Geomyidae: publiek domein, behalve als u niet netjes handelt

gopher-holes.jpgEentje voor de categorie “maffe algemene voorwaarden”, subcategorie “rare constructies met open source”. Een lezer mailde me over de licentie van een Gopher server genaamd ‘Geomyidae‘. Of nou ja, licentie:

Geomyidae is released into the public domain. If someone decides to not honor the developers, by selling or releasing Geomyidae without a notice about who develops it, applies the GPL Version 2.

Grapjassen. Het is publiek domein zeggen ze, wat kennelijk wil zeggen dat je alles mag doen wat je wilt. Maar als je hun naam er niet bij zet, wordt het ineens GPL? Dat dacht ik even niet.

Je kunt als auteur te allen tijde eisen dat men je naam bij een publicatie van jouw werk zet. Maar als iemand dat niet doet, kun je hooguit eisen dat ze dat alsnog doen, een rectificatie plaatsen of schadevergoeding betalen. Niet dat ze zich dan ineens aan de GPL houden.

Gophert u nog wel eens?

Arnoud

9 reacties

 1. Ze noemen het “public domain”, wat de indruk wekt dat je er alles mee mag doen. Als ze bedoelen, “kies maar tussen public domain en GPL”, dan moeten ze dat zeggen. Het ging mij er vooral omdat ze het publiek domein maken tenzij je je niet netjes gedraagt – dan is met terugwerkende kracht de GPL van toepassing. Als ik het goed begrijp.

 2. Voor mij is er geen verschil tussen ‘als je je niet aan de eerste voorwaarden houdt moet je je aan de tweede voorwaarden houden’ en ‘je moet je aan de eerste of de tweede voorwaarden houden’. Maar goed, dat is misschien een verschil tussen juridisch en technisch denken :).

 3. Nog een algemene voorwaarden:

  Bij Onsbrabantnet is het verboden om onbewust virussen te verspreiden:

  7.1 Het is de Contractant niet toegestaan Internet en het Netwerk te (laten) gebruiken, bewust dan wel onbewust, voor handelingen of gedragen die in strijd zijn met det Nederlandse recht, [blablabla, wat ook verboden is:]

  7.1.4 het bewust of onbewust verspreiden van virussen;

  zie pagina 6: http://www.onsbrabantnet.nl/download.asp?id=347

  Lijkt me onzin. Kan je verbieden om iets per ongeluk te doen?

 4. “Kan je verbieden om iets per ongeluk te doen?” Het onbewust verspreiden van een virus waar je zelf geen weet van hebt is misschien wel een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, maar lijkt me niet een toerekenbare tekortkoming.

  Misschien kun je het verbod zo uitleggen dat de gebruiker verplicht is om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Als je op je MS Windows-computer geen virusscanner hebt ge?nstalleerd en dan onbewust een virus verspreidt, dan zou de tekortkoming je mogelijk wel kunnen worden toegerekend. (Maar ook dit gaat mij wat ver.)

 5. Het niet hebben van een virusscanner op je Windows PC vind ik toch wel erg nalatig. Ik zou willen stellen dat je moet weten dat je daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat je PC ge?nfecteerd gaat worden, zodat je (eenvoudige en goedkope) maatregelen moet nemen om je daartegen te wapenen. Anders ben je gewoon aansprakelijk voor de schade.

 6. Nalatig is het natuurlijk wel, maar een virus op je computer brengt normaal gesproken geen schade aan anderen aan, tenzij die anderen zelf ook nalatig zijn geweest.

  Hoe dan ook, het kan dom of onbenullig zijn om geen verstand te hebben van virusscanners, maar het gaat een ISP mijns inziens niet aan om domme of onbenullige klanten af te straffen.

 7. Good morning.

  I am the author of Geomyidae and wrote this construct of juridical gibberish. Someone asked me to add the GPL somehow to Geomyidae, so this license came out. In my personal opinion all this license stuff should be forbidden. Licenses only enable more parasites to earn yet another gold nose from a not existing construct.

  Sincerely,

  Christoph Lohmann

 8. Actually, what we wonder about is the use of the term “public domain” while still requiring a notice about who develops the software. If something is really placed in “the public domain”, you’ve given up all control over the copyright, so people can freely ignore your wish to have your name mentioned. I guess what you mean is something like “you may do with this software whatever you want, provided that when selling or releasing Geomyidae a notice about who develops it is included”.

  The alternative option you give of using the software under the GPL seems fine to me.

  Anyway, under Dutch law the text will probably achieve exactly what you want, as it is clear what you mean with it.

  (Btw, in case you’re wondering, posts 4-7 are somewhat off-topic.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.