Opzegtermijn van een dienstverlening op afstand

Wie iets koopt via internet, mag binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop ongedaan maken. Hij moet het product dan terugsturen (en zelf de verzendkosten betalen), en krijgt uiteraard zijn geld terug. Maar hoe zit dat bij het afnemen van diensten via internet? Denk aan een betaalwebsite of een via een 0900-nummer afgesloten abonnement.

Zeven werkdagen na sluiten overeenkomst<br/> De Wet Koop op Afstand zegt dat de bedenktijd van zeven werkdagen “van overeenkomstige toepassing” is op overeenkomsten voor dienstverlening (art. 7:46i BW). Dat betekent dat je binnen zeven dagen na de dag dat de overeenkomst wordt gesloten, deze mag ontbinden (art. 7:47i lid 6 BW). De dag dus dat de klant op de “Akkoord” of “Bestel”-knop drukt. Niet per se de dag dat je de bevestigingsbrief van de leverancier krijgt.

Alleen, art. 7:46c lid 2 eist dat de dienstverlener bepaalde informatie schriftelijk verstrekt bij de nakoming van de gesloten overeenkomst. Vanaf ontvangst van die brief heb je ook een zevendagentermijn om op te zeggen. In de meeste gevallen krijg je de brief natuurlijk pas enkele dagen later dan de dag waarop je de overeenkomst sloot, dus “zeven dagen vanaf de bevestigingsbrief” is een aardige vuistregel. Op tentamens E-commerce op juridische faculteiten krijgt dat antwoord echter niet het volledig aantal punten.

Als de dienstverlener vergeet de brief te sturen, of er onjuiste informatie in zet, dan verandert deze termijn in een driemaandentermijn. De leverancier heeft dan nog één redmiddel: hij kan de ontbrekende informatie nasturen, en dan heeft de klant ineens weer een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van die informatie. De driemaandentermijn komt dan dus te vervallen.

Gratis proefabonnement?<br/> Nu lijkt het of je met deze bepaling bij elke dienst zeven dagen lang een gratis “proefabonnement” kunt nemen. Maar zo werkt het niet altijd. Art. 7:46i sub 5 BW zegt dat het ontbindingsrecht niet geldt voor dienstverleningen die met instemming van de klant zijn begonnen voordat de termijn is verlopen. Wie bijvoorbeeld een webhostingabonnement neemt, dezelfde dag nog inlogcodes krijgt en zijn website uploadt, kan zeven dagen later niet meer gebruik maken van de wettelijke opzegtermijn.

Als de leverancier vergeet te vertellen hoe het zit met de opzegtermijn, dan heeft de klant wel een bedenktijd en wel van drie maanden. Ook als hij meteen op dag één van de dienst gebruik kon maken. Ook hier kan de leverancier dan maar beter zo snel mogelijk de ontbrekende informatie nasturen: dan mag de klant binnen zeven werkdagen beslissen of hij er alsnog onderuit wil. Een zware sanctie voor de dienstverlener misschien, maar het is natuurlijk erg belangrijk dat de consument goed wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van de geleverde dienst.

Arnoud

75 reacties

 1. Als de afnemer al gebruik maakt van de dienst, dan kan hij geen opzegtermijn meer inroepen. Artikel 7:46i lid 5 sub a zegt dat geen van de twee opzegtermijnen (de zevendagentermijn en de driemaandentermijn) uit art. 7:46d geldt voor diensten “waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen”. Dus ergens moet wel uit blijken dat de afnemer wilde dat de dienst het binnen die drie maanden al deed.

  Arnoud

 2. Onder werkdagen wordt verstaan dagen die niet zijn een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag (art. 1 lid 1 Algemene Termijnenwet). Algemeen erkende feestdagen zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei (art. 3 ATW). Zie ook de Tekst & Commentaar bij dit artikel.

  Arnoud

 3. Nee, een overeenkomst sluit u op het moment dat u op welke wijze dan ook akkoord bent met het aanbod van de leverancier. Dat kan ook best gebeuren doordat u op een knop “Bestelling voltooien” drukt op een website. Het kan ook telefonisch: als u opbelt, aangeeft welk product u wilt en aangeeft dat de prijs in orde is, heeft u het product gekocht tijdens dat gesprek.

  Ik ga zometeen een pizza eten, daarvoor bel ik met Domino’s en een half uur later staat er een jongen met die pizza voor de deur. Dat is een rechtsgeldige bestelling, dus ik moet die pizza betalen.

  Bij bestellingen per telefoon wordt vaak schriftelijke bevestiging gevraagd omdat de winkel graag hard bewijs wil dat u de bestelling heeft geplaatst. Met uw handtekening op een stuk papier is dat een stuk eenvoudiger voor hem dan een opname van een telefoongesprek.

  Arnoud

 4. Beste Arnoud,

  Ik was vandaag de tarieven van gas en electriciteit eens aan het vergelijken en zat op de site van RWE. Ik was hier wat dingen aan het bekijken en drukte na wat gegevens te hebben ingevuld op versturen. Nu ben ik eens gaan kijken op internet en ben ik eigenlijk helemaal niet blij met mijn keuze en wil ik er vanaf. Nu kreeg ik een mail dat ik 7 dagen bedenktijd had. Maar is dit vanaf dat ik de bevetigingsbrief ontvang ???

  En ik zie overal berichten dat als je toch op tijd opzegt dat ze bij andere mensen hebben gezegd sorry u was toen te laat en het is gewoon ingegaan.

  Hoe kan ik het beste mijn afzegging aan hun doorgeven ????

  Ik ben best in paniek want heb al niet zoveel geld en als ik in de maling wordt genomen en het kost me nog meer dan kan ik het allemaal niet meer bekostigen?

  Heeft u alstublieft een antwoord voor mij ????

  Alvast ahrtelijk dank

  Met vriendelijke groet,

  J.N. Barnhoorn

 5. De zevendagentermijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Als je de bevestiging later krijgt, dan loopt deze vanaf de datum dat je de bevestiging krijgt. Zeg dus zo snel mogelijk op, en dien een klacht in bij de geschillencommissie energie of de Consumentenautoriteit als men niet luistert. Bewaar wel kopie?n van alle mails en brieven, dat is handig als bewijs.

 6. Ik heb hier laatst nog naar gekeken. En voor zover ik kan nagaan gaat de termijn van 7 werkdagen in vanaf het moment waarop de overeenkomst gesloten is, mits ze aan hun informatieplicht hebben voldaan. De datum van de bevestigingsbrief geld dus niet als start datum. Dit blijkt uit zowel de richtlijn als kamer stukken.

 7. Alex, bedankt voor het uitzoeken! Kun je misschien iets meer details posten? Ik lees namelijk de laatste zin van 7:46d lid 1 (“De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.”) als ook geldend voor de bevestigingsbrief bij een dienstverlening op afstand.

  Daarnaast zou ik het erg raar vinden dat je als dienstverlener gewoon de brief meer dan 7 werkdagen te laat kunt sturen en dan geen opzegtermijn meer hoeft te honoreren.

 8. Beste Arnoud,

  Hoe zit het met kopen via internet voor Business to business? Consumenten zijn goed beschermd, maar hoe zit dit voor (kleine) ondernemers?

  Dit naar aanleiding maar een aankoop welke anders was dan verwacht. Dit was aangegeven op de factuur, maar was niet opgevallen.

  mvg, Edwin van Sorge

 9. De opzegtermijn uit de wet koop op afstand geldt alleen voor particulieren. Niet dus voor ondernemers, en ook niet voor kleine zelfstandigen of ZZP’ers.

  Wel heb je als ondernemer natuurlijk recht op een product dat aan de afspraak voldoet. Als men iets levert dat niet is wat was verwacht, kun je eisen dat men dat herstelt of vervangt door wat er wel afgesproken is.

 10. Beste Arnoud,

  Naar aanleiding van jouw artikel heb ik nog wel een aantal vragen.

  1) Volgens de Algemene Termijnenwet vallen zaterdag, zondag en de feestdagen niet onder werkdagen. Stel dat een bedrijf ook tijdens kantooruren (of langer) op zaterdag gelegenheid biedt de diensten op te zeggen, valt dan ook deze zaterdag onder een officiele werkdag?

  2) Op deze pagina geef jij aan:

  “De termijn van zeven werkdagen gaat in op de dag waarop de consument de goederen ontvangen heeft, mits de verplichte schriftelijke bevestiging dan al binnen is. Als het gaat om een dienst, dan gaat de termijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de bevestiging binnen is. Maar let wel: als de leverancier al met toestemming van de klant is begonnen met de dienstverlening, dan mag de klant niet meer ontbinden. “

  Is het bij aanvraag van een dienst op afstand sowieso niet verplicht een bevestigingsbrief van de afspraken te versturen en zou het verschil tussen “dag van afspraak” en “dag van aankomst bevestigingsbrief” er toch niet hoeven te zijn?

  Zou je een voorbeeld kunnen geven van een situatie waarin de dienstverlening met toestemming klant al is begonnen en waarbij ontbinding onmogelijk is? Ik zit namelijk met een voorbeeld in mijn hoofd van een ISP die bijvoorbeeld een nieuw Internet-pakket levert. Als dit bij aansluiting thuis direct werkt, is er dus in feite al sprake van actieve dienstverlening richting een klant: “Het aanleveren van een werkend Internet-signaal”.

  Of zie ik dit verkeerd?

  3) Is een dienstverlener verplicht 7 (werk-)dagen proeftijd te geven na aankomst van een product wat nodig is voor het ontvangen van de dienst (zoals in het voorbeeld, een internetmodem)?

  4) Hoe staat het ‘recht’ tegenover het wel/niet ontvangen van een bevestigingsbrief? Stel dat het bedrijf dit wel stuurt maar dit bij het postbezorgingsbedrijf fout gaat bij aflevering? Of als een klant de brief wel gehad heeft maar blijft beweren dit niet gehad te hebben om zo aanspraak te maken op de 3-maanden periode? Dit laatste is moeilijk op waarheid te controleren, toch?

  Ik ben benieuwd naar jouw input!

  Mvg,

  Hans

 11. Hans, goeie vragen allemaal. Ik ga een poging wagen:

  1) Nee, zaterdag telt niet mee als werkdag, ook niet als het bedrijf dan toevallig open is. 2) Op grond van art. 7:46i BW beginnen de termijnen van 7:46d vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Ik denk dat dat ook gaat over de driemaandentermijn als de leverancier niet voldoet aan de plichten uit 46c lid 2. Dus m.i. kun je ook binnen zeven werkdagen na de bevestigingsbrief nog opzeggen. Maar dit schijnt een moeilijk punt te zijn in de wet. De boeken die ik hierover lees, hebben het alleen over die eerste termijn vanaf de dag van afsluiting van het contract. 3) Nee, je koopt geen modem maar je neemt een dienst af en krijgt daarbij een modem in bruikleen. Je kunt niet het modem terugsturen zonder de dienst ook op te zeggen. (Zou je het modem apart moeten kopen, dan kan het wel.) 4) De bewijslast dat de brief afgeleverd is, ligt bij de leverancier, want hij beroept zich op het rechtsgevolg (het verlopen van de zevendagentermijn). Bij een kabelmodemcontract zit de brief in de doos met modem, en daar moet je voor ontvangst tekenen. Dus dan zit het bewijs wel snor. En als je een activatiecode moet gebruiken die in die brief staat, dan heb je die brief ook ontvangen als je de code intypt. In andere gevallen zal het lastig worden voor de leverancier.

 12. Arnoud,

  Bedankt voor je antwoorden. Ik wil er nog wel even op doorgaan, nl:

  1) Je zegt (met opzet?) “toevallig”. Als een bedrijf week in, week uit op zaterdag open is (en dit ook zo in alle bevestigingsbrieven communiceert), valt dit dan niet onder een uitzonderingsregel? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de wet geen rekening houdt met het feit dat mensen ook op zaterdag na kunnen denken over hun keuze die ze eerder gemaakt hebben. Als je op dat moment uit impuls willen opzeggen, wat natuurlijk zonder opgaaf van reden mag, hebben ze de mogelijkheid toch?

  2) Ik begrijp dat het in een eventuele rechtzaak dus moeilijk te verdedigen is dat de 7 werkdagen bedenktijd pas in zou mogen gaan na ontvangst van de bevestigingsbrief. De datum van aankomst is natuurlijk nooit met 100% zekerheid aan te tonen (tenzij een brief aangetekend verzonden is).

  3) Duidelijk. Geen verplichting, maar kan wel een keus zijn van de aanbieder om dit vrij in de voorwaarden op te nemen natuurlijk.

  4) Bij bijvoorbeeld een bedrijf als KPN, waar de levertijd van een modem/dienst wel eens op kan lopen tot enkele weken, zou ik me voor kunnen stellen dat er eerder een bevestigingsbrief verstuurd wordt. Deze is dan niet gekoppeld aan een handtekening en is voor een bedrijf dus niet rechtsgeldig, begrijp ik?

  Dan zou het inderdaad snijden in eigen vingers zijn als je deze brief niet invoegt bij het af te leveren pakket met benodigde goederen voor het ontvangen van de dienst.

  Bedankt voor je antwoorden, misschien kun je nog iets meer vertellen over punt 1, zie ook mijn vraag hierboven.

  Mvg,

  Hans

 13. Hans, dat “toevallig” was een toevallige woordkeuze. De wet (hierboven al aangehaald) bepaalt wat werkdagen zijn, en daaraan kan een winkelier met een openstelling op zaterdag niets veranderen.

  Je m?g best op zaterdag opzeggen, maar de zaterdag telt niet mee bij het bepalen of je nog op tijd was met opzeggen. Dus op maandag ben je ook nog op tijd.

  Bij 4 snap ik niet waar je met de handtekening op doelt. Ik begon over handtekeningen omdat je die moet zetten als je het modem in ontvangst neemt. Die handtekening bewijst dan dat je de doos met modem hebt gehad, en als de brief in die doos zit, heb je dan dus de brief ook gehad. Althans dat is het meest waarschijnlijk: als men per abuis de brief vergeten is, dan wordt het nog een flinke discussie.

  Krijg je de brief na 3 dagen en het modem pas na twee weken, dan zal het bedrijf op een andere manier moeten bewijzen dat de brief is aangekomen. Dat mag op elke manier die ze maar kunnen bedenken trouwens, het hoeft niet via aangetekende post verstuurd te worden. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf als KPN dat wekelijks stapels van die brieven verstuurd, gewoon geloofd wordt als ze zegt de brief verstuurd te hebben. Waarom zou KPN daarover liegen, is dan de gedachte. Maar als tegenargument dan de vraag waarom ze de brief niet in de doos met modem stoppen of op zijn minst in de doos met modem verwijzen naar die eerdere brief.

 14. Beste Arnoud,

  Bedankt voor je bericht.

  Bij 1 geen uitzonderingen dus. Dat is duidelijk!

  Ik bedoelde bij 4 de handtekening waarmee het bedrijf aan kan tonen (in bijv . een rechtzaak of onenigheid bij opzegging van diensten) dat de bevestigingsbrief op een bepaalde datum is afgeleverd. Ik begrijp dat dit voornamelijk voor de tegenpartij (de klant) een probleem is gezien van grote bedrijven aangenomen zal worden dat de bevestigingsbrieven sowieso wel verstuurd worden.

 15. Ik sloot op maandagnamiddag/avond 29juli een contract aan de deur af met energiebedrijf Nuon,ik wilde daarvanaf en zond 7 juli om 14.40 een aangetekende brief meteen opzegging.Toch kreeg ik van Nuon een bevestiging dat we een overeenkomst hadden.Wanneer gaat nou precies die zeven werkdagen in ,en wanneer geldt de ontvangst,is dit nog binnende zeven werkdagen?

 16. Je sloot het contract aan de deur? Dus: er belde iemand aan, die was van Nuon, je praatte wat en je zette je handtekening? Dat is dan geen koop op afstand maar colportage. Daarvoor geldt een andere regeling. Je mag het ontbinden binnen 8 dagen nadat zij het contract bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven. Dat gebeurt vrijwel nooit dus volgens mij zou het goed moeten gaan. Maar wacht even af tot Nuon reageert op je brief.

 17. Hallo Arnoud, Ik heb een proefpakket “personal” mulitvitamines t.w.v. ??? 6,90 besteld n.a.v. van een telefoontje van een callcenter medewerker van de firma Natuals BV omdat ik ooit een Vitatest enqu?te had ingevuld, hiervoor heb ik een eenmalige machtiging gegeven.

  Bij ontvangst van het proefpakket op 13 augustus 2009 (door de brievenbus) bleek de begeleidende brief gedateerd te zijn op 13 juli 2009. Er werd mij in die brief meegedeeld dat ik v??r 8 augustus de vervolgzending van 3 x ??? 15,90 moest annuleren anders werd ??? 15,90 in drie maandelijkse termijnen van mijn rekening geincasseerd.

  Op 13 augustus onmiddelijk de vervolgzending geannuleerd en voor de zekerheid de volgende ochtend met Natuals gebeld. De dame in kwestie zou het stopzetten en mijn gegevens verwijderen. Op 17 augustus hebben ze alsnog ??? 15,90 geincasseerd. Heb dit laten storneren en verdere afschrijving van dit bedrijf via mijn bank laten blokkeren.

  Vervolgens een aangetekende brief naar de firma gestuurd met mijn ongenoegen over de gang van zaken en hen verwezen op het annuleren van de vervolgzendingen binnen 7 dagen na ontvangst, volgens hun eigen algemene voorwaarden. Van hen een e-mail ontvangen dat zij het pakket de 17de hebben verstuurd en er vanuit gaan dat ik het tijdig heb ontvangen maar dat ik gewoon t? laat was met annuleren.

  Op 5 september heb ik een aanmaning van Direct Pay (onderdeel van Natuals) ontvangen met dreigementen om een incassobureau in te schakelen. Heb hier ook een aangetekend bezwaar naartoe gestuurd. Op 10 september ben ik gebeld door Direct Pay dat het bezwaar in behandeling is en dat het nu aan Natuals ligt of het incassobureau wordt ingeschakeld.

  Op 21 september een e-mail van natuals ontvangen met de melding dat zij bij hun standpunt blijven en dat ik de vervolgzendingen achteraf in drie maandelijkse termijnen dien te voldoen. Vervolgzendingen die ik niet heb gehad en ook niet wil, wat ik hen al meerder malen schriftelijke duidelijk heb gemaakt. Ik heb alleen (helaas) mijn akkoord voor het proefpakketje gegeven.

  Na het lezen van de forum van Tros Radar (zie url: http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?p=903219&sid=0af17b84403ef30db15d93f4e3d7418d)blijken meerdere mensen slachtoffer van deze firma te zijn en sta ik niet alleen. Er wordt mij geadviseerd om niet te betalen en een goed dossier aan te leggen wat ik ook inmiddels heb maar het levert mij behoorlijk wat stress op. Ik kan helaas ook niets vinden in de wet koop op afstand over het t? laat bezorgen van een artikel terwijl de dagtekening iets anders aangeeft. Ik hoop dat jij mij hierin goed juridisch advies kunt geven. Niet alleen voor mij maar ook voor anderen die onder de druk van incasso dreigingen bezwijken en alsnog betalen. Zover ben ik nl. ook al bijna 🙁

 18. Het gaat om de datum van bezorging, en niet de datum van de brief. Zie art. 7:46d BW. Het enige lastige hier is dat jij nu moet bewijzen dat die datum niet klopt. Is er iets waaruit kan blijken wanneer je hebt besteld of wanneer je het pakket hebt ontvangen? Stempel van de TNT Post op de postzegel wellicht?

 19. Bedankt voor je snelle reactie! Helaas, normaliter gaat al mijn oud papier in de papiercontainer maar uiteraard nat??rlijk net niet bij dit pakket! Is het dan ook niet zo dat zij het ook moeten kunnen bewijzen aangezien ik heb ook niet voor ontvangst heb hoeven tekenen?

  Zou je mij in deze adviseren om dan toch de 3 x 15,90 te betalen?

 20. Zij moeten bewijzen dat jij een overeenkomst hebt op grond waarvan ze je die vervolgzending kunnen versturen. Dat zal alvast niet meevallen als jij alleen een enquete hebt ingevuld. Tenminste, ik neem aan dat daar nergens staat dat je automatisch ook vervolgzendingen wilt krijgen.

  Echter blijkt dat dat er wel staat, dan moet jij weer bewijzen dat je je op tijd hebt beroepen op je recht van retour. En dat wordt lastig als zij de brief van een verkeerde datum voorzien.

 21. Klopt, de enqu?te was een soort inventarisatie van je levenstijl en eetgewoontes. Er werd verder niet gesproken over het bestellen van multivitamines. Tijdens het telefoongesprek (uiteraard op een ongelegen moment tijdens het werk) met de callcenter medewerker werd ook niet gesproken over een vervolgzending, alleen over het proefpakketje van 6,90. Het plaatsen van een verkeerde datum is natuurlijk het tactiek van dit soort bedrijven om onterecht geld te incasseren. Als ik zelf in gebreke was gebleven om het tijdig te annuleren dan had ik me uiteraard de stress en energie bespaard door gewoon aan mijn verplichting te voldoen.

 22. Er is ongetwijfeld een opname van die enquete waarop te horen is dat ze het pakket zou willen ontvangen. Plus, als je je beroept op ontbinding binnen zeven werkdagen dan erken je dat je een overeenkomst hebt lijkt me zo. Ik durf dan ook niet te zeggen dat je ver komt door nu te gaan ontkennen dat er een overeenkomst is.

 23. De callcenter medwerker heeft inderdaad een opname gemaakt dat ik akkoord ben gegaan met een eenmalige afschrijving van ??? 6,90 voor het proefpakket. Dat is de enige “overeenkomst” die ik met hen ben aangegaan. Dat valt zeker niet te ontkennen en die heb ik ook uiteraard betaald. Het punt is dat de bevestiging van de bestelling twv ??? 6,90 ook betekende dat ik vastzat aan vervolgzendingen als ik die niet uiterlijk 8 augustus stopzette. Dit terwijl ik het pas op 13 augustus heb ontvangen. Natuals meldt zelf (via e-mail) dat zij het op 17 juli hebben verstuurd, terwijl dagtekening van de brief 13 juli is. Zij stellen dan toch zelf een termijn in van het kunnen annuleren van iets waar je niet om het gevraagd en ook geen mondelinge akkoord voor hebt gegeven (zonder zich te houden aan de 7 dagen termijn). Nu blijven zij voet bij stuk houden dat ik te laat was met annuleren! Als je het het Forum van Tros Radar leest ben ik niet de enige die het volgens hen te laat zou hebben geannuleerd. Velen daarvan hadden zelfs nooit het proefpakketje ontvangen! Maar hebben daardoor wel webincasso op hun dak gekregen. Het blijft een welles/nietes verhaal.

 24. Het proefpakket ja, maar Edith stelt zich duidelijk op het standpunt de vervolg zendingen nooit zijn overeengekomen. Als dat zo is dan stelt het bedrijf zich op het standpunt dat Edith een tweede overeenkomst sluit door niet te reageren.

  Dat Edith zich beroept op het annuleren kan op een misverstand berusten. Edith kan gedacht hebben dat ze zeven dagen had om te voorkomen dat er een tweede overeenkomt tot stand kwam.

  En misschien zou een beroep op de redelijkheid en billijkheid hier op gaan, om de bewijslast om te draaien, mocht de vervolg verzendingen toch onderdeel zijn van de eerste overeenkomst. Het bedrijf heeft de brief geschreven en verzonden. De ontvanger heeft weinig mogelijk om voor bewijs te zorgen, terwijl de verzender daar veel mogelijkheden voor heeft. Bijvoorbeeld aangetekend versturen.

 25. Tja, ik ben gelijk op 29 augustus (na het zien van de afschrijving van 15.90) in de algemene voorwaarden gedoken en heb me op de 7 dagen beroepen. Dus jij stelt voor om de bewijslast om te draaien? Is dat juridisch gezien mogelijk? Op hun redelijkheid en billijkheid hoef ik niet te rekenen.

 26. Beste Arnoud,

  Ik heb ook ooit een proefpakket ontvangen van Natuals BV. Er werd bij mij automatisch 3 maal 15,90 euro van mijn rekening gehaald. Ik was te laat met 2 van deze betalingen om die terug te boeken. 1 Bedrag heb ik wel terug laten boeken en ik heb de vervolgzending stopgezet. Nu krijg ik allerlei brieven van Webcasso. De laatste heeft als onderwerp: “Aankondiging rechtsmaatregelen”. Ik heb echter het pakket nooit ontvangen. Wanneer ik de telefonische klantendienst bel dan kunnen ze mij niet verder helpen alleen door te zeggen dat ik maar een email moet sturen. Op mijn email krijg ik weinig response. Alleen dat ik te laat opgezegd heb, dat de zending verstuurd is en dat ik dus moet betalen. Moet ik nu echt bang worden van zo’n brief van webcasso?

 27. Om een rechtsgeldige opzegging te doen moet je aan wettelijke of contractuele regels voldoen. Je geeft aan dat zij stellen dat jij te laat hebt opgezegd, dus is het vermoeden dat je niet aan de contractuele regels voldoet. Dan heb je dus alleen nog de wettelijke regels. In dit geval bied die deze ruimte je alleen wanneer zij niet leveren ondanks dat je ze daartoe schriftelijk hebt aangemaand.

  Normaal zou ik zeggen stuur zo’n brief eerst per gewone post, maar nu ze met een rechtsgang dreigen is het aan te raden om deze aangetekend te versturen.

 28. ik werdt gebeld door natuals bv. dat ik een prijs had gewonnen,ik moest alleen 6,90 overmaken voor een proef pakket.dit gedaan maar nooit meer iets gehoord of ontvangen. Mijn geld terug laten storten nu:2 maanden later krijg ik een betalingsherinnering,voor iets wat ik heb gewonnen-nooitgekregen maar wel moet betalen! Pas op waar je JA op zeg en laat je niet om de tuin leiden met mooie praatjes.Gewonnen!!!ja,ja.

 29. Wat ik ook heel raar vind dat het bedrijf niet te traceren is;geen telefoon nummer,geen adres en geen email. Je krijg alleen een telefoontje(telefoonnummer afgeschermd)en vervolgens halen ze het geld van je bank voordat je oberhoud nog kan reageren!

 30. Aan Hoogmoed: google “natuals klachten” en dan kom je vanzelf bij het Tros Radar forum. Momenteel is men bezig om via een e-mail adres gezamenlijk een collectief dossier aan te maken inzake Natuals en dit aan Tros Radar voor te leggen. Via de Tros Radar telefoon is helaas geen doorkomen aan! Good luck!

 31. Beste Arnoud,

  Graag zou ik mijn specifieke situatie voorleggen. Namens de onderneming waarvoor ik werk heb ik vorige week woensdag via internet een overeenkomst afgesloten met een bureau dat incassodiensten aanbiedt. De overeenkomst is tot stand gekomen door ( samen met de vertegenwoordiger ) online de Button “afsluiten overeenkomst” aan te klikken. Vanaf die datum is het bureau aan de slag gegaan met door ons ingevoerde vorderingen. Tarief is een abonnement voor 1 jaar, kosten ??? 100,- en een staffel voor de ( geincasseerde! )vorderingen. In de algemene voorwaarden staat dat indien wij besluiten de vordering terug te trekken terwijl reeds ingediend, het bureau de provisie over de hoofdsom in rekening mag brengen. Dit gaat om aanzienlijke bedragen daar wij hoge vorderingen hebben ingediend. Nu heb ik in mijn netwerk vernomen dat het bureau niet als zeer betrouwbaar bekend staat en aangezien we met een dergelijke dienst graag een betrouwbare partner hebben wens ik van de overeenkomst af te zien. Kan ( met in het achterhoofd de bedenktermijn van 7 dagen )ik deze overeenkomst laten ontbinden? Zo ja, wat voor kosten mag het bureau ons in rekening brengen?

  NB. Ik ben officeel niet tekenbevoegd, kan dit nog eventueel van invloed zijn?

  Ik verneem graag uw reactie,

  Mvg,

 32. Dat zal niet gaan werken, want je hebt dit contract namens de onderneming en dus niet als consument afgesloten. Dan geldt de zevenwerkdagentermijn niet. De enige optie is te zorgen voor bewijs van wanprestatie aan hun kant, en dan opzeggen.

  Met de teken(on)bevoegdheid kom je er niet, omdat je de indruk hebt gewekt dat wel te zijn.

 33. Arnoud,

  Dank voor de snelle reactie. Is het dan zo dat er bij dit soort zakelijke overeenkomsten geen spijtoptantenregelingen zijn? Ik zou me kunnen voorstellen dat het bureau zegt de abonnementskosten van 100eu niet te willen crediteren, echter om voor 7 dagen, en 1 enkele brief straks een factuur te ontvangen van meer dan 8000,-eu lijkt me niet billijk..

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.