Een cv toegemaild krijgen betekent nog geen vergoeding hoeven te betalen

De vordering van het bureau w&s op de werkgever tot betaling van een vergoeding wordt afgewezen: geen overeenkomst, geen vergoedingsplicht op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Aldus de rechtbank Gelderland in een randgevalletje ICT-recht, die ik vooral toch noem omdat de ergernis van online razendsnel handelende recruiters ook mij als opdrachtgever de neus uitkomt. Kort en goed: als iemand je een cv stuurt en je benadert de kandidaat, dan zit je nergens aan vast tenzij je hebt gezegd van wel.

Een bedrijf had een vacature, en zoals dat dan gaat zet je die op internet. En zoals dat dan weer gaat, krijg je dan ongevraagd mails (en telefoontjes) van recruiters van het mindere soort, zoals hier:

Vanuit Michael Page bemiddel ik alle kandidaten op het gebied van Procurement & Supply Chain. Zover ik kon zien hebben wij nog niet eerder contact gehad, vandaar dat ik nu het algemene mailadres gebruik.
Mijn nekharen gaan daar meteen van overeind staan, het klinkt als een bekende smoes om mensen te mogen mailen “ik zag dat je interesse had maar had je mailadres niet”, dat werk.

Dit bedrijf had wel interesse en gaf aan “hoor graag meer”, waarop men het cv toegemaild kreeg. Ondertussen, aldus de recruiter, was men bezig de overeenkomst op te maken, die vervolgens kwam:

Graag zijn wij u met onze gespecialiseerde aanpak van dienst. Als u akkoord gaat met ons voorstel, verzoeken wij u vriendelijk om deze overeenkomst tot opdracht per mail te bevestigen. Mocht u eerst nog vragen of opmerkingen hebben, dan bespreken we dat uiteraard graag.
Het bedrijf had echter al genoeg gehad aan de toegemailde cv, en had de kandidaat in kwestie ook al in dienst genomen. Kassa, dacht de recruiter: mag ik even 38.000 euro want je bent achter onze rug om gaan bellen met deze mens?

Natuurlijk werd er niet betaald, waarop men naar de rechter stapte. En tot grote schok van menig recruiter ging dit feest niet door: “Nu er naar het oordeel van de rechtbank geen overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen grondslag voor veroordeling van Midl tot nakoming.”

Wie ongevraagd cv’s stuurt, moet niet gek opkijken dat de ontvanger daar mee aan de slag gaat. En dat het jouw werkwijze is dat je geld krijgt voor die dienst, is daarbij niet relevant. Moet je maar vóóraf akkoord krijgen op je voorwaarden en je prijs.

Arnoud

13 reacties

  1. Als jij je inschrijft bij zo’n bureau omdat je op zoek bent naar werk, kan ik me voorstellen dat je daar toestemming voor moet geven. Het bedrijf moet je toch aan kunnen bieden bij bedrijven.

   Wat ik veel vreemder vind is dat het bedrijf blijkbaar CV’s één op één doorstuurt. Als ik zo’n bureau zou zijn, zou ik het CV samenvatten en gegevens waar makkelijk op gezocht kan worden eruit halen (contactgegevens, bedrijfsnamen, etc) juist zodat het contact via mij als bureau loopt. Daarmee hadden ze dit kunnen voorkomen, los van het feit dat ze hier natuurlijk de verkeerde volgorde gehanteerd hebben.

   1. Eigenlijk kun je stellen dat het bureau sukkels zijn. Wanneer je een CV doorstuurt, verwijder je alle informatie die direct naar een persoon verwijst. Dan ben je ten eerste meer AVG compliant en ten tweede, door het een referentie nummer te geven, moet de ontvanger contact met jou opnemen om de sollicitant te benaderen. Dan kun je meteen de voorwaarden en kosten bespreken.

   1. Nee hoor. Je geeft contactinfo op aan de intermediair, zodat zij je kunnen bereiken als ze een aanbod voor je hebben.

    Pas na expliciete toestemming mogen ze die info delen met expliciet genoemde partijen.

    (Stel je voor dat je op zoek bent naar een nieuwe baan, maar niet wilt dat je baas dat weet. Het is dan mooi lullig als die baas dat vie een recruiter wel te weten komt)

    1. Goed punt, had ik niet aan gedacht in dit geval, het hele punt was dat er geen overeenkomst was met die recruiter. Als ik CV’s ter beoordeeling krijg dan staan daar altijd de gegevens van de kandidaat als naam en contactinformatie op. Verschil zal hem er wel in zitten dat ik die CV’s pas te zien krijg nadat er echt een uitvraag is gedaan bij de recruiters waar zaken mee gedaan wordt.

  1. Niet alleen richting bedrijven. Wanneer je CV op werk.nl staat krijg je ook ongevraagd van alle kanten mailtjes van recruitersover vacatures.

   Overigens zie ik bij veel vacatures een ‘disclaimer’ dat ongevraagd toegezonden CV’s door recruiters als rechtstreeks door kandidaten gezonden zullen worden beschouwd en niet tot een overeenkomst leiden.

 1. Ik word er helemaal gek van. Het contact center bij ons is al 10x gebeld door iemand die met mij toch heel graag ONZE projectplanning wil bespreken, omdat hij online heeft gezien dat we nieuwe collega’s zoeken. Ik weiger terug te bellen, omdat ik de man helemaal niet ken, en wij absoluut geen overeenkomst hebben met elkaar. Ik geef het contact center steeds aan dat ik zijn diensten niet op prijs stel. Hij heeft mij ook ongevraagd 2 cv’s gemaild.

  Wat ik in de blog aangehaalde vonnis mis, is 7:7 BW lid 1.

  Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied.

  Lid 2 is beperkt tot natuurlijke personen handelend niet voor bedrijf of beroep. Maar het is mij niet duidelijk wat het overlap met lid 1 precies is, en of dat lid 1 dan voor het overlappende deel uitsluit.

  Geen verplichting tot betaling ontstaat voor een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, bij de ongevraagde levering van zaken, financiële producten, water, gas, elektriciteit, stadsverwarming of digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, ongeacht of de digitale inhoud individualiseerbaar is en of er feitelijke macht over kan worden uitgeoefend, dan wel de ongevraagde verrichting van diensten, als bedoeld in artikel 193i onderdeel f van Boek 6. Het uitblijven van een reactie van een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, op de ongevraagde levering of verstrekking wordt niet als aanvaarding aangemerkt. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste zin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing. Dit lid is van toepassing ongeacht of de verzender wordt vertegenwoordigd.

  1. Artikel 7:7 BW is niet aangehaald door partijen, dus de rechter kan daar dan verder niet zo veel mee. Bovendien zie ik inderdaad die artikelen als uitsluitend bedoeld voor particulieren die producten of diensten thuis ongevraagd aangeboden krijgen en dan de rekening opgedrongen. Het klopt dat lid 1 niet spreekt van “natuurlijk persoon” maar die acht ik niet van toepassing omdat een email met pdf geen ‘zaak’ is. Een digitaal cv is gestolde dienstverlening, geen ding.

   Had men de cv op papier gestuurd dan had 7:7 BW wellicht een kans gehad, de hobbel dat dit een overeenkomst van opdracht (dienstverlening) zou zijn in plaats van een koop is denk ik nog wel te nemen.

 2. Die ellendige recruiters hebben me wel eens een baan door de neus geboord, door ergens mijn CV te kapen, en toe te sturen aan een partij waar ik al interesse in had, los van die recruiter. Op dat moment stond ik achter aan de rij, want als er een geschikte kandidaat is zonder dat er een klein vermogen aan commissie moet worden afgetikt, dan gaat die al snel voor.

  Sindsdien staat altijd in mijn CV voor wie die bedoeld is, met een datum erbij, en krijgt men hem alleen nog maar als lastig aan te passen PDF bestand. Gelukkig heb ik dat de afgelopen 20 jaar maar 3 keer nodig gehad.

 3. Het zijn niet alleen recruiters die vervelend doen. Heb ik eindelijk mijn eigen bedrijfje bij de KvK ingeschreven, word ik opeens platgebeld door bedrijven die mij een “beter energiecontract” willen aanbieden. Dit zou honderden euro’s schelen en zakelijke energie is nog veel goedkoper dan de consumententarieven. En ze gaan daar enorm ver in om je maar een nieuw contract aan te smeren, hoor…

  Het probleem is daarbij dat ze kennelijk vooral zoeken naar mensen die net een nieuw bedrijfje hebben opgezet en dus druk bezig zijn om van alles op orde te brengen. Dus even een telefoongesprek en een email waar ze alleen bevestigend op moeten reageren en kassa! Want een zakelijk contract is makkelijker af te sluiten dan een consumentencontract.

  Maar goed, ik geef dus keer op keer aan dat ik geen zakelijk contract wil maar nee, hoor! Ze geven per telefoon door dat je een consumentencontract zult krijgen, maar als je het dan naleest is het toch echt weer een zakelijk contract. Maar ja, een zakelijke klant krijgt niet dezelfde bescherming als een consument. En dat weten die verkopers, maar niet veel kleine starters weten dit…

  En ja, dat werkt dus ook bij recruiters. Die proberen vooral te verkopen en daarbij geld te vangen. En natuurlijk blaffen ze tegen je als je niet doet wat zij willen. Een aanbieder heeft mij diverse malen telefonisch benaderd met de vraag wanneer ik mijn contract zou bevestigen. En de vraag op welke dag Sint Juttemis valt. 🙂

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.