Zelden zo zitten lachen om een uitspraak van de rechter

slotfather-zoomeffectHet gebeurt niet vaak dat je in een vonnis de tekst “verweer uit de categorie roept u maar” ziet staan. Of een rechter die zelfreflecterend opmerkt dat “Zelfs de voorzieningenrechter weet dat er ontelbare computer games zijn en dat die allemaal zijn bedacht en ontworpen.” En ook in hoger beroep wordt het gewapper en gedreig met auteursrechten tot de grond toe afgefakkeld. Wát was u denkende.

Twee bedrijven waren actief in de goksoftware, “digitale slotmachines”. Daarin zat een zoomfeature die werd geactiveerd bij een winnende combinatie (zie plaatje, het middelste icoon), en op die feature claimde de eiser Betsoft auteursrecht. Iedereen die deze blog leest, weet dat dát hem niet gaat worden. Een dergelijk idee zou wellicht octrooieerbaar kunnen zijn (mits voldoende technisch vernuftig uitgewerkt) maar er is geen octrooi te vinden hierover.

Om de stelling kracht bij te zetten, kwam Betsoft met een specifiek verweer: er is concreet broncode overgenomen. En dát mag natuurlijk niet van het auteursrecht. Vervolgens zag Betsoft aanleiding om klanten van Bubble alvast te informeren over deze vermeende inbreuk, en Bubble stapte daarop naar de rechter want zij vond dit ‘wapperen’: evident zonder grond dreigen dat er IE-inbreuk plaatsvindt.

Ter onderbouwing van de inbreuk werd gewapperd met een deskundigenrapport van een of ander ABCitsupport dat concludeert dat de overname inderdaad integraal was. Maar je hóórt de rechter dat stuk papier heen en weer draaien en gefronst bekijken:

De voorzieningenrechter constateert tevens dat het overgelegde rapport niet is ondertekend. Wie of wat ABCitsupport precies is staat er niet in en de persoon of de personen die het onderzoek hebben gedaan zijn er niet in vermeld.

Dus daar gaan we weinig mee doen. Er waren nog meer stukken, zoals een bewijs van depot bij het US Copyright Office en een ontvangstbevestiging van het Europees octrooibureau, maar wát daar dan was ingediend blijft volstrekt onduidelijk. Ook de advocaatkeuze verbaasde de rechter: Betsoft is op Cyprus gevestigd en laat een advocaat op Curacao het eveneens op Cyprus gevestigde Bubble aanschrijven. Alles bij elkaar wordt de rechter hier niet vrolijk van:

De veelheid aan kwestieuze bewijsstukken waarvan Betsoft zich in dit kort geding heeft bediend hebben bij de voorzieningenrechter de indruk gewekt dat Betsoft hierin willens en wetens onzorgvuldig opereert. De houding van Betsoft is niet bepaald van het type “foutje, bedankt”.

In hoger beroep werd het nóg leuker. Want weet u nog, dat ABCitsupport rapport? Daar waren wel een paar héél opmerkelijke dingen over te vinden. De gelijkenissen tussen de code van Bubble en de door Betsoft aan dat ABC gegeven code waren zó groot dat het niet mooi meer was. Daarop werden de eigen programmeurs van Bubble gevraagd hoe dat kon, en die kwamen met de opmerkelijke conclusie dat Betsoft een programma van Bubble – althans het op het inzoomeffect betrekking hebbende deel daarvan – had gedecompileerd en dát met het spel Dr. Magoo van Bubble heeft laten vergelijken. Tsja, en als je een programma met zichzelf vergelijkt dan zullen de gelijkenissen best groot zijn.

Toen nam het Hof een korte pauze om even op Wikipedia na te lezen wat “reverse engineering” en “decompilen” is (“niet bij wijze van bewijs, doch teneinde meer inzicht te verkrijgen”). Daarna pakte men de originele door Betsoft in de VS gedeponeerde computercode erbij. Als je Amerikaans auteursrecht wilt kunnen uitoefenen dan moet je het werk namelijk deponeren bij de Copyright Office van de Library of Congress. En daar kwamen tien bladzijden computercode vandaan die met een blauw lint bij elkaar waren gebonden. En laat nou díe code totaal niet lijken op de code die in het ABCitsupportrapport werd vergeleken.

Dus ja, dan begin je toch nattigheid te voelen als rechtbank. Twee verschillende broncodes, geen duidelijkheid hoe de te vergelijken broncode tot stand kwam en we weten niet eens wie of wat dat ABCitsupport nu eigenlijk is. “Mitsdien is er zelfs geen begin van bewijs aanwezig dat met de spellen van Bubble inbreuk wordt gemaakt op de broncode van Betsoft”, aldus het Hof. Wacht, we zetten even de vaststaande punten op een rijtje en dan mag u zich nu díep gaan schamen:

  • Van inbreuk, gepleegd met software van Bubble, op de (op het Expandicon-effect betrekking hebbende) broncode van Betsoft is niet gebleken.
  • Betsoft weet dat er van zodanige inbreuk op de broncode geen sprake is.
  • Betsoft legt willens en wetende aan de rechter rapporten voor waaraan gemanipuleerde uitgangspunten ten grondslag liggen.
  • Betsoft geeft er blijk van bereid te zijn om derden te benaderen met de stelling dat met van Bubble afkomstige computerspellen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Betsoft, terwijl Betsoft weet dat ofwel van zodanig intellectueel eigendomsrecht, ofwel van inbreuk daarop geen sprake is. Het hof verwijst naar het door Betsoft zelf aangehaalde citaat (mvg sub 23) uit het arrest HR 29 september 2006, LJN AU6098 (Stork-Bakels).
  • BubbleBetsoft* schrijft waar ook ter wereld, met het inschakelen van waar ook ter wereld kantoorhoudende advocaten, andere partijen aan en beticht deze van auteursrechtinbreuk als het gaat om spellen welke qua effect ook maar in de buurt komen van Betsofts eigen inzoomeffect, zonder haar eigen acties te vervolgen en zonder te reageren op verzoeken van de aangeschreven partijen om toelichtingen waaruit van het bestaan van het auteursrecht van Betsoft en/of de inbreuk door van Bubble afkomstige spellen kan blijken
  • Update (8:54) Het arrest vermeldt ‘Bubble’ maar het lijkt me evident dat Betsoft bedoeld is.

Dus ja. Moet ik daar nog iets aan toevoegen? Ik moest lachen maar het is eigenlijk diep triest als je met zulke feiten de rechtszaal in gaat.

Wie nog meer juweeltjes in vonnis of arrest weet te vinden: ik hoor het graag!

Arnoud