Wie creatief is, haalt meer uit een octrooi (op SYNC.nl)

Een nieuw artikel op Sync over octrooistrategieën:

Succes kent vele vaders. Hoe waar kan dat gezegde zijn voor een kansrijk idee of product dat wordt gepikt door de concurrent. Een goede uitvinding leg je maar beter vast met een octrooi. De belangrijkste reden: productiezekerheid. Maar wie creatief is, haalt meer uit een octrooi.

Op zich een goed artikel over de verschillende mogelijkheden om waarde uit octrooien te halen. Vastleggen en in het archief stoppen van octrooien, zoals helaas nog al te vaak gebeurt, is weinig zinvol.

Maar die opmerking over productiezekerheid klopt niet. “Een octrooi geeft het alleenrecht op de productie van een uitvinding”, schrijft de auteur, Marco van Kerkhoven, iets verderop. Dat is onjuist.

Een octrooi is geen vrijbrief voor productie, maar slechts een vergunning om te procederen.

Wie ergens octrooi op heeft, weet nog absoluut niet of hij het recht heeft de uitvinding te produceren of commercieel toe te passen. Er kunnen immers oudere octrooien zijn waar de uitvinding inbreuk op maakt.

Het feit dat er octrooi verleend is voor de uitvinding, doet daar niet aan af. Een uitvinding kan een slimme, inventieve verbetering zijn van een bestaande techniek. Die verbetering is dan octrooieerbaar, maar tegelijkertijd nog steeds inbreuk op het octrooi op de bestaande techniek.

Een voorbeeld is een verbeterde productietechniek voor een medicijn. Daar kan prima octrooi op verkregen worden. Toch mogen de medicijnen niet worden geproduceerd zonder toestemming van de houder van het octrooi op het medicijn zelf.

Arnoud (octrooigemachtigde)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.