Rechter houdt parkeerboete na verdwenen inloggegevens in stand

Een man die de auto van zijn bezoek te laat aanmeldde omdat naar eigen zeggen de inloggegevens uit de bezoekersapplicatie op de telefoon waren verdwenen moet de door de gemeente opgelegde parkeerboete gewoon betalen. Dat las ik bij Security.nl. Je app achttien minuten te laat aanzetten is te laat, en de loginproblemen zijn jouw probleem?

Een bezoeker van de man parkeerde op een betaaldparkerenplaats om 14.51. De man meldde het bezoek echter pas om 15.09 aan via de bezoekersapplicatie op zijn telefoon. Om 15.01 had een parkeerambtenaar al gezien dat de auto zonder parkeerbelasting te hebben betaald was geparkeerd.

Juridisch is het zo dat als jij andermans parkeerbelasting betaalt, jij degene bent die de auto parkeert vanuit het perspectief van de Gemeentewet. Daarom kreeg deze man dus de naheffing en niet de persoon die feitelijk parkeerde. En waarom het misging? Uit het vonnis:

Eiser voert aan dat hem in redelijkheid niet kan worden verweten dat het voertuig niet eerder dan om 15:09 uur heeft aangemeld in de bezoekersapplicatie op de telefoon. Bij het openen van de app waren de inloggegevens verdwenen. Omdat het parkeerabonnement op naam staat van zijn partner, kon eiser het voertuig niet aanmelden zonder haar hulp en zij was op dat moment niet in de buurt. Na contact met zijn partner bleek dat de inloggegevens op haar telefoon ook waren verdwenen. Het wachtwoord moest via e-mail worden aangepast waardoor het uiteindelijk pas om 15.09 uur is gelukt om het voertuig aan te melden. Eiser heeft wel tijdig gepoogd om het voertuig aan te melden.
Wellicht dat er meer mensen dit probleem bekend voorkomt, bijvoorbeeld na een update van de app of een migratie naar een nieuwe telefoon. Maar juridisch is dat dus echt jóuw probleem.

Weliswaar zegt de wet dat je een redelijke termijn moet krijgen om de parkeerbelasting te betalen, maar dat is hooguit een minuut of vijf, en niet de twintig die hier werden overbrugd. Die termijn gaat grofweg over de tijd om naar een ouderwetse automaat te lopen en daar te betalen.

Wellicht had dit anders kunnen lopen als de bezoeker bij de auto was gebleven. De rechter merkt namelijk op:

Doordat er in geval van eiser niemand in of nabij het voertuig is gebleven, is het risico ontstaan dat er in de tussenliggende tijd een parkeercontrole plaatsvond. De gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van eiser.
De bezoeker had na een paar minuten vruchteloos proberen kunnen zeggen, ik loop naar de automaat en betaal even voor een kwartier. Of de hele verwachte parkeerduur en dan onderling verrekenen.

De les is dus: controleer of de app het doet voordat je bezoek er is.

Arnoud

 

 

22 reacties

 1. Ik begrijp dat te laat betalen een boete hoort op te leveren, maar ik vind het wel jammer dat er zo snel voorbij gegaan wordt aan die app. Als de automaat niet gewerkt had was het een simpele zaak geweest lijkt me; dat kan je de parkeerder niet verwijten. Maar als de app niet werkt is het opeens de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de telefoon waar die app op draait, niet de aanbieder van de app.

  Je stelt dat het bekend voorkomt dat je opeens uitgelogd bent vanuit je telefoon, dat klopt, maar daarmee zou ik juist zeggen dat het daardoor niet aangerekend kan worden aan de parkeerder; we weten dat dit kan gebeuren met een telefoon, hij betaalde alsnog bij de 1e gelegenheid. Dan is die 5 minuten misschien toch niet zo’n redelijke termijn, gezien we tegenwoordig vaker met apps betalen, wat vaak sneller gaat dan een automaat, maar in enkele gevallen ook veel langer kan duren.

  Een andere reden waarom naar mijn mening 5 minuten te kort is, is mijn eigen ervaring. Ik heb al eens meegemaakt dat ik ergens voor de 1e keer parkeer, en dat je daar met een app moet betalen. Ik ben toen 20 minuten bezig geweest met die app, dat heb ik vanuit de auto gedaan op die parkeerplaats. Vantevoren kon niet, want de app was geofenced, en ik kan moeilijk ergens anders gaan parkeren, of het al rijdende alvast regelen, want dan overtreed ik weer andere regels.

  1. Ik ben het helemaal met je eens dat het overmacht is, dat je telefoon en/of Google besluit dat er moet worden geüpdatet en dat dan allerlei credentials weg zijn. Het lastige is, voor wiens rekening moeten de gevolgen van deze overmacht komen?

   Grofweg heb je twee opties: de parkeerder of de gemeente. Want als je het overmacht voor de parkeerder noemt, dan zegje: als je telefoon je wachtwoord wist dan hoef je niet te betalen voor een parkeeractie. Ik heb daar moeite mee, vooral vanwege de enorme deur voor misbruik die je zo openzet.

   Als je zegt: het kan gebeuren maar je hebt er maar rekening mee te houden door bv. je pinpas mee te nemen en naar de automaat te lopen, dan kom je volgens mij bij een rechtvaardiger situatie.

   Overigens heb ik nu al drie man in de mail die me zeggen dat de jurisprudentie niet 5 minuten maar een kwartier tot 20 minuten speling vereist. De enige die ik kan vinden, is https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:4106 waarin het juist 5 minuten is. Wel lees ik her en der dat 15 minuten parkeren in veel steden gratis is, maar dat lijkt meer een coulancekeuze te zijn dan hard beleid.

   1. Ik denk dat het heel simpel gezien kan worden. Is het een specifiek probleem op/met jouw telefoon, dan is het jouw verantwoording. Is het een probleem met de app waardoor niemand (of een aanzienlijk deel van de gebruikers) niet kan betalen, dan is het de verantwoording van de gemeente. Dus de app werkt niet = de meter is kapot, dan heeft de gemeente pech. Een geval als dit is dan voor eigen rekening, omdat de gemeente er niets aan kan doen dat jouw telefoon kuren vertoont.

    1. Dus als de app vaak inloggegevens vergeet, maar niet bij iedereen tegelijk, dan is het dus prima? Ik vind van niet; de app is gemaakt door de leverancier van de gemeente, niet door de telefooneigenaar.

     Ik zie geen technische reden dat een app bij een update inloggegevens vergeet. Mijn bank-app waarschuwt me zelfs een week voordat ik weer opnieuw moet inloggen, om te voorkomen dat ik op een ongelegen moment de app niet meer in kom.

     1. De persoon in kwestie had naar ik aanneem de keuze uit meerdere apps van onafhankelijke leveranciers. Ik zie dit dan ook meer als een dispuut tussen de gebruiker en de app-leverancier. “Hoe kan ik tijdig parkeergeld betalen als de app steeds mijn password eruit gooit, nu heb ik schade”

      1. Nee ik denk dat je je vergist, het betreft volgens mij hier niet de app van een mobiel-parkeren aanbieder zoal SimplePark of zo waar er inderdaad meerdere van zijn, maar een app van de gemeente waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze een bezoeker hebben. Die bewoners kunnen dan elk jaar mensen die bij hen op bezoek komen laten parkeren voor een gunstiger tarief of op plekken die speciaal voor bewoners en bezoekers zijn (en dus niet voor dagjesmensen e.d.).

       Er is dus maar een app, en daar moet je ’t mee doen.

 2. Welk maatschappelijk probleem hebben we nu opgelost door hier een rechtszaak van te maken. Was het nu echt zo moeilijk voor de gemeente ambtenaar om een streep door die bekeuring te zetten?

  Waarom niet een beetje coulance voor je inwoners….

   1. Een beetje vertrouwen in je burger kan geen kwaad lijkt me. Ik neem aan dat de klager wel kon laten zien dat hij een nieuw wachtwoord had aangevraagd.

    En ja, dan kan je nog steeds als je uit het raam ziet dat je een boete krijgt, dit snel gaan regelen maar is dát nu echt waar we bang voor moeten zijn.

    Ik vind het vrij kleinzielig….

    1. Poe. Tsja. Ik weet het niet. Het voelt als een enórme loophole creëren, want ik heb sterk het beeld dat zodra het gaat om parkeerbelasting iedereen elk gaatje massaal uitbuit. Van parkeerkaarten via Marktplaats verhandelen tot gehandicaptenkaarten natekenen (met potlood ja), “toevallig” een plank tegen het nummerbord gezet, de Parkeerwekker-app. Ik snap wat je zegt maar ik blijf grote moeite houden met de handhaving in de toekomst.

    2. Tja en de aanbieder van de app kan vast laten zien dat dat de password-reset tijdig is toegestuurd én dat het niet tijdig is gebruikt én het nieuwe wachtwoord niet tijdig is ingevoerd om de parkeeractie te starten. En dat is zo omdat de bewoners die gezamenlijk een account gebruiken er niet los van elkaar bij kunnen. Eigen probleem, toch.

   2. Nou is er in de begindagen van digitalisering een gerespecteerd en kundig Nationaal Ombudsman geweest die de term adequaat introduceerde. Het ging daarbij om de werking van een door de overheid geboden voorziening. Die benadering zou ook hier gevolg kunnen krijgen.

    Aanzet daartoe kan ook zijn gelegen in de aanstaande wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de overheid, als expliciete versie van de bestaande zorgplicht, eindelijk wordt verplicht tot passende ondersteuning van contact met de overheid.

    Voor de beleidsontwikkeling op dat nieuwe Awb artikel is de kennisname van de oude redeneringen van de toenmalig NO een vereiste.

 3. Juridisch is het zo dat als jij andermans parkeerbelasting betaalt, jij degene bent die de auto parkeert vanuit het perspectief van de Gemeentewet. Daarom kreeg deze man dus de naheffing en niet de persoon die feitelijk parkeerde.

  Kan je uitleggen waarom dit in dit geval zo besloten zal zijn? Want Art 225 Lid 4 zegt dan wel:

  4 Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt degene die de belasting voldoet dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen.

  Maar dan zegt Art 225 Lid 5 vervolgens:

  5 Zolang geen voldoening van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde belasting heeft plaatsgevonden wordt de houder van het voertuig aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

  Dan zou je op grond van Lid 5 toch verwachten dat de bestuurder de aanslag zou moeten krijgen. En als het dan toch neerkomt op het “te kennen geven te willen betalen” waar is Lid 5 dan voor bedoeld? En waarom heeft dan niet de partner op wiens naam het parkeerabonnement staat de aanslag gekregen?

  1. Het vonnis zegt niet meer dan “In dit geval heeft eiser te kennen gegeven dat hij de parkeerbelasting wilde voldoen via de bezoekersapplicatie op de telefoon.” Ik zie wat je bedoelt: hij betaalde pas vanaf 13.09, dus pas vanaf dat moment was hij de parkeerder. Een ander argument is dat de man al om 14.51 de app open had en dus wilde betalen, zij het zonder succes. De vraag bij “willen” is denk ik vooral, hoe bewijs je dat. Maar gezien de verklaring van de man en de overige omstandigheden zou je hier best kunnen zeggen dat hij het al die tijd wilde, zodat lid 4 toch van toepassing is.

  2. Security.nl heeft de feiten niet helemaal goed beschreven (en Arnoud heeft dat overgenomen). Degene die de naheffingsaanslag (boete) kreeg was de bezoeker, of althans de eigenaar van de auto. De gastheer vond dat vervelend en is op eigen naam in bezwaar en beroep gegaan. In het bestuursrecht kan alleen een belanghebbende in bezwaar en beroep. Dankzij art. 225 lid 4 Gemw heeft de rechter de gastheer als belanghebbende kunnen aanmerken, ook al is de naheffingsaanslag niet aan hem gericht. Dat lijkt mij juist, want een consequentie van art. 225 lid 4 Gemw is dat de bezoeker de helft van de belastingaanslag kan verhalen op de gastheer (via art. 253 lid 3 Gemw). De gastheer heeft dus een financieel belang.

   Als je lid 4 en 5 los bekijkt dan lijken ze inderdaad met elkaar in tegenspraak, maar in de context van het hele artikel zijn ze goed te begrijpen. Lid 3 zegt: de belasting wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd. Dat levert een praktisch probleem op: als er geen boa naast de auto staat op het moment dat er wordt geparkeerd, weet hij niet aan wie hij de naheffingsaanslag moet opleggen. Daarom bepaalt lid 5 dat de houder als parkeerder wordt aangemerkt zolang de parkeerbelasting niet is voldaan. Lid 4 is een praktische bepaling. Zonder deze bepaling kan iemand die de parkeerbelasting heeft voldaan maar niet de houder of parkeerder is na vier jaar het betaalde bedrag terugvorderen vanwege onverschuldigde betaling (Kamerstukken II 1989/90, 19405, 13, p. 9). Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet waarom dit artikel zo breed is verwoord dat ook iemand die nog niet heeft betaald eronder kan vallen.

 4. Ik vind dat het wegvallen van de inloggegevens van de app onder de risicosfeer van de gebruiker moet vallen. Er mag verwacht worden dat je wel binnen 5 minuten deze opnieuw kunt invoeren. En als je daar je vrouw voor nodig hebt, had je maar een eigen account moeten hebben.

  Maar wat als nu de hele service van het online betalen offline was, en de gebruiker geen alternatieve betaalmethoden kon gebruiken (geen pinpas mee) ?

 5. Eigen probleem toch..? Ja misschien bij digital natives die heel handig met dat soort dingen zijn en altijd maar op ‘ja’ klikken zodat het tenminste werkt.

  Voor mij zit de essentie van het probleem in dat alles wat in theorie per app kan, vroeg of laat ook per app MOET.

  Waarom eigenlijk? Waarom krijgen die bewoners niet gewoon een papieren parkeerkaart die ze aan hun bezoekers kunnen uitlenen? Waarom kunnen die bewoners niet met een helpdesk bellen en met een mens spreken om hun bezoeker aan te melden? Waarom kunnen die bewoners niet achteraf hun bezoeker aanmelden via een aantal verschillende kanalen? Waarom krijgen die bewoners niet een speciale code die ze op de betaalpaal kunnen intypen?

  Waarom kan het maar op 1, voor vele mensen niet zo handige, manier? Uiteindelijk hebben bewoners het recht om hun bezoekers daar gratis te laten parkeren. Wat voor recht is het als je het niet kunt gebruiken omdat je de adminstratieve hordes niet kunt nemen?

 6. Of je zet de auto dubbel neer met gevarenlichten aan. Daar krijg je doorgaans GEEN bon voor. Niet zo netjes om dat langdurig te doen, maar daar kun je natuurlijk ook zeggen: dat is niet MIJN probleem. De rechter is daar blijkbaar ook toe in staat.

  1. In Amsterdam was er korte tijd geen gebruik van de wielklem en op de stoep parkeren was goedkoper dan een hele middag avond en nacht parkeren betalen, als je al een plek kon vinden. Er was een uitspraak dat als je niet op een parkeerplaats stond je geen parkeer belasting verschuldigd was.

   Het enige kostbare was als je weggesleept zou worden.

   Wij hebben toen bij een feestje in de binnenstad de autos op de stoep gezet en klem gezet met goed geparkeerde auto’s. Volgende ochtend lachend de bon van de vooruit gepakt.

   De boete voor fout parkeren werd niet lang daarna verhoogd. Ik ben benieuwd of ze ooit nog voor elkaar hebben gekregen dat ook fout geparkeerde autos belasting moeten betalen.

   Mijn broer leende een keer mijn auto en moest zo ver parkeren dat hij hem op de stoep zette ik kreeg lachend de bon encash in handen die ze met zn vijfen gedeeld hadden. Dat bedrag hadden ze per persoon over voor de kortere afstand.

   Dat krijg je als bonnen niet inkomensafhankelijk zijn.

   Er is genoeg aan te merken op het systeem. Maar deze uitspraak vind ik volkomen logisch.

 7. Tja zelf ook wel eens meegemaakt inderdaad, en in de haast dan toch maar naar de automaat gelopen. En bij het initieel proberen in de app, zeker wel gewacht bij de auto. Dan zat ik gevoelsmatig toch juist.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.