Actieplan open source en open standaarden bij de overheid

Onder andere Planet meldt over het actieplan voor het gebruik van open standaards en open source software bij de (semi-)publieke sector. Het rapport Nederland open in verbinding presenteert dit als oplossing voor de problemen rond interoperabiliteit tussen overheden, bedrijven en de burger.

Interoperabiliteit tussen bedrijven en overheden en burgers en overheden en overheden onderling is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze maatschappelijke doelen.

Het staat er zelfs twee keer achter elkaar, zo belangrijk is het.

Versnelling en stimulering zijn nodig om de kansen die met open standaarden en open source software mogelijk zijn, nu daadwerkelijk en structureel te gaan pakken. Het momentum om te versnellen is goed: het aanbod van open standaarden en open source software is gegroeid waardoor steeds meer bruikbare, open instrumenten ter beschikking van de samenleving komen.

Hoe gaan we dat nu doen? Voor open standaards is er een duidelijke lijn:

  • Er gaat een “comply-or-explain and commit” aanpak gelden: gebruik open standaarden, of kom met een zeer goed verhaal waarom dit niet mogelijk is en geef aan wanneer open standaarden wel toegepast worden.
  • In 2009 en 2010 moeten er implementatiestrategie├â┬źn zijn bij alle (semi-)overheidsinstellingen.
  • De open standaard ODF wordt stapsgewijs ingevoerd. Rijksdiensten vanaf april 2008, mede-overheden en overige instellingen uiterlijk december 2008, en iedereen uiterlijk in 2015.

Bij open source is het rapport iets terughoudender. Het leest enigzins alsof de discussie over wel of geen open source tijdens het opstellen van het rapport nog gevoerd werd. Veel zinnen in Wikipedia-stijl, met van die typische compromissen die je in dit soort rapporten altijd tegenkomt.

“Open source kent geen licentiekosten, maar wel invoerings- en beheerskosten net als bij gesloten software”, bijvoorbeeld. Je weet precies hoe die zin begon: “Open source kent geen licentiekosten”. Vervolgens suggereerde een lobbyistkritische lezer “maar wel invoerings- en beheerskosten”, waarna de open source fanaataanhanger sarcastisch toevoegde “net als bij gesloten software”. Meer van dit fraais in bijlage A. Maar dit terzijde.

Wel goed is deze:

Voor applicaties welke volledig voor rekening en risico door de overheid als opdrachtgever worden gerealiseerd, het uitgangspunt is dat deze werken vrij ter beschikking worden gesteld volgens een open source software licentie.

Dat is alvast een hele verbetering.

Leuk vond ik nog dat het Octrooicentrum Nederland, voorheen de Octrooiraad, overgaat naar open source voor de desktop. Open source en octrooien zijn een lastige combinatie maar open source en octrooiverlening gaat kennelijk prima samen.

Arnoud

2 reacties

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.