Opzegtermijn van een dienstverlening op afstand (2)

Een lezer had via internet een telefonieabonnement afgesloten, maar na het lezen van de bevestigingsbrief wilde hij er toch maar weer vanaf. Geen punt zou je zeggen, bij diensten op afstand kun je binnen zeven werkdagen opzeggen immers. Dat deed de lezer dan ook, maar het bedrijf accepteerde dit niet:

De wettelijke herroepingstermijn is zeven werkdagen vanaf de dag dat u de overeenkomst sloot, oftewel de dag dat u op “Bestellen” klikte op onze website. U bent daar zeker een week overheen, dus u kunt hier geen gebruik meer van maken.

De klacht dat hij de brief pas na die zeven werkdagen in huis had gekregen, mocht niet baten. Volgens de wet is het zeven werkdagen na klikken op “bestellen”, en wanneer de brief komt maakt niet uit. Aldus het bedrijf.

Nou, dat is dus fout.

In art. 7:46i BW staat: “[bij een dienst op afstand] lopen de in art. 46d lid 1, 1e en 2e volzin, bedoelde termijnen vanaf het sluiten van de overeenkomst”. Die twee zinnen gaan over de hoofdregel van het herroepingsrecht bij een koop op afstand: zeven werkdagen na ontvangst van het bestelde.

De hoofdregel is bij diensten dus: zeven werkdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. En dat zie je ook overal terug: in voorlichtingsbrochures over koop op afstand en in vonnissen (zoals deze of deze).

Maar 7:46d lid 1 kent nog een derde volzin, en die lijkt niemand ooit gelezen te hebben:

De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in tweede zin bedoelde termijn aan alle in art. 46c lid 2 gestelde eisen.

En deze volzin is ook van toepassing op diensten op afstand. Eén van de eisen uit art. 7:46c lid 2 BW is dat er een brief gestuurd moet worden met daarin informatie over het herroepingsrecht. Vanaf het moment van ontvangst van die brief loopt er dus ook een zevenwerkdagentermijn!

Oftewel, een dienstverlener kan het herroepingsrecht niet weigeren als iemand binnen zeven werkdagen na de bevestigingsbrief aangeeft de overeenkomst te willen annuleren.

Het zou ook wel een beetje raar zijn als verkopers wel en dienstverleners niet gestraft zouden worden voor het laat sturen van de bevestigingsbrief.

Arnoud

11 reacties

 1. Ik zie hier ook een link met het artikel wat je kort terug geplaatst hebt over het altijd aanleveren van de algemene voorwaarden. Mag ik stellen dat als de overeenkomst per post opgestuurd wordt (waarbij vanaf dat moment de 7 dagen beginnen te tellen) ZONDER de algemene voorwaarden, dat er dan geen sprake is van een overeenkomst, ook na het verstrijken van de 7 dagen bedenktermijn?

 2. Nee, dat klopt niet. Je hebt een overeenkomst op het moment dat jij mededeelt dat je het product wilt kopen (of de dienst wil afnemen). Volgens de wet mag je die overeenkomst binnen zeven werkdagen herroepen. Het al of niet gebruiken van algemene voorwaarden is daarbij irrelevant. Een overeenkomst kun je sluiten zonder algemene voorwaarden, en het herroepingsrecht is dwingend recht dus de algemene voorwaarden kunnen daar niets aan veranderen.

 3. Hoe zit het met de kosten?

  Ik had ergens een bestelling gedaan, op een zondagavond, en kreeg on-line de mogelijkheid om zonder kosten te annuleren. M??r… dat annuleren bleek alleen te kunnen tot het moment dat de order bevestigd was (daarna verdween op het besteloverzicht de ‘annuleringsknop’). Toen ik al na enkele uren wilde annuleren, was de mogelijkheid om on-line te annuleren helaas verdwenen (de ‘annuleringsknop’ waar sprake van was in de FAQ was niet zichtbaar).

  Ik heb direct een e-mail verstuurd en de volgende dag, maandag, gebeld. Tja, ze hadden mijn e-mail ontvangen maar alles was al ingepakt en bij KPN aangemeld – de verpakkingsdienst ging al aan het werk op een tijd dat de Klantenservice nog op bed lag – en kon niet meer zonder annuleringskosten gestopt worden. Sterker nog, de verzending kon niet meer gestopt worden. Ik kon pas van de order af n? ontvangst van het bestelde, en had dan annuleringskosten ?n retourkosten (postzegels) moeten betalen. Een klein rekensommetje leerde me dat het goedkoper was om e.e.a. te houden…

  Blij was ik er niet mee; ik had immers al na een paar uur willen annuleren, en kunnen annuleren als het aan mij had gelegen.

  Hebben zij rechtmatig gehandeld?

 4. @Andr?. Nou zeg, zit ik daar, in het voorgaande artikel, diverse keren te reageren en ontgaat me dat mijn relaas hier eigenlijk op het vorige betrekking op heeft. Tsk.

  Ik begrijp dat de annuleringskosten niet hadden gemogen. Mja, ze gooiden het er destijds op dat ze al kosten door mij hadden gemaakt: administreren, verpakken en aanmelding bij TNT, dat leek me in eerste instantie wel mijn schuld. Maar nu lijken me het eigenlijk gewoon ondernemingskosten… Waarom zou ik daarvoor bij annuleren ineens voor moeten betalen?

  Nou ja, ik heb inmiddels dankzij dit gedoe nu zo’n enorme voorraad dat ik de komende dertig jaar niet meer bij het bedrijf hoef te bestellen.

 5. Niet van toepassing op dit specifieke voorbeeld, maar wel interessant om te kennen m.b.t. diensten en de wet koop op afstand, is 7:46i BW lid 5:

  In afwijking van lid 1 is artikel 46d niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: a. waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de in artikel 46d lid 1, eerste en derde volzin, bedoelde termijn is verstreken;
  (46d lid 1 betreft de mogelijkheid tot ontbinding binnen 7 werkdagen, etc.)

  Kortom, als je met toestemming een dienst binnen de 7 werkdagen begint te leveren, kan de klant niet meer zomaar de overeenkomst opzeggen. Het lijkt me hier wel vanzelfsprekend (maar ik ben geen jurist) dat de toestemming ondubbelzinnig moet zijn, met helder aangegeven wat de gevolgen zijn, en dus al helemaal niet ergens verstopt in de algemene voorwaarden.

 6. Een week geleden heb ik een mobiele telefonie abonnement afgesloten. Bij nader inzien duurde mij het te lang voordat ze mijn product hadden geleverd. Dus vandaag belde ik om mijn contract met hun te annuleren en me te beroepen op mijn consumentenrecht van 7werkdagen. Toen werd er gezegd dat ik niet meer kon opzeggen omdat zij al bezig waren met dienstverlening. Klopt het dan dat ik helemaal niks meer eraan kan doen? Ik heb immers nog helemaal niks ontvangen behalve een ontvangstemail van hun. Ook hebben zij mij niet op de hoogte gebracht dat het veel langer duurt dan binnen een par dagen. Graag hoor ik van je of ik hier nog iets aan kan doen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.