Creatieve akte van overdracht van auteursrecht

Een auteursrecht wordt overgedragen door een akte, een ondertekend geschrift waarin staat welke rechten nu precies worden overgedragen.

Wat denkt u hiervan?

De rechter vond het goed genoeg:

Het is derhalve duidelijk dat de akte is ondertekend door de maker, die blijkens de akte alle rechten op de strik heeft overgedragen aan Starform. Het auteursrecht op de (stickervellen met) strik(jes) komt gelet hierop Starform toe.”

Gevonden via Boek 9. Ook de inhoudelijke bespreking van de zaak staat daar.

Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.