Wanneer mag je ® bij je merknaam zetten?

Een lezer vroeg zich af wanneer hij het ®- of TM-teken mocht gebruiken bij de merknaam van zijn producten, en wat er zou gebeuren als hij dat niet (of fout) deed.

Het ®-teken staat voor “registered trademark” en komt, zoals wel meer rare tekens, uit de Verenigde Staten. In Nederland is er geen wettelijke regeling over hoe je aanduidt dat iets een geregistreerd merk is. De reden dat de VS wel zoiets heeft, is omdat het hebben van een geregistreerd merk voordelen oplevert boven een ongeregistreerd merk. Bij ons bestaat het hele idee van een ongeregistreerd merk niet eens.

De reden om ® in de VS te gebruiken is dat je dan niet meer hoeft aan te tonen dat de inbreukmaker wist van het geregistreerde merk (15 USC 1111). En dat is handig, want iemand die willens en wetens inbreuk pleegt op je merkrecht moet meer schadevergoeding te betalen. Maar je mag ® alleen gebruiken als je ook echt een geregistreerd federaal merkrecht hebt op het teken. Het opzettelijk en verkeerd gebruiken van het teken ® in de VS is strafbaar als fraude.

In Nederland moet je een merk registreren om bescherming te krijgen. Maar in de VS kun je ook zonder registratie merkrechten krijgen, mits je het teken maar als merk gebruikt. Vandaar dat je bij zo veel woorden de aanduiding TM ziet staan. Het idee is dat je daardoor in ieder geval aangeeft dat het je bedoeling was om het woord als merk te gebruiken.

Arnoud

9 reacties

  1. Merken kunnen soms ook ontstaan door ‘inburgering’. Is dat niet een beetje vergelijkbaar met een onregistreerd merk. Niet dat je met een onregistreerd merk wat via inburgering tot een geregistreerd merk zou kunnen leiden automatisch een merk hebt natuurlijk wat dezelfde bescherming kent.

  2. De symbolen ® en TM Het symbool ® betekent dat het om een geregistreerd merk gaat (‘R’ is de afkorting van ‘Registered’). Het symbool TM geeft aan dat het merk nog niet geregistreerd is, maar wel gedeponeerd: de registratie is nog niet voltooid (‘TM’ is de afkorting van ‘Trademark’). Beide symbolen hebben, naar Nederlands recht, geen juridische betekenis. Wel kunnen ze als waarschuwing dienen voor buitenstaanders: let op, dit merk is van een ander!

  3. Als je een beeldmerk hebt geresgistreerd (bijv. een logo met tekst “mijnmerk”) maar niet het woordmerk aangezien dat te generiek was, is het dat toegestaan om de ‘R’ te zetten achter “mijnmerk” (zonder logo) of mag je de ‘R’ aanduiding alleen gebruiken bij het beeldmerk (en dus niet voor de losse naam)?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.