Kabinet geeft Facebook laatste waarschuwing en dreigt met vertrek van platform

Photo by Austin Distel on Unsplash

Het demissionaire kabinet heeft nog steeds geen duidelijkheid over hoe Facebook-moederbedrijf Meta de veiligheid van gebruikersgegevens garandeert. Dat meldde Nu.nl onlangs. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat in een Kamerbrief naar aanleiding van advies van de AP over het gebruik van Facebook Pages door de overheid.

In de Kamerbrief wordt het probleem kort benoemd. Sinds 2018 zijn beheerders van Facebook-pages medeverantwoordelijk voor dataverwerking. In AVG-jargon: je bent met Meta gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, en daarmee aansprakelijk voor wat Meta allemaal doet met persoonsgegevens verkregen via die pagina. Zoals ik toen schreef:

Wél verrassend is dat zij ook de beheerder van zo’n pagina aanmerkt als (mede-)verantwoordelijke. Die besluit immers zo’n pagina op te zetten, waar mensen lid van kunnen worden en zo gegevens achterlaten. Zonder die ingreep waren die persoonsgegevens rondom interesses over die pagina (zeg maar) er niet gekomen, dus daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij deze beheerder. Dat je als beheerder alleen anonieme gegevens krijgt van Facebook, maakt niet uit – in de definitie van gezamenlijk verantwoordelijke staat niet dat je beiden bij alle persoonsgegevens moet kunnen.
Dit geldt natuurlijk net zo goed voor de overheid als paginabeheerder. Die onderzocht de zaak, voerde een DPIA uit en kwam in oktober vorig jaar tot de problematische conclusie dat Meta niet bereid was iets aan te passen en het volstrekt oneens was met alle bevindingen uit die DPIA.

Dat kan, maar schiet natuurlijk niet erg op. De vervolgstap vanuit de overheid lijkt me dan ook onvermijdelijk: wegwezen bij die datagraaiers.

Alleen: de overheid heeft de taak om álle burgers te informeren en te bereiken. Dat lukt niet met alleen een Rijksoverheid-website, een fors deel van de doelgroep is nu eenmaal alleen te bereiken via diensten als Facebook. Daarvan kun je niet simpelweg zeggen, “dat moeten die mensen maar aanpassen”, ik zie daar echt een taak voor de overheid om actief naar de mensen toe te gaan.

Arnoud

7 reacties

 1. Dat lukt niet met alleen een Rijksoverheid-website, een fors deel van de doelgroep is nu eenmaal alleen te bereiken via diensten als Facebook.

  Is dat echt zo? Of zou het misschien kunnen dat dat een incorrecte elitaire blik op de rest van het volk is?

  Ik ken NIEMAND die geen website opent als zhij iets wil weten. (ik hoor de kritiek al komen: ik heb een te weinig diverse kennissenkring)

  Daarvan kun je niet simpelweg zeggen, “dat moeten die mensen maar aanpassen”,

  Als het al zo is dat mensen geen website openen maar wel FB, is dat dan ook niet een kwestie van BEWUST info negeren? Het is dan geen kwestie van ‘die mensen moeten maar aanpassen’, maar ‘die mensen moeten niet hun hoofd de andere kant opdraaien als er info beschikbaar is’. Uiteindelijk kun je wel een bepaalde heel minimale inspanning (zoals: niet negeren als het je wordt aangeboden) verwachten van burgers die zo graag geinformeerd willen zijn.

  Als je een wat wantrouwende burger bent en je negeert de berichten van de overheid (noem eens wat: over het nut van vaccinatie), en de overheid weet je dan toch te vinden op de plaatsen waar je je veilig onder gelijkgezinden dacht, om hun boodschap herhaaldelijk onder je neus te wapperen, dan kan ik me goed voorstellen dat je een afkeer krijgt van zowel de boodschap, als van de overheid.

  De burger opzoeken waar hij zit, kan ook averechts werken.

 2. …de overheid heeft de taak om álle burgers te informeren en te bereiken.

  Voor algemene informatie is dat bereiken geen verplichting, althans nog niet.

  https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer/tijdlijn/

  Met een aanvulling op art 2:1 nieuw eerste lid; Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan.

 3. De vraag is nu of Nederland in samenwerking met de rest van de EU maatregelen gaat nemen, of dat alleen Nederland stappen onderneemt. Want dit zou eigenlijk via de EU geregeld moeten worden.

  Ik kan daarbij twee harde maatregelen bedenken. Ten eerste zou Facebook binnen de EU gewoon geblokkeerd kunnen worden. Dat gaat echter wel erg ver. Een betere methode is het aanpakken van adverteerders die advertenties richten op de EU via Facebook. Want die adverteerders maken dus gebruik van deze Facebook diensten. Indien deze adverteerders daarvoor gewoon boetes krijgen omdat ze mogelijk privacy-gevoelige informatie hebben gebruikt om europese doelgroepen te bereiken dan stoppen adverteerders al snel bij Facebook.

  Ik zou dat laatste graag willen zien, want Facebook doet dit voor de adverteerders. En die adverteerders willen mensen in Europe (en Nederland) bereiken. Als ze daar boetes voor krijgen (en de sites van adverteerders geblokkeerd worden als ze boetes niet betalen) dan zou dat een veel groter probleem worden voor Facebook.

  Vraag is dan alleen of dat juridisch kan.

 4. Ik ben het niet eens met de aanname dat de burger enkel en alleen via Facebook kennis zal (moet!?) nemen van belangrijke overheidsbesluiten e.d.

  Het is slechts een keus geweest van de overheid om de gemakkelijkste weg te kiezen. En waarom zou je niet de burger heel eenvoudig de weg kunnen wijzen naar de overheidssites waar alle informatie te vinden is? Moet de burger ontslagen worden van eigen verantwoordelijkheid en enkel op de meest simplistische manier informatie aangeleverd krijgen, een weg waarbij de privacy-minded burger opgeofferd wordt? Waarom zouden wij al onze burgerdata gratis en voor niets in handen van niet-Nederlandse organisaties leveren? Of dat nu de Amerikaanse overheid is, de Russische of Chinese; dat alles is lood om oud ijzer. Hier ontloopt de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid.

 5. Er zijn mensen, zoals ik, die niet langer op FB aanwezig willen of mogen zijn. FB heeft mij geblokt na rechts radikalen protesteerden tegen door mij gepostete feiten (geen scheldkannonade of onvertogen woord, puur feiten!). Indien de overheid besluit uitsluitend via FB te communiceren, blijf ik dus verstoken van informatie. De enige, voor mij onacceptabele, optie zou zijn, rechtse propaganda zwijgend te accepteren. Voor mij een onaanvaardbare optie. Hoe wil de overheid dan mijn demokratisch recht op informatie (van de overheid) garanderen?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.