelijk maakt, maar daar ben je helemaal vrij in, en je kunt dit afwegen tegen andere belangen die je hebt.

  Verzekeringen zijn vooral handig voor risico’s waarvan de gemiddelde kosten per tijdseenheid nog wel te dragen zijn, maar de kosten per keer dat het optreedt te groot zijn. Je zou dit ook met spaargeld / leningen kunnen dragen, maar dat wordt lastig als je schade hebt voordat je voldoende geld / voldoende hoge krediet-limiet hebt, of als je meerdere keren snel achter elkaar schade hebt. Typisch gaat het om zaken met een heel kleine kans van optreden.

  Als een verzekeringsmaatschappij helemaal geen informatie van klanten verzamelt, dan is iedereen gelijk: iedereen betaalt de zelfde premie. Potentieel probleem: je hebt dan helemaal geen belang om de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Dat is trouwens niet helemaal waar: ook als de schade wordt vergoed, is het nog steeds vervelend om schade te hebben. Daarnaast kan zoiets als “eigen risico” een gezonde prikkel zijn om je zo te gedragen dat de kans op schade klein wordt.

  Als een verzekeringsmaatschappij wel informatie verzamelt, en mensen een andere premie geeft a.d.h.v. hun risicoprofiel, dan hebben mensen een extra prikkel om zich zo te gedragen dat de kans op schade klein wordt: dan kunnen ze hun premie kleiner maken. Dit heeft ook wel wat problemen:

  • de elementen in het risicoprofiel kunnen best in het geheel van de maatschappij gecorreleerd zijn aan het risico, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het bij iedereen zo is dat het voldoen aan zo’n element zinvol is om het risico te verminderen. Je krijgt dan dus dat mensen, om de premie te verminderen, zinloos aan allerlei eisen proberen te voldoen. Verder gevolg: Goodhart’s law.

  • mensen die niet willen dat hun informatie wordt verzameld, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat die informatie uitlekt en elders voor andere doeleinden wordt misbruikt, komen logischerwijs in de “hoogste premie” categorie terecht: als dat niet zo zou zijn, dan zou iedereen die een hogere premie zou moeten betalen er voor opteren om gegevens niet te delen, om zo alsnog een lagere premie te krijgen. Privacy brengt hier dus kosten met zich mee, zonder dat het niet willen delen van gegevens noodzakelijk betekent dat er ook werkelijk een grotere kans op schade is.

  Bij het begin van het schrijven had ik nog niet echt een compleet beeld van hoe ik verzekeringen graag zou zien, maar ik denk dat ik er uit ben: ik zie het liefst verzekeringen die zo min mogelijk informatie verzamelen, en mensen stimuleren het risico te verminderen via eigen-risco-achtige constructies. Mensen kunnen dan zelf in vrijheid, en met verstand van hun eigen specifieke situatie, uitzoeken hoe ze hun risico minimaliseren. Nog niet beantwoorde vraag: is het een probleem als er variatie bestaat tussen verzekeringen met hoog eigen risico + lage premie, en verzekeringen met laag eigen risico + hoge premie? Die variatie bestaat in extreme vorm sowieso als “niet verzekeren” (100% eigen risico, 0% premie) een optie is. Het zou wel een ongewenst “the rich get richer” effect kunnen veroorzaken, doordat rijken zich een hoger eigen risico kunnen veroorloven, en daardoor minder premie hoeven te betalen.

 6. Ik vermoed dat de achtergrond van dit artikel is gelegen in een discussie op een hoger niveau binnen de verzekeringswereld; het verbond van verzekeraars. Langzaam komen er meer geluiden dat men voor appende bestuuderds sancties wil gaan doorvoeren zoals deze ook al gelden bij alcohol/drugsgebruik of niet dragen van gordel. Zo weten maar weinig mensen dat 25% van je schade (letsel) niet vergoed wordt als je geen gordel om had. Dit had immers je letsel in grote mate kunnen voorkomen dus dan mag je daar (6;101) zelf voor de op de blaren blijven zitten. Knap vervelend als je niet aangeboren hersenletsel oploopt als gevolg van het terugkoppen van je voorruit. Bij alcohol: je WA-casco wordt geweigerd en uitsluitend de tegenpartij krijgt zijn schade vergoed (eea afhankelijk van de polisvoorwaarden). Appen? men wil naar een soortgelijke benadering. En naar mijn mening terecht. Je herkent de zwalkende rijstijl van dit soort ‘bestuurders’ al van verre dus dat de aandacht dan minder is behoeft geen betoog. Dat men onder die omstandigheden de eigen schade niet meer vergoed krijgt is in het kader van het eigen-schuld,-dikke-bult artikel van 6:101 volstrekt logisch.

  1. Dat een dergelijke maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt behoeft geen betoog, maar het is niet de taak van de verzekeraar om voor die verkeersveiligheid te zorgen. De pijn zit hem in dat je niet alleen mensen beboet die zich in het verkeer misdragen, maar mensen beboet die op hun privacy gesteld zijn of mensen zonder smartphone, zoals ook door Corné hierboven is benoemd. Nee, dit is iets waar de verzekering m.i. van af zou moeten blijven.

   1. Het verbond van verzekeraars komt niet met dergelijke maateregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, dat is een mooie bijvangst. Verzekeren doet men ter uitsluiting van een onzeker voorval en bij het niet dragen van gordel, drank op of appen achter het stuur is de kans op ongevallen dusdanig vergroot door eigen toedoen dat men een schadeuitkering kan/zal weigeren. Hoe vaak voert de politie bij een onval direct ook een alcoholcontrole uit? Tot goeveel strafrechtelijke veroordelingen lijdt alcohol in het verkeer? Wellicht dat in de toekomst je ook hebt mee te werken aan het gebruik van de mobiele telefoon ten tijde van het ongeval. Lijkt mij keurig passen binnen de kaders van het onderzoek naar het ongeval. Hoe vreemd is het dan dat verzekeringsdekking wordt geweigerd als iemand zelf schuld heeft aan het veroorzaken? Hoe vreemd is het dat een appende bestuurder in strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn telefoongebruik? Dat heeft niets te maken met privacy of mensen zonder smartphone. Had je maar niet moeten zuipen, appen of je gordel om moeten doen. En als je niet aan zulke beschermingseisen kan voldoen moet je ook niet klagen als je eigen schade niet wordt vergoed.

    1. Het heeft in zoverre te maken met mensen zonder smartphone dat mensen zonder smartphone niet deze app kunnen installeren, en dus ook niet de korting op de premie kunnen krijgen. Dat is nogal onzinnig: mensen zonder smartphone kunnen ook niet door hun smartphone worden afgeleid in het verkeer.

     Ik kan me voorstellen dat mensen dan maar een smartphone aanschaffen om de app op te installeren, en dan de smartphone maar thuis laten liggen: dan heb je een lagere premie, je minimaliseert de privacy-inbreuk en het is ook nog eens veiliger. Ik zou dat niet eens zien als verzekeringsfraude; misschien wel als je 2 smartphones hebt, met op de ene de app (die je thuis laat) en een andere die je mee neemt.

    2. Maar het gaat er niet om of een verzekeraar zou mogen weigeren uit te keren als een bestuurder blijkt z’n telefoon te gebruiken. Het gaat erom dat het de taak van de politie moet zijn om dat feit na het daadwerkelijke ongeluk uit te zoeken. Als je een ongeluk krijgt, dan is a posteriori je privacy wat minder waard omdat we onderzoek willen naar wat er gebeurde.

     Maar met zo’n app vangt een verzekeraar gedrag van iedereen, inclusief mensen die vrolijk op bestemming aankomen. Dat is ongewenst, dat hebben ze niet nodig om claims niet uit te keren als het je eigen toedoen is.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.